• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Rodziny zastępcze poszukiwane

Olga Krzyżyńska
25 października 2001 (artykuł sprzed 22 lat) 
Już po raz drugi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku poszukuje rodzin zastępczych. Zgłosić się może każdy, kto chciałby zaopiekować się w swoim domu dziećmi, które nie mogą być w swoich rodzinach z różnych względów.

- Nasze społeczeństwo jest przyzwyczajone do rodzin adopcyjnych, ludzie nie wiedzą, co to jest rodzina zastępcza - mówi Iwona Flisikowska, rzecznik prasowy MOPS. - Jest to rodzina, która nie adoptuje dziecka na stałe, lecz zastępuje rodzinę dziecku w sytuacjach kryzysowych i na jakiś określony czas. Oczywiście zdarza się, że taka rodzina zastępcza staje się później rodziną adopcyjną.

Rodziną zastępczą może także być osoba samotna, co w wypadku rodzin adopcyjnych nie jest możliwe. W ramach projektu "Nowy dom", którego realizacja ruszyła w połowie października, gdański MOPS będzie się starał wzbogacić już istniejący bank danych o kandydatach na rodzinę zastępczą. Z tego banku będą mogły korzystać zarówno gdańskie ośrodki adopcyjne, domy dziecka, Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, jak i inne zainteresowane organizacje czy instytucje oraz osoby prywatne.
W Gdańsku funkcjonuje 371 rodzin zastępczych, które obejmują swoją pomocą 454 dzieci.

- Obecnie 90 procent rodzin zastępczych w Polsce tworzą ludzie spokrewnieni z dziećmi - wyjaśnia Iwona Flisikowska. - Istnieje jednak ogromna potrzeba stworzenia banku rodzin zastępczych niespokrewnionych, które chciałyby się zaopiekować w swoim domu rodzeństwem, dzieckiem starszym, chorym, z nieuregulowaną sytuacją prawną, a także dziećmi, które nie mogą być w swoich rodzinach z różnych względów.

Istniejące obecnie instytucje pomocy rodzinie nie są w stanie udzielić odpowiedniej pomocy wszystkim potrzebującym dzieciom. Projekt "Nowy dom" ma za zadanie zmienić tę sytuację i stworzyć możliwości objęcia pomocą wszystkich dzieci, którym jest ona niezbędna. Żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza nie jest w stanie zapewnić takich warunków jak normalnie funkcjonująca rodzina, a rodzina zastępcza jest obecnie najlepszą formą zastępczej opieki rodzicielskiej jaką można zagwarantować.
Głos WybrzeżaOlga Krzyżyńska

Opinie

Najczęściej czytane