• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Tramwaj do dworca we Wrzeszczu: początek rewolucji torowej na Dolnym Tarasie

Krzysztof Koprowski
21 listopada 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Opinie (294)

Koncepcja z 2015 r. autorstwa Alter Polis (współpraca BPBK) tramwaju od al. Grunwaldzkiej do al. Legionów przez dworzec Wrzeszcz PKP. Zawiera wariantowanie przebiegu przez ul. Kościuszki

Budowa trasy tramwajowej przez ul. KlonowąMapka do dworca we WrzeszczuMapka, która ma towarzyszyć realizacji trasy Nowa Politechniczna, to dopiero początek wielkiej rewolucji torowej. Docelowo tramwaje dojadą do al. RzeczypospolitejMapka, a nawet al. HalleraMapka i przez Letnicę do Nowego Portu. W efekcie powstanie całkowicie nowy układ połączeń szynowych pomiędzy dzielnicami Dolnego Tarasu. Realizacja tak ambitnego planu zajmie kilkadziesiąt lat.Który wariant połączenia tramwajowego między Wrzeszczem a Zaspą jest najlepszy?

O budowie trasy tramwajowej przez ul. Klonową do dworca pisaliśmy kilkukrotnie. Pomysł ten przewijał się od lat w różnych koncepcjach - zarówno na poziomie analiz urbanistycznych, jak i bardziej amatorskich rozważań akademickich.

Brak wygodnego powiązania sieci tramwajowej na Zaspie i Przymorzu (ciąg ul. ChłopskaMapka - al. RzeczypospolitejMapka) z Wrzeszczem Górnym (al. GrunwaldzkiejMapka) jest od dekad utrapieniem dla mieszkańców Dolnego Tarasu.

Wizja zmian placu Czerwonych Gitar. Tramwaj przez Klonową do dworca we Wrzeszczu Wizja zmian placu Czerwonych Gitar. Tramwaj przez Klonową do dworca we Wrzeszczu
 • Docelowy układ sieci tramwajowej we Wrzeszczu. Tramwaj do dworca jest tylko początkiem inwestycji.
 • Koncepcja ZTM Gdańsk odejścia torowiska od al. Grunwaldzkiej pod dworzec we Wrzeszczu (2022 r.).
 • Koncepcja ZTM Gdańsk układu torowego przed dworcem we Wrzeszczu (2022 r.).
 • Przebieg trasy Nowa Politechniczna (Gdańsk Południe-Wrzeszcz), której towarzyszyć będzie budowa trasy tramwajowej przez ul. Klonową do dworca we Wrzeszczu.

Zwiększenie przepustowości układu sieci tramwajowejNa istniejących liniach autobusowych notorycznie dochodzi do opóźnień w realizacji kursów. Ponadto zdolności przewozowe autobusów są niższe od tramwajów, które w razie potrzeby można jeszcze wydłużyć. Przykładowo eksploatowane w Gdańsku przegubowe Mercedesy Conecto G zabierają na pokład do 149 pasażerów, zaś Pesy Jazz Duo - 215.

Nie bez znaczenia jest także potrzeba zwiększenia przepustowości poszczególnych odcinków szlakowych poprzez większą elastyczność prowadzenia linii tramwajowych w ruchu regularnym oraz nowe możliwości organizacji ruchu w sytuacjach awaryjnych lub dłuższych remontów.

Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Trójmieście


 • Wizualizacja ul. Klonowej z tramwajem i potencjalną nową zabudową przy dworcu.
 • Wizualizacja możliwego kształtu zabudowy w obrębie dworca we Wrzeszczu. Po prawej wjazd na wiadukt tramwajowy nad torami kolejowymi.
 • Przekroczenie torów kolejowych niezależnie od dalszego przebiegu rozważane jest wyłącznie wiaduktem.

Koncepcja tramwaju zaprezentowana siedem lat temuKoncepcja budowy trasy tramwajowej przez ul. Klonową i dalej do al. Legionów została oficjalnie zaprezentowana w 2015 r. w ramach nowego podejścia do tematu trasy Nowa Politechniczna.

To właśnie wówczas wprowadzono nazwę "Trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz" (w skrócie GP-W), aby podkreślić nowe spojrzenie na cały projekt, w ramach którego zawarto również odcinek przez środek Piecek - Migowa (Moreny) jako alternatywy wobec przejścia pod estakadą ul. RakoczegoMapka (rezerwa terenowa pod tramwaj nie została wykreślona, lecz nie ma określonych terminów realizacji).

Morena. Powstaje plan strategiczny dla dzielnicy Morena. Powstaje plan strategiczny dla dzielnicy
 • Tramwaje z al. Grunwaldzkiej w ul. Klonową będą skręcać w prawo jeszcze przed przystankiem.
 • Wstępnie przewiduje się na pl. Czerwonych Gitar urządzenie wspólnej przestrzeni pieszej z torowiskiem tramwajowym wzorem np. rynku w Katowicach.
 • Torowisko będzie poprowadzone środkiem ul. Klonowej.
 • Na wysokości dworca we Wrzeszczu (po prawej w przebudowie) powstanie w pierwszym etapie przystanek końcowy z torami odstawczymi dla tramwajów dwukierunkowych.

Trasa wpisana do strategicznych dokumentów planistycznychTramwaj przez ul. Klonową na Zaspę i Przymorze następnie zawarto w studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania przestrzennego Gdańska w 2018 r. W ramach prac nad tym dokumentem o tramwaju przez ul. Klonową pisaliśmy także w 2016 oraz w 2017 r.

Obecnie na bazie tych ustaleń planistycznych trwają przygotowania do realizacji pierwszego bardzo krótkiego odcinka towarzyszącego trasie Nowa Politechniczna - od al. Grunwaldzkiej do dworca we Wrzeszczu wraz z torami odstawczymi.

Pozwoli on na zakończenie biegu tramwajów dwukierunkowych w jednym z najważniejszych punktów na mapie komunikacyjnej Trójmiasta (na stacji Wrzeszcz zatrzymują się wszystkie pociągi, w tym regionalne, dalekobieżne) bez potrzeby kierowania ich do pętli StrzyżaMapka, gdzie są zaledwie dwa tory lub znacznie bardziej odległej OliwyMapka, która już przy obecnej liczbie tramwajów "pęka w szwach".

 • Realizacja układu torowego przy dworcu będzie wiązała się także z przebudową pętli autobusowej.
 • Pomiędzy ul. Dmowskiego przy Galerii Bałtyckiej a torami kolejowymi planowana jest budowa najazdu do nowego wiaduktu dla tramwajów.
 • Niezagospodarowany teren przy Galerii Bałtyckiej, gdzie możliwa jest budowa najazdu na nowy wiadukt dla tramwajów nad torami kolejowymi.
 • Nowy wiadukt dla tramwajów planowany jest tuż obok istniejących wiaduktów drogowych.

Którędy połączyć Przymorze i Zaspę z Wrzeszczem?Dalszy przebieg tramwaju rozpatrywany jest w dwóch wariantach. Od dworca tramwaj będzie wjeżdżał na nowy wiadukt poprowadzony nad torami kolejowymi, skąd zostanie skierowany:

Dokładny przebieg torów względem jezdni nie jest ustalony na poziomie planistycznym. Brane pod uwagę są różne warianty - zarówno położenia względem jezdni, jak i ewentualnego łączenia ruchu tramwajowego z osobowym na wybranych fragmentach.

- Ponieważ nie dysponujemy szczegółowymi analizami dotyczącymi obu wariantów przebiegu nowej trasy tramwajowej, trudno wypowiadać się na temat docelowej organizacji ruchu. Przestrzeń w korytarzu ul. Hynka, jak i ul. Kościuszki jest ograniczona istniejącą zabudową i dlatego potencjalna realizacja każdego z wariantów będzie najprawdopodobniej wiązała się z ograniczeniami dla ruchu samochodów - wyjaśnia Katarzyna Błaszkowska z Zespołu Komunikacji Społecznej Biura Rozwoju Gdańska.
Warianty rozbudowy układu tramwajowego w obrębie Letnicy (2021 r.). Warianty rozbudowy układu tramwajowego w obrębie Letnicy (2021 r.).

Tramwajem z Wrzeszcza przez Letnicę do Nowego PortuNa tym jednak nie kończą się plany miasta, bowiem w 2021 r. przedstawiono koncepcję dalszego wydłużenia trasy tramwajowej aż do al. Hallera przez tzw. ul. Nową Kościuszki oraz następnie przez Drogę Zieloną (al. Płażyńskiego)Mapka - Letnicę do ul. Marynarki PolskiejMapka.

Nowy układ torowy będzie w efekcie stanowić powiązanie poprzeczne aż pięciu tras tramwajowych na Dolnym Tarasie:
 1. wzdłuż Grunwaldzkiej - Wojska Polskiego - Wita Stwosza,
 2. wzdłuż Chłopskiej - Rzeczypospolitej - Legionów,
 3. wzdłuż Hallera,
 4. wzdłuż Marynarki Polskiej (z wykorzystaniem fragmentu al. Hallera),
 5. (planowana) wzdłuż Drogi Zielonej w pasie nadmorskim (jw.).

Jak będzie wyglądać tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej w pasie nadmorskim? Poznaliśmy oczekiwania urzędników Jak będzie wyglądać tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej w pasie nadmorskim? Poznaliśmy oczekiwania urzędników
 • Skrzyżowanie Trasy Słowackiego z ul. Kościuszki i Nad Stawem.
 • Trasa Słowackiego (ul. Hynka).
 • Trasa Słowackiego (ul. Hynka).
 • Skrzyżowanie Trasy Słowackiego (ul. Hynka) z al. Rzeczypospolitej.
 • Ulica Kościuszki.
 • Ulica Kościuszki.
 • Skrzyżowanie ul. Kościuszki z al. Legionów.
To oznacza możliwość wprowadzenia całkowicie nowej siatki połączeń np. linii tramwajowej Nowy Port - Letnica - Droga Zielona (Płażyńskiego) - Hallera - Nowa Kościuszki - Trasa Słowackiego (Hynka) - Wrzeszcz PKP - Klonowa - Grunwaldzka - Nowa Politechniczna - Piecki-Migowo (Morena) - Adamowicza - Ujeścisko - Nowa Warszawska - Havla - Łostowice Świętokrzyska

To jednak melodia bardzo odległej przyszłości, która nawet nie jest w pełni zawarta w rysunku studium, choć w pełni dopuszczona jego treścią.

- W ramach studium dopuszczono możliwość realizacji innych tras tramwajowych niż wskazane na rysunku i tekście dokumentu "Niezależnie od tras tramwajowych wskazanych na rysunku kierunków dopuszcza się planowanie innych połączeń, o ile analizy funkcjonalne, techniczne i ekonomiczne w ujęciu ogólnomiejskim wykażą możliwość i celowość takich inwestycji". W związku z powyższym taki przebieg nowych tras tramwajowych nie jest wykluczony - zwraca uwagę Błaszkowska.
Tramwaje dojadą do przystanku SKM na Żabiance Tramwaje dojadą do przystanku SKM na Żabiance
Quiz Komunikacja w Trójmieście Średni wynik 63%

Komunikacja w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (294)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane