Spór o krawężniki na nowo wyremontowanej ul. Elżbietańskiej

Przed przebudową w zatoce postojowej znajdowały się betonowe krawężniki, które zastąpiono współczesnymi kamiennymi. Konserwator domaga się ich wymiany na historyczne. fot. Krzysztof Koprowski/Google Street View

Wojewódzki konserwator zabytków domaga się od Gdańska wymiany krawężników na niedawno wyremontowanej ul. ElżbietańskiejMapka. Jego zdaniem współczesny kamienny budulec w zatoce postojowej nie pasuje do historycznego kształtu ulicy. Urzędnicy liczą, że uda się im przekonać konserwatora, ponieważ potencjalni wykonawcy prace budowlane wycenili na ponad 60 tys. zł.Jakie krawężniki powinny być ułożone w zatoce postojowej?

Zobacz wyniki (1431)
W grudniu 2020 r. zakończono prace przy przebudowie ul. Elżbietańskiej. Na ulicy wykonano oświetlenie, ułożono chodniki ze współczesnych płytek betonowych oraz przywrócono na jezdni bruk znajdujący się pod warstwą asfaltu.

Pomiędzy przestrzenią dla pieszych a kierowców ułożono kamienne krawężniki, które stały się osią sporu między miastem a urzędem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na niemal całej długości ul. Elżbietańskiej przywrócono oryginalne kamienne bloki, które choć w wielu miejscach są zniszczone, spełniły oczekiwania konserwatora.

Inaczej sytuacja wygląda w zatoce postojowej na wysokości modernistycznego biurowca pod adresem Elżbietańska 2Mapka.

Pozytywna ocena nowej kostki. Będzie remont Długiego TarguWspółczesne krawężniki wzdłuż zatoki postojowej oraz w nawierzchni jezdni.
Współczesne krawężniki wzdłuż zatoki postojowej oraz w nawierzchni jezdni. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Konserwator: współczesne krawężniki nie do zaakceptowaniaPrzed rozpoczęciem prac budowlanych zatoka była wyłożona betonową kostką otoczoną betonowymi krawężnikami (przypuszczalnie z lat 90. XX w.). Po remoncie zastosowano nawierzchnię z drobnej kostki, oddzielonej od jezdni i chodnika kamiennymi współczesnymi krawężnikami, co zdaniem konserwatora jest nie do zaakceptowania.

PWKZ nałożył na Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, odpowiedzialną ze strony miasta za przebudowę ul. Elżbietańskiej, obowiązek wbudowania w zatokę postojową historycznych kamiennych krawężników. Dał na to czas do końca czerwca.

Zdaniem konserwatora Igora Strzoka (to cytat z jego decyzji z lutego br., pełną treść publikujemy pod artykułem) "przedmiotowy przypadek prac wobec nawierzchni, formy i kształtu dróg chronionego układu urbanistycznego, uzasadnia nałożenie określonego zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie".

Krawężniki zgodne z decyzją konserwatora za 60 tys. złDRMG zastosowało się do tej decyzji, ogłaszając w kwietniu br. postępowanie na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Ostatecznie wpłynęły dwie oferty:
  • Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich na kwotę 60 526,41 zł,
  • Kamieniarstwo Kamil Ropela-Puzdrowski z Kartuz na kwotę 69 689,34 zł.

Warto odnotować, że Eurovia wcześniej odpowiadała za przebudowę ul. Elżbietańskiej, a prace te wraz z oświetleniem kosztowały blisko 807 tys. zł.

Gdańsk opracował wytyczne projektowania ulic


Gdański Standard Ulicy Miejskiej. Przyjęto nowe wytyczneBetonowe krawężniki i współczesne kamienne w części wyremontowanego chodnika.
Betonowe krawężniki i współczesne kamienne w części wyremontowanego chodnika. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Konserwator chciał wymiany krawężników już w trakcie budowyDecyzja konserwatora z lutego nie była jednak pierwszą w tej sprawie. Na potrzebę wbudowania historycznych krawężników zwracał już uwagę w grudniu 2020 r., kiedy trwały końcowe prace budowlane.

Dlaczego wówczas miasto nie zastosowało się do zaleceń PWKZ, korzystając z obecności wykonawcy na placu budowy, co znacznie obniżyłoby koszt wymiany krawężników?

- W trakcie realizacji prac na składowisku materiałowym Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni nie było dostępnych wymaganych przez PWKZ krawężników. Mając na uwadze postęp prac na budowie oraz umowny termin zakończenia zadania, podjęto decyzję o wbudowaniu nowych krawężników kamiennych o formie (kształt, wymiary) i kolorystyce jak najbardziej zbliżonej do historycznych krawężników kamiennych występujących na ul. Elżbietańskiej. Historyczne kamienne krawężniki trafiły na składowisko GZDiZ jako materiał rozbiórkowy z inwestycji prowadzonej przez prywatnego inwestora dopiero pod koniec grudnia, już po zakończeniu robót prowadzonych na zlecenie DRMG - tłumaczy Agnieszka Zakrzacka, kierownik Biura Komunikacji Społecznej DRMG.
Czytaj też:

Władze Gdańska narzekają na współpracę z konserwatorem


Konserwator zabytków odpowiada na krytykę władz GdańskaMiasto: zakończenie budowy było ważniejszeJak informują urzędnicy, "zamiana krawężników została uzasadniona i zakwalifikowana jako nieistotna" i z tego powodu podjęto decyzje o zakończeniu robót bez wstrzymania na kilka tygodni prac w oczekiwaniu na dostawę nowego-starego budulca, który w międzyczasie został zdemontowany z ul. ŁagiewnikiMapkaGazowniczejMapka.

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, a Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przejął wykonaną inwestycję w użytkowanie - dodaje Zakrzacka.
Historyczne krawężniki wzdłuż ul. Elżbietańskiej w pobliżu kościoła pw. św. Józefa.
Historyczne krawężniki wzdłuż ul. Elżbietańskiej w pobliżu kościoła pw. św. Józefa. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

Miasto: liczymy, że konserwator zgodzi się na nowe krawężnikiKonserwator zabytków odniósł się w piśmie do podjętej przez urzędników decyzji, zwracając uwagę, że "nałożenie decyzji nakazującej wobec wstrzymanych działań nie oznacza akceptacji organu ochrony zabytków i legalizacji prac już wykonanych. Ponadto orzeczenie w tym trybie nie oznacza pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia i zaniechania dalszych wymaganych działań przy nawierzchni ulicy Elżbietańskiej w Gdańsku".

Urzędnicy liczą, że ze względu na znaczny koszt robót budowlanych uda się jednak przekonać konserwatora do pozostawienia nowych, niehistorycznych krawężników w przestrzeni postojowej aut.

- DRMG zwróciła się z wnioskiem do PWKZ o ponowną analizę zasadności wymiany krawężników. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z konserwatorem i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie konieczności ich wymiany - mówi przedstawicielka DRMG.
W sprawie krawężników próbowaliśmy również uzyskać komentarz ze strony PWKZ. Pytania wystosowaliśmy 6 maja, jednak do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi poza potwierdzeniem ich otrzymania. Gdy tylko otrzymamy komentarz konserwatora, zaktualizujemy artykuł.

Czytaj też artykuł z 2020 r.:

Igor Strzok: Nie jestem od automatycznego zatwierdzania projektów

Kościół pw. św. Józefa przy ul. Elżbietańskiej


Czytaj więcej:

Zobacz kościół ekstremalnych spowiedników przy ul. Elżbietańskiej

Opinie wybrane


wszystkie opinie (324)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »