Fakty i opinie

Smart Progress - postaw na rozwój i innowacje

Projekt Smart Progress ma uświadomić szerokiemu gronu odbiorców, że rozwój nowych technologii oraz kompetencji wpływa na zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Projekt Smart Progress ma uświadomić szerokiemu gronu odbiorców, że rozwój nowych technologii oraz kompetencji wpływa na zwiększenie konkurencyjności na rynku. fot.Sergey Nivens /1pl.123rf.

Ścisła współpraca pomiędzy firmami, samorządem i uczelniami ma zapewnić silny impuls do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Projekt Smart Progress to wsparcie organizacyjne i merytoryczne świadczone wszystkim zaangażowanym w rozwój innowacyjnych gałęzi naszej lokalnej gospodarki. Projekt realizowany jest od lipca 2019 roku do końca 2021 roku i przeznaczono na niego ponad 2 mln zł.Czym jest Projekt Smart Progress? To rozwój współpracy pomiędzy firmami - tymi młodymi oraz tymi z dużym doświadczeniem na rynku, władzami samorządowymi i środowiskiem akademickim. Na całym Pomorzu działa obecnie już ponad 300 tys. firm z różnorakich branż. Część z nich tworzy bardzo zaawansowane usługi czy produkty. Projekt finansowany jest w całości ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne.

Szansa na stworzenie rozpoznawalnych marek i produktówSmart Progres ma zwiększyć aktywność firm czy uczelni i spowodować, aby chętniej tworzyły konsorcja skupione wokół pomysłów biznesowych opartych o nowe technologie, czy szukały nowych sposobów na zapewnienie kadr dla branż związanych z ISP. Ważne jest także nawiązywanie biznesowych relacji międzynarodowych, w których pomorskie firmy występowałyby nie tylko w roli podwykonawców i konsumentów cudzych rozwiązań technologicznych, ale także dostawców własnych technologii. Takie działania mają doprowadzić do stworzenia nowych, rozpoznawalnych w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej marek czy produktów.

Smart Progress zapewni firmom i instytucjom aktywnym w obszarach ISP między innymi: dostęp do wiedzy i wsparcia eksperckiego w oparciu o najnowsze dane gospodarcze, analizy i przewidywania trendów rynkowych. To także spotkania i seminaria inspirujące w kierunku poszukiwania nowych specjalizacji, aktywizacja działań podmiotów prowadzących działalność w branżach ISP w kierunku ekspansji zagranicznej i tworzenia powiązań międzynarodowych, czy pozyskanie wykształconych kadr i młodych talentów.

Dodatkowo, w ramach projektu będą działać tzw. Liderzy ISP, czyli podmioty pełniące funkcję animatorów, wspierających funkcjonowanie i rozwój ISP, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Liderzy ISP zadbają m.in. o dobrą komunikację i wymianę informacji wśród podmiotów w ramach ISP i zapewnią wsparcie merytoryczne niezbędne dla przygotowania dobrej jakości projektów innowacyjnych. Będą też podejmować działania na rzecz wzmocnienia wizerunku i promocji ISP.

Czym są Inteligentne Specjalizacje Pomorza?Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarczego lub nauki, które opierają się na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego oraz na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych. Inteligentne specjalizacje mają przyczynić się do tworzenia innowacyjnych projektów, produktów i usług, które pozwolą zaistnieć firmom także w skali globalnej.

Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji.

W województwie pomorskim, w wyniku przeprowadzonego konkursu, do dziedzin specjalizacji zaliczono:

  • ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;
  • ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
  • ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;
  • ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Wsparcie inteligentnych specjalizacji oznacza, że środki publiczne w Unii Europejskiej w sposób szczególny kierowane są na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych.

Funkcjonowanie czterech ISP formalnie regulują tzw. Porozumienia na rzecz ISP, które dokładnie precyzują zakresy obszarów specjalizacji. Co istotne, każdy podmiot identyfikujący się z daną ISP, może wciąż przystąpić do Porozumień na rzecz ISP. Dodatkowo, spośród sygnatariuszy Porozumień, dla każdej specjalizacji wybrane zostały Rady, które stanowią kanał komunikacji biznesu i nauki z administracją w odniesieniu do wszelkich działań w danym obszarze ISP. To właśnie Rady wyznaczają kierunki rozwoju specjalizacji oraz podejmują działania mające na celu wzmocnienie obszaru ISP.

Na zdjęciu: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji.
Na zdjęciu: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Markku Markkula, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. inwestycji. fot. Aleksandra Chalińska/pomorskie.eu

Pomorze nagrodzone za strategię przedsiębiorczościW czerwcu 2019 roku w Parlamencie Europejskim wręczona została prestiżowa nagroda Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERR). Jednymi z nagrodzonych byli miasto Gdańsk i Województwo Pomorskie. Nagrodę tę otrzymują corocznie trzy regiony UE, które wyróżniają się wybitną i innowacyjną strategią przedsiębiorczości.

Celem nagrody przyznawanej od 2011 roku jest nagrodzenie najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększenie społecznej świadomości roli przedsiębiorców, a także inspirowanie do rozwoju potencjalnych przedsiębiorców.

Wspólny wniosek Województwa Pomorskiego i Miasta Gdańska został wyróżniony i nagrodzony za unikatową na tle innych miast i regionów, pionierską wizją budowania zróżnicowanych zasobów ludzkich w oparciu o otwartość na przybyszów z zewnątrz, co sięga hanzeatyckich tradycji miasta Gdańska, którego potęga gospodarcza zbudowana została m.in. przez kupców przybywających z różnych części Europy.

Przedstawiciele Komitetu Regionów przyznali dodatkowe punkty za wspólną wizję polityki wsparcia przedsiębiorczości Województwa Pomorskiego wraz z miastem Gdańsk, wskazującą na wielopoziomową współpracę w regionie na rzecz rozwoju firm. Ponadto, jako jedni z nielicznych regionów, zostaliśmy nagrodzeni tytułem EER już za pierwszym podejściem.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł