Propozycje zmian w wyznaczaniu miejsc płatnego parkowania

Radni Wrzeszcza Górnego chcą ograniczyć parkowanie samochodów na chodnikach, co jest plagą nie tylko w ich dzielnicy. Na zdjęciu ul. Waryńskiego i palety ograniczające parkowanie na remontowanym chodniku.
Radni Wrzeszcza Górnego chcą ograniczyć parkowanie samochodów na chodnikach, co jest plagą nie tylko w ich dzielnicy. Na zdjęciu ul. Waryńskiego i palety ograniczające parkowanie na remontowanym chodniku. fot. Trojmiasto.pl

Miejsca postojowe wyłącznie na jezdni, a nie chodnikach. Odgrodzenie tych ostatnich od aut zielenią, słupkami czy stojakami rowerowymi oraz każdorazowe konsultacje planowanych zmian w strefach płatnego parkowania to pomysły radnych Wrzeszcza Górnego, by uporządkować zasady wyznaczania miejsc postojowych w dzielnicy. Pomysły są na tyle uniwersalne, że urzędnicy powinni rozszerzyć je na całe Trójmiasto.Pomysły radnych z Wrzeszcza Górnego:

Zobacz wyniki (1124)
Propozycje radnych Wrzeszcza Górnego, a więc dzielnicy, w której płatne parkowanie już od lat jest codziennością, zostały ujęte w uchwale, która ma być przyjęta lub odrzucona na najbliższej sesji rady dzielnicy we wtorek, 5 października.

Radni chcą, by miasto każdorazowo, przy wprowadzaniu obowiązujących zasad organizacji ruchu w obrębie strefy płatnego parkowania, uwzględniało następujące zasady:

  1. Miejsca postojowe powinny być wyznaczane wyłącznie na jezdni. Wprowadzanie miejsc postojowych na chodnikach należy dopuścić warunkowo wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe do czasu przebudowy ulicy.
  2. Przy wyznaczaniu nowych miejsc postojowych w SPP lub korekcie istniejących miejsc postojowych należy wykonać pełne oznakowanie poziome z linią ciągłą od strony chodników. Rezygnacja z oznakowania od strony chodnika możliwa jest dopiero w trakcie kolejnego odmalowania oznakowania poziomego.
  3. Miejsca postojowe inne niż równoległe wyznaczone na jezdni powinny być obowiązkowo odgrodzone od chodników zielenią, słupkami, krawężnikami, stojakami rowerowymi lub innymi elementami małej architektury uniemożliwiającymi wjazd na chodnik lub parkowanie z dala od jezdni.
  4. Wszystkie miejsca postojowe powinny bezwzględnie posiadać oznakowanie pionowe z wykorzystaniem odpowiednich tabliczek T-30.
  5. Niedopuszczalne jest w SPP pozostawienie przestrzeni, gdzie możliwy jest postój pojazdów zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a jednocześnie bez wyznaczenia miejsc postojowych oznakowaniem poziomym i pionowym. Wszystkie miejsca postojowe powinny być odpowiednio oznakowane, zaś pozostała przestrzeń zabezpieczona przed postojem pojazdów zielenią, słupkami, krawężnikami, stojakami rowerowymi lub innymi elementami małej architektury - dotyczy to szczególnie przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych i skrzyżowań.
  6. Każdorazowe wprowadzenie nowej organizacji ruchu lub korektę istniejącej organizacji ruchu w ramach SPP należy skonsultować z przedstawicielami Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

Samochody zaparkowane na chodnikach to codzienność w Trójmieście. Czy zaproponowane zmiany przez radnych Wrzeszcza sprawią, że wkrótce się to zmieni?
Samochody zaparkowane na chodnikach to codzienność w Trójmieście. Czy zaproponowane zmiany przez radnych Wrzeszcza sprawią, że wkrótce się to zmieni? fot. Trojmiasto.pl
- Wprowadzenie pełnego oznakowania SPP w wielu miejscach pozwoliło niskim kosztem uporządkować sposób parkowania. Niestety tam, gdzie kończą się linie oznakowania poziomego, tam zaczyna się "wolna amerykanka". Kierowcy zapominają o szacunku i potrzebach pieszych, a w wielu miejscach pozostawione auta utrudniają obserwację przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Z tego powodu wnioskujemy o wprowadzenie SPP w sposób, który jednoznacznie określi gdzie i jak można parkować autem, a w miejscach niedozwolonych przepisami oraz niebezpiecznych będzie to fizycznie niemożliwe - wyjaśnia Krzysztof Koprowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny.
Propozycje radnych z Wrzeszcza wydają się na tyle uniwersalne, że mogłyby zostać wprowadzone we wszystkich dzielnicach, gdzie obowiązuje płatne parkowanie.

Zmiany ucieszyłyby z pewnością wszystkich, którym przeszkadza "anarchia parkingowa" i w znaczący sposób ograniczyłoby przyzwyczajenia kierowców do parkowania na chodnikach czy zieleńcach.

Z drugiej - wytyczanie miejsc postojowych tylko na ulicach i odgradzanie ich od chodników zielenią czy stojakami rowerowymi mocno wpłynęłoby na ograniczenie liczby miejsc postojowych, na co z pewnością narzekaliby kierowcy.

O efektach pomysłów radnych z Wrzeszcza przekonamy się w najbliższym czasie. Najpierw jednak muszą zostać przegłosowane na sesji rady dzielnicy.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (382)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »