Różne pomysły na organizację odśnieżania w Trójmieście

W każdym z miast Trójmiasta system odśnieżania ulic jest zorganizowany nieco inaczej.
W każdym z miast Trójmiasta system odśnieżania ulic jest zorganizowany nieco inaczej. źródło: gdynia.pl

Pługi, posypywarki oraz tony soli i piasku. Służby drogowe Gdańska, Sopotu i Gdyni są już w pełnej gotowości do nadchodzącej zimy. Odśnieżanie dróg to koszty liczone nawet w milionach złotych. Jak dokładnie kształtowały się wydatki samorządów w ostatnim czasie?

W Gdyni system mieszanyCzy zdarza ci się zimą zrezygnować z jazdy własnym autem na rzecz komunikacji miejskiej?

Zobacz wyniki (456)
W Gdyni za akcję zimową częściowo odpowiedzialne są służby miejskie (Dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg ZDiZ), a częściowo firmy zewnętrzne.

Miejska flota wykorzystywana do odśnieżania miasta to obecnie 16 pojazdów, ale do połowy grudnia zostanie powiększona o kolejnych osiem. Długość ulic, za które odpowiadają służby miejskie, wynosi ok. 237 km.

Odśnieżaniem pozostałych ulic o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, których długość wynosi ok. 255 km, zajmuje się pięć firm zewnętrznych.

Koszt odśnieżania w Gdyni w zeszłym sezonie: 9,5 mln zł- W sezonie 2020/2021 koszt utrzymania jezdni wyniósł łącznie ok. 9,5 mln zł. W sezonie 2021/2022 dotychczas poniesiony koszt wynosi ok. 55 tys. zł za główny układ drogowy i ok. 54 tys. zł za jezdnie o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. W bieżącym sezonie zimowym koszt jednej godziny utrzymania 1 km drogi wynosi od 21,6 zł do 32,4 zł [chodzi o stawki w umowach z zewnętrznymi podmiotami - dop. red.]. Koszt utrzymania 1 km jezdni dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym w sezonie zimowym 2020/2021 wyniósł 23 815 zł, a koszt utrzymania 1 km jezdni dróg głównego układu komunikacyjnego siłami własnymi w sezonie zimowym 2020/2021 wyniósł 16 267 zł - wylicza Andrzej Ryński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

W Gdańsku ponad 1000 km dróg do odśnieżeniaW Gdańsku odśnieżaniu podlega blisko 950 km ulic i 82 km dróg rowerowych. Do tego - podobnie jak w Sopocie i Gdyni - trzeba oczywiście doliczyć chodniki, przystanki komunikacji miejskiej, parkingi, kładki i tunele dla pieszych.

Na kim spoczywa obowiązek usunięcia z dróg śniegu i zapewnienia uszorstnienia, czyli niedopuszczenia do powstania ślizgawek?

Umowy Gdańska z zewnętrznymi firmamiW Gdańsku za odśnieżanie odpowiadają dwie firmy zewnętrzne. To one zapewniają specjalistyczny sprzęt, środki i pracowników.

Obowiązująca na ten rok umowa na odśnieżanie dróg została podpisana ze spółką PreZero Service Północ z Gdańska.

Umowę na odśnieżanie ścieżek rowerowych - których długość wynosi w Gdańsku 82 km - podpisano ze spółką Clean Bud z Gdyni. Szczegóły tego kontraktu podaliśmy pod koniec listopada.

- W gestii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni znajduje się natomiast uprzątnięcie śniegu i lodu z ciągów pieszych znajdujących się w utrzymaniu GZDiZ oraz obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Należą do nich m.in. tunele i kładki dla pieszych czy schody terenowe, przystanki tramwajowe i autobusowe oraz ogólnodostępne parkingi i płatne miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy GZDiZ.
W Gdańsku większość działań będzie wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.
W Gdańsku większość działań będzie wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Płatność za efekty, a nie ryczałtemJak tłumaczy gdański magistrat, kontrakt ma charakter "umowy rezultatu". Polega to na tym, że wykonawca otrzyma zapłatę za uzyskany efekt, a nie kwotę ustaloną z góry.

Dla przykładu, w Podstawowym Układzie Komunikacyjnym - to ok. 608 km z ok. 950 km wszystkich ulic miasta - stawki wynoszą:

  • za usuwanie skutków zimy lekkiej z odpłużaniem - 4,84 zł za 100 m kw.,
  • za usuwanie skutków zimy lekkiej bez odpłużania - 4,76 zł za 100 m kw.,
  • za usuwanie skutków zimy średniej - 5,45 zł za 100 m kw.,
  • za usuwanie skutków zimy ciężkiej - 5,52 zł za 100 m kw.


- Dla nas najważniejszy jest efekt końcowy, czyli zapewnienie przejezdności na drogach, odśnieżenie i uszorstnienie nawierzchni w określonym czasie. Mniej istotne jest, jaki sprzęt i ile tego sprzętu zostanie przy tym użyte. Dopiero po osiągnięciu zamierzonego efektu zapisanego w umowie wykonawcy otrzymają wynagrodzenie - mówi Mieczysław Kotłowski, dyrektor GZDiZ.

Gdańsk: do wykorzystania do końca roku ok. 6 mln złW ubiegłym roku (2020 r.) wydatki na odśnieżanie pochłonęły 11,6 ml zł.

Natomiast w tym roku - ze względu na wyjątkowo mroźne i śnieżne miesiące styczeń i luty - pochłonęły już 20,3 mln zł. Do końca 2021 r. w budżecie miasta pozostało jeszcze do wykorzystania niespełna 6 mln zł.

Na działania zimowe w przyszłym roku zabezpieczono 24,6 mln zł.

Firmy prowadzące działania zimowe na zlecenie GZDiZ dysponują pługoposypywarkami, pługami wirnikowymi i klinowymi oraz ładowarkami hydraulicznymi i ciągnikami rolniczymi. Łączna liczba pojazdów wynosi 104. Ponadto zabezpieczono 10 tys. ton soli oraz 500 ton piasku.

Drogowcy od dawna mają już zgromadzone tony soli i piasku.
Drogowcy od dawna mają już zgromadzone tony soli i piasku. mat pras. ZDiZ w Sopocie

W Sopocie odśnieżają służby miejskieW Sopocie za odśnieżanie ulic i chodników odpowiedzialne są Zakład Oczyszczania Miasta oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie. Pierwsza instytucja ma na wyposażeniu 15 różnego rodzaju pojazdów, druga 11.

Oprócz tego zabezpieczono 1 tys. ton piasku i 600 ton soli. Długość ulic, które trzeba utrzymać zimą w należytym stanie, wynosi ok. 70 km.

- Od wielu lat zimowym utrzymaniem dróg zajmujemy się we własnym zakresie. To gospodarskie podejście pozwala w sposób optymalny wykorzystywać środki finansowe. Dzięki temu miasto nie płaci zewnętrznym firmom za gotowość. Jeśli nie ma konieczności odśnieżania, ekipy wykorzystywane są do innych działań, np. dokonują remontów ulic, chodników, sprzątają - przekonuje Anna Dyksińska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie.

Sopot szacuje koszt odśnieżania na 0,5 mln zł miesięczniePodobnie jak w Gdańsku, także i w Sopocie wystąpiła spora dysproporcja pomiędzy kosztami ubiegłorocznej i tegorocznej akcji zimowej. W 2020 r. koszty wyniosły ok. 180 tys. zł, zaś od stycznia do marca 2021 r. aż ok. 840 tys. zł.

- Według naszych szacunków koszty zimowego utrzymania dróg wyniosą w tym sezonie ok. 500 tys. zł miesięcznie i wprost uzależnione są od warunków atmosferycznych, czyli tego, czy będzie mocno sypać śnieg i jak niskie będą temperatury. To, czego nie wydamy na "zimę", wykorzystamy na sprzątanie ulic i chodników - uzupełnia Dyksińska.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomościOdśnieżanie większości chodników pozostaje w gestii właścicieli albo zarządców nieruchomości, a nie służb miejskich.
Odśnieżanie większości chodników pozostaje w gestii właścicieli albo zarządców nieruchomości, a nie służb miejskich. fot. Maciej Czarniak/Trojmiasto.pl
Uwaga: urzędnicy przypominają, że w likwidację skutków zimowej aury muszą angażować się także właściciele albo zarządcy nieruchomości.

Przykładowo: za odśnieżenie chodnika przed blokiem mieszkalnym odpowiada np. wspólnota mieszkaniowa, przed szkołą odpowiada zarządca placówki, a przed sklepem odpowiada jego właściciel lub najemca.

W przypadku odśnieżania chodników czy ciągów pieszych, które przylegają do nieruchomości - zarówno prywatnych posesji, jak i obiektów użyteczności publicznej czy handlowych - ten obowiązek spoczywa na właścicielach bądź zarządcach. Wynika on z przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (85)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Najczęściej czytane