• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Próby obciążeniowe na Wiadukcie Biskupia Górka

as
7 grudnia 2020 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (65)
Łącznie w testach na wiadukcie wzięło udział 14 ciężarówek z obciążeniem wynoszącym 448 ton. Łącznie w testach na wiadukcie wzięło udział 14 ciężarówek z obciążeniem wynoszącym 448 ton.

W nocy z poniedziałku na wtorek obie nitki wiaduktu Biskupia Górka przeszły próby obciążeniowe. Łącznie w testach na wiadukcie wzięło udział 14 ciężarówek z obciążeniem wynoszącym 448 ton.Aktualizacja wtorek 8.12 godz. 11 Na obie nitki wiaduktu wjechało po siedem 4-osiowych pojazdów o masie 32 ton każdy, ustawionych w sześciu kolumnach. Łączne obciążenie wyniosło 448 ton. Akcja polegała na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych. Pojazdy wjeżdżały i stawały na wiadukcie w kolumnach. W trakcie próbnego obciążenia wykonane zostały m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach. Zbadano także stabilność podpór. Próby obciążeniowe przeprowadzono także na mostku nad Kanałem Raduni i estakadach dojazdowych do wiaduktu.

- Wyniki testu zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych obiektów mostowych. Jeśli wyniki będą prawidłowe, rozpocznie się procedura pozyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Po jej otrzymaniu będzie możliwe otwarcie drugiej nitki wiaduktu - wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.Jak oceniasz postęp prac na wiadukcie Biskupia Górka?

Koniec prac przy budowie wiaduktu Biskupia Górka zaplanowano na trzeci kwartał 2021 r. Dziś jednak możemy mówić już o około 75-procentowym poziomie zaawansowania prac. W połowie listopada układano warstwę ścieralną drogi rowerowej oraz warstwy podbudowy jezdni, po której poruszać się będą samochody. Następnie ułożone zostały warstwy "wiążące" asfaltu.

Tej nocy, z poniedziałku na wtorek, przeprowadzone zostaną próby obciążeniowe.

- Nocna akcja polegać będzie na wykonaniu próby statycznej oraz próby dynamicznej obciążenia obiektów taborem samochodów ciężarowych. W trakcie próbnego obciążenia wykonywane będą m.in. pomiary przemieszczeń pionowych ustrojów nośnych i na łożyskach ruchomych wiaduktu. Badana będzie także stabilność podpór. Ostatecznie wyniki z próbnych obciążeń obiektów zostaną porównane z założeniami projektowymi dotyczącymi nośności i dopuszczalnych przemieszczeń elementów nośnych obiektów mostowych - mówi Aneta Niezgoda, z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Planowane nocne próby obciążeniowe są konieczne do rozpoczęcia procedury odbiorowej i przybliżą nas do otwarcia ruchu na drugiej nitce wiaduktu.

Objazd wyznaczono na Chełm i al. Armii Krajowej. Objazd wyznaczono na Chełm i al. Armii Krajowej.

Czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiejZamknięcie wiaduktu Biskupia Górka oznacza również czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W nocy z poniedziałku na wtorek 7/8.12.2020 r. obowiązywać będą zmiany dla linii: 132, 154, 189, 200, 205, 207, 232, 256, N1 i N5. W związku z koniecznością skierowania autobusów znacznie wydłużoną trasą objazdową: przez al. Armii Krajowej, al. Havla i ul. Świętokrzyską, wybrane odjazdy zostaną przyspieszone lub będą wykonane z opóźnieniem.

Kursy mogą zostać przyspieszone nawet o pół godziny, zgodnie z poniższym, szczegółowym opisem zmian.

Linia 132
Autobus odjeżdżający o godz. 22:14 z Dworca Głównego w kierunku Pruszcza Gdańskiego zostanie skierowany trasą objazdową ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska.
Kurs z godz. 4:52 z Dworca Głównego w kierunku Pruszcza Gdańskiego zostanie wykonany po stałej trasie.
Na trasie objazdu w obu kierunkach obowiązywać będą przystanki: "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01; "Ptasia" 02, 01.

Linia 154
Kursy z Dworca Głównego w kierunku Oruni Górnej o godz. 22:03 i godz. 22:26 zostaną skierowane trasą objazdową ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska.
Autobusy odjeżdżające z Oruni Górnej w kierunku Jana z Kolna o godz. 21:51, 22:06, 22:21 i 22:43 zostaną skierowane objazdem ulicami: Świętokrzyska - al. Havla - al. Armii Krajowej.
Kurs z godz. 4:37 z Dworca Głównego w kierunku Oruni Górnej, wykonywany trasą objazdową, zostanie przyspieszony na godz. 4:34.
Autobusy tej linii na trasie objazdowej w obie strony zatrzymywać się będą na przystankach: "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Świętokrzyska" 01; "Platynowa" 02.

Linia 189
Kursy z Maćkowych w kierunku Wałów Piastowskich o godz. 21:50, 22:20 i 23:15 (opóźniony z godz. 23:00) oraz z Gościnnej o godz. 4:18 w kierunku Wałów Piastowskich zostaną skierowane objazdem ulicami: Podmiejska - Małomiejska - Świętokrzyska - al. Havla - al. Armii Krajowej.
Kursy z Dworca Głównego w kierunku Maćkowych o godz. 21:59 i 22:44 oraz o godz. 4:27 (przyspieszony z 4:40) będą wykonane objazdem ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska.
Kurs z Maćkowych w kierunku Wałów Piastowskich o godz. 4:44 zostanie wykonany po stałej trasie.
Na trasie objazdu w obie strony obowiązują przystanki: "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01; "Ptasia" 02, 01.

Linia 200
Autobus odjeżdżający z Pruszcza Gdańskiego Osiedle Wschód w kierunku Dworca Głównego o godz. 22:01 zostanie skierowany objazdem ulicami: Podmiejska - Małomiejska - Świętokrzyska - Havla - Armii Krajowej.
Na trasie objazdu zatrzyma się na przystankach "Ptasia" 02; "Małomiejska" 02; "Platynowa" 02, "Łostowice Świętokrzyska" 06, "Śródmieście SKM" 03.

Linia 205
Autobusy odjeżdżające z przystanku "Pruszcz Gdański 49 Baza Lotnicza" 01 w stronę Dworca Głównego o godz. 22:31 oraz godz. 23:20 (opóźniony z godz. 23:08) pojadą objazdem ulicami: Podmiejska - Małomiejska - Świętokrzyska - al. Havla - al. Armii Krajowej.
Kursy z Dworca Głównego w kierunku Pruszcza Gdańskiego o godz. 4:07 (przyspieszony z 4:22) oraz o godz. 4:20 (przyspieszony z 4:35) zostaną skierowane objazdem ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska.
Na trasie objazdu w obie strony zatrzymają się na przystankach: "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01 i "Ptasia" 02, 01.

Linia 207
Kurs z Dworca Głównego w kierunku Pruszcza z godz. 22:30 zostanie przyspieszony o 3 minuty i odbędzie się objazdem ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska.
Autobus odjeżdżający z przystanku "Pruszcz Gdański Osiedle Kasprowicza" 01 o godz. 4:31 zostanie opóźniony o 4 minuty i pojedzie po stałej trasie.
Na trasie objazdu w obie strony obowiązywać będą przystanki "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01; "Ptasia" 02, 01.

Linia 232
Kursy z przystanku "Pruszcz Gdański Rondo Kociewskie" 01 w kierunku Dworca Głównego z godz. 22:17 oraz z "Pruszcza Gdańskiego Matejki" 01 z godz. 23:01 (opóźniony z godz. 22:48) zostaną skierowane objazdem ulicami: Podmiejska - Małomiejska - Świętokrzyska - al. Havla - al. Armii Krajowej.
Kurs z Dworca Głównego w stronę Pruszcza, wykonywany o godz. 4:20, zostanie przyspieszony na godz. 4:12 i skierowany objazdem ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska. Kurs z Dworca Głównego z godz. 4:50 zostanie wykonany po stałej trasie.
Na trasie objazdu, w obu kierunkach, obowiązują przystanki: "Śródmieście SKM" 04, 03; "Łostowice Świętokrzyska" 05, 06; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01; "Ptasia" 02, 01.

Linia 256
Autobusy odjeżdżające z Dworca Głównego w kierunku Jankowa o godz. 22:43 oraz godz. 4:20 pojadą objazdem na odcinku Brama Wyżynna - Łostowice Świętokrzyska al. Armii Krajowej - al. Havla.
Objazd dotyczyć też będzie kursu z Jankowa do Dworca Głównego z godz. 23:11.
Na trasie objazdowej obowiązywać będzie jedynie para przystanków: "Śródmieście SKM" 04, 03.

Linia N1
Linia zostanie skierowana objazdem ulicami: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska. Kursy z Jaworzniaków o godz. 23:31, 0;31, 1:31, 2:31, 3:28, 3:58 i 4:28 zostaną przyspieszone o 4 minuty na: 23:27, 0:27, 1:27, 2:27, 3:24, 3:54 i 4:24.
Zostanie uruchomiony kurs po stałej trasie Jaworzniaków: Zakoniczyn odj. godz. 4:34 - przyj. godz. 4:39 Dworzec Gł., Dworzec Gł. odj. godz. 5:05 - przyj. 5:14 Grudziądzka.
Na trasie objazdu nie obowiązują żadne przystanki.

Linia N5
Objazd w obu kierunkach przez ulice: al. Armii Krajowej - al. Havla - Świętokrzyska - Małomiejska - Podmiejska.
Zmiana godzin kursów z Dworca Głównego!!!
O godz. 23:01 odjazd autobusu zostanie opóźniony o 3 minuty (23:04), o godz. 3:00 zostanie przyspieszony o pół godziny (2:30)

Zmiana godzin kursów z Pruszcza Gdańskiego Matejki
Kursy o godz. 23:30, 0:00, 0:30, 1:30 i 2:30 będą opóźnione o 15 minut (23:45, 0:15, 0:45, 1:45 i 2:45), kurs o godz. 3:30 zostanie przyspieszony o 15 minut (3:15).
W obie strony obowiązywać będą przystanki o statusie "na żądanie": "Świętokrzyska" 02, 01; "Platynowa" 01, 02; "Małomiejska" 02, 01, "Ptasia" 02, 01.

W przypadku wcześniejszego ukończenia prac Centrala Ruchu ZTM, w ramach bieżącego zarządzania, może przywrócić stałą organizację ruchu dla wszystkich ww. linii autobusowych.
as

Miejsca

Opinie (65) 9 zablokowanych

 • W końcu będę miał porządną komunikację miejską na Havla ;) (3)

  A tak na serio, to ta budowa trwa zbyt długo. Gdyby było lepsze finansowanie, to by skończyli to o wiele szybciej.

  • 17 59

  • Bzdura z tym lepszym finansowaniem! (2)

   Opóźnienie wynika z odkrycia przed Urzędem Marszałkowskim resztek fortyfikacji sprzed wieków, które konserwator nakazał zachować i wyeksponować. Skutek był taki, że projekt należało zmienić, a to z kolei wymagało nowych uzgodnień i dostania nowych zgód. Nie znasz się, to się lepie j nie wypowiadaj.

   • 41 5

   • A mogli po prostu zaorać to co tam było i robić dalej...

    • 2 12

   • Szkoda że całkiem nie zamkli tego wiaduktu.

    Wtedy my obcisłe gacie by jeździlim tylko

    • 4 10

 • (3)

  I okey, jakoś musimy to przetrwać moi drodzy i kochani choć tym duktem nie uczęszczam na patrolac...Ale niechay budują ku chwale przyszłey świetności hanzeatyckiey wielobarwney perły północnych rubieży Rzeczypospolitey.

  • 19 20

  • Zycze serdecznosci (1)

   Do zobaczenia na festiwalu za miejskie pieniadze

   • 2 4

   • Może na koncercie Bayer Full?

    W końcu te miliony im się należały...

    • 8 2

  • sven

   mi się wydaje ,że ty zmieniłeś nick a kiedyś podpisywałeś sie the bill

   • 7 0

 • Kiedy testy parkingu? (3)

  Ta betonowa forteca przygotowana na 3 wojnę światową też wymaga testów

  • 44 18

  • a po co?

   • 7 6

  • podobne obiekty współcześnie buduje się właśnie z betonu i stali (1)

   Jeśli natomiast tęsknisz do epoki drewna, trzciny i gliny to zapomnij. Średniowiecze, przynajmniej w budownictwie, już nie wróci.

   • 18 8

   • Ale takie glinotwory to w skansenie Gdynia można oglądać.

    • 4 4

 • W nocy ruch słaby (2)

  Do tego ,,pandemia" to nienajgorszy czas aby zamknąć ową przeprawę.
  Oby poszło wszystko zgodnie z planem i za około rok będziemy sunąć nowymi wiaduktami

  • 30 7

  • Za rok???

   • 7 1

  • Wypowiedz wew sprzeczna

   • 4 3

 • obawiam się, że po zawetowaniu przez Pis budżetu UE (5)

  na duże projekty infrastrukturalne, jak te wiadukty, pieniędzy już nie będzie. Bo będą musieli finansować rozdęte inwestycje jak lotnisko Baranów czy przekop.

  • 61 42

  • tak (2)

   to lotnisko było planowane przez ekipę rudego kiedyś, tak jak przekop, ale ameby głosujące na bibawę i budkę mają słabą albo wybiorczą pamięć....

   • 15 25

   • Polecam lecytyne

    ...nie opowiadaj biedny czlowieku tych fantasmagorii publicznie bo sie osmieszasz.Zachowaj je dla zebran np klubow GAzety Polskiej lub innego szmatlawca...

    • 22 11

   • oj biedaku umysłowy

    • 9 5

  • Przekop niech Jarek sobie na Żoliborzu robi żeby miał którędy uciekać jak mu się dobiorą do d*py!!!

   • 2 6

  • CPK nigdy nie powstanie, mamy przecież nowe lotnisko w Radomiu !

   • 0 0

 • oby oddano jak najszybciej

  • 31 5

 • Beton technologiczny (2)

  Znajomy który jest inżynierem powiedział mi że tego typu obiekty powinny być budowane z zastosowaniem betonu technologicznego wówczas przez następne 28 lat nie trzeba będzie przy tego konstrukcjach robić prócz okresowych przeglądów.

  • 13 33

  • i co w związku z tym ?

   • 16 3

  • Chyba czegos

   nie zrozumiales....spytaj sie jeszcze raz...

   • 12 2

 • Tempo prac (3)

  Ta inwestycja to skończy się pewnie za 5 lat, tempo prac i ilość pracowników pracujących szokuje.

  • 48 25

  • mnie nie szokuje

   • 7 6

  • Prace

   Mało powiedziane że słabo w piątek o godzinie 11 jadąc do centrum naliczyłem 3 osoby na budowie no tak to wy tego za 3 lata nie skończycie

   • 10 5

  • Baran

   Czytaj artykuł ze zrozumieniem potem komentuj

   • 0 0

 • (3)

  3 kwartał 2021?! To są chyba jakieś jaja. Ile można się z tym dłubać?! Miało być gotowe do końca tego roku. Budimex zalega podwykonawcom?

  • 64 17

  • zapytałeś Budimexu albo podwykonawców

   czy też toczysz pianę na forum?

   • 10 13

  • bez kitu, ponad pół roku piplać się z wykończeniami, jeden pracownik to będzie robił czy jak? Kolejna niekończąca się opowieść jak remont tunelu przy dworcu.

   • 16 4

  • Hmmm

   Budimex to dobra firma tylko tacy jak ty nie rozumieja systemu pracy na mostach

   • 2 0

 • Kiedy wreszcie będzie otwarty prawoskręt z WZ w kierunku Traktu Św. Wojciecha? (5)

  Czemu to ciągle jest zamknięte? To już na prawdę lekka przesada, przecież tam nic nie brakuje, żeby to otworzyć.

  • 67 8

  • czytanie ze zrozumieniem się kłania! (1)

   Wpierw próby obciążeniowe, następnie odbiory, pod odbiorach oddanie do użytku. Logiczne?

   • 7 18

   • no właśnie czytaj! zjazd z Armii Krajowej (WZ) na Trakt św. Wojciecha (kierunek Orunia)

    czytanie ze zrozumieniem się kłania!

    • 24 2

  • bo jakiś urzędas nie pomyślał, jak zwykle

   a wszyscy którzy tam jeżdżą przez to bezsensownie się męczą - ale czemu się tu dziwić, przecież to standard w tym kraju...

   • 7 0

  • Ten prawoskręt jest zamknięty już chyba rok, albo i dłużej... (1)

   Zamknięty jest również lewoskręt z Podwala Przedmiejskiego w kierunku Oruni.
   Ile można jeździć objazdami, przecież to nie ma żadnego uzasadnienia.
   To jest po prostu skandal.

   • 5 0

   • składzik

    na wyłączonym odcinku zrobiono sobie magazyn materiału, bo po co gdzieś na chodniku

    • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.