• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ruiny dawnego bastionu jak gorący kartofel

Krzysztof Koprowski
5 grudnia 2022, godz. 13:00 
Opinie (122)
 • Sprzątanie wokół reliktów Bastionu Wiebego jest prowadzone tylko doraźnie.
 • Sprzątanie wokół reliktów Bastionu Wiebego jest prowadzone tylko doraźnie.
 • Sprzątanie wokół reliktów Bastionu Wiebego jest prowadzone tylko doraźnie.

Odkryte cztery lata temu pozostałości Bastionu Wiebego przy Urzędzie Wojewódzkim i MarszałkowskimMapka stały się problemem dla miejskich instytucji. Urzędnicy wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za utrzymanie ceglanych ruin. Z kolei lepszego zabezpieczenia reliktów dawnych fortyfikacji domaga się Wojewódzki Konserwator Zabytków.Czy Bastion Wiebego powinien być udostępniony do zwiedzania?

Odkrycie reliktów Bastionu Wiebego oraz Baszty Nowej przy Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim podczas budowy nowego wiaduktu Biskupia Górka wraz z parkingiem kubaturowym było sporym zaskoczeniem w 2018 r.

Wprawdzie archeolodzy spodziewali się istnienia pozostałości dawnych fortyfikacji, ale nikt nie przypuszczał, że będą one zachowane na takim obszarze i w takim stanie. W efekcie było trzeba przeprojektować wiadukt oraz zmniejszyć liczbę miejsc postojowych w parkingu.

Gdy opadły emocje związane z odkryciem i wyeksponowaniem pozostałości zabudowy z XV i XVII wieku, rozpoczął się spór kompetencyjny o to, kto ma dbać o zabytek:
 • z punktu widzenia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni jest to obiekt, który nie wpisuje się w działalność utrzymaniową - zgodnie z nazwą jednostki - dróg oraz terenów zieleni,
 • z punktu widzenia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która z ramienia miasta prowadziła inwestycję drogową, utrzymanie bieżące dawnych fortyfikacji nie jest przedmiotem działalności tej jednostki miasta, skupiającej się na realizacji przedsięwzięć budowlanych,
 • Muzeum Gdańska natomiast jest niechętne przyjmowania pod opiekę kolejnego obiektu, położonego z dala od głównych szlaków turystycznych, w mało atrakcyjnym otoczeniu oraz wyjątkowo trudnego i kosztownego w bieżącym utrzymaniu oraz nadzorze.

Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej Olszynka odcięta od Śródmieścia. Konserwator zablokował budowę objazdu Bramy Nizinnej
Fragment protokołu kontrolnego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z maja 2022 r. Fragment protokołu kontrolnego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z maja 2022 r.

Żadna jednostka nie chce przejąć odpowiedzialności za bastionW protokole z kontroli obiektu zabytkowego przeprowadzonej w maju 2022 r. przez pracowników Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z udziałem i w obecności urzędników GZDiZ, DRMG oraz Muzeum Gdańska czytamy:

- Przedstawiciel GZDiZ wskazuje, że w związku z przekazanym wskazaniem prezydenta z dnia 03.09.2021 r. (...) użytkownikiem zostało wyznaczone Muzeum Gdańska. Po zakończonej inwestycji - budowie parkingu kubaturowego - odkryte relikty Bastionu Wiebego nie zostały protokolarnie przekazane GZDiZ przez DRMG. Przedstawiciel Muzeum Gdańska wskazuje, że wspomniany/przekazany dokument jest wybiórczy. Muzeum Gdańska nie jest użytkownikiem (dysponentem) Bastionu Wiebego. Przekazanie obiektu do MG nastąpi dopiero po wykonaniu wszystkich prac zabezpieczających. Przedstawiciel DRMG wskazuje, że nastąpiło przekazanie pasa drogowego 30.09.2021 r. GZDiZ, na którym znajdują się relikty.
Zarastające ruiny Baszty Nowej, odkryte podczas prowadzenia prac budowlanych. Zarastające ruiny Baszty Nowej, odkryte podczas prowadzenia prac budowlanych.

Sprzątanie ruin fortyfikacji tylko w razie potrzebyPół roku później problem nadal pozostaje nierozwiązany i do bastionu "przypisane" pozostają trzy jednostki miasta. Na odpowiedź urzędników na pytania dotyczącego bieżącego utrzymania (w tym zalegających śmieci) oraz ewentualnego otwarcia obiektu do zwiedzania czekamy aż 20 dni. Udzielenie informacji ponownie wymaga uzgodnienia ze wszystkimi wspomnianymi instytucjami.

- W związku z rozpoczęciem przez DRMG w październiku br. prac nad ekspertyzą dotyczącą stanu technicznego Bastionu Wiebego obiekt ten znajduje się obecnie w użytkowaniu DRMG - informuje Joanna Bieganowska z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Do opieki nad tym terenem wskazane jest Muzeum Gdańska. Bastion dotychczas był uprzątnięty przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Sprzątanie obiektu nie odbywa się cyklicznie, ale wówczas gdy zachodzi taka potrzeba.
Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa Konserwator zablokował nowy plan zagospodarowania Jelitkowa
Fragment protokołu kontrolnego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z maja 2022 r. Fragment protokołu kontrolnego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z maja 2022 r.

Odkryty Bastion Wiebego wymaga podjęcia prac ratunkowychWspomniana ekspertyza to z kolei pokłosie pokontrolnych zaleceń PWKZ, zgodnie z którymi należy ustalić przyczyny pękania i procesu degradacji bastionu oraz wykonać prace, które doprowadzą do eliminacji przyczyn postępującej degradacji stanu technicznego obiektu.

Przeprowadzenie zamówienia na wybór wykonawcy opracowania ekspertyzy stanu technicznego oraz programu prac konserwatorskich powierzono DRMG. Wpłynęły oferty od dwóch wykonawców:
 1. Ingeo z Gdańska na kwotę 30 750 zł,
 2. Budownictwo Michał Lidner z Warszawy na kwotę 128 900 zł

Urzędnicy zdecydowali się wybrać ofertę tańszą. Gdańska spółka na wykonanie opracowania, będącego podstawą dla sporządzenia szczegółowej dokumentacji projektowej, będzie miała sześć tygodni od momentu podpisania umowy.

Udostępnienie Bastionu Wiebego do zwiedzania nie jest w najbliższym czasie planowane. Wejście na teren dawnych fortyfikacji pozostanie nadal zagrodzone.

Wejście na teren dawnych fortyfikacji pozostanie wciąż zagrodzone. Wejście na teren dawnych fortyfikacji pozostanie wciąż zagrodzone.

Materiał z sierpnia 2021 r.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (122)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane