• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Przetarg na zakup 10 pociągów SKM pod lupą NIK

Maciej Korolczuk
7 listopada 2022, godz. 16:00 
Opinie (201)
Zdaniem posłów Konfederacji brak nowych pociągów SKM to efekt politycznego podziału między zarządzanym przez PO Samorządem Województwa Pomorskiego a SKM, należącą do państwowej spółki PKP. Zdaniem posłów Konfederacji brak nowych pociągów SKM to efekt politycznego podziału między zarządzanym przez PO Samorządem Województwa Pomorskiego a SKM, należącą do państwowej spółki PKP.

Posłowie Konfederacji zapowiedzieli, że nieudany przetarg na zakup 10 nowych pociągów SKM zostanie poddany kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zdaniem Krzysztofa Bosaka przyczyną nieudanego przetargu jest "polityczna wojenka między PO a PiS", a na poniedziałkowej konferencji prasowej w Gdańsku zadeklarował, że może podjąć się roli mediatora między władzami województwa pomorskiego a spółką SKM.Odpowiedzialność za stan taboru i jakość transportu kolejowego w największym stopniu ponosi:

Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu spółka SKM unieważniła przetarg na zakup 10 nowych pociągów (na postępowanie nie odpowiedziała żadna firma). Oferentów mógł wystraszyć wyśrubowany termin realizacji zadania - koniec 2023 roku. To oznacza niemal na pewno utratę dofinansowania na ten projekt, chociaż SKM zamierza jeszcze negocjować w tej sprawie.

W poniedziałek w sprawie nieudanego przetargu na zakup taboru konferencję zorganizowali w Gdańsku posłowie Konfederacji.

- Dofinansowanie na wymianę taboru SKM zostało przyznane w 2016 roku, a pierwszy przetarg został rozpisany dopiero sześć lat później. Dziś nie mówimy już o potencjalnym zagrożeniu utraty dofinansowania, ale o pewnej utracie tej kwoty, która sięga 160 mln zł - mówi Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. - SKM Trójmiasto, mimo że jest w grupie PKP, a więc grupie kapitałowej skarbu państwa dysponuje najstarszym, często 50-letnim niezmodernizowanym taborem w Polsce. Świadczenie usługi tym wyeksploatowanym taborem można porównać do podróży ikarusami w latach 80. i nie przystaje do wymogów i realiów XXI wieku.
Posłowie Konfederacji zadeklarowali w poniedziałek w Gdańsku, że są gotowi podjąć się roli mediatora między zwaśnionymi stronami. Posłowie Konfederacji zadeklarowali w poniedziałek w Gdańsku, że są gotowi podjąć się roli mediatora między zwaśnionymi stronami.
Zdaniem posłów Konfederacji przyczyną takiego stanu rzeczy są polityczne przepychanki między organizatorem transportu kolejowego w województwie, a więc Samorządem Województwa Pomorskiego (rządzonym przez Platformę Obywatelską) a przewoźnikiem, a więc należącą do PKP spółką SKM. Jak podkreśla Urbaniak, cierpią na tym głównie pasażerowie, skazani na podróżowanie awaryjnym i przestarzałym taborem.

- Domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wśród zarządu SKM Trójmiasto oraz Zarządu Województwa Pomorskiego, łącznie z marszałkiem Leszkiem Bonną za zaistniałą sytuację, w której ciągłe podwyżki cen biletów oraz opóźnienia składów są na porządku dziennym, a archaiczny tabor stanowi podstawę floty pociągów. Należy podjąć decyzję o natychmiastowej inwestycji ze środków własnych PKP SKM Trójmiasto i natychmiastowego rozpisania nowego przetargu z terminem realizacji, który nie jest oderwany od rzeczywistości - tłumaczy poseł Konfederacji.

Wniosek o kontrolę NIKPodobnego zdania jest poseł Krzysztof Bosak, który do Trójmiasta przyjechał przy okazji wizyt w innych miastach na Pomorzu. Jak mówi, ideowy spór PO z PiS od lat niszczy Polskę zarówno pod względem gospodarczym, jak i mentalnym.

- Jako posłowie Konfederacji jesteśmy gotowi do dialogu i jeśli będzie trzeba możemy podjąć się roli mediatora obu zwaśnionych stron - deklaruje Bosak.
Na deklaracjach ma się jednak nie skończyć. Jak zapowiedział poseł Urbaniak w trybie interpelacji poselskiej jeszcze w tym tygodniu złoży zapytania do Marszałka Województwa Pomorskiego i zarządu spółki SKM.

O nieudolnym przeprowadzeniu przetargu zostanie powiadomiona także Najwyższa Izba Kontroli, która na wniosek partii Bosaka ma przeprowadzić szczegółową kontrolę.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (201)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane