Remont ul. Malczewskiego. Co z brukiem i drzewami?

Zapowiedź rozbudowy ul. Malczewskiego, czyli remontu jednej z głównych ulic na Siedlcach, wzbudza zastrzeżenia dzielnicowych radnych. Wśród problemów, jakie zauważają są m.in.: budowa podziemnego zbiornika retencyjnego kosztem skweru, który miał tam powstać, planowana wycinka drzew i krzewów oraz likwidacja historycznego bruku. Urzędnicy zapewniają, że sugestie mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu ostatecznego projektu inwestycji zaplanowanej na lata 2022-2025.Interesujesz się szczegółami inwestycji prowadzonych w twojej dzielnicy?

Zobacz wyniki (468)
Ul. MalczewskiegoMapka to druga po ul. KartuskiejMapka główna droga przebiegająca przez całe Siedlce. Znajduje się w drugiej linii zabudowy dzielnicy.

Rada Dzielnicy Siedlce informuje, że otrzymała od prezydent Gdańska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. Malczewskiego, czyli jej remontu. Po analizie dokumentu radnych zaniepokoiły jednak trzy sprawy.

Trzy sporne sprawy:

  1. lokalizacja trzech podziemnych zbiorników retencyjnych, z których jeden ma powstać pod zieleńcem przy zbiegu ul. Kartuskiej, Ciasnej i MalczewskiegoMapka,
  2. konieczność wycięcia 78 drzew i krzewów wzdłuż ulicy,
  3. parametry techniczne nawierzchni ul. Malczewskiego.

Przez remont nie powstanie skwer - wizytówka dzielnicy?- O budowie zbiornika dowiedzieliśmy się przypadkowo od pracownika GZDiZ, kilka dni wcześniej. W tym roku, w miejscu inwestycji miał powstać z budżetu rady dzielnicy atrakcyjny skwer z dużą ilością zieleni, kwiatami, alejkami i ławkami. Radni przeznaczyli na ten cel 130 tys. zł. W ostatniej chwili okazało się, że w związku z planowanym remontem ul. Malczewskiego, inwestycja nie może zostać zrealizowana - ubolewa Mirosław Koźbiał, członek zarządu dzielnicy Siedlce.- Zaniepokojenie radnych budzi fakt, że zbiornik zajmie większą część skweru. Trzeba będzie również wyciąć osiem starych drzew. Zbiornik będzie częściowo zlokalizowany pod placem zabaw i wybiegiem dla psów. Te mają zostać odtworzone po zakończeniu budowy.
Czytaj też:

Remont ul. Wesołej na Siedlcach budzi kontrowersjeRozbudowę ul. Malczewskiego (widoczna za ogrodzeniem) zaplanowano na lata 2022-2025.
Rozbudowę ul. Malczewskiego (widoczna za ogrodzeniem) zaplanowano na lata 2022-2025. Fot. Mirosław Koźbiał, Karolina Motyka
Swoje wątpliwości dzielnicowi radni zgłosili urzędnikom i miejskim radnym - Annie Golędzinowskiej (KO) oraz Piotrowi Gierszewskiemu (PiS), którzy uczestniczyli w ostatnim spotkaniu na temat inwestycji z kierownictwem Wydziału Projektów Inwestycyjnych.

- Radni dzielnicowi nie kwestionowali potrzeby budowy zbiorników, ale wnioskowali o zmianę ich kształtu, co pozwoli zachować stary drzewostan. Padały również pytania o grubość warstwy ziemi, która będzie przykrywała zbiornik. Jeżeli będzie zbyt mała, na powierzchni nie uda się stworzyć planowanego skweru, który docelowo ma być wizytówką dzielnicy. Urzędnicy zadeklarowali, że projekt nie jest wiążący, a nasze argumenty zostaną przedstawione projektantowi. Niebawem odbędą się również kolejne konsultacje - relacjonuje Koźbiał.

Asfalt miałby zastąpić historyczny brukPadły również pytania o parametry techniczne ul. Malczewskiego. Według założeń projektowych nawierzchnia ma być z warstwy bitumicznej, z płytkami betonowymi. Obecnie jest tam ponad 100-letni bruk.

- Radni zdecydowanie sprzeciwiają się likwidacji historycznego bruku i zastąpienie go niskiej jakości asfaltem oraz polbrukiem. Bruk powinien pozostać w miejscach gdzie zachowała się historyczna zabudowa - zaznacza Koźbiał.
Przypomina, że podczas spotkania RD Siedlce z władzami miasta w 2019 r. przedstawiono trzy koncepcje wyglądu ulicy. Wszystkie przewidywały częściowe zachowanie historycznego bruku oraz wykonanie pobocza i chodników z dużych eleganckich płyt kamiennych.

- Teraz wychodzi na to, że urzędnicy chcą zrealizować remont w wersji niskobudżetowej, a przy okazji pozyskać drogocenną kostkę brukową, z której Siedlce są masowo drenowane w ostatnich latach - komentuje Koźbiał.
Rada Dzielnicy planuje niebawem zapytać mieszkańców o ich oczekiwania względem rodzaju nowej nawierzchni.

Miejska radna zapowiada spotkanieAnna Golędzinowska, miejska radna z Komisji Zagospodarowania Przestrzennego podkreśla, że modernizacja ul. Malczewskiego jest inwestycją wyczekiwaną przez mieszkańców.

- Ale po przeczytaniu tzw. decyzji środowiskowej zgadzam się z obawami radnych dzielnicowych z Siedlec dotyczącymi nowych zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Kartuskiej, które również są częścią założenia inwestycyjnego - przyznaje nam radna - O ile sama potrzeba nowych rozwiązań zatrzymujących wodę opadową w tym rejonie nie budzi sprzeciwu, o tyle ich forma wymaga przemyślenia. Zaproponowano rozwiązania podziemne, podczas gdy naziemny system retencji może przynieść więcej korzyści - np. ograniczając zjawisko wyspy ciepła, zapobiegając suszy hydrologicznej, czy zapewniając pożywienie okolicznym ptakom. Nasz niepokój wzbudziła ponadto możliwość usunięcia drzew oraz zablokowania planów utworzenia zielonej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców - mówi.
Miejska radna Anna Golędzinowska podziela obawy Rady Dzielnicy. Poprosiła o spotkanie z urzędnikami w tej sprawie.
Miejska radna Anna Golędzinowska podziela obawy Rady Dzielnicy. Poprosiła o spotkanie z urzędnikami w tej sprawie. fot. Piotr Hukało/ Trojmiasto.pl
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, radna Golędzinowska poprosiła dyrektora Wydziału Programów Inwestycyjnych o spotkanie. Jedno już się odbyło.

- Za kilka tygodni ma odbyć się kolejne spotkanie, podczas którego padną nowe propozycje rozwiązań - zapowiada radna.

Modernizacja zaplanowana na lata 2022-2025Miasto planuje modernizację ul. Malczewskiego w latach 2022-2025. Do końca tego roku powinien być gotowy projekt z uzgodnieniami.

Jak informuje Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska, w urzędzie odbyło się spotkanie z projektantami wszystkich branż, pracującymi przy zaprojektowaniu ul. Malczewskiego.

Wnioski mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę- Biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców zasugerowano wprowadzenie takich zmian w projektach zagospodarowania terenu, aby móc maksymalnie chronić istniejący drzewostan. Ponadto zasugerowano projektantom, aby we wskazanym rejonie wykorzystać bruk kamienny z ul. Malczewskiego do zaprojektowania niecek naziemnych, które stanowić mają uzupełnienie zbiorników podziemnych oraz podwyższą walory zlokalizowanego tam parku. - mówi Daniel Stenzel - Ustalono również, że kompletny projekt zagospodarowania działki będzie przedmiotem oceny wytypowanych członków Rady Dzielnicy. Pamiętać jednak należy, że poza akceptacją społeczności lokalnej projekt winien spełniać wiele kryteriów choćby legislacyjnych oraz wytycznych gestorów sieci, które bardzo często z przyczyn technicznych ze sobą kolidują.
Stenzel dodaje, że jeśli chodzi o plany dotyczące nowych nasadzeń na planowanym skwerze - będzie to możliwe po zakończeniu inwestycji. O zakresie prac będzie można porozmawiać z prezydent Gdańska oraz urzędnikami podczas zaplanowanego na wtorek spaceru po Siedlcach.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (259)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »