• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Ruszają prace nad nowym planem urządzenia lasów wokół Trójmiasta

Aleksandra Nietopiel
24 września 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (279)
Plan urządzenia lasu dotyczy przyszłości m.in. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan urządzenia lasu dotyczy przyszłości m.in. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Nadleśnictwo Gdańsk przystępuje do prac nad sporządzaniem planu urządzenia lasu na lata 2025-2034. Dokument określi między innymi zakres działań, ale też zasady ochrony lasu. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się w gdyńskim Marszewie, 29 września. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich.Jak często chodzisz do lasu?

Plan urządzenia lasu to podstawowy dokument gospodarki leśnej, który powstaje raz na 10 lat dla wszystkich lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Ważność obecnie obwiązującego dokumentu kończy się w grudniu 2024 roku. W założeniach wpływ na kształt planu ma każdy - stąd spotkania leśników z samorządowcami i wszystkimi chętnymi.

Spotkanie w MarszewieAby zaplanować czas na spotkanie w sprawie przyszłości lasów, także tych trójmiejskich trzeba zarezerwować sobie czwartkowe przedpołudnie i pojechać do Gdyni. Komisja Założeń Planu odbędzie się 29.09.2022 r. o godzinie 10:00 w Leśnym Ogrodzie Botanicznym "Marszewo".

Poruszane zagadnienia dotyczyć będą między innymi:

 • wieku rębności dla głównych gatunków drzew,
 • podziału lasów nadleśnictwa na gospodarstwa,
 • wytycznych w sprawie cięć rębnych w poszczególnych gospodarstwach,
 • sporządzenia "Wykazu drzewostanów kwalifikujących się do przebudowy",
 • wytycznych w sprawie pielęgnowania lasu, w tym cięć pielęgnacyjnych,
 • wytycznych w sprawie hodowli lasu, w tym orientacyjnych składów gatunkowych upraw,
 • zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej.


Bez ważnego certyfikatu dla pomorskich lasów. Wzrośnie wycinka?- Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny czy warunki glebowo-siedliskowe - tłumaczy Marcin Naderza, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. - W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie, również te edukacyjne i turystyczne. Bardzo ważnym elementem Planu Urządzania Lasu jest uwzględnienie zadań zawartych w Planach Zadań Ochronnych, sporządzanych dla obszarów N2000. Dostosowanie projektu planu do funkcji przyrodniczych oraz społecznych jest podstawą zrównoważonego leśnictwa, uwzględniającego wszystkie funkcje lasu.

Wyremontują szlaki turystyczne w lesieTrójmiejskie lasy dla połowy mieszkańców PomorzaMarcin Naderza przekonuje, że konsultacje społeczne i dialog z interesariuszami są bardzo ważne przy tworzeniu nowego planu urządzenia lasu, szczególnie w trójmiejskich lasach.

Położenie Nadleśnictwa Gdańsk jest szczególne, ponieważ w jego zasięgu administracyjnym mieszka prawie połowa mieszkańców województwa pomorskiego, podczas gdy lasy nadleśnictwa to zaledwie 4 proc. lasów całego województwa.

- Lasy Państwowe podejmują ważne kroki w kierunku usystematyzowania problemu lasów wokół dużych miast. I tych terenów, wobec których wyrażane są oczekiwania rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zmniejszenia pozyskiwania drewna czy organizacji imprez masowych. Świadczy o tym decyzja wydana dla LP wskazująca na potrzebę wyznaczania takich terenów i modyfikowania zasad ich zagospodarowania. Jesteśmy przekonani, że na etapie tworzenia planu można wypracować takie rozwiązania, które uwzględnią oczekiwania wszystkich interesariuszy gospodarki leśnej - dodaje naczelnik Naderza.
Plan urządzenia lasu dotyczy przyszłości między innymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan urządzenia lasu dotyczy przyszłości między innymi Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Aktywiści zapowiadają swoją obecnośćSwoją obecność na Komisji Założeń Planu zapowiadają członkowie stowarzyszeń, które za swój cel stawiają sobie ochronę trójmiejskich lasów i popularyzację wiedzy na ich temat. Wśród nich są przedstawiciele fundacji Fidelis Siluas, która otwarcie krytykuje działania Nadleśnictwa Gdańsk i Lasów Państwowych.

- Już na otwarciu leśnicy postawili tezy, które będą omawiane. I to nie jest wcale otwarcie nowego rozdziału. W tych założeniach nie ma nic rewolucyjnego, nic co byłoby dla nas obiecujące - podkreśla Brunon Wołosz z fundacji Fidelis Siluas.

On sam jest sceptyczny wobec wpływu dyskusji z leśnikami na kształt Planu Urządzenia Lasu dla terenów Nadleśnictwa Gdańsk.

- Żadne takie spotkanie ze stroną społeczną nie jest dla leśników wiążące. My na pewno przygotujemy coś na to spotkanie. Możemy przecież przedstawić inne założenia, które leśnicy mogą przyjąć. Nasz cel to nie zmniejszenie wycinki, tylko gospodarka leśna bez wycinania - zaznacza Wołosz.

Właściwe konsultacje w późniejszych etapachCzwartkowe spotkanie będzie miało charakter techniczny i organizacyjny. Właściwy proces konsultacji społecznych rozpocznie się później, już po sporządzeniu projektu planu urządzania lasu. Sam projekt poprzedzi inwentaryzacja lasu, która ma być gotowa w drugiej połowie 2024 roku.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (279)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane