• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Wizja zmian placu Czerwonych Gitar. Tramwaj przez Klonową do dworca

Krzysztof Koprowski
4 października 2022, godz. 07:00 
Jednym z wymogów konkursu są dodatkowe nasadzenia drzew oraz usytuowanie w centralnej części fontanny. Jednym z wymogów konkursu są dodatkowe nasadzenia drzew oraz usytuowanie w centralnej części fontanny.

Gdańsk ogłasza konkurs na przekształcenie pl. Czerwonych Gitar we WrzeszczuMapka. To pokłosie wcześniejszego sporu o jego nazwę, a następnie wizję zagospodarowania, pomiędzy radnymi miasta a radą dzielnicy. Koncepcja ma uwzględnić poprowadzenie tramwaju przez ulicę Klonową do dworca kolejowego.Czy pl. Czerwonych Gitar potrzebuje zmian?

Dokładnie dwa lata temu wybuchł spór między radnymi miejskimi i dzielnicowymi o nazwę placu przed Cristalem. Radni miasta zaproponowali plac Czerwonych Gitar, zaś radni dzielnicy - plac Przyjaciół Wrzeszcza.

Ostatecznie zwyciężyła "muzyczna" propozycja.

Kilka miesięcy później miejscy radni zasugerowali ustawienie na placu "ławeczki muzycznej" oraz realizację innych elementów bezpośrednio odwołujących się do zespołu Czerwone Gitary.

Plac Czerwonych Gitar na oświetlenie musi poczekać Plac Czerwonych Gitar na oświetlenie musi poczekać
Granice opracowania koncepcji zagospodarowania pl. Czerwonych Gitar wraz z sąsiedztwem Granice opracowania koncepcji zagospodarowania pl. Czerwonych Gitar wraz z sąsiedztwem

Rada Dzielnicy wnioskuje o przeprowadzenie konkursuW odpowiedzi Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny przyjęła uchwałą wniosek o przeprowadzenie profesjonalnego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na całościowe zagospodarowanie placu Czerwonych Gitar.

- Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uważa, że dla takiej lokalizacji [pl. Czerwonych Gitar - dop. red.] niedopuszczalne jest dalsze prowadzenie doraźnych działań bez opracowania kompleksowego projektu przez szczycący się wybitnym dorobkiem projektów wielu analogicznych przestrzeni w kraju i za granicą zespół architektów i urbanistów - napisali wówczas radni dzielnicy.
Uchwała Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny ws. pl. Czerwonych Gitar from Trojmiasto.pl

Postulaty radnych uwzględnione w wytycznych konkursuOstatecznie władze Gdańska przychyliły się do postulatu radnych dzielnicy, uwzględniając także wcześniejsze wnioski radnych miasta i ogłosiły właśnie "otwarty, studialny, krajowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania placu Czerwonych Gitar w Gdańsku".

Przeprowadzenie konkursu powierzono Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni, który uwzględnił większość postulatów Rady Dzielnicy - w tym ten dotyczący nawiązania do nazwy. Zgodnie z regulaminem konkursu "nie należy wprowadzać w przestrzeni placu żadnych elementów małej architektury i obiektów sztuki, podkreślających w sposób dosłowny jego nazwę".

Ponadto, zgodnie z postulatami Rady, projektanci muszą zawrzeć:
 • propozycję okazałej fontanny w centralnym punkcie placu z zaleceniem połączenia jej z elementami sztuki,
 • rezygnację z przewidzianego w planie zagospodarowania budowy parkingu podziemnego na rzecz wprowadzenia zieleni wysokiej w całej przestrzeni placu.

Opracowanie konkursowe powinno zawierać również m.in.:
 • indywidualny wzór posadzki z materiałów szlachetnych,
 • oświetlenie placu dostosowane do skali zabudowy i różnorodnych funkcji,
 • zachowanie istniejącej zieleni, w tym szpaleru drzew od al. Grunwaldzkiej,
 • przeniesienie pomnika "Legenda Norwidowi" autorstwa Alfonsa Łosowskiego.

Wszystkie strony sporu są zgodne, że niezbędne jest "odbetonowanie" placu i jego zazielenienie. Wszystkie strony sporu są zgodne, że niezbędne jest "odbetonowanie" placu i jego zazielenienie.

Tramwajem przez ul. Klonową prosto do dworcaOstatni z punktów podyktowany jest z zamiarem budowy tramwaju przez ul. Klonową. Zgodnie z koncepcją miasta przewiduje się utworzenie torów odstawczych bezpośrednio przed wejściem do dworca. Odejście od torowiska w al. Grunwaldzkiej przewidziano natomiast tuż przed przystankiem KlonowaMapka (patrząc od strony ul. Dmowskiego).

Co ważne dla przyszłego kształtu pl. Czerwonych Gitar, torowisko tramwajowe powinno zostać wbudowane w posadzkę placu z zachowaniem możliwości przekraczania go przez pieszych w dowolnym miejscu - przykładem i pewną inspiracją podobnego rozwiązania może być rynek w Katowicach.

Ze względu na torowisko tramwajowe zakres opracowania został poszerzony poza obszar placu o odcinek ul. Klonowej aż do rejonu skrzyżowania ul. Dmowskiego i LendzionaMapka oraz fragment po stronie parku De Gaulle'aMapka z uwzględnieniem korekty lokalizacji przejścia dla pieszych przez aleję (zostanie przeniesione o kilkanaście metrów w stronę Galerii Bałtyckiej celem dostosowania do nowego układu torowego).

Tramwaje dojadą bezpośrednio do dworca kolejowego we Wrzeszczu Tramwaje dojadą bezpośrednio do dworca kolejowego we Wrzeszczu
 • Planowany nowy odcinek tramwaju do dworca we Wrzeszczu
 • W zagospodarowaniu należy uwzględnić planowaną budowę trasy tramwajowej przez ul. Klonową. Powyższa wizualizacja ma wyłącznie charakter poglądowy.
 • Pomnik Legenda Norwidowi, którego przeniesienie jest niezbędne dla budowy tramwaju przez ul. Klonową
 • Przykładowa przestrzeń współdzielona z trasą tramwajową - rynek w Katowicach
 • Przykładowa przestrzeń współdzielona z trasą tramwajową - rynek w Katowicach

Rozstrzygnięcie konkursu pod koniec bieżącego roku- Konkurs ma charakter otwarty, studialny i krajowy. Do udziału w nim zapraszamy osoby, firmy i instytucje, zajmujące się profesjonalnie architekturą, w szczególności architekturą krajobrazu. Dzięki konkursowi uzyskamy spójną, wielopłaszczyznową koncepcję. Stanowić ona będzie następnie główną wytyczną architektoniczną do opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu placu Czerwonych Gitar - mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.
Prace konkursowe muszą zawierać, oprócz szczegółowych koncepcji zagospodarowania, także wizualizacje oraz opis techniczny przyjętych rozwiązań. Opcjonalnie w pracy można zawrzeć koncepcyjne rozwiązania elewacji budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie placu, o ile uczestnik uzna to za zasadne.

Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 2 grudnia. Następnie zostaną one poddane ocenie komisji konkursowej, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu architektury, rewitalizacji i tożsamości Wrzeszcza, a także przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, Biura Architekta Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Pomiędzy autorów prac, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w konkursie rozdzielone zostaną nagrody pieniężne w łącznej kwocie 70 tys. zł brutto.

Atrakcyjna przestrzeń we Wrzeszczu. Tak może wyglądać otoczenie Nowej Politechnicznej Atrakcyjna przestrzeń we Wrzeszczu. Tak może wyglądać otoczenie Nowej Politechnicznej
Quiz Stare nazwy ulic w Trójmieście Średni wynik 60%

Stare nazwy ulic w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (231)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane