Fakty i opinie

Prezes SM Ujeścisko prawomocnie skazany. Będzie wniosek o jego odwołanie

Najnowszy artukuł na ten temat Przedłużono areszt b. prezesa SM Ujeścisko
Nowy wątek w sprawie SM Ujeścisko może doprowadzić do zmiany prezesa zarządu spółdzielni.
Nowy wątek w sprawie SM Ujeścisko może doprowadzić do zmiany prezesa zarządu spółdzielni. fot. Piotr Hukało/Trojmiasto.pl

W maju uprawomocnił się wyrok, w którym Grzegorz Harasymiuk, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko, uznany został za winnego znieważenia funkcjonariusza policji. Oznacza to, że - zgodnie ze statutem spółdzielni - nie może pełnić funkcji jej prezesa. Złożenie wniosku o odwołanie go przez radę nadzorczą zapowiedział poseł Kacper Płażyński.Czy prezes SM Ujeścisko powinien zrezygnować lub zostać odwołany?

tak 85%
nie wiem, nie znam dobrze tej sprawy 11%
nie 4%
zakończona Łącznie głosów: 1605
O sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko jest głośno od wielu miesięcy, w związku z opóźnieniami w budowie domów wielorodzinnych oraz walką członków tej spółdzielni o dostęp do jej dokumentacji finansowej. Sytuację od listopada 2019 roku pogorszyła tocząca się w spółdzielni egzekucja komornicza.

Czytaj więcej o konflikcie w spółdzielni

Teraz ujawniony został wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z 17 października 2018 roku (prawomocny od 30 maja 2019 roku), w którym prezes Grzegorz Harasymiuk został uznany za winnego znieważenia funkcjonariusza policji używając słów uznawanych powszechnie za obelżywe.

Tymczasem w statucie SM Ujeścisko, w paragrafie 58 punkt 4, znajduje się zapis, mówiący o tym, że członkiem rady nadzorczej ani zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

W związku z tym poseł Kacper Płażyński (jest jednocześnie adwokatem) z gdańskim radnym Przemysławem Majewskim próbowali złożyć we wtorek 14 stycznia, w sekretariacie spółdzielni, adresowane do rady nadzorczej pismo z wnioskiem o odwołanie Grzegorza Harasymiuka z funkcji prezesa.

Nie zostali wpuszczeni do budynku, ponieważ... wtorek jest dniem pracy wewnętrznej w SM Ujeścisko.

- Nie ma tu żadnych wątpliwości, że w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo karne umyślne, członek zarządu niezwłocznie powinien zostać odwołany ze swojej funkcji - mówił w czasie zwołanej konferencji prasowej Kacper Płażyński.

Prezes sam nie zrezygnujeO plany Grzegorza Harasymiuka zapytaliśmy Michała Langego, dyrektora ds. PR SM Ujeścisko.

- Krajowy Rejestr Sądowy nie dopatrzył się podstaw prawnych do tego, aby wykreślić z urzędu prezesa Grzegorza Harasymiuka - czytamy w przesłanym do redakcji Trojmiasto.pl komentarzu do sytuacji. - SM Ujeścisko sukcesywnie wychodzi z kłopotów, które sprowadził na nią jeden z przedsiębiorców budowlanych, który jest z nami w sporze sądowym. Co ważne, odwołanie prezesa w tej sytuacji, w znacznym stopniu utrudniłoby i wydłużyłoby w czasie proces wychodzenia z problemów. Nie możemy do tego dopuścić. Dodatkowo rozmaite próby odwołania prezesa, w których - co stwierdzamy ze smutkiem - aktywny udział biorą także młodzi lokalni politycy - traktujemy jako działanie na szkodę SM, a co za tym idzie także na szkodę mieszkańców. Prezes Grzegorz Harasymiuk pozostaje do dyspozycji rady nadzorczej.
Przesłane przez SM Ujeścisko wyjaśnienie dotyczące przyczyn skazania Grzegorza Harasymiuka (PDF)

W komentarzu mowa tak naprawdę o postanowieniu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, który stwierdza brak podstaw do wykreślenia z urzędu prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko Grzegorza Harasymiuka. Postanowienie zostało wydane w związku z zawiadomieniem wniesionym do sądu przez głównego wierzyciela spółdzielni.

Z uzasadnienia postanowienia wynika, że odwołanie Grzegorza Harasymiuka nie leży w kompetencjach sądu rejestrowego, a rady nadzorczej SM Ujeścisko. Sąd w uzasadnieniu analizuje, że chociaż członkowie spółdzielni mają prawo w statucie zawrzeć zapis uniemożliwiający objęcie stanowiska w zarządzie lub radzie nadzorczej osobom, które są karane za przestępstwo umyślne, to takiego zapisu nie ma jednak w Ustawie Prawo spółdzielcze ani Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, a dodatkowo wyrok sądu z Gdyni nie nakłada na Grzegorza Harasymiuka zakazu pełnienia funkcji prezesa spółdzielni.

Dlatego decyzja o odwołaniu osoby skazanej nie leży w kompetencjach sądu rejestrowego, tylko członków spółdzielni.

Prezes spółdzielni bywa wybuchowyWyrok sądu w Gdyni to nie jedyny dowód krewkich zachowań Grzegorza Harasymiuka. Policja wyjaśnia zdarzenie, które miało miejsce 15 grudnia 2019 roku. Członkowie spółdzielni przygotowywali się w tym czasie do nagrania przez stację Polsat materiału do programu Interwencja. Wzajemnie informowali się o planowanym nagraniu, by jak największa liczba zainteresowanych osób mogła wziąć w nim udział.

- Wydrukowaliśmy ulotki, które chciałam rozdać mieszkańcom dzielnicy. Po mszy stanęłam blisko drzwi kościoła na Ujeścisku. W którymś momencie pojawił się Grzegorz Harasymiuk, siłą wyrwał mi z ręki plik ulotek, wsiadł do samochodu i odjechał - opowiada Bożena Jurczyk, członkini spółdzielni Ujeścisko, od 2007 roku zaangażowana w wyjaśnienie niejasności w jej funkcjonowaniu. - Z ostatnią ulotką jaka mi została poszłam do księdza, aby informacja została przekazana w czasie ogłoszeń parafialnych, a potem od razu udałam się na komisariat na Oruni, aby to zgłosić. Przez policjanta przyjmującego zgłoszenie sytuacja została zakwalifikowana jako kradzież, ale do dzisiaj nie mam żadnej informacji co dalej.
Z relacji Bożeny Jurczyk i innych mieszkańców osiedla wynika, że po tym zdarzeniu Grzegorz Harasymiuk objeżdżał klatki schodowe bloków na osiedlu, by zrywać rozwieszone tam plakaty informujące o spotkaniu z dziennikarzami. W mediach tłumaczył potem swoje zachowanie tym, że na oklejanie klatek trzeba mieć zgodę spółdzielni, a plakaty zrywał sam, bo to była niedziela.

W oczekiwaniu na działania Związku Rewizyjnego Spółdzielni MieszkaniowychZwiązek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zajmuje się m.in. prowadzeniem badań lustracyjnych zrzeszonych w nim spółdzielni, a także udziela spółdzielniom pomocy w realizacji ich zadań statutowych. W związku z sytuacją w SM Ujeścisko trafiły do niego dwa wnioski:

