• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Przetarg na rozbudowę Budowlanych do poprawki? Odwołanie spółki budowlanej

Krzysztof Koprowski
30 maja 2022, godz. 14:00 
Opinie (97)
Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami poszerzoną ul. Budowlanych mieliśmy jeździć już w 2017 r. Zgodnie z pierwszymi zapowiedziami poszerzoną ul. Budowlanych mieliśmy jeździć już w 2017 r.

Rozbudowa ul. BudowlanychMapka ponownie natrafiła na przeszkodę. Zapisy ogłoszonego po wielu latach oczekiwań przetargu zostały właśnie zanegowane przez jednego z potencjalnych wykonawców. Zarzuty dotyczą przede wszystkim nieścisłości w dokumentacji projektowej oraz nieprecyzyjnych zapisów dotyczących wyceny robót.Czy zarzuty spółki budowlanej są słuszne?

Pierwotnie ogłoszenie przetargu na rozbudowę ul. Budowlanych planowano w 2016 r. Jak tłumaczą urzędnicy, sześcioletni poślizg wynikał przede wszystkim z potrzeby ciągłych korekt docelowego układu drogowego w związku z dynamicznym rozwojem tej części Gdańska.

Ostatecznie postępowanie przetargowe ogłoszono dopiero 13 maja br. W zeszłym tygodniu jego zapisy zostały oprotestowane przez spółkę Eurovia Polska, realizującą szereg inwestycji budowlanych w całym kraju.


W ramach inwestycji w kierunku ul. Nowatorów i ronda turbinowego powstaną dwa pasy ruchu, zaś w kierunku Słowackiego pozostanie jeden pas ruchu. W ramach inwestycji w kierunku ul. Nowatorów i ronda turbinowego powstaną dwa pasy ruchu, zaś w kierunku Słowackiego pozostanie jeden pas ruchu.

Spółka budowlana: dokumentacja wzajemnie sprzecznaWśród miejskich realizacji Eurovii w Trójmieście wymienić można m.in. budowę przejścia dla pieszych przy Bramie Wyżynnej, wykonanie tunelu pod ul. Wilanowską w Jarze Wilanowskim czy utworzenie buspasów na ul. Morskiej w Gdyni.

Eurovia Polska zarzuca Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, odpowiadającej z ramienia miasta za rozbudowę ul. Budowlanych, m.in.:
 • sprzeczność wewnętrzną w materiałach przetargowych, które ze względu na liczne aktualizacje składają się z kilku dokumentacji wzajemnie wykluczających się w zakresie rozwiązań technicznych,
 • narzucenie obowiązku analizy i weryfikacji dokumentacji przez wykonawcę, podczas gdy - zdaniem Eurovii - jest to obowiązek zamawiającego (DRMG),
 • nieprecyzyjne zapisy dotyczące wymiany gruntów, uniemożliwiające wycenę robót,
 • nieprecyzyjne zasady postępowania z tzw. destruktem bitumicznym,
 • brak szczegółowych informacji na temat wykonania rozpoznania saperskiego.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu postanowił skorzystać z wynagrodzenia w formie ryczałtowej. (...) Analiza opisu przedmiotu zamówienia i wchodzących w jego skład dokumentów pokazuje, że w wielu miejscach zamawiającemu zabrakło precyzji. Uwidocznione rozbieżności będą w sposób oczywisty prowadzić do szacowania pewnych wartości, które mogą okazać się zupełnie niepasujące do stanu faktycznego, jaki wykonawca zastanie na terenie budowy. Kolejnym problemem (...) może okazać się stan nieporównywalności ofert. W przypadku rozbieżności danych stanowiących podstawę do wyceny (...) wykonawcy mogą w różny sposób podejść do ich interpretacji, wyceny - czytamy w uzasadnieniu odwołania złożonym przez spółkę budowlaną do prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
Eurovia Polska oczekuje od DRMG wprowadzenia szeregu korekt w dokumentacji, które w sposób jednoznaczny rozwieją wszelkie wątpliwości i pozwolą na dokładną wycenę prac budowlanych.

Fragment odwołania Eurovii, w którym zaznaczano odmienne powierzchnie gruntów do wymiany zawarte w projekcie pierwotnym i uzupełniającym, stanowiącym dokumentację przetargową. Fragment odwołania Eurovii, w którym zaznaczano odmienne powierzchnie gruntów do wymiany zawarte w projekcie pierwotnym i uzupełniającym, stanowiącym dokumentację przetargową.

13 miesięcy na wykonanie modernizacji ul. BudowlanychSprawa obecnie czeka na rozpatrzenie. Otwarcie ofert w przetargu według pierwotnego harmonogramu zaplanowano na 17 czerwca, zaś na wykonanie wszystkich robót przewidziano ok. 13 miesięcy.

Przypomnijmy, że zakres robót przewiduje na ul. Budowlanych:
 • poszerzenie jezdni do trzech pasów ruchu (dwa w kierunku ronda turbinowego, jeden w kierunku ul. Słowackiego),
 • budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerów,
 • budowę jezdni do zawracania w rejonie skrzyżowania z ul. Jesienną,
 • utworzenie trzech zatok autobusowych,
 • likwidację istniejących elementów kamiennych w rejonie ronda turbinowego celem umożliwienia relacji "na wprost" z prawego pasa na wlocie południowym (od strony ul. Nowatorów),
 • przebudowę instalacji podziemnych oraz odwodnienia jezdni,
 • wykonanie oświetlenia na całej długości.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (97)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.