Fakty i opinie

stat

Rząd planuje budowę muzeum na Westerplatte

artykuł historyczny
Najnowszy artukuł na ten temat

Muzeum na Westerplatte zacznie powstawać w 2022 roku

Spór o tereny Westerplatte toczy się od zeszłego roku.
Spór o tereny Westerplatte toczy się od zeszłego roku. fot. trojmiasto.pl

Grupa pomorskich posłów PiS złożyła projekt specustawy, dzięki której nastąpi uproszczenie ścieżki legislacyjnej do przejęcia od samorządu terenu na Westerplatte, by zbudować tam Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Władze miasta protestują.Tereny Westerplatte powinny być we władaniu:

państwa 26%
samorządu 52%
obojętnie, byle były godnie zagospodarowane 22%
zakończona Łącznie głosów: 2861
W roku 80. jubileuszu wybuchu II wojny światowej zaognia się spór między rządem, Muzeum II Wojny Światowej a władzami Gdańska, dotyczący zagospodarowania terenu Westerplatte.

W czerwcu zeszłego roku minister spraw wewnętrznych zadeklarował, że zbada prawidłowość i zasadność komunalizacji 9 ha terenów na Westerplatte, które 25 lat temu Skarb Państwa przekazał miastu. Wcześniej prezydent Gdańska Paweł Adamowicz odrzucił ofertę kupna tych działek za 2 mln zł, złożoną przez Muzeum II Wojny Światowej.

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, w mediach społecznościowych zaprezentowała znaleziony na sejmowych stronach projekt specustawy w sprawie Westerplatte.

Gdańsk straci grunty na Westerplatte?- Z dużym zaniepokojeniem zauważyliśmy wczoraj [9 maja - red.] na stronach sejmowych projekt ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. W naszej ocenie, w ocenie władz miasta Gdańska, jest to kolejna próba przejęcia Westerplatte dla celów bardzo jasno określonych, dla celów politycznych - powiedziała w krótkim materiale filmowym.Projekt ustawy został stworzony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, na czele których stanął Kazimierz Smoliński, poseł PiS z województwa pomorskiego. 

Skomentował on sprawę w mediach społecznościowych:

- #Westerplatte jest przesiąknięte historią heroicznych czynów Polskich bohaterów. Tym bardziej smuci fakt, iż jest ono przez władze #Gdańsk tak bardzo niewykorzystane. Zaproponujemy ustawę, która przywróci należną rangę tego miejsca jako wspaniałego muzeum wojny obronnej 1939 r. - napisał Smoliński.Specustawa ma 36 stron, w uzasadnieniu czytamy:

"Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy Muzeum jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa.

Trwa spór o zagospodarowanie WesterplattePonadto specustawa mówi o "wieloletnich zaniedbaniach" tego terenu:

"Pomimo 79 lat, jakie upłynęły od pierwszych strzałów oddanych z pokładu niemieckiego okrętu Schleswig-Holstein do polskich żołnierzy stacjonujących w Wojskowej Składnicy Tranzytowej, Westerplatte nie zostało zagospodarowane w sposób adekwatny do swojej ogólnonarodowej rangi oraz międzynarodowego znaczenia. Czynniki takie jak brak jednego zarządcy terenu, problemy komunikacyjne oraz, aż do chwili obecnej, brak spójnej koncepcji na narrację historyczną na terenie Westerplatte pogarszały stan reliktów i infrastruktury pozostałych po Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Problemy te szczególnie nabrzmiewają w obliczu przypadającej w 2019 roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej".
" [...] Stan, w jakim obecnie znajduje się półwysep Westerplatte nie gwarantuje odwiedzającym, zarówno z Polski, jak i ze świata, wyobrażenia o celu powstania, funkcjonowaniu i znaczeniu obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej dla polskiej historii oraz dla Polaków w trakcie wojny i po jej zakończeniu.

Różne wizje Westerplatte na rok przed 80. rocznicą wybuchu II wojnyW art. 19 rozdziału 3 jest informacja:

1. Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 stała się ostateczna, nieruchomości przeznaczone na inwestycje w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oddaje się inwestorowi w nieodpłatne użytkowanie.

2. Nabycie prawa własności budynków oraz innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali stwierdza, w drodze decyzji, Wojewoda Pomorski.

Kiedy ustawa przejdzie ścieżkę legislacyjną? Można się jedynie domyślać, że raczej szybko, a niemal na pewno przed 1 września, kiedy to mija 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Gdańska posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska wysłała w tej sprawie interpelację poselską skierowaną do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.