 1. Wniosek o zwołanie Zebrania Przedstawicieli Członków, czyli najważniejszego organu podejmującego decyzje w spółdzielni. Podpisy członków spółdzielni pod wnioskiem były zbierane w ostatnich miesiącach roku. Wniosek podpisany przez 709 członków został złożony do zarządu spółdzielni 20 grudnia. Do 10 stycznia zarząd był zobligowany do podjęcia działań w celu zwołania tego zebrania. Ponieważ tego nie zrobił, wniosek ten wpłynął do Związku Rewizyjnego.
 2. Wniosek o dokonanie lustracji w SM Ujeścisko Pod koniec listopada Kacper Płażyński wystosował skierowane do Artura Sobonia, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pismo z prośbą o zlecenie Krajowej Radzie Spółdzielczej lustracji SM Ujeścisko. - Rozmawiałem z ministrem o tej lustracji. Na dniach zapadnie decyzja o przeprowadzeniu takiej lustracji za ostatnie dwa lata. Zgodnie z prawem lustracja może być prowadzona maksymalnie za taki okres - poinformował Kacper Płażyński 14 stycznia 2020 roku.


Zgłoszenia poszkodowanych nabywców mieszkań nadal zbiera Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Więcej informacji na temat znajduje się w poprzednim artykule.

Opinie (225) ponad 20 zablokowanych

Wszystkie opinie

 • SM (22)

  #muremzagrzegorzem

  • 32 180

  • Wy tu takie bzdury (10)

   A sąd uznał że Struk blokuje przekop Mierzei w interesie Moskwy .?

   • 7 12

   • Gdanska Sycylia (8)

    Takich mamy samorządowców.Jeden blokuje by zadowolić Moskwę,druga bawi się z oprawcami drugiej wojny światowej, nastepny mówi, że to Polak rozpętał drugą wojnę światową.

    • 25 10

    • A to nie Franek Dolas ?

     • 3 0

    • Skoro rząd sprowadza coraz więcej rosyjskiego węgla (6)

     I to właśnie przez port w Elblągu, to rozbudowa tego portu i budowa przekopu to wręcz prezent PiS dla Putina.

     • 5 6

     • rudy na molo. (2)

      rudy, makrela i mskaron.

      • 4 3

      • kulawy deweloper z kopertą (1)

       zadzwoń do banasia

       • 2 4

       • Grodzki koperciarz

        • 0 0

     • Wegiel idzie przez polnocny (1)

      Nikt nie bedzie co ciagnal kapciami do Elblaga

      • 1 0

      • Zapraszam do Elbląga, nawet nie trzeba jechać do portu, już z mostu widać czarne hałdy.

       • 0 0

     • Może za dużo logiki w to wkładam, ale barki z węglem z obwodu nie potrzebują przekopu :D

      • 0 0

   • Gróbarczyk manipuluje, a ty łykasz bzdury jak pelikan

    Tweet Gróbarczyka to najczystsza forma manipulacji. W uzasadnieniu wyroku, nie ma bowiem takiego zdania. Sąd nie potwierdził zbieżności działań Zarządu Województwa z interesami Rosji, bo nie tego dotyczyła sprawa pozew dotyczył wyłącznie naruszenia dobrego imienia Województwa Pomorskiego.

    Sąd oddalił powództwo ze względów formalnych, ale jednocześnie odniósł się do treści oskarżenia:

    Wypowiedź przedstawiciela pozwanego, chociaż pojawiła się ona w formie pytania, to sugerowała, że działanie polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, może być w interesie Kremla, czyli obcego państwa Rosji, a nie w interesie Polski. Sugestia niewłaściwego zachowania jest wystarczająca do przyjęcia, że nastąpiło naruszenie dóbr osobistych. Sugestia, że politycy danej partii mogą działać w interesie Rosji, a nie Polski, narusza dobra osobiste tych polityków. Oznacza bowiem przypisanie im kierowania się interesami obcego państwa, zamiast państwa, którego interesów powinni bronić. Dobra te, są szczególnie naruszone, jeśli politycy ci pełnią funkcje publiczne w organach państwowych lub samorządowych. Dlatego też zgodzić należy się w tym zakresie z powodem, że publiczne wypowiedzi pozwanego mogły narazić polityków Platformy Obywatelskiej na Pomorzu na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania prowadzonej działalności, a także na utratę wiarygodności osób publicznych.

    W dalszej części Sąd omawia w jakim stopniu i komu przysługuje ochrona dóbr osobistych, wskazując, że granice dopuszczalnej krytyki w odniesieniu do kategorii osób publicznych są zdecydowanie szersze.

    I dalej:

    () W tym kontekście krytyczną wypowiedź przedstawiciela pozwanego odnośnie braku zgody na przekop Mierzei Wiślanej, zawierającą sugestię, że sprzeciw wobec tej inwestycji jest w interesie Rosji, należy uznać za dozwoloną krytykę osób publicznych, dokonaną w ramach debaty publicznej. Przekop Mierzei Wiślanej stanowi inwestycję publiczną budzącą społeczne zainteresowanie, wypowiedź będąca przedmiotem sporu dotyczy opinii przedstawionej przez władze lokalne, a ściślej dotyczy krytyki członków partii politycznej, zaś ramy tej krytyki są możliwe w bardzo szerokim zakresie. Wiedzą powszechną jest, że Federacja Rosyjska jest przeciwna tej inwestycji, stąd możliwe jest w ramach wolności wypowiedzi i krytyki władz lokalnych oraz członków partii politycznej, porównanie sprzeciwu wobec inwestycji do działania w interesie Rosji.

    • 7 3

  • #grzegorz za murem !!!

   Wiadomo jakim !
   Może być Kurkowa !! W spółdzielni pracuje ze 20 osób.... Oni muszą głosować za Harasymiukiem .Lojalność (kosztuje) wymaga poświęceń.

   • 34 2

  • (5)

   Pampers już kuwete wyczyścił, że znowu tutaj szczeka?

   • 3 12

   • Pilnuje was (1)

    • 3 0

    • Prezes

     nie nadaje się nawet do pilnowania kota dlatego tylko kuwetę sprząta

     • 4 2

   • (2)

    Jak na razie to Ty tu szczekasz.

    • 6 0

    • (1)

     szczekasz jak parkingowy kacper

     • 2 8

     • Odczep się od Kacpra, popraw sobie pampersa

      I nie szczekaj na forum

      • 3 0

  • #muremzasm

   • 2 1

  • Grzegorz za murami. Tak będzie sprawiedliwie. I księgowa też

   • 10 2

  • a gdzie się podziała - członek zarządu Pani Danuta Gda... tak blisko się fotografoała z Panią Prezydent Dulkiewicz

   a teraz cisza ?

   • 6 0

  • Gdańsk miasto cudów

   Takie historie tylko w Gdańsku, mieście niekończących się możliwości. Wolne sądy!!!

   • 3 0

 • (4)

  Do paki go!
  A papuga?
  Papuga też do paki!

  • 134 7

  • To jest kura, panie generale! (3)

   • 15 0

   • Pieprzysz

    nie solisz

    • 0 2

   • oddaj 20 000 nieudaczniku

    • 3 0

   • Twierdzę kategorycznie, że to jest osioł...

    • 1 0

 • Straci i wróci jak bumerang jak zawsze? (4)

  • 62 4

  • Nic nie straci ... (3)

   Żaden przydu*as prezia nie pozwoli aby stała mu się krzywda. Za dużo ciągną wraz z nim ze spółdzielni aby odejść od koryta. Nikt nie będzie robić we własne gniazdo.
   Ta klika jest trudna do ruszenia. Można jedynie większością głosów spółdzielców ale te dzbany mają na to wyjechane...
   Wolą płacić krocie na utrzymanie złodziejskiej kliki niż chodzić na zebrania, taka mentalność tych ludzi.
   A myślących jest garstka i nic nie zrobią. A te świnki w korycie o tym wiedzą, więc czy Kacper czy sam Jarosław się tym zainteresuje to nic nie zrobią.
   Ale Kacperek zbiera lajki :-)

   • 13 3

   • Yogi siejesz defetyzm, nie idź tą drogą .

    • 5 2

   • Zbiera lajki zasłużenie :) (1)

    I daje nieocenioną pomoc, podobnie pan radny.
    Sprawą interesuje się coraz więcej ludzi. Ostatnio opublikowany z Krajowej Rady Dłużników spis długów spółdzielni robi wrażenie..(forum moje osiedle)
    Podobnie informacje o tym, że prawdopodobnie 5 domków z Płockiej jest lokatorskich, bądź kogoś z władz spółdzielni. Czytaj :
    Wszyscy złożyli się na pięć domków.. Stąd dopłaty.. Matematyka nie kłamie
    Szokujące.. O czym jeszcze się dowiemy. Ile milionów wprowadzono że spółdzielni?

    • 8 2

    • kapata

     Utwierdzasz, że kiepsko z matematyka u Ciebie

     • 0 0

 • to on nadal jest prezesem? (3)

  W każdym prywatnym biznesie taki prezes już dawno by wyleciał. Czas zlikwidować spółdzielnie i zakończyć te patologie, gdzie prezesi zarabiają dziesiątki tysięcy złotych i traktują te spółdzielnie jak własny folwark.

  • 249 5

  • człowieku nie wiesz jak działają spółdzielnie? Nawet w "normalnych" spółdzielniach, gdzie nie ma zadłużenia (1)

   gdzie widać, że prezes i jego świta zna się na zarządzaniu i powiększaniu majątku, zyskach, zapomnij o zmianach. Jest tyle myków, tyle opcji, że każda posada w SM może być dożywotnia. To zbyt duży kawałek tortu, żeby go wypuścić z rąk.

   Tak właściwie, to taki prezes, władze spółdzielni powinni działać podobnie do firm zarządzających wspólnotami. Ale to za małe pieniążki do podzielenia

   • 30 1

   • musiała być jakaś składka na taki kształt ustawy, bo nie wierzę, że w tym państwie takie deale można skonstruować za free.

    • 10 0

  • też tego nie rozumiem. wyrok w 2018, prawomocny od ponad 8 miesiecy...

   to po co są te wszystkie KRS-y, bazy danych, i tym podobne wynalazki skoro nic z tego nie wynika i można latami bujać się bez konsekwencji? czemu takie wyroki nie powodują automatycznego sprawdzenia skazanego i zawiadomienia zarządów.

   Podobnie było z amber gold, gdzie karany facet nie miał prawa w myśl kodeksu zostać prezesem spółi. Przy rejestracji spółki żaden nowoczesny system informatyczny na które płącimy miliardy nie wyrzucił chociażby alertu że coś jest nie tak.

   • 8 0

 • (2)

  Prezes ujescisko straci stanowisko...Nawet fajny rym kochani.Te spoldzielenie to relikt PRL, cuda wianki tam.sie dzieją.Mieszkancy raz na.5 lat mogą zmienić radę ale....na zebrania chodzi 10% ludzi uprawnionych.Stąd taka samowolka.

  • 128 7

  • Przyprowadź na takie zebranie 70% uprawnionych. Zaraz znajdzie się sto sposobów na przeniesienie

   Mało w życiu widziałeś, jedynie gdzie byłeś to w forum, nad kanałem raduni

   • 22 2

  • Już niewiele brakuje.. Czekamy cierpliwie.

   Sam się pogrąża cha cha
   Pan L. nie nadąża trolować forach cha cha wart pac pałacu. A raczej dwa pacany a cha cha

   • 4 2

 • Jaki wyrok?

  To tylko opinia jakiegoś tam czlowieczka, róbmy wały dalej. Jak coś to do Andrzeja ułaskawi :D

  • 49 20

 • (11)

  Pan Płażyński tylko pisze zamiast działać skutecznie.w lwsm morena obiecał działać i cisza jak zawsze, coś zacznie, media napiszą i na tym jego interwencje kończą się.

  • 82 38

  • typowe puste postepowanie pod publiczke, on ma nawet braki w podstawowej wiedzy więc jak coś mozę zrobić (1)

   • 30 7

   • No jasne, nie to co doktorant od manipulacji społecznością cha cha

    Żałosne są te wpisy

    • 3 2

  • Chociaż coś robi, a ktoś zrobił coś oprócz niego?? (3)

   • 13 18

   • Obiecuje, że zrobi a nie robi.

    • 11 4

   • Chyba pracownicy spółdzielni obowiązkowo minusują dziś :) (1)

    Jeszcze trochę walki i go wywalimy. Tak czy inaczej. Nawet krótkotrwałe odłączenie ogrzewania przeleje kroplę. A faktura w GPEC niezapłacona znów...
    Czekamy panie prezesie, obserwujemy...

    • 6 5

    • Ooo tylko 5 minusów??? Słabiutki ten Pr.. Cha cha

     • 2 0

  • (2)

   Pan Płażyński lansuje się przy byle okazji, niech podsumuje swoją "działalność".

   • 20 5

   • jedyne co zrobił to założył kancelarie, za kasę z Unii na którą tak pluje.

    • 23 4

   • Jakoś nikt inny nie chciał się promować :)

    Ciekawe dlaczego? Może musiałby się zaangażować i popracować trochę???
    Gdzie ci wszyscy chętni?

    • 7 2

  • czysty ojciec szczeka pod publikę , jak chciałby być skuteczny, to by przepchnął ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

   • 13 1

  • Cha cha działa powoli, ale będzie bolało

   Ileż to wpisów dziś wspierających przestępcę.
   Niedługo wszyscy będziecie za # Murem cha cha
   Pozdrowienia dla księgowego manipulacja z doktoratem cha cha

   • 1 3

 • #MuremZaGrzegorzem!! (2)

  #WolneSady #TwojGdanskPrezydencie

  • 38 91

  • #GrzegorzZaMurem !!!!! Czym szybciej tym lepiej !!!! (1)

   #WolneSądy #TwojGdanskPrezydencie

   • 11 1

   • Ani śmieszne, ani ciekawe. Postaraj się plebejuszu.

    • 5 6

 • ooo skoro pis się bierze za sprawę, to oznacza koniec zabawy w prezesa (4)

  • 87 14

  • No ale prezes też pisowiec (1)

   • 14 10

   • To chorągiewka ,weźmie od każdego. Pieniądz nie śmierdzi !!!!!

    • 9 0

  • Ciekawe bo przez lata

   Prawnikiem spółdzielni, który przyklepywał wałki prezesa był Grzegorz Ksepko, obecny wiceprezes Energa S.A. i partyjny kolega Płażyńskiego z PiS...

   • 7 5

  • Pewnie go awansują .Szujnia małego karła potrzebuje takich zł...i.

   • 2 5

 • W mojej ocenie... (4)

  Zrywanie ulotek przez Prezesa ? Już za to powinien wylecieć. Członkowie, gdzie wy macie oczy, wywalić go już za takie zachowanie godne jedynie g*wniarza.
  A jeśli opisywane ostatnio szeroko przekręty i biznesy Pana Prezesa są prawdziwe, to powinien też ponieść odpowiedzialność karną.

  • 130 6

  • Za ulotki? (1)

   Co ty chłopie w przedszkolu jesteś? Ten prezio i jego świta walki na grube tysiące robi, a ty o ulotkach...
   Nikt ich nie usunie, za dużo z tego mają aby oddali. Dożywotnio będą doić spółdzielców z grubej kasy.
   Jak oni nawet nie wiedzą ile ten typ zarabia... To o czym tu mowa...

   • 17 4

   • Yogi wróć do bajki .

    Nie po to mieszkańcy walczą o swoje prawa, abyś ich deprecjonował !!!

    • 7 0

  • Mała Sycylia i tyle! Samym słowem i posiadaniem racji, jej się nie zwalczy. Zwłaszcza że nadzwyczajna kasta po stronie mafijnej.

   • 3 1

  • Wszystko to prawda, nawet to że grała forexie pieniędzmi spółdzielni. Na forum wyroki sądu. Jak ktoś taki może być bezkarny

   • 6 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.