• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Jezioro w popiołach. Historia zlikwidowanego jeziora Zaspa

Rafał Borowski
8 sierpnia 2016 (artykuł sprzed 7 lat) 

Tak wygląda teren po dawnym jeziorze

Pomiędzy Letnicą a Nowym Portem zobacz na mapie Gdańska znajduje się ogromna, otoczona metalowym płotem łąka. Jeszcze w latach 80. w jej miejscu znajdowało się jezioro o powierzchni niemal 40 hektarów. Jak to możliwe, że tak duży zbiornik całkowicie zniknął w ciągu zaledwie kilku dekad? Poznajcie historię nieistniejącego jeziora Zaspa.Ul. Na Zaspę (pomiędzy kanałem portowym na wschodzie i Zespołem Szkół nr 5 na zachodzie) jest jedną z najdłuższych w Nowym Porcie. Obecna nazwa arterii, nadana po zakończeniu II wojny światowej, jest luźnym tłumaczeniem niemieckiej nazwy "Sasperstraße", którą można by przetłumaczyć dosłownie jako ul. Zaspowa albo ul. Zaspiańska.Jak nietrudno się domyślić, nazwa ulicy w Nowym Porcie jest etymologicznie powiązana z Zaspą, czyli dzielnicą powstałą na terenie zamkniętego w 1974 roku lotniska. Sęk w tym, że Nowy Port nie graniczy z Zaspą. Ba, pomiędzy dzielnicami znajduje się przecież wcale niemałych rozmiarów Brzeźno.

Pokłosie błędnego tłumaczenia?

Wydawałoby się, że powojenne, polskie władze Gdańska nadały ulicy niefortunną nazwę. Ot, kolejny błąd, podobny do tego, dzięki któremu największa gdańska nekropolia zawdzięcza swą nazwę. Obecna nazwa ul. Łostowickiej jest błędnym tłumaczeniem niemieckiej nazwy Wonnebergweg, którą należało przetłumaczyć jako Ujeściską. Wonnenberg to bowiem nazwa, którą do 1945 roku nosiło Ujeścisko, a nie Łostowice.

Ulica w Nowym Porcie, która wbrew nazwie nie prowadzi na Zaspę, to jednak nie wszystko. W Letnicy znajduje się bowiem nieczynny od wielu lat przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej - Gdańsk Zaspa Towarowa. Ów przystanek nie tylko nie leży na Zaspie, ale jest oddzielony od niej terenami Wrzeszcza.

Jezioro Zaspa na niemieckim planie Gdańska z lat 30. XX wieku. Jezioro Zaspa na niemieckim planie Gdańska z lat 30. XX wieku.
Gdzie Letnica, a gdzie Zaspa?

Do 1973 roku, stacja kolejowa pod Czerwonym Wiaduktem nazywała się po prostu Gdańsk Zaspa. Jej nazwę zmodyfikowano w związku z przemianowaniem przystanku Gdańsk Lotnisko, który zmienił nazwę właśnie na Gdańsk Zaspa i nazywa się tak do dzisiaj. O co w tym wszystkim chodzi?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy spojrzeć na stare mapy Gdańska. Zarówno nazwa ulicy w Nowym Porcie, jak i nazwa nieczynnego obecnie przystanku SKM nie pochodzą bowiem od dzielnicy Zaspa, ale od jeziora o tej samej nazwie. Jezioro Zaspa znajdowało się niegdyś pomiędzy Letnicą a Nowym Portem, w kwartale wyznaczonym ulicami Marynarki Polskiej, Wyzwolenia, Letnicką i Starowiejską zobacz na mapie Gdańska.

Starorzecze albo pamiątka po powodzi

Użyty w poprzednim zdaniu czas przeszły nie jest pomyłką. Po jeziorze Zaspa nie ma już praktycznie żadnego śladu, nie licząc oczywiście mylących, wspomnianych wcześniej nazw. Należący od wielu lat do spółki EDF Polska teren, na którym znajdowała się Zaspa, jest obecnie ogromnym, ogrodzonym drucianym płotem i porośniętym bujną trawą i krzewami placem. Jak to możliwe, że liczący niemal 40 hektarów zbiornik zniknął z powierzchni ziemi?

Zanim to wyjaśnimy, prześledźmy pokrótce historię jeziora Zaspa. Pierwsze zapiski, dotyczące akwenu pomiędzy wybrzeżem Bałtyku a ujściem Wisły, pochodzą z XIII wieku. Wszystko wskazuje na to, że jezioro było starorzeczem pobliskiej rzeki, czyli fragmentem jej byłego koryta albo pozostałością po ogromnej powodzi, czyli tymczasowym, wyżłobionym przez nadmiar wody ujściem.

Jezioro Zaspa na niemieckim planie Gdańska z 1909 roku. Jezioro Zaspa na niemieckim planie Gdańska z 1909 roku.
Dobra oliwskich cystersów

W 1238 roku jezioro zostało przekazane przez księcia Świętopełka zakonowi cystersów, którzy po dziś dzień stacjonują w Oliwie i sprawują posługę w tamtejszej katedrze. Oprócz tego, władający Pomorzem książę udzielił cystersom prawa połowu ryb w Zaspie. W związku z tym, w ciągu kilku lat przedsiębiorczy zakonnicy zbudowali nad brzegiem Zaspy osadę rybacką, a mieszkający w niej rybacy trudnili się połowem śledzi.

To właśnie od tej osady wzięła się nazwa dzisiejszej dzielnicy - Zaspy. Osada przejęła bowiem nazwę od jeziora, nad brzegiem którego powstała, a od niej nazwano w ten sam sposób wszystkie tereny, leżące pomiędzy jeziorem a Oliwą.

Na północno-zachodnim brzegu jeziora wzniesiono zaś siedzibę klasztornego nadzorcy. Wysłannicy cystersów urzędowali tutaj aż do początku XIX wieku, kiedy to zakon uległ kasacie, a jego majątek został rozdzielony pomiędzy władze Gdańska a króla Prus. Warto wspomnieć, że prowadząca do budynku nadzorcy droga, biegła śladem dzisiejszej ul. Wyzwolenia.

Nieudane plany utworzenia morskiego portu wojennego

Choć z upływem każdego stulecia obszar Zaspy kurczył się, jezioro, niemal do samego końca swojego istnienia, było połączone z Wisłą dość szerokim odpływem, zwanym Gardzielą, który uchodził do rzeki w okolicach ul. Starowiślnej. Z tego powodu, przebywający w Gdańsku w czerwcu 1807 roku, cesarz Napoleon, który przybył tutaj wkrótce po zdobyciu miasta przez wojska francuskie, wpadł na pomysł, aby zbudować nad jeziorem wojenny port zimowy.

Jednak ten plan (podobnie jak podbicie Rosji przez Francuzów) nigdy nie został zrealizowany. Choć po zakończeniu wojen napoleońskich, władze Prus również planowały zbudować tutaj port, w którym okręty mogłyby cumować zimą, także i tym razem plany nie zostały zrealizowane.

Jezioro Zaspa na radzieckim zdjęciu lotniczym z okresu II wojny światowej. Wkrótce po jej zakończeniu, zatopiono tutaj wiele gruzów ze zniszczonego Gdańska. Jezioro Zaspa na radzieckim zdjęciu lotniczym z okresu II wojny światowej. Wkrótce po jej zakończeniu, zatopiono tutaj wiele gruzów ze zniszczonego Gdańska.
Powódź połączyła jezioro z Bałtykiem

W kwietniu 1829 roku, podczas największej w dziejach powodzi, Wisła po raz kolejny przelała się przez jezioro i wyżłobiła krótkotrwałe połączenie Zaspy z Bałtykiem. Długie na kilkaset metrów i głębokie na ok. 5 m. ujście, przebiegało przez tereny obecnego Brzeźna i kończyło się tuż za tamtejszymi wydmami.

Efemeryczna odnoga Wisły szybko zarosła i zniknęła w ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci. Obecnie, podobnie jak po samym jeziorze, nie ma już po niej praktycznie żadnego śladu. Ostatnią pamiątką po ujściu były niewielkie stawy, zlokalizowane pomiędzy Zaspą a Bałtykiem, które po raz ostatni zostały oznaczone na na planach z przełomu XIX i XX wieku.

Gruzowisko spalonego Danzig

Po 1945 roku, a więc po włączeniu Gdańska w granice powojennej Polski, nowe władze miasta przetłumaczyły niemiecką nazwę jeziora Sasper See na Zaspa. Nie zdecydowano się ani na dosłowne tłumaczenie - "Jezioro Zaspowe", ani na całkowicie nową - i przede wszystkim nieprawidłową "Letniewski Staw".

I to właśnie wkrótce po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się powolny proces planowanej likwidacji jeziora. Już w pierwszych miesiącach po zdobyciu Gdańska przez Armię Czerwoną i Wojsko Polskie, zaczęto zrzucać na dno Zaspy, nie nadające się do powtórnego wykorzystania, gruzy zburzonego miasta. Po ponad 70 latach, nie sposób już określić, ile ton potłuczonych cegieł i betonu zostało tutaj zatopionych.

Choć proces wsypywania gruzów ze zniszczonego Gdańska nie doprowadził do likwidacji jeziora Zaspa, to spowodował fatalny w skutkach precedens. Wielki na niemal 40 hektarów akwen zaczęto traktować jako śmietnik, do którego można wrzucać praktycznie wszystko. Nic dziwnego, że Zaspa zaczęło coraz bardziej zarastać i zamulać.

Mimo tego, aż do końca lat 60. jezioro Zaspa było miejscem chętnie odwiedzanym przez okolicznych mieszkańców. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy pobliskiego Brzeźna, Letnicy czy Nowego Portu, na powierzchni jeziora wciąż rosły lilie wodne, a okoliczne mokradła zamieszkiwały setki przeróżnych ptaków. Wielu ludzi przychodziło tutaj łowić ryby, w tym - podobno ogromne - szczupaki, polować na kaczki, a nawet kąpać się, choć do piaszczystych plaż Bałtyku było stąd naprawdę niedaleko.

Rurociąg, który doprowadzał popioły zmieszane z wodą do jeziora Zaspa. Zdjęcie pochodzi z 2007 roku. Rurociąg, który doprowadzał popioły zmieszane z wodą do jeziora Zaspa. Zdjęcie pochodzi z 2007 roku.
Miliony ton popiołów, czyli Zaspa znika

Historia Zaspy rozstrzygnęła się w 1970 roku. Wtedy to jezioro przeszło na własność gdańskiej elektrociepłowni, która zaczęła zrzucać do niego swoje popioły. Składowanie odpadów paleniskowych, które całkowicie wypełniły dawne jezioro, zakończyło się dopiero w 2011 roku. Łącznie, w ciągu ponad czterech dekad, złożono tu ponad 2 mln ton popiołów.

W jaki sposób transportowano odpady? Wbrew pozorom nie zwożono ich tutaj ciężarówkami. Popioły mieszano z wodą już w elektrociepłowni, a otrzymaną w ten sposób mieszaninę pompowano rurociągami bezpośrednio do jeziora.

- W latach 1970 - 2011 na składowisku składano mieszaniny popiołowo-żużlowe, czyli odpady inne, niż niebezpieczne. Składowisko, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jest nadal składowiskiem czynnym, w trakcie eksploatacji, jednak od 1 października 2011 r., tj. od uruchomienia zbiorników magazynowych, nie odprowadza się nowych popioło-żużli - wyjaśnia Katarzyna Dudzin, główny specjalista ds. komunikacji w spółce EDF Polska.
Gigantyczna, ogrodzona łąka

Teren dawnego jeziora, wbrew temu co można zobaczyć na zdjęciach lotniczych sprzed zaledwie kilku lat, stanowi obecnie gigantyczną łąkę. Nie pozostało ani jedno miejsce, które byłoby wypełnione wodą. W ciągu ostatnich kilku lat, miliony ton popiołów przykryto ziemią, która została obsiana trawą.

- Składowisko w Letnicy poddane zostało rekultywacji i w całości jest zabezpieczone technicznie. Zostało obsiane trawą i jest całkowicie bezpieczne dla mieszkańców. Na bieżąco jest monitorowane - zapewnia Dudzin.
Przybliżony obszar jeziora Zaspa oznaczony na współczesnym zdjęciu. Widok w stronę Zatoki Gdańskiej. Przybliżony obszar jeziora Zaspa oznaczony na współczesnym zdjęciu. Widok w stronę Zatoki Gdańskiej.
Była realna szansa na przetworzenie popiołów

Kilka lat temu, w związku z budową obecnego Stadionu Energa Gdańsk, narodził się pomysł odtworzenia jeziora. Choć brzmiało to dosyć fantastycznie, nie było to całkowicie pozbawione sensu. Dlaczego? Wbrew pozorom, miliony ton pozostałości z elektrociepłowni można by przetworzyć na materiał budowlany, który wykorzystuje się m. in. do produkcji betonów, budowy dróg czy wałów przeciwpowodziowych.

Niewiele brakowało, a wizja przywrócenia jeziora Zaspa na mapie Gdańska zaczęłaby nabierać realnych kształtów. Inwestor z Wrocławia planował na terenie dawnego jeziora budowę zakładu zajmującego się przetwórstwem ubocznych produktów spalania. Zamiast kompletnie nieopłacalnego, a wręcz bezcelowego wywiezienia stąd 2 mln ton popiołów, można było je w ciągu kilku lat przetworzyć z zyskiem, a zwolniony w ten sposób teren ponownie napełnić wodą.

Niestety, ze względu na protesty okolicznych mieszkańców, którzy twierdzili, że zakład będzie zagrożeniem dla ich zdrowia, władze Gdańska nie wydały zgody na budowę zakładu.

Obecnie nie ma już szans na odtworzenie jeziora

Czy jest jeszcze szansa, aby pomiędzy Letnicą a Nowym Portem ponownie pojawiło się jezioro Zaspa? Wątpliwe. Właściciel terenu enigmatycznie wyjaśnia, że wszystko zależy od woli włodarzy Gdańska. Dopóki władze miasta nie wyłożą choć części kwoty, potrzebnej do odtworzenia jeziora, 2 mln ton popiołów nadal będzie zalegać pomiędzy Letnicą a Nowym Portem.

- Decyzja co do przyszłości tego terenu będzie na pewno wypracowana wspólnie z Miastem. Dzisiaj, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, obszar ten pełni funkcję przemysłową - mówi Dudzin.
Aby dowiedzieć się, czy jest szansa na odtworzenie jeziora Zaspa, skontaktowaliśmy się z Urzędem Miejskim oraz Biurem Rozwoju Gdańska. Urzędnicy odesłali nas jednak do właściciela terenu.

Opinie (193) ponad 20 zablokowanych

 • Oddać teren deweloperom. (11)

  • 61 193

  • (4)

   Już powoli oddają, na Suchej niedługo zacznie budować Robyg.

   • 34 1

   • (1)

    cieszy mnie to. mam troche gotowki i chetnie kupie jakies mieszkanie w polsce pod wynajem.

    • 10 29

    • Nie karmić trolla!

     • 26 3

   • fajna miejscowka (1)

    Kolo wysypiska popiołów. ..

    • 21 1

    • Nie koło tylko na.

     • 21 0

  • Lepiej Kosciołowi kat. z 99% bonifikaty.

   • 15 11

  • Sam się oddaj developerom

   • 21 2

  • oddać potrzebującym a nie tym co mają nadmiar.

   • 6 4

  • Nie można (1)

   Teren jest skażony, jezioro zasypano popiołem rakotwórczy, który się roznosi przy mocniejszym wietrze po całym Nowym Porcie lub Brzeźnie...
   A miasto oczywiście nic z tym nie robi. Jedyny sposób to wykopać skażoną ziemie, co jest tak drogie że nikt tego nie zrobi, albo pokryć specjalnymi matami i zrobić tam park.

   • 18 10

   • Tak teren świeci w nocy 100 razy mocniej niż w mieście Prypeć

    Co za bzdury ludzie wypisują nie sprawdzając faktów...

    • 6 3

  • Pan by tam zamieszkał?

   Teren jest skażony na wiele metrów w głąb. Popioły posiadja niezły zestaw cieżkich pierwiastków.

   • 2 1

 • Teraz ten teren nabiera wartości (4)

  Zajezdnia po WPK - zakład nr 240 - jest szykowana pod nową dzielnicę a to przecież blisko a i Brzeźno plaża rośnie w siłę, do tego tunel i stadion... Super lokalizacja, a jezioro kiedyś było b. znane, z czasem zanikło...

  Pozostała nazwa " Na Zaspę ".

  • 97 9

  • Ta zajezdnia jest zmodernizowana, nowoczesna (2)

   Kto pozwala na przeniesienie zajezdni na peryferia za obwodniceę? Autobusy i tak bedą zjeżdżały do centrum. Koszty paliwa, zmarnowany czas i przebiegi. Kto tu rządzi?

   • 23 13

   • za obwodnicę? przecież zajezdnia ma (miała?) powstać przy jabłoniowej.

    • 13 4

   • Spoko, ceny biletów będą rosły, i rosły, i rosły...

    A lubią rosnąć na wakacje lub po nowym roku :-)

    • 6 1

  • Jak na bannerach

   Super lokalizacja...przy śmierdzącej oczyszczalni. Oczywiście deweloper zapomniał o tym drobiazgu.

   • 3 0

 • Warto przemyśleć (11)

  Gdyby miasto zgodziło sie pozbyć tego popiołu w postaci materiałów budowlanych , uzyskało by świetna lokalizację na utworzenie aqa parku oraz rozrywki. Bałtyk czesto jest zimny a jak ciepły to problem z sinicami

  • 276 23

  • (1)

   Nie Bałtyk, tylko trójmiejska syfiasta kałuża zwana Zatoką Gdańską.

   • 36 43

   • Minusują miłośnicy zielono-brązowej brei z zakazem kąpieli? ;)

    • 18 22

  • (1)

   Jedyna osoba która to mogłaby zrobić już nie żyje, a był to Misio Jackson :)

   • 6 9

   • Co ma ma piernik co wiatraka?

    MJ chciał zbudować w Polsce park rozrywki, tutaj pomysłem jest aqua park. Chyba czas na mały reality check :)

    • 6 0

  • Dodatkowo reaktywować SKM-kę do Brzeźna!

   Gdyby na odtworzonym jeziorze Zaspa faktycznie wybudować aquapark, to Letnica i Nowy Port znów tętniłyby życiem! Przydatne byłoby wtedy reaktywowanie linii SKM do Brzeźna. Sąsiadujący z jeziorem przystanek Zaspa-Towarowa przyniósłby niemały zysk!

   • 26 3

  • To my

   mamy problem z wami.

   • 6 0

  • Może tam być aquapark,może być tor wyścigowy,może być normalny park z ławeczkami lub skatepark czy tar do np.crossu lub (1)

   Nie trzeba tam na siłe budować apartamentów.

   • 16 2

   • Ławeczka

    Może sanatorium z zabiegami napromieniowania uranem?

    • 4 2

  • dlaczego płot?

   Człowieku, tylko ktoś ograniczony umysłowo chciałby korzystać z "materiałów budowlanych" z domieszkami pierwiastków promieniotwórczych.

   • 5 2

  • (1)

   Nie chciałbym mieszkać w materaiłach budowlanych z popiołu.

   • 4 3

   • kazdy beton ma domieszki z popiolu , zapraszam do nauki a nie bezsensownego wypisywania glupot

    • 3 2

 • Czyste barbarzyństwo (5)

  Mam nadzieję, że kiedyś w jednym z najładniejszych regionów Gdańska znowu będzie jezioro, a nie toksyczne odpady.

  • 230 24

  • jak poziom wody w morzu się podniesie Gdańsk stanie się Wenecją północy

   • 24 2

  • Popiół toksyczny? Chyba w Czarnobylu (2)

   • 12 10

   • to nie jest popiół z kominka

    • 5 4

   • brawo

    jak chce się kogoś poprawiać to lepiej najpierw się zainteresować tematem, to nie jest taki tam sobie popiół tylko tylko toksyczne odpady, które tu specjalnie zwieziono za czasów PRL bo nie mieli się gdzie ich pozbyć, dlatego nic tam teraz nie można budować, bo ziemia jest skażona. Żeby teren znów się nadawał do użytku potrzeba włożyć strasznie dużo pieniędzy.

    • 5 2

  • Powiedz to mieszkańcom, im wszystko szkodzi

   • 9 3

 • ciekawe czy te "nieszkodliwe" (18)

  odpady nie są mega szkodliwe tj. czy nie zawierają izotopów promieniotwórczych które swobodnie przenikają do gleby i zatruwają ujęcia wody. Bo skąd w 3miescie - gdzie nie ma tak dużych zakładów na Śląsku tak wielka umieralność na raka?

  • 248 25

  • (4)

   Zachorowalność na raka jest na pomorzu związana z tym, że ludzie tu dłużej żyją. Jest więc dużo więcej osób starszych -> więcej chorych na raka.

   • 7 64

   • Weź Zenek nie komplikuj prostej odpowiedzi! ;)

    • 23 4

   • starsi kiedys (1)

    Byli po prostu starsi, nie chorowali na raka

    • 26 3

    • bo nie potrafili zdiagnozowac raka

     • 1 0

   • Logika godna pożałowania...

    • 4 0

  • skoro nie są szkodliwe to czemu to jest ogrodzone i monitorowane? (5)

   jak by nie patrzeć popioły też promieniują

   • 43 5

   • oczywiście ze jest szkodliwe (4)

    Popioly z elektrocieplowni to bardzo szkodliwa, wypalona chemia - jeden syf.
    Dziwię się ludziom, którzy chcieliby kupić tam mieszkania - no ale zawsze propaganda pi aru koncernów robi swoje...tu EC będzie przekonywać, ze jest miodzio i ludzie to lykna.
    Pamiętam jak Żona Przemysłowa rozciągają się na wschód od Hallera i zaiste lepiej tam było nie wchodzić. ..a jadąc ulica Marynarki Polskiej tak smierdzialo, ze trzeba było chyba zakładać maseczki (oczywiście nikt tego nie robil - komuna).
    Do tej pory EC wali z komina dymem przez 3/4 roku a Czarnobyl dalej jest - za Martwa Wisłą.

    • 35 7

    • oczywiście że nie.... (2)

     szkodliwe są dopiero w momencie gdy sucha mieszanka byłaby rozdmuchiwana przez wiatr tworząc pył. Po to takie wyłączone z użytkowania składowiska przykrywa się grubą warstwą ziemi i zostawia matce naturze ;) W obecnej sytuacji jest to zwyczajna hałda poprzemysłowa jakich wiele nie tylko u nas ale także na Zachodzie.
     Jeśli ktoś chciałby to zabudować to niestety nie ma innej możliwości niż usunięcie całego urobku + wymiana gruntu (pod spodem mamy nic innego jak bagno). To wszystko kosztuje ale m.Gdańsk jak zwykle ma inne priorytety. Zamiast pomóc inwestorom zagospodarować tereny w środku miasta pod zabudowę zawsze lepiej jest machnąć sobie tunelik za miliard.....

     • 11 18

     • (1)

      >szkodliwe są dopiero w momencie gdy sucha mieszanka byłaby rozdmuchiwana >przez wiatr tworząc pył.

      przeciez fruwaly popioly w powietrzu, ze prania nie mozna bylo rozwiesic, bo czarne bylo!!!!

      • 6 1

      • ale teraz juz nie

       • 0 0

    • tem pak w betonie masz tez popiol i prawdopodobnie w bloku z betonu mieszkasz

     • 0 0

  • zróbcie statystyki (1)

   ile osób z okolic byłego jeziora umarło na raka w ostatnich 5 latach?
   "nietoksyczny" śmiechu warte.

   • 37 6

   • ile?

    • 4 0

  • Mundry (1)

   Lepiek kupowac zachodni popiol (do 70 %) w kazdym cemencie i zaprawie bo bo Zachodni nie jest promieniotwórczy bo tak napisała Gazeta Wyborcza niż wykorzystać własny Popiół na budowanie drog. odtworzyć jezioro. Otepialy narod manipulowany przez glopich pismakow i cynicznych politykow.

   • 16 6

   • dokladnie

    • 1 1

  • jedno jest pewne

   Kiedy "mieszkałem " w tej okolicy w latach 1985-1986 w niektóre dni jak wiatr podniosł tuman kurzu i popiolów trzeba było zaciskac oczy i chowac się na w czasie burzy pustynnej.

   • 7 0

  • nieszkodliwe (1)

   proszę popatrzeć na kanał,,,Firma port serwis.spalarnia skażonych terenów z Ukrainy.

   • 7 0

   • to inny temat nie zwiazanay z jeziorem i popiolem

    • 1 0

 • Bardzo ciekawy tekst o histoiri Zaspy (4)

  Niestety na terenach po jeziornych żadnych budynków mieszkalnych nie powinno być, ani to bezpieczne ani zdrowe, zostaje oddanie pod działalność przemysłową lub park.

  • 156 8

  • a słyszałeś o rekultywacji terenów poprzemysłowych?

   zdziwiłbyś się, ile na takich terenach mieszkaniówki czy rekreacji...

   • 7 4

  • Jeszcze dawniej, dawno, dawno temu, gdzie obecnie jest szpital na Zaspie, (2)

   też było jeziorko, potem bardzo długo po tym jeziorku były tzw tereny podmokłe. Nie wiem czy zrekultywowali ten teren, ale budynek szpitala mocno pękał. Obecnie te wszystkie pęknięcia są przykryte ociepleniem, ale od wewnątrz w wielu miejscach widać te pęknięcia. Co jakiś czas są remonty, i się maskuje te pęknięcia. Dobudowali VII piętro, i co teraz ? Podobno ma być ekspertyza, czy to nie szkodzi budynkowi, bo taki deszcz jaki był w lipcu, też narobił szkód, wszędzie się lało, jak przez durszlak.

   • 9 4

   • To dlatego pacjenci tam szybciej schodzą z tego świata, niż drowieją! :-) (1)

    • 5 2

    • 'zdrowieja' być miało

     • 2 1

 • dzis ludzie wywoza smieci do lasu a dawniej zasypano tym jezioro ! pieknie (1)

  Sluszna linie miala nasza partia ) .. PZPR byl jak Fenix z popiołow )....................Moze dzis wyznaczyc jakies jezioro i tam zwozic smieci, gruz i popioly zeby tam łąke piekna i las utworzyc ?

  • 79 9

  • Będzie atrakcja sportowa.

   A jak piękną górę zrobili we Wiślince z fosfogipsów - pozarastała i czeka na zagospodarowanie.Jeszcze o tym poczytamy.

   • 4 0

 • Poprawka (2)

  "W 1238 roku jezioro zostało przekazane przez księcia Świętopełka zakonowi cystersów, którzy po dziś dzień stacjonują w Oliwie i sprawują posługę w tamtejszej katedrze"

  Z tego co wiem, cystersi sprawują posługę w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, a nie w katedrze...

  • 43 1

  • Restytuować własność kościelną NATYCHMIAST!

   • 4 7

  • Jakiej wiedzy o kościele oczekujesz od lewaka

   • 0 0

 • ktoś wie czy można się tam jakoś dostać???? (4)

  • 20 4

  • (1)

   Pojedź na Letniewo i się zapytaj o dawne jezioro to Ci powiedzą jak tam dojść.

   • 8 1

   • Chyba Letnicę

    Dawno nie ma dzielnicy Letniewo, do ksiazek!

    • 3 2

  • da się praktycznie od każdej strony tam wjechać. Kiedyś kółko rowerem tam zrobiłem

   • 8 0

  • od śnieżnej można wejść ;P

   • 4 1

 • Za 10 lat a może prędzej o ludziach z pewnej Gdańskiej dzielnicy będą mówić: (5)

  " Ludzie z Popiołów ".

  '

  • 51 4

  • (1)

   To takie nawiązanie do Żeromskiego, twórcy "Popiołów" i "Ludzi bezdomnych".

   • 5 1

   • dzieki za podpowiedz

    • 2 0

  • niech napisza lepiej czy materialy tam wrzucane byly RAKOTWORCZE?????!!!! (1)

   byc moze umieralnosc byla duza dla okolicznych mieszkancow, gdyz popioly lecialy z wiatrem wszedzie jakby ktos nie pamietal - nawet na czarne z popiolow balkony Nowego Portu!!!

   • 2 0

   • Chłopie, a kto Ci to napisze?!...

    • 1 0

  • czyli na tych ktozy mieszkaja w szadulkach powinni muwic ludzie ze smieci

   • 0 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane