• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Powstaje przedszkole przy historycznym wale

Aleksandra Nietopiel
31 maja 2023, godz. 20:00 
Opinie (150)
Kilka dni temu rozpoczęła się budowa przedszkola przy kościele Chrystusa Króla. Inwestorem jest parafia, która ma zgody na prowadzenie zadania. Kilka dni temu rozpoczęła się budowa przedszkola przy kościele Chrystusa Króla. Inwestorem jest parafia, która ma zgody na prowadzenie zadania.

Ruszyła budowa przedszkola przy kościele Chrystusa Króla na Siedlcach. Inwestycję realizuje parafia, a budynek powstaje w sąsiedztwie zabytkowego wału, który rok temu podczas porządkowania terenu został uszkodzony. Mieszkańcy pytają, czy wał ponownie nie ucierpi. - Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia - uspokaja proboszcz.Czy miejsce, w którym mieszkasz jest w ewidencji bądź rejestrze zabytków?

O uszkodzonym fragmencie historycznego wału było głośno równo rok temu. Pod koniec maja 2022 jedna z przewodniczek po Gdańsku i radna Śródmieścia napisała o prowadzeniu w tym miejscu prac i niszczeniu XVII-wiecznego wału piaskowego.

"Część ziemi została wywieziona"- Pojawił się ciężki sprzęt budowlany: koparka, wywrotka. A przecież teren nie został przebadany przez archeologów. Tymczasem na miejscu znalazłam pozostałości ceramiki, także kości - choć nie wiem, czy ludzkie czy zwierzęce. Część ziemi została już stąd wywieziona, więc trudno stwierdzić, co mogło się w niej znajdować - pisała wówczas Dominika Ikonnikow.
Remont ulicy odsłonił fragmenty budynku dawnego banku Remont ulicy odsłonił fragmenty budynku dawnego banku
Na informacje o niszczeniu wału zareagował pomorski wojewódzki konserwator zabytków, który nakazał przywrócenie zabytku do stanu pierwotnego po tym jak uszkodzony został jego nasyp.

  • Zdjęcie z 2022 roku. Koparka i wywrotki pojawiły się przy kościele Chrystusa Króla i bastionie piaskowym pod koniec maja. Część nasypu podczas porządkowania terenu została wówczas uszkodzona.
  • Bastion Piaskowy (Sandgrube) na historycznym planie Buhsego z XIX wieku.

Koparki przy kościeleCiężki sprzęt na terenie parafii pojawił się rok później i kilka dni temu zaniepokoił mieszkańców.

- Wygląda na to, że ponownie rozkopywane są historyczne wały na terenie parafii. Czyżby ubiegłoroczna afera została zamieciona pod dywan? - zastanawia się jeden z mieszkańców Siedlec.
Spytaliśmy proboszcza, czy faktycznie na terenie parafii prowadzone są w tej chwili prace budowlane.

Faktyczna budowa dopiero ruszyłaProboszcz potwierdził, że ruszyła budowa planowanego wcześniej przedszkola.

- Rozpoczęliśmy budowę przedszkola w miejscu rozebranych wcześniej garaży. Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia - bez tego nie moglibyśmy rozpocząć inwestycji - wyjaśnia ks. Bartłomiej Stark.
Budynek przedszkola będzie piętrowy. Zaplanowano w nim 150 miejsc dla dzieci. Na razie nie wiadomo, kiedy nowy obiekt placówki, która już działa będzie gotowy.

Co z wałem?

Proboszcz zapewnia, że prace odbywają się w innym miejscu, a w ubiegłym roku, kiedy zrobiło się głośno o naruszeniu nasypu, porządkowano teren po dzikich ogródkach działkowych.

- Uprzątnięto m.in. śmieci, butelki, drut kolczasty. Teren w tym kształcie stanowił zagrożenie życia i zdrowia, m.in. dla dzieci z Ukrainy, które przebywały w stworzonej przez parafię świetlicy. Nie było tu wtedy żadnej budowy. Parafia dostosuje się do decyzji, wytycznych i zaleceń pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków - zaznacza proboszcz.


Prace pod nadzorem archeologicznymPlac budowy jest dokładnie sprawdzany. Trwające aktualnie wykopy prowadzone są pod nadzorem archeologicznym, co potwierdził urząd konserwatora.

- Obecnie trwają tam badania archeologiczne w zw. z planowaną budową przedszkola i infrastruktury towarzyszącej, na które parafia uzyskała stosowne pozwolenie - przekazał Piotr Klimaszewski, kierownik Wydziału ds. Zabytków Archeologicznych w WUKZ w Gdańsku.

Kościół Chrystusa Króla znajduje się przy ul. RogaczewskiegoMapka, pomiędzy ul. PohulankaMapkaal. Armii KrajowejMapka - w  miejscu dawnej Piaskowni (Sandgrube). Świątynię zbudowano w okresie międzywojennym w latach 1931-32 dzięki staraniom Polonii Gdańskiej i księdza Franciszka Rogaczewskiego, który dziś jest patronem biegnącej tędy ulicy. Budynek wkomponowano wówczas w znajdujące się tu umocnienia fortyfikacyjne, łączące Biskupią Górkę z Górą Gradową. Kościół stanął tuż obok bastionu Piaskowego, a konkretnie na jego rawelinie - czyli mniejszej budowli broniącej dostępu do bastionu. Kilka metrów od kościoła znajduje się skarpa z grotą i figurą Matki Bożej Królowej Pokoju. To fragment południowej części bastionu Piaskowego, który powstał w XVII wieku.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (150)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane