Fakty i opinie

Spór o przyszłość działki na Suchaninie

Parking przy ul. Paderewskiego 5Mapka może zostać zlikwidowany, a w jego miejscu mogą powstać trzy 12-kondygnacyjne bloki - obawia się nasz czytelnik. - Nigdy nie była rozważana i nie zapadła decyzja o likwidacji parkingu - komentują władze Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino. Decyzja w sprawie przeznaczenia działki, która została niedawno wydzierżawiona zewnętrznej spółce, zostanie podjęta na najbliższym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni.Czy warto, aby parking został przeznaczony pod inwestycję mieszkaniową?

tak, to dobre miejsce pod budowę bloków 21%
trudno powiedzieć, to skomplikowana kwestia 7%
nie, w pełni podzielam stanowisko przeciwników inwestycji 72%
zakończona Łącznie głosów: 1185
Od wielu lat przy ul. Paderewskiego 5 na Suchaninie znajduje się parking, na którym znajduje się ok. 200 miejsc postojowych. Właściwie składa się on z dwóch parkingów: ogólnodostępnego i płatnego, którym zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino.

Jesienią ubiegłego roku, zarząd spółdzielni zorganizował spotkanie z mieszkańcami korzystającymi z płatnej części. Zostali oni poinformowani, że zarząd zamierza skierować do rady nadzorczej spółdzielni wniosek o rozwiązanie płatnego parkingu i przekształcenie go w parking ogólnodostępny.

Płatny parking generuje stratyTłumaczono to tym, że parking płatny nie ma odpowiednio dużego obłożenia i tym samym generuje straty. Ponadto "uwolnienie" części parkingu miałoby rozwiązać problem szczelnego zastawiania okolicznych ulic samochodami.

Część osób, które korzystają z płatnego parkingu, podjęła starania na rzecz zachowania płatnych miejsc postojowych, ale w zmienionej formule.

- Zaproponowaliśmy wymianę placów, na których znajdują się oba parkingi - tłumaczy Tomasz Moksa, przewodniczący komitetu parkingowego. - Mniejszy plac, który obecnie jest ogólnodostępny, zostałby przekształcony w społeczny, a większy plac w ogólnodostępny. Brama zostałaby w tym samym miejscu, trzeba byłoby tylko zmienić przebieg fragmentu płotu z siatki. Chcieliśmy to zrobić własnymi środkami, czyli osób, które parkują na parkingu społecznym, żeby nie narażać spółdzielni na dodatkowe koszty. Zaproponowane przez nas rozwiązanie daje szereg korzyści, m.in.: parking byłby w pełni obłożony, przez co nie generowałby strat, zadłużenie zostałoby spłacone w ciągu dwóch lat, liczba miejsc na parkingu ogólnodostępnym podwoiłaby się. Po miesiącu zarząd spółdzielni przesłał pismo, w którym poinformował, że odrzucił naszą koncepcję i zaopiniował ją negatywnie do rady. Jako powód wskazano... generowanie dodatkowych kosztów

Wydzierżawienie działekNa początku tego roku na stronie spółdzielni pojawiła się informacja, że zarząd spółdzielni, przy aprobacie rady nadzorczej, podpisał z firmą deweloperską umowę dzierżawy działek, na których znajduje się pawilon handlowy - do niedawna mieścił się w nim sklep Biedronka - oraz właśnie oba parkingi. Z informacji wynikało, że dzierżawca ma zmodernizować pawilon oraz zaproponować koncepcję zagospodarowania całego terenu.

W sierpniu pan Tomasz zauważył na terenie parkingu pracowników firmy geologicznej, którzy wykonywali odwierty.

- Jako przewodniczący komitetu parkingowego wystąpiłem z wnioskiem do zarządu spółdzielni o wyjaśnienie, jaki jest cel prowadzenia tych odwiertów. Otrzymałem odpowiedź, że dzierżawca terenu przedstawił kolejną koncepcję, która zakłada budowę trzech budynków 12-kondygnacyjnych. Wprawdzie doprecyzowano, że istnieją trzy koncepcje zagospodarowania terenu, ale jednocześnie podkreślono, że zdaniem zarządu spółdzielni ta koncepcja jest optymalna, gdyż przyniesie najwięcej korzyści - relacjonuje Moksa.

Petycja przeciw likwidacji parkinguTa wiadomość zbulwersowała naszego czytelnika. Był przekonany, że nie tylko on nie zgadza się na realizację wspomnianej inwestycji. Nie mylił się. W ostatnich tygodniach zorganizował dwa zgromadzenia, podczas których członkowie spółdzielni mogli złożyć podpisy pod petycją przeciwko zabudowaniu parkingu. Pod pismem, które zostało następnie skierowane do władz Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino, udało się zebrać ponad 400 podpisów.

- Była mowa o otwarciu parkingu i zwiększeniu liczby miejsc postojowych ogólnodostępnych, a okazało się, że chodzi o likwidację parkingu i budowę nowych budynków. Czujemy się oszukani. Największy żal mamy o to, że chciano to zrobić po cichu. O budowie nowych bloków dowiedzielibyśmy się zapewne w momencie, gdy mieszkańcy zostaliby poproszeni o opuszczenie parkingów. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Dlaczego dziewięć osób, które zasiada w radzie nadzorczej, ma samodzielnie decydować o losach ok. 3,6 tys. członków spółdzielni? - nie kryje żalu nasz rozmówca.

Nie chodzi tylko o ewentualną likwidację parkinguJednak likwidacja parkingów, zarówno ogólnodostępnego, jak i płatnego, to niejedyny argument, jaki podnoszą przeciwnicy inwestycji. Ich zdaniem 12-kondygnacyjne bloki mogą m.in. spowodować spadek wartości mieszkań w pobliskich budynkach. Dlaczego? Nowe budynki przesłonią widok z okien oraz spowodują ich zacienienie, co ma przełożyć się na wyższe rachunki za ogrzewanie. Ponadto budowa może wymusić wycinkę drzew rosnących wokół parkingu.

Nasz rozmówca ma świadomość, że ostateczna decyzja w sprawie losu parkingu przy ul. Paderewskiego jest de facto w rękach wszystkich członków spółdzielni. Zapadanie ona bowiem na najbliższym walnym zgromadzeniu członków spółdzielni, jednak z powodu pandemii jego termin nie został jeszcze wyznaczony. Zgodnie ze statutem ma ono odbyć się w ciągu sześciu tygodni od zniesienia restrykcji dotyczących zgromadzeń. Pana Tomasza nie opuszczają jednak najgorsze przeczucia.

- Spodziewam się, że zarząd będzie konsekwentnie dążył do realizacji inwestycji, nie licząc się z wolą członków spółdzielni, manipulując przekazywanymi informacjami. Treść projektów uchwał, które są poddawane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, jest formułowana takim językiem, że członkowie spółdzielni nierzadko nie zdają sobie w pełni sprawy, na co tak naprawdę wyrażają zgodę - kwituje Moksa.

Spółdzielnia: czytelnik wprowadza w błąd, ale...Komentarz władz spółdzielni Suchanino w tej sprawie można streścić krótko. Ich zdaniem nasz rozmówca mija się z prawdą. Jednocześnie podały szczegółowe dane, dotyczące generującego straty płatnego parkingu. Jego zadłużenie wynosi obecnie 80 tys. zł, a na 114 dostępnych miejsc postojowych zajętych jest jedynie 54.

- Ze strony zarządu oraz rady nadzorczej spółdzielni nigdy nie była rozważana i nie zapadła decyzja o likwidacji parkingu. Zarząd spółdzielni już w 2014 r. złożył propozycję członkom spółdzielni podczas zebrania walnego zgromadzenia, aby parking ten miał charakter ogólnodostępnego, jednak propozycja ta została odrzucona. Rada Nadzorcza podjęła [w 2020 r. - dop. red.] uchwałę o jego otwarciu, czyli udostępnieniu wszystkich miejsc postojowych dla mieszkańców bez możliwości wyłącznego korzystania, tym samym udostępniając dodatkowe ok. 65 miejsc dla mieszkańców, które do tej pory były nieobłożone - informuje Ewelina Wojciechowska ze Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino.

...padła propozycja budowy blokówZ drugiej strony nasza rozmówczyni przyznaje, że dzierżawca zaproponował budowę bloków, które mogłyby stanąć m.in. na parkingu. Jakie jeszcze propozycje padły w sprawie zagospodarowania spornego terenu?

- Umowa zawarta z nowym dzierżawcą dotyczy ewentualnej przebudowy istniejącego pawilonu lub budowę nowego i nigdy nie uwzględniała jakiekolwiek budowy bloków. Budowa bloków jest jedną z propozycji inwestora, która nie została w żaden sposób zatwierdzona przez zarząd Spółdzielni i ewentualna propozycja jako jeden z kierunków rozwoju spółdzielni powinna być omówiona na walnym zgromadzeniu, gdzie powinna zapaść stosowna uchwała. Jednakże jakakolwiek propozycja byłaby warunkowana odtworzeniem istniejących miejsc dla mieszkańców osiedla, a nie likwidacją parkingu. Umowa obejmuje wyłącznie w wariancie pierwszym zburzenie obiektu postawionego przy ul. Paderewskiego 7 i budowę nowego obiektu handlowego, natomiast w wariancie drugim - modernizację istniejącego już obiektu, co jest zgodne z podjętą uchwałą - kontynuuje Wojciechowska.

Wszystko wyklaruje się na walnym zgromadzeniuWładze spółdzielni uzupełniają, że pismo z podpisami przeciwników likwidacji parkingu wpłynęło i będzie rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej. Natomiast ostateczna decyzja w kwestii zagospodarowania parkingu - jak już zresztą wcześniej wspomniano - leży w rękach wszystkich członków spółdzielni, którzy zbiorą się na najbliższym walnym zgromadzeniu.

- Jednakże według naszej oceny jest ono bezprzedmiotowe. Z uwagi na fakt, iż nie zapadła jakakolwiek decyzja w sprawie jak wyżej. Zaznaczamy, że organy statutowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Suchanino" podejmują działania na rzecz i dla dobra wszystkich członków Spółdzielni, zgodnie z prawem i w granicach prawa. Wszelkie strategiczne decyzje podejmowane są przez Członków Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu, które jest najwyższym organem Spółdzielni - uzupełnia Wojciechowska.

Opinie (329) ponad 20 zablokowanych

 • To co się dzieje w Gdansku jest straszne (10)

  Zaczynajac od Urzedu, Sadach, Instytucjach a konczac na deweloperce...

  • 104 51

  • (3)

   Toż to teren spółdzielni, przestań o wszystko obwiniań miasto. A poza tym, czy to nie PIS miał na początku swoich rządów zrobić porządek ze spółdzielniami? I co......syf jak był, tak jest.

   • 22 6

   • a myslisz, ze nie ma tam w spoldzielni ludzi budynia? (2)

    to po co on sie tu tak pucowal.

    • 6 18

    • (1)

     W starych spółdzielniach to są raczej ludzie obecnej ekipy z żoliborza

     • 4 3

     • nie w tej

      stad czeste wizyty tu lisickiego i pozniej adamowicza.

      • 2 0

  • to emigruj na podkarpacie, wszyscy się ucieszą. tam rzadzi pis i jest raj.

   • 18 7

  • do tego ziemia jest płaska, no nie?

   • 5 3

  • Po co tu siedzisz skoro strasznie (1)

   Skomentował Paweł z Mazur ... który znalazł pracę w pięknym Gdańsku.

   • 0 2

   • nie obrazaj Pawla Mazura Paulusa.

    • 0 0

  • Zwłaszcza w sadach jest problem...

   z jabłkami. Laska czy łaska...ogonek ma znaczenie.

   • 3 1

  • a co to takiego się dzieje

   w Urzędach, Sądach, Instytucjach, kończąc na deweloperce ?

   • 1 1

 • Tuż obok, na Powstańców Warszawskich, jest dużo miejsca (7)

  żeby zawitała odnoga tramwaju do Wrzeszcza. Rezerwa terenu jeszcze przez wojną zaprojektowana

  • 55 5

  • Tymczasem dzieciaki (5)

   z Powstanców warszawskich nie maja placu zabaw, bo ktos sobie sprzedal dwa razy wiecej blokow niszczac infrastrukture rekreacyjna na Noskowskiego, Boiska, korty i piaskownice oraz lawki i wybieg.

   • 5 5

   • Nie jest to prawda. Są 2 wielkie place zabaw kilkadziesiąt metrów od bloków na Paderewskiego, z bezpiecznym przejściem. (3)

    Dzieci z Paderewskiego bawią się tam często.

    • 4 5

    • no to ci gratuluje (2)

     dolne suchanino i gorne to ciagle walki miedzy dzieciakami, napadanie na mlodszych.

     A place ktore byly w zasiegu wzroku istnialy tam 20 lat. W zasiegu wzroku czyli mozesz dziecko obserowac czy zyje.

     • 3 6

     • No to gratuluj, ale to są takie bujdy, że aż zęby bolą.

      Napadanie? Jakie "Górne Suchanino"? Sam ze swoimi dzieciakami na tych placach spędziłem sporo czasu, przychodzi tam dużo dzieci z Paderewskiego. Nikt nigdy tam nikogo nie skrzywdził, przecież tam przychodza przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teraz moje dzieci są starsze, wciąż tu mieszkamy, nie ma żadnego napadania :D Chcesz budować kolejny plac zabaw w okolicy, bo masz jakieś urojone "walki dzieci" ? :D Polecam zmienić psychiatrę.

      • 4 1

     • Odp

      Chyba nie sadzisz, ze co trzy klatki powinien byc plac zabaw, aby miec dziecko na oku. Jest to niewykonalne. Placow zabaw w poblizu Paderwskiego jest mnostwo i pisze to jako mieszkanka oraz matka 4latka. Szczerze powiedziawszy ostatnimi czasy dzieci gromadza sie tylko na nowym placu przy boisku, a reszta otwartych placow pod blokami swieci pustkami. Na placu zabaw obok mojego bloku przy ul. Paderewskiego 4 (ktory jest duzy i ogrodzony) nawet latem mozna zaobserwowac max 5 dzieci. Jak chcesz miec dziecko na oku to sie czlowieku buduj i zrob plac zabaw na podworku.

      • 5 2

   • Całe szczęście w inwestycji jest przewidziany ogólnodostępny plac zabaw.

    • 0 3

  • tam akurat sa dzialki. nie jest to teren pod zabudowe mieszkaniowa.

   co najwyzej uslugowo przemyslowa. Zerknij jakie to sa tereny. Tam gora dwie kondygnacje moza stawiac.

   • 0 3

 • buhahaha - "Dlaczego 9 osób, które zasiada w radzie nadzorczej ma samodzielnie decydować o losach ok. 3,6 tys. członków (9)

  a kto wybrał takich przedstawicieli do tej rady nadzorczej, hę?? Przecież spółdzielnia rządzona jest przez spółdzielców!!! Takich sobie przedstawicieli wybraliście, to tak wami rządzą, mądrale. Poza tym afera, że spółdzielnia, której jest się członkiem, chce z gruntem zrobić coś bardziej dochodowego i sensownego niż klepisko pod czterokołowe trupiszcza? Faktycznie, zdumiewające!

  • 71 42

  • Dokładnie. Niech ktoś im powie, że tak działa zarząd

   Albo rząd. W skrócie - podejmuje decyzje.

   • 7 3

  • Z jednej strony fajnie.

   Z drugiej, widać jak to wyszło w SM Ujeścisko...

   • 8 1

  • Skoro uslalono, że nowe bloki przyniosą największy dochód (4)

   To jeśli członkowie rady nadzorczej postanowiliby jednak wybrać wariant mniej ekonomiczny, to mamy tu do czynienia z odpowiedzialnością karną członka zarządu. Takie mamy prawo.

   • 3 1

   • Ale to spółdzielnia mieszkaniowa, nie spółka akcyjna. (2)

    Przecież na przykład remontowanie elewacji nie przynosi dochodu wcale. To co? Nie robić?

    Spółdzielnia ma zapewnić obsługę techniczną osiedla, nie fundusz inwestycyjny.

    • 10 2

    • (1)

     Działanie na niekorzyść dotycz wielu podmiotów nie tylko S.A

     • 2 3

     • Inwestycja przynosząca zyski może być również działaniem na niekorzyść. Jak już ktoś wyżej zauważył- to jest spółdzielnia mieszkaniowa, a nie fundusz inwestycyjny. Kwestie finansowe nie powinny być priorytetem.

      • 6 1

   • Ustalono również jakie są skutki postawienia kolejnych bloków na osiedlu. Nie doczytał?

    • 2 0

  • Przewodniczący komitetu parkingowego. Muszę się takim mianować u mnie pod blokiem.

   • 5 1

  • Mam wrażenie że te komentarze są pisane głównie przez tych 9 członków zarządu, zapewne po to by wyglądało że obecni mieszkańcy spółdzielni marzą tylko o tym, aby postawić im przed nosem trzy 12- piętrowe klocki.

   • 8 2

 • Naiwni ... ?! (1)

  Decyzja już dawno zapadła!!!

  • 61 9

  • Na Zaspie też zlikwidowali parkingi

   ludzie nie mają gdzie zostawić samochodu, o gościach nie wspomnę.
   Parkingi powinny być obłożone w 100%, ale w tym musi pomóc spółdzielnia.
   Muszą postawić znaki zakazu parkowania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
   Jak zacznie się tam palić to straż nie dojedzie bo wszystko zastawione.

   • 5 0

 • (5)

  najlepszym pomysłem będą spółdzielcze punktowce

  • 19 15

  • jaskos tego nie widze.

   probem z parkingami powstal od czasu dobudowania blow na skarpie przy czajkowskiego

   • 4 1

  • Jezioro się przesunie, o tu.

   • 5 0

  • Kolejny raz Zarząd i klika Rady Nadzorczej chce oszukać członków SM Suchanino (1)

   To jest patent Leonarda Wieczorka - tzw. Prezesa . Wcześniej zabrał pod budownictwo deweloperskie : na ulicy Noskowskiego , następnie na ulicy Czajkowskiego ( z długiem na 42mln zł ) i kłopotami z zasiedleniem . Teraz Kolej na palce parkingowe przy ul. Paderewskiego ( trzy wieże ) lepiej jak w Warszawie na Złotej . Deweloper na naszym terenie chce wybudować i zarobić z L.W. oraz M.B. A wszystkim przy ul. Paderewskiego zabrać z każdego lokalu klika set tysięcy za zagęszczenie osiedla i likwidację jeszcze jakiś widoków. Tak zaprojektowane zostało nasze osiedle a teraz ktoś chce nas okraść .
   Mieszkańcy obudźcie się i nie dajcie się trzeci raz okraść z naszego mienia .
   Trzeba rozliczyć i pogonić Wieczorka tak jak to z tym cwaniakiem zrobili na Zaspie i w SM Nauczycielska w Sopocie . Wytoczyć sprawę karną za pokrzywdzenie członków spółdzielni i ich rodzin. Dwweloperka to nie kierunek dla słdzielni mieszkaniowych działajacych non profit

   • 1 1

   • a dług za parking to już nie kradzież naszego mienia

    oszukać to chyba chcesz ty i myślisz ze twoi sąsiedzi to kupią, napisali w artykule budynków nie będzie i nie bij piany ze samochodu nie będziesz miał gdzie postawić bo ci somsiad miejsce zajmie, poszukasz se wolnego

    • 0 0

  • ale głupi pomysł

   Ludzie to nigdy nie będzie spółdzielcze tylko deweloperskie , czyli grupa trzymająca w SM Suchanino władzę absolutną ,chce zarobić kasę i innym cwaniakiem .
   Dlatego posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w głębokiej tajemnicy tak jak i porządek tzw.posiedzeń . Na naszej przestrzeni ci co to chcą tajnie załatwić na pewno nie będą tutaj mieszkać , tylko jak to nazywa Leonardo W. " głupi i ciemny motłoch " !!!!!!

   • 1 0

 • Tak działa demokracja. (4)

  3600 mieszkańców wybrało swoich 9 przedstawicieli. Mają teraz wybór - godzić się na wszystko, albo zebrać się razem i odwołać zarząd. Jestem pewien, że znakomita większość machnie ręką i odpuści.

  • 70 8

  • (1)

   100% racji. ludzie to krzykacze a odwolac zarzad nie maja jaj. leca z placzem do dziennikarzy zamiast rozgonic spoldzielnie i zawiazac wspolnote

   • 12 2

   • a ta demokracja to madre decyzje?

    nie bardzo. wiec jednak juz posatwic na bezposrednia demorkacje a nie przedstawicielska.
    Zwlaszcza teraz przy takim skomputeryzowaniu.

    • 2 0

  • Ale przeciwnych nie jest 3600 mieszkańców, tylko głównie osoby z bloku naprzeciwko planowanych. Reszta ma to gdzieś - do czasu aż ich to nie spotka.

   • 7 0

  • No popatrz jak pięknie to rozumiecie. Ale gdy mówicie o PiSie to już używacie innych wyjaśnień...

   • 1 1

 • (2)

  Czyli polski standard, zasiedziały beton zarządu spółdzielni kontra mieszkańcy.

  • 53 11

  • spółdzielnia ma racje. byłem raz na spotkaniu ze spółdzielnia, mieszkańcy. tam mieszkańcy są jacyś nawiedzeni. (1)

   zawsze są ze wszystkim na nie.

   • 4 8

   • Standardowo.

    Budować wszędzie na potęgę!
    *kupuje mieszkanie*
    Nigdzie nic nie budować!

    • 2 7

 • (2)

  Budujcie mieszkania, to miasto parking na kombajn dorożkę czy samochód niepotrzebny - jest komunikacja miejska.

  • 18 34

  • Szczególnie w dzień pieszego pasażera.

   • 4 4

  • To stój na mrozie z 3 dzieci

   I czekaj na autobus, który i tak nie przyjedzie

   • 1 0

 • A ile kosztuje miesiecznie miejsce na tym parkingu? (18)

  • 21 2

  • 75 zł (11)

   • 4 3

   • to tyle powinno byc za pol roku (1)

    • 5 10

    • Powiem więcej

     Dożywotnio.

     • 6 4

   • Uuu, to już poza zasięgiem. (8)

    Wszak na lepsze reflektory 7000 PLN można dorzucić, ale za parking płacić wstyd.

    • 14 3

    • a ile ci zostaje z emerytury po zaplaceniu mediów i wykupieniu leków? (7)

     • 4 4

     • No to może pora przestać jeździć samochodem? (6)

      • 6 5

      • wlasnie wtedy nalezy i to sie rzeczywiscie przydaje (5)

       zakupy robisz jedziesz do przychodni. czlowiek w tym wieku juz tak sie nie porusza jak dziecko na placu czy mlody szczun sam wozac gruby tylek.

       • 3 1

       • Człowiek w tym wieku stanowi zagrożenie na drodze (2)

        • 4 5

       • Szczególnie przy upodobaniu naszej starszej części kierowców do jazdy na pamięć.

        A potem taki ładuje się na S7 pod prąd i zabija Bogu ducha winnych ludzi, bo mu skrzyżowanie przebudowali...

        • 2 5

       • Nie. to czlowiek w wieku w ktorym powinien jezdzic komunikacja stanowi zagrozenie w samochodzie

        czyli smarki po 20-30 lat.

        40-70 lat a tyle maja emeryci w PL to najlepszy wiek na prowadzenie auta.
        Do tego trzeba byc dojrzalym.

        • 5 2

       • (1)

        Suchanino jest dobrze skomunikowane z centrum Gdańska, sklepy są na miejscu. Więc jakie zakupy drogi emeryt robi, że musi po nie samochodem jechać? Worki z cementem?

        • 3 6

       • A mowi ci cos nazwa centra handlowe?a mowi ci cos działka RODOS? Senior jest teraz aktywny.

        a podroze pomiedzy swoimi mieszkaniami w calej Polsce? Odwiedzanie rodziny itd.

        • 3 2

  • Ponad 100zl (4)

   Z groszami...

   • 2 1

   • to cale 1200 rocznie (3)

    to bandytyzm. nawet na platnych sstrefach p. tak nie ma.

    dla zameldowanych powinny byc te symboliczne oplaty typu 10 zl.

    • 5 9

    • (2)

     a w czym jest lepszy zameldowany od niezameldowanego że mam płacić mniej?

     • 2 4

     • Jakieś kryterium musi być, inaczej poprzednia wypowiedź nie miała by sensu. Dać możliwość wykupienia miejsc po rynkowych cenach, jeśli nie będzie chętnych developer.

      • 1 1

     • bo nie jestes wlascicielem tylko dajesz zarabiac kombinatorom

      • 1 0

  • Parking

   Parking kosztuje115 zł miesięcznie

   • 0 0

 • Znam miejsce. Ten płatny parking stoi pusty. Nie wiem na co to komu (19)

  Z drugiej strony to kto by tam chciał mieszkać. Tam nic nie ma i raczej już nie będzie. Emerycka dzielnica

  • 18 32

  • Parking płatny jest po to żeby miał płot

   A płot jest po to żebyś musiał go ominąć. Czego nie rozumiecie :D

   • 7 0

  • nowe inwestycje ożywią troche Suchanino, zobaczcie przedtem zanim jak na przymorzu wysypało sie tyle "prestizowych" apartamentow to tez bylo zapyziale i emeryckie

   • 3 8

  • (5)

   No ja z mezem rok temu kupilismy tu mieszkanie (mamy po 28lat) wiec jest ktos kto by chcial mieszkac ;) wybralismy ta dzielnice ze wzgledu na spokoj i widoki (brak blokow okno w okno), brak problemu z parkingami a tu dwie najwazniejsze rzeczy chca nam zabrac. A pytalismy o plany i co, spoldzielnia nas oklamala????

   • 12 0

   • rzeczywiście piękny widok z okien !? na betonowy brzydki parking, jeszcze lepsza obskurna kładka, która też wymaga remontu (1)

    • 3 10

    • Kładka faktycznie wymaga remontu, ale to co pod nią to dopiero dramat

     Rozjezdżone trawniki, dzikie parkowanie, przedepty itd. Niektórzy parkują tak, że z paczkomatu ciężko przesyłkę wyciągnąć. To powinna być zagospodarowane jak jakiś woonerf, tam jest duzy ruch ludzi. A nie to dziadostwo jak z lat '80

     • 5 0

   • jak smród z domków ? :D nie przeszkadza? (2)

    Tam w sezonie jest aż czarno o dymu

    • 3 4

    • Ale w dolince. (1)

     • 5 0

     • u góry od bethovena, otwartej i okolic nie mniejszy smród

      • 1 0

  • Bo to najfajniesze blokowisko w Gdańsku (9)

   Praktycznie w centrum, dobre połączenia, czyste powietrze, pełna infrastruktura na miejscu. Szczerze to się dziwię po co tym ludziom tu tyle samochodów, chyba przyzwyczajenie, bo wszystko ogarnialne na piechotę. Dodatkowo parę przedszkoli, szkół, basen, dentyści, fryzjerzy.... Tylko z żarciem kiepsko, bo te 2 lokale co tu są to raczej paskudne żarcie robią.

   • 11 1

   • a jak dojade do marketu na przedmiescia na szczesliwa czy do ikei? (7)

    odklad polikwidowano autobusy do tych centrow trzeba miec samochód.

    • 1 4

    • A po co masz jechać aż do marketów na przedmieściach? (5)

     Spalin ci za mało, czy korki za krótkie? Nie masz przypadkiem tuż obok kilku centrów handlowych super skomunikowanych przez ZTM? No, a jak ktoś kupuje auto po to, żeby jeździć tylko do ikei to albo ma za dużo kasy, albo nie wie, że klopsiki są też w biedronce.

     • 5 3

     • Po to, że mam tam najwiekszy wybór produktów.

      I jesli cenie sobie wygode to od tego sa na przedmiesciach te markety.

      • 2 3

     • jedz sobie klopsiki w biedornce

      wspolczuje ci. a mnie nie mow jak mam zyc i co jesc.

      • 2 4

     • (2)

      Chcę to będę jeździć. Tobie nic do tego. Dlaczego innym wydaje się że mają prawo mówić innym jak mają żyć. Komuna już była.

      • 2 3

      • (1)

       A jeździj sobie, tylko nie wymagaj wszędzie darmowych parkingów.

       • 1 1

       • nie wszedzie tylko pod domem

        • 0 0

    • Ale leń. Do Lidla to krótki spacerek

     • 0 0

   • Zgodzę się. To świetna dzielnica. Do Wrzeszcza i Gdańska głównego czy na kartuską chodzę pieszo. Dużo autobusów i placów zabaw dla synka. Można spacerować po dzielnicy , jest zielona , A widoki z okna z 10 piętra piękne. Ale fakt, przydałoby się jakieś jedzonko

    • 1 0

  • Konkretnie czego nie ma?

   • 1 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.