• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Prokuratura chce ponownego procesu Magdaleny Adamowicz

szym
16 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku uniewinniającego Magdalenę Adamowicz. Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku uniewinniającego Magdalenę Adamowicz.

Śledczy skierowali do sądu apelację od wyroku uniewinniającego europosłankę Magdalenę Adamowicz. Chodzi o sprawę dotyczącą rzekomego podania nieprawdy w zeznaniach podatkowych i uszczupleniu w ten sposób podatku. Prokurator wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.Twoim zdaniem sprawa Magdaleny Adamowicz:

Przypomnijmy: 1 czerwca w uzasadnieniu uniewinniającego wyroku sąd uznał, że prokurator w żaden sposób nie wykazał, z jakiego źródła miałyby pochodzić nieujawnione dochody i z jakiego względu miałyby być wykazywane w zeznaniu PIT-37, a w konsekwencji, na jakiej podstawie oskarżona Magdalena Adamowicz (zgodziła się na publikację nazwiska oraz wizerunku) miałyby naruszyć przepisy.

Sąd zauważył, że choć prokurator przekonywał, że środki te nie pochodziły z darowizn udzielonych członkom rodziny oskarżonej przez innych krewnych, to nie podjął żadnych właściwie czynności i nie przedstawił żadnych dowodów na to, skąd pochodzą.

Z wyrokiem ws. Magdaleny Adamowicz nie zgadza się prokuratura- Prokurator niezwłocznie po wydaniu wyroku wystąpił do sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, ponieważ tylko wówczas mógłby skierować apelację. Sąd po upływie trzech miesięcy sporządził uzasadnienie wyroku. Prokurator po zapoznaniu się z jego treścią skierował środek zaskarżenia, w którym zarzucił sądowi pierwszej instancji, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa - poinformowali przedstawiciele Prokuratury Krajowej.

Sąd uzasadnia wyrok ws. Magdaleny Adamowicz. Nagranie z czerwca.


Co prokuratura zarzuca sądowi?Zdaniem śledczych sąd "całkowicie zaniechał przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym takich podstawowych dowodów, jak przesłuchanie w charakterze świadków członków najbliżej rodziny" Magdaleny Adamowicz.

- W toku postępowania świadkowie zmieniali wersję swoich zeznań, a zatem ich przesłuchanie było niezbędne dla dokonania prawdziwych ustaleń. Świadkowie ci mają szczególne znaczenie dla ustalenia nieprawidłowości dotyczących stanu majątkowego Magdaleny A. - wskazują prokuratorzy.
Prokuratura stoi także na stanowisku, że sąd "całkowicie pominął dotychczasowe ustalenia wynikające z przepisów prawa podatkowego, utrwalonego orzecznictwa oraz poglądów doktryny i w konsekwencji wydał wyrok całkowicie odmienny od dotychczasowych obowiązujących poglądów prawnych".

- Tymczasem prawidłowa analiza przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny prowadzi do wniosku, że uzyskiwane przez oskarżoną Magdalenę A. środki pieniężne należało traktować jako przychody pochodzące z tzw. innych źródeł, które powinny podlegać opodatkowaniu. Brak takiego opodatkowania skutkuje odpowiedzialnością karną z Kodeku karnego skarbowego, o co została oskarżona Magdalena A. - twierdzi Prokuratura Krajowa.

Prokuratura powołuje się na linię orzecznicząŚledczy przytaczają, że w pisemnym uzasadnieniu wyroku sąd wyraźnie stwierdził, że wyjaśnienia oskarżonej Magdaleny Adamowicz należy uznać w zasadniczej części za niewiarygodne.

Komentarze adwokata po wyroku uniewinniającym.


- Jednocześnie sąd uznał, że brak wiarygodności oskarżonej Magdaleny A. nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia i zapadł wyrok uniewinniający. W apelacji prokurator wyraźnie wskazał na dotychczasową linię orzeczniczą Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku, który w podobnych sprawach wydawał wyroki skazujące - informuje prokuratura.

Zarzuty dla Magdaleny Adamowicz. Niedługo przedawnieniePrzypomnijmy: Magdalena Adamowicz w sprawie, w której uniewinnił ją sąd pierwszej instancji, została oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw karnoskarbowych.

Prokuratura zarzuca jej nieujawnienie w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 dochodów w kwotach odpowiednio prawie 300 tys. zł i 100 tys. zł.

Komentarze prokuratora po wyroku uniewinniającym.


- Prokurator w apelacji skierowanej do Sądu Okręgowego podkreślił, że długotrwałe rozpoznanie sprawy przez sądy doprowadzi do przedawniania czynów zarzucanych Magdalenie A., co uniemożliwi pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z przepisami przestępstwa zarzucane Magdalenie A. przedawniają się odpowiednio 1 stycznia 2023 r. oraz 1 stycznia 2024 r. - podsumowują przedstawiciele Prokuratury Krajowej.
szym

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (294)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane