• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zaplanują na nowo 92 hektary Gdyni. Plan gotowy po 7 latach

Patryk Szczerba
19 czerwca 2024, godz. 07:00 
Opinie (67)
Plan miejscowy dla Wzgórza i Redłowa ma uporządkować zasady zabudowy na 92-hektarowym terenie. Plan miejscowy dla Wzgórza i Redłowa ma uporządkować zasady zabudowy na 92-hektarowym terenie.

Dokument uporządkuje zabudowę części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana i Redłowo. Od nowa zaplanowany zostanie obszar o powierzchni 92 ha. To teren, gdzie mieszają się współczesna i zabytkowa zabudowa, którą trzeba pogodzić. A do tego nie zapomnieć o zieleni i retencji.Czy znasz zapisy planu miejscowego okolicy, w której mieszkasz?

Opracowany projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 92 ha, który stanowi obszerny fragment miasta o zróżnicowanym zagospodarowaniu i ukształtowaniu terenu.

Granice wyznaczają ulice:Fragment ortofotomapy przedstawia granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Fragment ortofotomapy przedstawia granice obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Prace nad planem rozpoczęły się 7 lat temuZnawcy i miłośnicy Gdyni doskonale wiedzą, że znajdują się tu takie perełki modernizmu, jak wille przy ul. Hetmańskiej i Wojewódzkiej czy zespół mieszkaniowy przy ul. Marszałka Focha. Nad całością góruje zabytkowy zespół kościoła i klasztoru franciszkanów.Co ciekawe, uchwała o przystąpieniu do tworzenia projektu planu została podjęta w 2017 r. Po 7 latach projekt został wyłożony do publicznego wglądu, a to oznacza przygotowanie do jego uchwalenia.

Zobacz projekt planu dla Wzgórza św. Maksymiliana i RedłowaW projekcie planu założono m.in. konieczność ochrony wartości kulturowych obszaru postulowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni.

Zapisy projektu planu przewidują zachowanie walorów historycznych i kompozycyjnych cennej zabudowy oraz nawiązanie skalą i charakterem przestrzennym nowej zabudowy do budynków i rozplanowania historycznego z uwzględnieniem ukształtowania terenu.

Dopuszczone zmiany komunikacyjneProjekt zakłada m.in. realizację następujących elementów układu komunikacyjnego:
 • rozbudowę ul. Norwida,
 • rozbudowę skrzyżowania al. Zwycięstwa z ul. Harcerską,
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Legionów z ul. Harcerską,
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Ujejskiego z ul. Reja,
 • rozbudowę skrzyżowania ul. Legionów z ul. Partyzantów,
 • rozbudowę ul. Partyzantów.


Co z miejscami parkingowymi?Projekt planu określa też wskaźniki parkingowe do obliczania wymaganej liczby stanowisk postojowych dla samochodów:

Budynki mieszkalne jednorodzinne:
 • dla nowo projektowanej zabudowy - 1,5-2 stanowisk postojowych na 1 mieszkanie,
 • dla istniejącej zabudowy, w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany
  sposobu użytkowania - 1-2 stanowisk postojowych na 1 mieszkanie
 • w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wydzielono lokal użytkowy o
  powierzchni użytkowej przekraczającej 25 m kw, należy dodatkowo uwzględnić zapotrzebowanie wynikające z powierzchni lokalu użytkowego, według wskaźników właściwych dla prowadzonej działalności


Budynki mieszkalne wielorodzinne:
 • dla nowo projektowanej zabudowy - 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie


Dyskusja nad projektem na początku lipcaDyskusja publiczna na ten temat zostanie przeprowadzona online 2 lipca 2024 r. o godz. 17. Uwagi można składać do 23 lipca 2024 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej projektu planu.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (67)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane