Pierwsi lokatorzy "mieszkania chronionego" przy al. Niepodległości

Dwóch wychowanków pieczy zastępczej otrzymało klucze do sopockiego mieszkania chronionego. To 20-letni Łukasz i 19-letni Artiom. W nowym miejscu będą przygotowywać się do samodzielnego życia pod okiem opiekuna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.Czy znasz jakąś rodzinę zastępczą?

Zobacz wyniki (1002)
Mieszkanie chronione przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania osoby, które znaczną cześć życia spędziły m.in. w rodzinach zastępczych lub domu dziecka.

- Przekazanie kluczy do mieszkania chronionego wpisuje się w obchody Dnia Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada - mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. - To święto wszystkich osób działających w obszarze pomocy społecznej, zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Jedną z form wsparcia, przygotowującą pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia, jest mieszkanie chronione.

Łukasz chce zostać programistąSopockie mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pięciorga wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze lub domy dziecka i postanowili wejść w proces usamodzielniania. W tym tygodniu klucze wręczono pierwszej dwójce - ŁukaszowiArtiomowi.

Mieszkanie znajduje się w budynku komunalnym niedawno oddanym do użytku przy al. Niepodległości 650Mapka. Ma niezależne wejście i usytuowane jest na parterze. Dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, jak również na okoliczność przyjęcia matki z dzieckiem.

- Jestem bardzo zadowolony. Warunki w porównaniu do miejsca, gdzie wcześniej mieszkałem, są dużo lepsze. W nowym mieszkaniu będę mógł rozpocząć nowe - dorosłe - życie. W przyszłości chciałbym zostać programistą, dlatego już teraz uczę się do tego zawodu. W nowym miejscu będzie mi nie tylko dużo łatwiej skupić się na nauce, ale także uczyć się samodzielności - mówił 20-letni Łukasz.
Zobacz także: Dzień w środowiskowym domu samopomocy

Pięć pokoi - po jednym dla każdego wychowankaMieszkanie składa się z pięciu pokoi (oddzielnych dla każdego wychowanka), pokoju socjalnego dla specjalistów, którzy wspierają wychowanków w procesie usamodzielnia, oraz części wspólnych: dużego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, WC, łazienki, pomieszczenia pomocniczego.

Artiom chce być nauczycielem historii- W mieszkaniu przygotowane jest również miejsce na interwencyjne przyjęcie osoby, która znalazła się w sytuacji kryzysowej. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w nowe meble oraz sprzęty RTV i AGD, a także przedmioty codziennego użytku, m.in. naczynia i sprzęty kuchenne - mówi Anetta Konopacka z urzędu miasta w Sopocie.
Czytaj także: Sopot oddaje, buduje i planuje lokale komunalne

- Ja z kolei marzę o tym, aby zostać nauczycielem historii, którą bardzo lubię. Dziś rozpoczynam nowy etap w swoim życiu. Pod okiem naszych opiekunów będziemy uczyć się samodzielności, a w takim miejscu będzie nam na pewno łatwiej. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili - mówił 19-letni Artiom.

Proces usamodzielniania rozpoczyna się w wieku 17 latFormalnie proces usamodzielniania rozpoczyna się w 17. roku życia wychowanka, kiedy zobowiązany jest on do wyboru opiekuna usamodzielnienia. Opiekun pełni funkcję osoby wspierającej i towarzyszy przez cały okres usamodzielnienia. Co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, przy wsparciu pracownika socjalnego, przygotowuje Indywidualny Program Usamodzielnienia.

- Proces usamodzielnienia to ważny etap w życiu młodego człowieka opuszczającego pieczę zastępczą, który może trwać kilka lat, formalnie do ukończenia 25. roku życia. To czas podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości, przygotowania do podjęcia samodzielnego życia - mówi Dominik Osiak, specjalista pracy socjalnej MOPS-u. - Młodzi ludzie, którzy nie mieli właściwych wzorców w swoim domu rodzinnym, czasem mają problem, aby "stanąć na własnych nogach" w dorosłym życiu. Brakuje im pewności siebie i wiary we własne możliwości, dlatego tak ważne jest wsparcie i pomoc w przezwyciężeniu trudności, z jakimi mogą się spotykać na drodze do samodzielności. Potrzebują ludzi, którym mogą zaufać, z którymi mogą porozmawiać, poradzić się, podzielić swoimi radościami i problemami, osób, na które zawsze mogą liczyć.

Mieszkania wspomagane szansą na usamodzielnienieSopot sukcesywnie poszerza bazę lokalową mieszkalnictwa wspomaganego. Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w Sopocie w 2001 roku i pełniło dwie funkcje: mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz interwencyjnego miejsca noclegowego dla osób i rodzin doświadczających przemocy - w ramach interwencji kryzysowej. Dotychczas w interwencyjnym miejscu noclegowym schronienie znalazło 70 osób, w tym 25 dzieci.

W Sopocie funkcjonują również dwa mieszkania chronione dla osób doświadczających bezdomności.


Mieszkanie chronione - czym jest?


Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

  • osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
  • osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (198)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Najczęściej czytane