• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Rozbudowa Teatru Miejskiego w Gdyni zawieszona. Rozwiązana umowa na projekt

Patryk Szczerba
1 grudnia 2021 (artykuł sprzed 2 lat) 
Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku. Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.

Przebudowa Teatru MiejskiegoMapka w Gdyni została zawieszona, ponieważ rozwiązano umowę z pracownią projektową. - Pracownia nie wykonała w terminie wielobranżowej koncepcji budynku - wyjaśniają urzędnicy. Przedstawiciele pracowni odpowiadają, że zakres zleconych prac nie pokrywał się z zakresem prac niezbędnych do wykonania, stąd konieczny był aneks do umowy i ponowna wycena. - Gdynia wysyłała sprzeczne komunikaty dotyczące podpisania aneksu oraz wyceny, by wreszcie niespodziewanie rozwiązać umowę, obarczając nas winą - twierdzą przedstawiciele pracowni.Czy rozbudowa Teatru Miejskiego w Gdyni jest potrzebna?

Przypomnijmy, że w październiku 2019 r. Gdynia podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Teatru Miejskiego. Koncepcję miało opracować warszawskie biuro architektoniczne WXCA.

Projektant Teatru Miejskiego wybrany w konkursiePropozycja firmy WXCA została wybrana w konkursie spośród kilku innych. Urzędnicy informowali, że umowę podpisano po negocjacjach, a dokumentacja projektowo-kosztorysowa miała być gotowa do końca 2019 r.

Koszt jej wykonania oszacowano na nie więcej niż 980 tys. zł brutto. Inwestycja miała się rozpocząć w 2021 r.

Według planów teatr powinien zyskać jasną elewację, choć z mozaiką w kawiarni, a obiekt planowano podwyższyć dzięki wyniesieniu nieużytkowanego do tej pory poddasza i przebudowie dachu. Drewnianą konstrukcję miał zastąpić żelbetowy strop oraz ściany.

W strefach wejściowych miała pojawić się nachylona posadzka i scena mobilna. Większy miał być także wysoki szyb nad główną sceną, gdzie w planach było przechowywanie rzeczy przydatnych przy realizacji przedstawień.

 • Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.
 • Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.
 • Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.
 • Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.
 • Przebudowa Teatru Miejskiego w założonym przez projektantów kształcie może nie dojść do skutku.

Koniec 2021 roku, ale prace nie ruszyły- Modernizacja ucieszy nie tylko aktorów, ale i mieszkańców. Największą i najbardziej widoczną zmianą będzie nowa elewacja i uproszczona bryła budynku. Obiekt doskonale wpisze się w modernistyczną architekturę miasta - zapowiadał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.
2021 r. zbliża się do końca, ale żadne prace budowlane związane z przebudową Teatru Miejskiego nie rozpoczęły się. Zapytaliśmy więc urzędników o postępy projektu, którego koszt realizacji miał wynieść 15 mln zł brutto.

Urzędnicy: odstąpiliśmy od umowy z projektantemOtrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź:

- Gmina odstąpiła od umowy w związku z brakiem porozumienia dotyczącym zakresu prac. Nie planujemy ogłoszenia przetargu budowlanego, bo nie posiadamy dokumentacji projektowej. Nie ustalono nowych szacunkowych kosztów robót budowlanych - odpowiada Agata Grzegorczyk, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
Gdy zaczęliśmy dopytywać o szczegóły, po raz kolejny otrzymaliśmy wymijające odpowiedzi.

- Od umowy odstąpiono 15 kwietnia 2021 r. Powodem odstąpienia było niewykonanie w terminie umownym przedmiotu zamówienia, a w tym wielobranżowej koncepcji budynku - wyjaśniła rzecznik magistratu.

Architekci: wytyczne do konkursu nie zawierały ważnych informacjiJak to możliwe, że jeszcze w 2021 r. obowiązywała umowa, skoro do końca 2019 r. dokumentacja miała znaleźć się na biurkach urzędników w magistracie?

Po wyjaśnienia skierowaliśmy się do warszawskiego biura architektonicznego, które miało zaprojektować budynek. Przedstawiciele firmy nie ukrywali zdziwienia tłumaczeniami władz miasta.

Twierdzą za to, że wytyczne do konkursu nie zawierały ważnych dla projektantów informacji, nie uwzględniały m.in. prac związanych z widownią, która była niezgodna z obowiązującymi przepisami i zagrażała bezpieczeństwu widzów.

 • Koszt przebudowy Teatru Miejskiego oszacowano na 14 mln zł.
 • Koszt przebudowy Teatru Miejskiego oszacowano na 14 mln zł.
 • Koszt przebudowy Teatru Miejskiego oszacowano na 14 mln zł.

Problemy już na etapie konkursu- Takie błędy popełnione na wstępnym etapie niestety rzutują na proces projektowy, bo żaden odpowiedzialny architekt nie zgodzi się na zachowanie elementów widowni, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Gdyby na etapie konkursu gmina podała rzetelne i kompletne informacje na temat stanu budynku, a także uzgodniła z przedstawicielami teatru zmiany w budynku konieczne dla jego optymalnego funkcjonowania, nie byłoby potrzeby podpisywania aneksu i renegocjowania warunków umowy - opowiada Szczepan Wroński, architekt i partner pracowni WXCA.
Dodaje, że prace konkursowe miały być zgodne z regulaminem konkursu, w szczególności z załącznikiem "Wytyczne programowo-przestrzenne", który zawierał m.in. informacje, iż zamawiający nie planuje przebudowy sceny i widowni głównej sali teatru, planując przebudowę dachu oraz budowę "komina" nad sceną, a także przebudowę już istniejącej części teatru.

- W praktyce oznaczało to konieczność projektowania przebudowy w taki sposób, by nie ingerować w scenę i widownię, równocześnie zmieniając elementy znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie i z nimi funkcjonalnie powiązane (np. komin sceniczny) - mówi Szczepan Wroński.

Teatr Miejski po zakończonym w listopadzie w 2015 roku remoncieUwagi do pracowni miały pojawiać się już zresztą na etapie konkursu.

- Zwrócono w nich uwagę na brak przewidzenia przepisowych zapleczy socjalnych, do czego nie odniesiono się wcześniej w wytycznych programowo-przestrzennych, oraz na brak dostępu do pomostów świetlnych w widowni głównej, pomimo iż wcześniej nie przewidywano ingerencji w obszarze widowni - komentują przedstawiciele pracowni.
Jak twierdzą, oczekiwania pracowników teatru, dążące do zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności projektowanego budynku, wychodziły poza zakres prac projektowych przewidywanych zarówno na etapie konkursu, jak i określonych w podpisanej w październiku umowie, więc konieczne było podpisanie aneksów.

Niezbędne podpisanie aneksów i zmiana terminówPodczas prac inwentaryzacyjnych i kolejnych spotkań na miejscu okazało się też, że nachylenie widowni wynosi 12 proc., co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i może stwarzać niebezpieczeństwo dla widzów. Pojawiła się też konieczność zmian w systemie oświetleniowym i akustycznym.

Spektakle teatralne Gdańsk, Sopot, GdyniaPodpisanie stosownych aneksów do umowy było według pracowni niezbędne. Porozumienie wydawało się kwestią czasu. Według kalendarium przesłanego przez pracownię na początku 2020 r. odbyło się kilka spotkań i rozmów z urzędnikami w celu wypracowania porozumienia dotyczącego rozszerzonego zakresu prac i wyceny oraz nowych terminów.

- W kwietniu odbyła się rozmowa telefoniczna między gminą a pracownią w celu wypracowania ostatecznego kształtu prac objętych aneksem. Wreszcie osiągnięto kompromis w zakresie dodatkowych prac oraz wynagrodzenia za nie - opisują przedstawiciele pracowni.

W czerwcu 2020 r. propozycja Gdyni dotycząca rozwiązania umowy, w lutym 2021 r. zmiana zdaniaW czerwcu 2020 r. Gdynia - ku zdziwieniu architektów - zaproponowała jednak rozwiązanie umowy z pracownią. Latem pracownia zgodnie z żądaniem Gdyni udostępniła dokumentację, a urzędnicy przesłali architektom protokół określający stopień zaawansowania prac projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia.

Jak informuje biuro architektoniczne, w lutym 2021 r. Gdynia zmieniła swoje dotychczasowe stanowisko i wystosowała do pracowni pismo wzywające do usunięcia wad i braków w dostarczonej dokumentacji w ciągu dwóch tygodni. W kwietniu w kolejnym piśmie poinformowano o odstąpieniu od umowy i obciążeniu z tego powodu karą umowną pracownię.

Architekci z pracowni nie ukrywają rozczarowania sytuacją i postępowaniem urzędników.

- Mimo osiągniętego kompromisu gmina wycofała się z realizacji tej inwestycji, odstąpiła od umowy, odmówiła zapłaty za dotychczas wykonaną pracę, naliczając kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn rzekomo leżących po naszej stronie - komentuje Szczepan Wroński z pracowni WXCA.

Architekci: poświęciliśmy wiele miesięcy, by dyskutować o kolejnych zadaniachArchitekci poświęcili wiele miesięcy na rozmowy na temat dodatkowych zadań, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania teatru, których gmina nie przewidziała na etapie konkursu.

Teatr Miejski po remoncie w 2015 roku- Na prośbę gminy opracowywaliśmy kolejne analizy, które miały umożliwić ostateczne
określenie zakresu naszych prac. W końcu wypracowaliśmy porozumienie, które dawało
szansę, że przebudowa teatru w Gdyni odbędzie się zgodnie z obowiązującymi standardami - dodaje.

Bez nowego terminu przebudowy Teatru MiejskiegoZapytaliśmy urzędników, czy z budżetu Gdyni wypłacono pracowni jakieś środki.

- Zostały wypłacone środki w wysokości 39 004 zł za mapę do celów projektowych oraz badania geologiczne gruntu - informuje Agata Grzegorczyk.
Na razie nie wiadomo, czy i kiedy wrócą plany przebudowy gdyńskiego teatru.

Historia Teatru Miejskiego w Gdyni:

 1. Teatr w Gdyni zainaugurował działalność 24 października 1959 r.
 2. Pierwszym spektaklem Teatru Wybrzeże, zwanego wówczas Sceną Objazdową, była premiera "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry w reżyserii Marii Chodeckiej.
 3. W 1964 r. teatr zmienił nazwę na Teatr Ziemi Gdańskiej z siedzibą w Gdyni.
 4. 10 lat później został przekształcony w Teatr Dramatyczny.
 5. W 1991 r. zmienił nazwę na Teatr Miejski. Od roku 2000 jego patronem jest Witold Gombrowicz.

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (136)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane