Fakty i opinie

Spór o zabudowę w Brzeźnie. PiS chce odrzucenia projektu planu

Apel o odrzucenie projektu planu zagospodarowania oraz zbadanie zgodności jego zapisów z prawem dotyczącym ochrony środowiska - to działania polityków PiS, które mają zatrzymać realizację zabudowy w pobliżu molo w Brzeźnie. Biuro Rozwoju Gdańska przekonuje, że dopełniło wszystkich formalności, zaś o ostatecznym losie planu zdecyduje Rada Miasta Gdańska, w której PiS jest w opozycji.Jaki będzie wynik głosowania nad projektem planu dla Brzeźna?

plan zostanie przyjęty większością głosów radnych WdG i KO 72%
radni PiS przekonają pozostałych radnych do głosowania przeciwko 9%
plan zostanie wycofany z porządku obrad tuż przed sesją 19%
zakończona Łącznie głosów: 1082
Politycy Prawa i Sprawiedliwości: poseł na Sejm RP Kacper Płażyński oraz radni miasta Gdańska Andrzej SkibaPrzemysław Majewski zwołali w piątek konferencję prasową dot. planów zabudowy pasa nadmorskiego w Brzeźnie.

Lokalizacja konferencji na parkingu nadmorskim przy al. HalleraMapka i poruszane zagadnienia w dużej mierze pokrywały się z konferencją, która odbyła się w styczniu ubiegłego roku.

Zupełnie inaczej przedstawia się jednak zaawansowanie prac nad projektem planu.

W styczniu 2020 r. był on dopiero na etapie pierwszego wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu. Obecnie zaś, po dwóch wyłożeniach, dokument skierowany został pod głosowanie na sesji Rady Miasta Gdańska, która odbędzie się 25 lutego br.

Piątkowa konferencja polityków PiS. Od lewej: Przemysław Majewski, Kacper Płażyński, Andrzej Skiba.
Piątkowa konferencja polityków PiS. Od lewej: Przemysław Majewski, Kacper Płażyński, Andrzej Skiba. fot. Krzysztof Koprowski/Trojmiasto.pl

PiS: zagłosujemy na "nie" i zachęcamy innych do sprzeciwuW tzw. międzyczasie zaszły też zmiany w ustaleniach planu, które m.in. doprecyzowały sytuowanie budynków, znacznie obniżyły skalę zabudowy na działkach gminnych oraz wprowadziły niewielkie korekty na jedynej w granicach projektu planu działce prywatnej, należącej do spółki powołanej przez deweloperów PB Górski i RWS.

Na żadnym etapie prac nad dokumentem nie uwzględniono uwag zgłaszanych przez radnych PiS, mieszkańców i stowarzyszenia, aby całkowicie zakazać zabudowy w tym obszarze.

- Możemy zapewnić, że 12 radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska zagłosuje przeciwko temu szkodliwemu projektowi planu, który ma celu betonowanie Brzeźna, stawianie interesów republiki deweloperów ponad interesy lokalnych społeczności - zapowiada Andrzej Skiba, radny PiS z okręgu 1, obejmującego m.in. Brzeźno. - 12 głosów to jednak za mało, potrzebujemy wsparcia pozostałych dwóch klubów [Rada Miasta Gdańska liczy 34 radnych - dop. red.]. W okręgu pierwszym mamy aż pięciu radnych, w tym dwóch przewodniczących pozostałych klubów: Beatę Dunajewską z Wszystko dla Gdańska i Cezarego Śpiewaka-Dowbora z Koalicji Obywatelskiej, który w przeszłości był dwukrotnie przewodniczącym zarządu w Radzie Dzielnicy Brzeźno i angażował się wraz z mieszkańcami o zatrzymanie zabudowy pasa nadmorskiego i realizacji wysokościowców oraz utrzymanie zielonego charakteru tego terenu. Liczymy na konsekwencję w tym działaniu i liczymy, że radni miasta wsłuchują się w głos mieszkańców, sąsiadów, wyborców.
Skiba proponuje jednocześnie, aby mieszkańcy jeszcze przed sesją pytali radnych w mediach społecznościowych oraz mailach, jak zagłosują podczas najbliższych obrad w kontekście ochrony zieleni w pasie nadmorskim.

Projekt planu niezgodny z przepisami ochrony środowiska?- Pani prezydent Dulkiewicz, proszę nie być prezydentem deweloperów! Proszę być prezydentem nas wszystkich, gdańszczan. Jeżeli ma pani wątpliwości, czego oczekują mieszkańcy w tym terenie - czy chcą dalej móc spacerować, chłonąć dobre, świeże powietrze, obserwować z dziećmi wiewiórki, jeździć na rowerze, czy wolą płoty, hotele i wielopiętrowe budynki oraz martwić się o zdatną do picia wodę w kranie - to proszę zrobić ankietę i sondaż. Ja nie mam wątpliwości, bo ja z mieszkańcami rozmawiam. Zachęcam do weryfikacji tej decyzji. Nie musi być pani prezydentem deweloperów - apeluje Kacper Płażyński, poseł na Sejm RP, a wcześniej także radny miasta z PiS.
Poseł wystosował w piątek do prezesa Wód Polskich pismo, w którym wnioskuje o zbadanie zgodności zapisów projektu planu z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska (w tym zasobów wodnych) oraz "wyrażenie stanowiska czy realizacja inwestycji budowlanej zgodnej z procedowaniem planem może stanowić zagrożenie dla ujęć wody pitnej [w pasie nadmorskim znajdują się dwa ujęcia wód podziemnych, z których korzystają na co dzień gdańszczanie - dop. red.]".

Zdaniem polityków PiS dopuszczenie realizacji kondygnacji podziemnych będzie znaczną ingerencją w stosunki gruntowo-wodne, a ponadto "zdaniem wielu ekspertów może doprowadzić do ingresji wód słonych z Zatoki Gdańskiej do wód podziemnych".

Treść pisma wystosowana przez Kacpra Płażyńskiego do prezesa Wód Polskich.
Treść pisma wystosowana przez Kacpra Płażyńskiego do prezesa Wód Polskich. mat. prasowe

Urzędnicy: wszystkie procedury zostały dotrzymane- Przeznaczenie terenu w planie miejscowym nie oznacza, że inne przepisy przestają działać i obowiązywać. Obowiązuje zarządzenie Dyrektora RZGW i to będzie podstawa do możliwości realizacji zabudowy na tym terenie - przekonuje Irena Grzywacz kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz w Biurze Rozwoju Gdańska (zespół ten odpowiada również za plany zagospodarowania w Brzeźnie). - Polskie Wody zgodnie z Prawem Wodnym nie są organem uzgadniającym plany miejscowe w zakresie ochrony ujęć wody. Kompetencje te przeszły zgodnie z ww. ustawą do wojewody.

Parking podziemny nie jest zagrożeniem dla wód?Co ciekawe, politycy PiS jeszcze w ubiegłym roku proponowali budowę parkingu podziemnego przy al. HalleraMapka. Dodajmy, że kolejne miejsca postojowe w pasie nadmorskim to jeden z niewielu elementów planu, który jest zgodny z oczekiwaniami PiS. W obecnym kształcie projektu planu przewidziano maksymalnie 150 stanowisk w formie naziemnej.

- Parking mógłby powstać w miejscu, gdzie nie ma drzew i jest wybetonowana nawierzchnia. Zależy nam na tym, aby nie było go widać z poziomu "zero". Mógłby powstać np. w formie półpiętra wkopanego w ziemię. Nie chcemy jednak podziemnej kubaturowej konstrukcji - proponuje radny Przemysław Majewski, będący również członkiem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w Radzie Miasta Gdańska.
Jako najbardziej pożądaną formę parkingu politycy PiS proponują urządzenie miejsc postojowych na wzór placu na końcu al. Jana Pawła IIMapka. Jednocześnie chcą, aby były na nim pobierane opłaty, zaś dochód trafiał w całości do budżetu miasta i w miarę możliwości był wydatkowany na działania podejmowane w Brzeźnie.

Zielona Fala "posługuje się kłamstwem w przestrzeni publicznej"Podczas konferencji poruszono także uwagi zgłaszane przez inicjatywę Zieloną Falę Trójmiasto, która w ubiegłym tygodniu rozwiesiła informacje o zamiarach miasta na drzewach w pasie nadmorskim.

- Niedopuszczalne jest, aby mieszkańców traktowano "z buta", o czym świadczą wypowiedzi prezydenta Borawskiego, który w niewybrednych słowach wypowiada się o społecznikach, pragnących zachować ten teren w niezmienionej formie - mówi Majewski.
Wypowiedź ta bezpośrednio odnosi się do publicznej dyskusji na Facebooku, gdzie Piotr Borawski, z-ca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, w poście poświęconym staraniom miasta o tytuł "Zielonej Stolicy Europy 2023" określił działania Zielonej Fali jako "posługiwanie się kłamstwem w przestrzeni publicznej", a następnie zapowiedział kasowanie kolejnych wypowiedzi, określając je "kłamstwami".

Fragmenty dyskusji na oficjalnym profilu Piotra Borawskiego.
Fragmenty dyskusji na oficjalnym profilu Piotra Borawskiego. fb.com/borawski.gdansk

Różne wyliczenia intensywności nowej zabudowyGłównym zarzutem były wyliczenia Zielonej Fali w zakresie tzw. intensywności zabudowy. To wskaźnik w planach zagospodarowania, który definiuje sumę powierzchni wszystkich kondygnacji do powierzchni działki.

W projekcie planu dla Brzeźna ustalono go na poziomie 1,4 dla kondygnacji nadziemnych i 2,8 dla kondygnacji podziemnych. Zdaniem Zielonej Fali przełoży się to na 134 tys. m kw. powierzchni użytkowej w karcie terenu 001-U33, czyli obejmującej działkę prywatną i miejską od strony deptaka na przedłużeniu al. Jana Pawła II.

Te wyliczenia całkowicie rozmijają się z danymi przekazanymi nam przez Biuro Rozwoju Gdańska:
 • w terenie prywatnym maksymalna powierzchnia całkowita zabudowy to ok. 13,5 tys. m kw., co przekłada się na ok. 10 tys. m kw. powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych,
 • w terenie gminnym maksymalna powierzchnia całkowita zabudowy to ok. 41 tys. m kw., co przekłada się na ok. 31 tys. m kw. powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych.

- Realizując inwestycję na danym terenie należy uwzględnić wszystkie wskaźniki urbanistyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oprócz intensywności są to m.in. maksymalna wysokość czy powierzchnia zabudowy - zwraca uwagę kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz.
Postulaty Zielonej Fali Trójmiasto. W przypadku terenu 003 zostały podane parametry zabudowy z I wyłożenia projektu planu zagospodarowania. Plan nie dopuszcza też budowy osiedli mieszkaniowych.
Postulaty Zielonej Fali Trójmiasto. W przypadku terenu 003 zostały podane parametry zabudowy z I wyłożenia projektu planu zagospodarowania. Plan nie dopuszcza też budowy osiedli mieszkaniowych. mat. Zielona Fala Trójmiasto

Niezależnie od decyzji radnych, deweloper może budowaćDodajmy, że obowiązujący plan z 2006 r. ustala na prywatnym gruncie intensywność zabudowy na poziomie 0,5 i ogranicza maksymalną wysokość do 16 m (w projekcie planu maksymalna wysokość to 16 i 19 m), przy czym na dewelopera nie nałożono tak dużych ograniczeń w zakresie sytuowania budynków czy realizacji tzw. frontów usługowych w parterze (usług gastronomii i handlu) na min. 50 proc. długości elewacji.

Zestawiając ze sobą oba plany - obowiązujący i właśnie procedowany - można odnieść wrażenie, że 15 lat temu zapisami planu dążono do utworzenia w tym miejscu rozbudowanego ośrodka wczasowego jako kontynuację zagospodarowania nieistniejącego już ośrodka MON, zaś obecnie - uwzględniając postulaty spółki deweloperskiej - przewiduje się całoroczny obiekt hotelowy z usługami towarzyszącymi (żaden z planów nie dopuszcza osiedli mieszkaniowych).

Możliwa forma zabudowy na działce miasta przy deptaku prowadzącym do mola.
Możliwa forma zabudowy na działce miasta przy deptaku prowadzącym do mola. mat. BRG

Radni miasta głosowali "za" nowymi planami zagospodarowaniaW 2006 r. plan zagospodarowania został przyjęty 19 głosami "za" przy jednym wstrzymującym. Nikt nie był przeciw, głosowaniu nie towarzyszyła żadna dyskusja, zaś niska frekwencja w głosowaniu wynikała z braku zainteresowania radnych podejmowanymi uchwałami, choć podczas otwarcia sesji stwierdzono obecność pełnego składu osobowego 34 radnych.

Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania zostało podjęte podczas sesji w 2017 r. Wówczas 27 radnych było "za", dwie osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie wyraził sprzeciwu.

Dzisiaj radni PiS tłumaczą, że samo przystąpienie do sporządzania planu nie jest niczym złym, a  "diabeł tkwi w szczegółach", czyli pomijaniu uwag zgłaszanych przez mieszkańców.

Należy jednak przy tym odnotować, że Płażyński, Skiba i Majewski nie byli radnymi w kadencji 2014-18.

Deweloper może budować w oparciu o nowy lub stary planOdrzucenie projektu planu, który budzi obecnie tak duże kontrowersje, nie wstrzymuje możliwości zabudowy w pasie nadmorskim.

W mocy pozostają wówczas ustalenia planu zagospodarowania z 2006 r., które dają spółce deweloperskiej pełne prawo do wystąpienia o pozwolenie na budowę w oparciu o ustalenia sprzed 15 lat, a w efekcie realizację nowych obiektów usługowych związanych "z obsługą ruchu turystycznego, rekreacją i sportem" w ramach "terenu zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą".

Lato 2019 r. na molo w Brzeźnie


Ogłoszenia: nieruchomości w Gdańsku Brzeźnie

Opinie (591) ponad 20 zablokowanych

 • (18)

  Tu już nic nie da rady zrobić deweloper się zajął

  • 171 39

  • (1)

   I bardzo dobrze. My .mieszkańcy na to czekamy

   • 13 45

   • A my mieszkańcy

    jesteśmy przeciwni!

    • 45 8

  • Tylko w trójmieście lewacy są za wycinką drzew i betonowaniem (5)

   Radni wszystko dla Gdańska i PO będą głosować za zabudową

   • 36 7

   • Faktycznie, TPK i pas nadmorski to zdecydowanie mniej zieleni niż na waszych podlaskich polach.

    • 4 18

   • (3)

    Z tego wynika, ze szyszko byl lewakiem, bo to przez jego Lex Szyszko wycieto przez rok tyle drzew ile przed jego pomyslami przez 9 lat.A co sie teraz wyrabia z lasami panstwowymi, lacznie z Puszcza bialowieska? Wycinaja drzewa na potege.

    • 8 6

    • Lewaku byłeś, widziałeś.... (1)

     • 6 7

     • Widzialem i widze, bo mieszkam przy wyjezdzie z lasu

      • 7 4

    • Wycięto własne drzewa które się zasadziłonprzed domem. Deweloper zawsze dostanie zgodę na wycięcie, a normalny obywatel był ograniczony przepisami.

     • 12 3

  • Później się dziwić że tyle za metr wychodzi.. trzeba przekonać wielu urzędników i polityków (2)

   • 23 1

   • Każdemu trzeba dać kopertę

    • 19 0

   • Sorki, minus się włączył! :(

    • 0 0

  • Zabudowa Brzeżna (1)

   Minie czas deweloperów i terenów gminy...zobaczymy ,jeżeli dożyjemy, jak będzie funkcjonować Miasto. Miasto pozbawione swoich gruntów zostanie skazane na dbałość swojego mienia. I tu tragedia! Wydaje mi się ,że przyjęty sposób przez prezydenta Adamowicza dzisiaj jest kontynuowany. Nie sądzę by pozbywanie się gruntów Miasta, bądż przekazywanie w prywatne ręce miało twórczy obraz gospodarowania Miastem.

   • 27 0

   • Oj koronawirus przetrzepie rynek i to równo

    • 1 1

  • Pan Płażyński (1)

   Dobrze byłoby, żeby pan Płażyński wraz z kolegami, był tak aktywny, gdy masowo wycinają lasy dookoła Gdańska i w powiecie gdańskim.

   • 14 8

   • Kolejny spec od gospodarki leśnej

    • 5 5

  • Fajna zabudowa. Taka powinna byc w okolicach morza, a nie jak to 15 pietrowe dziadostwo,Horizont ktore ma powstac w Letnicy . Tam to beda za kilka lat slumsy, pozatym osiedle Horizont wyglada jak nowe osiedla w Rosji i na Ukrainie

   • 5 8

  • Na Oruni dolnej tyle pustych terenów a jakoś nie cieszą się

   zainteresowaniem developerów, a tu proszę niech wytną ten las w pien a może coś na plaży da się wybudować

   • 19 2

  • Da się da się.

   Adamowicz już nie żyje.Układy POwoli padają.

   • 5 2

 • trzeba sprzedać bo na utrzymanie fundacyjek , teatrzyków i kupno rydwanów kasy brakuje (31)

  ludzie tu przyjeżdżają bo mimo paskudnego klimatu nie ma tandetnej zabudowy jak w Grecji i w Turcji

  • 280 72

  • Spójrz lepiej na swoich - taki glapiński w NBP ma papiery na kartofla jeszcze z PC i ma się niczym hrabia Potocki:) (5)

   Złodziejski PiSuar :) xxxxx xxx

   • 25 30

   • Tym tłumaczysz wałki w Gdańsku? (1)

    • 24 5

    • ta to nowy intelektualista, chciałby przebić Janusza Ch ale tylko się błaźni.

     • 12 3

   • Pomawiasz. Masz świadomość konsekwencji?

    • 6 4

   • (1)

    W PISie kazdy na kazdego ma haki, dlatego dobrze sobie zyja. Nie wiadomo kto co ma i na kogo.

    • 6 4

    • Bez przesady.

     Czy gdyby Ziobro mial cos na Kaczora, to lkalby przed kamerami jak skarcony bachor?

     • 4 0

  • Chyba nie byłeś w Gecji i Turcji. Tandetna zabudowa? (4)

   Oni nie mają nad morzem blokowisk PRL jak klocki Zaspa i falowce. Dramat estetyczny macie w mózgach.

   • 13 11

   • Dokladnie tak pomyslalem-on chyba Grecji nie widzial, juz o wybrzezach de,dk,se nie mowiac (2)

    Trzeba jasno powiedziec-takiego syfu architektonicznego jak w pasie nadmorskim narobil PRL to chyba nikt nie ma.Juz ladniejsza architekture widzialem w zabitej dechami Albanii.Nawet tam nikt nie wpadl na pomysl aby blisko linii brzegowej i plazy postawic 10 pietrowe szafy.W tm problem ,ze czegoby Gorski i inny Kozikowski nie wymyslili to Zaspy,Przymorza i Zabianki w szpetocie nie przebija.

    • 4 7

    • Klocki nad samym oceanem w Santos ladniejsze od klockow marki PRL? Bo nie nasze, to od razu ladne? (1)

     Nie mnie oceniac Twoj gust i Twoje kryteria wyboru, ale problem zaczyna sie wowczas, gdy swoje kompleksy probujesz wzbudzac u innych.

     • 2 3

     • nieprawdopodobny matołek

      O, kolega ma problemy z rozumieniem krótkich form pisemnych.

      • 1 4

   • Byłeś tylko w niektórych turystycznych rejonach. Grecja i Turcja ma tysiące km wybrzeża, Polska kilkaset

    Nie stać nas na dewastację tego skrawka. Takie pomysły degradują nie tylko środowisko, ale pogarszają strukturę turystów - ci najbardziej pożądani omijają takie miejsca.

    • 1 1

  • Prawo Kalego. (12)

   Po drugiej stronie Czarnego Dworu Solidarność sprzedała swe włości developerowi, a ten buduje w górę aż miło. Ciekawe, że to nie budzi sprzeciwu radnych PiS i błędnego rycerza Płażyńskiego.

   • 13 6

   • (11)

    Jesteś jakiś niepełnosprytny? Co z tego, że solidarność tam sprzedała? Nie widzisz sedna problemu? Wytluszcze: wycinka lasu nad samym morzem, unikatowy park w całej okolicy aglomeracji.

    • 13 5

    • (9)

     To nie jest las emerytku, gdansk po 60 latach prl w koncu zaczyna sie rozwijać. zobacz jak wyglada linia brzegowa miast rozwiniętych. I nie nie mówie o jastrzebiej gorze.

     • 4 16

     • (8)

      To nie jest las, więc należy zabetonować, szczylu? Rozwój miasta nie polega na bezmyślnym rozwoju, lecz dalekosiężnym planowaniu. Polska linia brzegowa różni się od tej hiszpańskiej, francuskiej, czy nawet południowo amerykańskich państw przybrzeżnych. Takie rewolucyjne podejście do sprawy osobników twojego pokroju, którzy niewiele wiedzą, jeszcze mniej rozumieją, ale byli na wycieczce w obcym państwie i zachłysnęli się jego nierzadko wątpliwej jakości tzw. urodą, chcą bezmyślnie naśladować te wzory, zupełnie nie licząc się z miejscową rzeczywistością.

      • 8 4

      • Brednie osoba wypisuje. (4)

       Osoba widać bardzo otrzaskana po świecie. Ale osoba to w Brzeźnie raczej nie była, bo by takich głupot nie pisała. Tzw. park-las na spornych terenach, to krzaki i pozostałości po dawnych ROD i OWP. W lecie strach tu się zapuszczać bo pełno tu meneli i wszelkiego tałatajstwa. Zwolenników stanu ,,żeby było tak jak było'' Brzeźno nie potrzebuje. Ta dzielnica od lat czeka na rozwój. Niestety stale jest tematem polityków i różnego rodzaju pieniaczy.

       • 6 7

       • (2)

        Wyobraź sobie, acan, że osoba tam mieszka i doskonale wie, jak wygląda teren po OWP i nie tak dawnych ROD-ach.

        • 5 2

       • (1)

        Na jakiej podstawie negujesz acan moje zameldowanie, dając minusa?

        • 0 0

       • Bo mogę.

        • 0 0

       • z czegoś takiego właśnie zrobiono Park Reagana

        • 6 0

      • Niestety wszyscy musimy liczyc sie z miejscowa rzeczywistoscia. (1)

       Bo miejscowa rzeczywistosc to Tobie podobne koltunstwo z zakutym lbem.

       • 1 2

       • Ulżyło, prostaczku?

        • 0 0

      • I po co te inwektywy typu "szczylu"!

       • 1 0

    • Donos Płażynskiego

     Donos Płażyńskiego do Prezesa Wód Polskich mówi o zagrożeniu ujęć wody dla Gdańska i o unikalnym w skali Europy środowisku przyrodniczym przedmiotowego terenu. Bez przesady, zdziczałe jabłonie i śliwy oraz chaszcze służące bezdomnym jako letnie obozowiska, to rzeczywiście unikat w skali Europy. Zagrożeniem natomiast, nie są inwestycje przy Czarnym Dworze, na byłych działkach NSZZ Solidarność. Tam wysoka zabudowa z garażami podziemnymi, kilkanaście metrów przez ulicę od ujęcia wody Czarny Dwór, nie stanowi zagrożenia a planowana inwestycja Górskiego pół kilometra dalej zagrożeniem będzie? Panie Płażyński mierz Pan jedną miarą.

     • 1 4

  • (1)

   Ludzie obudźcie ssie. To jest miasto nie wiocha

   • 2 16

   • Wjocha mjasto. Tak to się już nazywa. Bantustan północy.

    • 8 1

  • (2)

   Nazwijcie to osiedle im. Lecha Kaczynskiego, to Plazynski powie, ze ta budowa to jego pomysl.

   • 6 12

   • Wolę imieinia Adamowicza (1)

    Wtedy historia zatoczy koło

    • 3 2

    • a może Mała Sycylia? Tak będzie prawdziwie i autentycznie?

     • 2 0

  • Hee do Grecji i Turcji

   To nasze bagienko to nawet nie ma do czego porównać...Państwa i obywatele wyspecjalizowani w ofercie turystycznej + mega warunki naturalne i klimatyczne

   • 0 0

  • Nad Bałtykiem nie mamy "paskudnego klimatu" jak podaje niejaki leon!

   Na obszarze Gdańska panuje klimat umiarkowany ciepły, przejściowy z dużym wpływem morskiego klimatu zachodniej Europy.

   • 2 0

 • Płażyński niech lepiej doradza jak wyciągnąć kasę na bezrobocie (10)

  • 161 244

  • Założył kancelarię adwokacką za pieniądze uzyskane z urzędu pracy... (4)

   • 15 7

   • Mógł jak każdy wziąć i to czemu miał nie brać?

    • 25 11

   • Do tego z unijnych funduszy. A przecież dla jego bossa unia jest zła.

    • 7 7

   • Bezrobotny prawnk.

    • 3 3

   • A głupiemu żal...

    • 1 0

  • Kacper wziął kasę na założenie swojej kancelarii... (4)

   z funduszu dla bezrobotnych.

   • 24 6

   • Skoro nie pracował to co w tym nienormalnego? (3)

    • 21 10

    • Przecież to troll!

     Po co dyskutujesz?

     • 6 2

    • oczywiście to super normalne że się nie pracuje i bierze kase (1)

     pissowskie pijawy

     • 0 2

     • W czym masz problem, koniu boży?

      Zamiast zazdrościć, zarejestruj się jako bezrobotny i zrób to samo.

      • 1 1

 • aktywność Płażyńskiego w Sejmie = 1 wystąpienie od początku kadencji (6)

  • 170 153

  • zajęty jest czyszczeniem kuwety swojego szefa

   • 18 13

  • Jaka jest aktywność dulkiewicz i grzelaka? (2)

   • 20 13

   • grzelak boi się mówić bo jeszcze jakieś złe słowa wypowie.

    • 23 7

   • A oni są w Sejmie?

    • 12 6

  • jest aktywny w załatwianiu pracy niekompetentnym koleżkom

   beznadziejny typ

   • 7 6

  • jakie to ma znaczenie ?

   jakość polityka mierzy się jego pracą a nie ilością wystąpień w Sejmie a Kacper dla trójmiasta robi bardzo dużo, to naprawdę pracowity młody człowiek. Przypomnę tylko sprawę Gedanii, Spółdzielni Morena, teraz Brzeźno.
   Szojring występuje w Sejmie co chwila ale cóż z tego ?

   • 2 4

 • w Sejmie Płażyński podpisał ustaw... 0 (3)

  • 118 116

  • O poseł podpisuje ustawy. Wy z taka wiedzą to daleko zajedziecie na tym rydwanie.

   • 19 6

  • Podpisał ustaw? O co chodzi trollom z gdansk.pl?

   • 15 6

  • I tacy ludzie mają prawo głosu? Dramat. Ustawy podpisuje prezydent.

   • 11 3

 • Panie Kacprze (4)

  Niech Pan działa. Pan pomaga innym podczas gdy urzędasy nabierają wody w usta lub robią przekręty i układziki z naszym mieniem. Karma wraca: kto dobro sieje ten dobro zbiera. Powodzenia!

  • 231 150

  • Kacper to typowy polityczny ślizgacz i koniunkturalista (2)

   i jak na typowego politycznego pasożyta przystało, ślizga się po chodliwych tematach dla własnej politycznej kariery.

   • 26 26

   • A Dulkiewicz to niby co robi? Przynajmniej jest w tematach ważnych dla Gdańszczan tereny Gedanii czy SM Morena. A Dulkiewicz niech dalej sie chwali że zrobiła plac zabaw dla dorosłych 350 tyś z jedna hustawką.

    • 32 5

   • P i S

    A najgorsze, że firmuje partię pogarda i samowola a tym samym wszystkie brudy, które ona niesie!!!

    • 4 3

  • Super, że ktoś im patrzy na ręce

   • 13 5

 • Premie i Stołki (8)

  • 118 36

  • POgarda (4)

   Miliardy dla Grecji a w Polsce 800 tysięcy dzieci chodziło niedożywionych

   • 17 14

   • nie odgrzewaj nowogrodzkich kotletów

    • 12 14

   • Betonowac

    Ch z mieszkancami

    • 8 2

   • To raczej źle świadczy o polskich rodzicach dostających 500 na krzywy ryj. Co ma PO do tego ?

    • 3 3

   • Niech nieroby same żywią swoje bękarty

    do roboty!

    • 3 2

  • nie kurde, wycinka lasu w pasie nadmorskim z woli PO (2)

   • 11 3

   • Ty widziales w zyciu las? Czy najdalej byles wlasnie w Brzeznie? (1)

    • 3 2

    • Ty nawet tam nie byłeś.

     • 1 1

 • sprawa tzw. ujęć to zgrana karta

  • 25 51

 • (10)

  Gdański model zrównoważonego rozwoju: usunąć zieleń i teren zabetonować.

  • 256 47

  • to coś jak PiS (3)

   na Westerplatte

   • 9 28

   • (1)

    Nie, jak Dulkiewicz ze śmieciami i syfem a pod spodem mogiły bohaterów.

    • 30 3

    • dokładnie tak, kto by nie rządził to Westerplatte to obecnie parodia miejsca, tak ważnego i symbolicznego dla Polaków i dla całego świata, od lat, bałagan, puszki po piwie i ludzie sikający na wciąż nieodkrytych mogiłach...

     • 16 2

   • PISS ochrona środowiska

    I w puszczy białowieskiej cieli ścięli i jeszcze cieli

    • 6 12

  • i cyk fajrant, pora na CSa

   • 5 1

  • (1)

   Głowno prawda. Ark Regana jest tu najlepszym przykładem, obok park na Zaspie i piękne lasy. Jak chcecie wiochy to wyprowadźcie się w Borytucholskie a nie do miasta sloiki

   • 2 21

   • jakie lasy? to właśnie te lasy deweloper chce wyciąć

    • 3 2

  • Biuro Rozwoju Gdańska przekonuje, że dopełniło wszystkich formalności

   Wiemy, jakie to formalności. Hahaha

   • 11 2

  • (1)

   Lepiej jest nic nie budować i zrobić wielki las z osiedlem domków jednorodzinnych.

   • 4 0

   • nie las i domki, tylko park dla wszystkich

    tak trudno to zrozumieć?

    • 6 1

 • Niestety Dulkiewicz nic nie zrobi (9)

  Moze czas na protest Gdanszczan? Na facebooku miasto napisalo ze nie beda wycinac drzew, bardzo ciekawe.. to sa klamcy, zapomnieli chyba ze mozna ich odwolac

  • 300 60

  • tak, czas na protest Karola Płonącej Opony

   • 8 24

  • Oby jak najszybciej,bo zabetonują cały pas !!!

   • 41 11

  • Guzikiewicz zapali opony, Nowak z PC napisze protest (1)

   Naskręt poda w rządowym radiu, a Formela pochwali

   • 11 13

   • A Grzelak powie że to złe słowa a Ola wpadnie z Krówka i Cola.

    • 37 4

  • Miasto nie będzie wycinać... Zrobi to deweloper

   • 24 0

  • Taki protest małomedialny, mało ludzi przyjdzie

   Co innego błyskawica i tęcza

   • 11 2

  • Lol

   Ile ty mssz lat że wierzysz obietnicom polityków? 5?

   • 7 0

  • taa odwołać

   ale jak przyjdzie do wyborów, to i tak na nich zagłosujecie, albo na jeszcze gorsze lewactwo - więc oni wiedzą że są bezkarni, bo wam wbili do głów, że każda partia na prawo od KO to najgorsze co może was spotkać.

   • 7 1

  • Jestem za odwołaniem

   • 2 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.