• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Prawie 600 nowych drzew w centrum Gdańska. Na ile ta wizja jest realna?

Krzysztof Koprowski
8 marca 2023, godz. 13:00 
Opinie (222)

Możliwe warianty zadrzewienia ciągu Wały Piastowskie - Podwale Grodzkie - Wały Jagiellońskie - Okopowa

Główny ciąg komunikacyjny prowadzący przez Śródmieście Gdańska może tonąć w zieleni. Ambitna wizja zadrzewienia głównych ulic przedstawiona na miejskim seminarium wymaga jednak wielomilionowych nakładów finansowych na realizację oraz bieżące utrzymanie, a także... odwagi. Obecnie żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły.Który wariant zmian uważasz za najlepszy?

Podczas poniedziałkowego seminarium "Zieleń i Woda. Projekty dla Gdańska" po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano koncepcję studium rewaloryzacji tzw. Zachodniego Frontu Śródmieścia.

To koncepcja realizowana przez Biuro Architekta Miasta, które zakłada przywrócenie rangi przestrzeni publicznej odpowiedniej dla Śródmieścia głównemu układowi komunikacyjnemu Węzeł PiastowskiMapka - Podwale GrodzkieMapka - Wały Jagiellońskie (wraz z Huciskiem)Mapka - OkopowaMapka, a w szerszym ujęciu również biegnącej równolegle ul. 3 MajaMapka.

Już na wstępie należy podkreślić, że szanse na całościowe wdrożenie tak ambitnego założenia są dzisiaj niewielkie.


 • Wariant 1 zmian Zachodniego Frontu Śródmieścia
 • Wariant 2 zmian Zachodniego Frontu Śródmieścia
 • Wariant 3 zmian Zachodniego Frontu Śródmieścia
 • Szczegółowe porównanie wariantów Zachodniego Frontu Śródmieścia na wybranych odcinkach
 • Szczegółowe porównanie wariantów Zachodniego Frontu Śródmieścia na wybranych odcinkach
 • Szczegółowe porównanie wariantów Zachodniego Frontu Śródmieścia na wybranych odcinkach

Trzy warianty zadrzewiania głównych ulic- Tego typu projekt nie jest możliwy do zrealizowania przy obecnym poziomie finansowania zieleni przez władze miasta - przyznaje Łukasz Pancewicz, współzałożyciel pracowni A2P2 architecture and planning, która przygotowała opracowanie. - Jest to poważne wyzwanie nie tylko projektowe, ale również polityczno-utrzymaniowe.
Pracownia A2P2 przedstawiała trzy warianty zmian, zakładające nasadzenia:
 1. ok. 380 drzew,
 2. ok. 450-480 drzew,
 3. ok. 550-580 drzew.

- Są to maksymalne liczby pod warunkiem, że każdy gestor sieci pozwoli nam na umieszczenie zieleni wysokiej - podkreśla Pancewicz.
Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Węzła Piastowskiego Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Węzła Piastowskiego

Uporządkowanie sieci i przebudowa układu drogowegoI to właśnie uzbrojenie terenu jest największym wyzwaniem dla realizacji całego założenia. Plątanina podziemnej infrastruktury wymaga bowiem w każdym wariancie uporządkowania, a w przypadku wariantu trzeciego zakłada się ponadto całkowitą przebudowę układu drogowego - w tym likwidację estakady na węźle Unii EuropejskiejMapka.

W wariancie drugim przewiduje się lokalne korekty układu drogowego, np. likwidację lub zmianę lokalizacji niektórych zatok oraz tzw. rozbruki (demontaż fragmentów chodników).

Dyskusyjny remont estakady na węźle UE Dyskusyjny remont estakady na węźle UE
Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Dworca Głównego Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Dworca Głównego

Drzewa w układzie szpalerowym na niemal całej długościWariant pierwszy to natomiast przede wszystkim wykorzystanie istniejących przestrzeni zieleni, pozbawionych nasadzeń drzew. Tu ingerencja w istniejący układ drogowy jest najmniejsza, ale nadal wymaga skomplikowanej ingerencji w podziemną infrastrukturę.

Elementem łączącym wszystkie warianty jest wdrożenie nasadzeń szpalerowych - zachowania pełnej ciągłości usytuowania drzew z pozostawieniem ekspozycji na gmach Dworca GłównegoMapka oraz Bramę WyżynnąMapka.

 • Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Węzła UE
 • Wizualizacja możliwych zmian w rejonie Węzła UE

Zielone torowiska i ważne przestrzenie publicznePonadto we wszystkich wariantach przyjęto opcję zazielenienia torowisk tramwajowych oraz potrzebę osobnych opracowań dla wybranych przestrzeni publicznych przyległych do głównego układu komunikacyjnego.

 • Wizualizacja wariantu 3 z największą liczbą nasadzeń drzew i najmniejszą szansą na realizację ze względu na koszt przebudowy układu drogowego
 • Wizualizacja wariantu 3 z największą liczbą nasadzeń drzew i najmniejszą szansą na realizację ze względu na koszt przebudowy układu drogowego
 • Wizualizacja wariantu 3 z największą liczbą nasadzeń drzew i najmniejszą szansą na realizację ze względu na koszt przebudowy układu drogowego
 • Wizualizacja wariantu 3 z największą liczbą nasadzeń drzew i najmniejszą szansą na realizację ze względu na koszt przebudowy układu drogowego
 • Wizualizacja wariantu 3 z największą liczbą nasadzeń drzew i najmniejszą szansą na realizację ze względu na koszt przebudowy układu drogowego
Jedną z najważniejszych takich przestrzeni jest teren City ForumMapka, gdzie przedstawiono cztery warianty potencjalnych zmian - od zasypania poziomu -1 i utworzenia i w tym miejscu skweru po wariant z nową zabudową z elementami zieleni w elewacji.

Powstanie kolejny odcinek zielonego torowiska Powstanie kolejny odcinek zielonego torowiska

 • Potencjalne możliwości zmian w obrębie City Forum
 • Obecny wygląd rejonu City Forum
 • Obecny wygląd rejonu City Forum
 • Przestrzenie publiczne przyległe do układu komunikacyjnego, wymagające szczegółowego opracowania pod kątem zieleni
 • Obszar objęty opracowaniem studium rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia
 • Podsumowanie wariantów zmian Zachodniego Frontu Śródmieścia

Potrzebne działania na wielką skalę zamiast półśrodkówAutorzy koncepcji mówią wprost: należy działać na wielką skalę lub wcale. Wstawienie tylko kilku drzew - nawet zgodnie z założeniem wariantu 1 - nie zmieni bowiem oblicza Śródmieścia.

- Jeżeli faktycznie chcemy dokonać radykalnej zmiany tej przestrzeni, to należy pomyśleć czy nie "zedrzeć" jednego pasa ruchu i zmienić organizację ruchu wokół dworca albo ograniczyć możliwości przejazdu i zbudować nowoczesny dworzec tramwajowy zintegrowany z kolejowym - przekonuje Łukasz Pancewicz.
Prezentacja studium rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia odbyła się w ramach seminarium Zieleń i Woda. Projekty dla Gdańska w Europejskim Centrum Solidarności Prezentacja studium rewaloryzacji Zachodniego Frontu Śródmieścia odbyła się w ramach seminarium Zieleń i Woda. Projekty dla Gdańska w Europejskim Centrum Solidarności
Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów Te węzły wymagają metamorfozy, a nie remontów

Nieruchomości Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (222)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane