Trójmiasto planuje nowe zadłużenia na ponad miliard złotych

Obecna wysokość zadłużenia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
Obecna wysokość zadłużenia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. graf. trojmiasto.pl

Gdańsk jest zadłużony na ponad miliard złotych, Gdynia na 842 mln zł, a Sopot - 74 mln zł. Mimo to miasta planują zaciągnąć kolejne zobowiązania: Gdynia na 275 mln zł, Gdańsk - około 900 mln zł, a Sopot - 17 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje, ale również na spłatę wcześniejszego zadłużenia.
Jaką kwotę kredytu masz obecnie do spłaty?

Zobacz wyniki (1972)

Zobowiązania GdyniPrzypomnijmy, pod koniec września gdyńscy radni zgodzili się, by miasto zaciągnęło kredyt w maksymalnej wysokości 175 mln zł.

Jak tłumaczą urzędnicy, środki z niego miałyby zostać wykorzystane m.in. na sfinansowanie zaplanowanych na 2021 r. inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, komunalnej, polityki społecznej, pokrycie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty, które stanowią 1/3 wydatków budżetu miasta.

- Zwiększające się z roku na rok niedofinansowanie oświaty spowodowane m.in. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na skutek rosnącej płacy minimalnej sprawia, że już niemal połowa wydatków na oświatę musi zostać sfinansowana ze środków własnych gminy - tłumaczy Agata Grzegorczyk, rzeczniczka gdyńskiego magistratu.

Pomogą w zarządzaniu pieniędzmi. Doradztwo finansowe Gdańsk, Gdynia, SopotJak dodaje, różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami dochodzi do 215 mln zł. Koszty wykonywania zadań oświatowych - obejmujące także utrzymanie budynków, inwestycje w infrastrukturę czy zaplecze informatyczne - rosną szybciej niż wielkość subwencji oświatowej, która obecnie pokrywa około 54 proc. wydatków bieżących.

Planowane zobowiązania Gdyni oraz obecne zadłużenie.
Planowane zobowiązania Gdyni oraz obecne zadłużenie. graf. trojmiasto.pl
- Zmniejszający się udział państwa w finansowaniu oświaty, rosnące koszty pracy związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, a także systematyczne wzrosty cen paliw i energii sprawiają, że dla utrzymania bieżącej działalności musimy zapewnić coraz wyższe środki własne. Wskutek obniżenia dynamiki wzrostu dochodów własnych pochodzących z PIT mieszkańców, spowodowanej zmianami podatkowymi wprowadzanymi w latach 2018 i 2019, zachodzi konieczność ich uzupełnienia środkami pochodzącymi z kredytu bankowego - przyznaje Grzegorczyk.
Aktualny stan zobowiązań Gdyni z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi dokładnie 842 420 712,39 zł.

Na tę kwotę składa się zobowiązanie z tytułu:
  • 11 kredytów zaciągniętych w latach 2011-2020,
  • wyemitowanych obligacji (1 emisja),
  • 3 zaciągniętych pożyczek.

Miasto planuje także zaciągnięcie ponad 270 mln zł kredytu w przyszłości.

Prześledziliśmy "cele kredytowe" miasta od 2015 r. Wyglądają one następująco:

Informacje nt. kredytów Gdyni.
Informacje nt. kredytów Gdyni. mat. UM Gdynia/Trojmiasto.pl

Zobowiązania SopotuNa koniec sierpnia 2021 r. zadłużenie Sopotu przekroczyło 74 mln zł (w tym ok. 17,9 mln zł to kredyt, a 56,1 mln zł - obligacje).

Od 2015 r. miasto emitowało obligacje:
  • w 2018 r. - 34 mln zł,
  • w 2019 r. - 25,5 mln zł.

Celem zaciągania zobowiązań było wykonanie inwestycji (np. budowa mieszkań komunalnych), w tym zabezpieczenie wkładu własnego na inwestycje z programów UE (retencja, budowa siedziby Goyki 3, drogi) - mówi Izabela Heidrich z UM w Sopocie.
Planowane zadłużenie Sopotu oraz obecne zadłużenie.
Planowane zadłużenie Sopotu oraz obecne zadłużenie. graf. trojmiasto.pl
Miasto planuje wejść w kolejne zobowiązanie w 2022 r. w wysokości 17 mln zł (to przewidywania wynikające z wieloletniej prognozy finansowej). Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na budownictwo komunalne. Urzędnicy zastrzegają, że wysokość kredytu może być większa z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu.

Zobowiązania GdańskaDług Gdańska z tytułu pożyczek i kredytów na koniec września przekroczył miliard złotych (dokładnie: 1,087 mld zł).

- Na tę kwotę składa się dziewięć tytułów. W portfelu są kredyty i pożyczka z marżami w przedziale 0,13-0,69 proc. oraz kredyty oparte o stałą stopę procentową - mówi Izabela Kozicka-Prus z UM w Gdańsku.
Podobnie jak w przypadku Gdyni i Sopotu, poprosiliśmy o informację na temat celu zaciąganych zobowiązań od 2015 r. Kozicka-Prus tłumaczy, że kredyty przeznaczone były na "realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

Kredyty i obligacje planowane przez Gdańsk w najbliższych latach oraz poziom obecnego zadłużenia.
Kredyty i obligacje planowane przez Gdańsk w najbliższych latach oraz poziom obecnego zadłużenia. graf. trojmiasto.pl
- Obecnie w trakcje realizacji jest umowa kredytowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z możliwością wykorzystania kredytu do 2024 r. - dowiadujemy się w magistracie.
Cel tego kredytu jest powiązany z finansowaniem konkretnych projektów czy wydatków inwestycyjnych. W kolejnych latach miasto przewiduje zaciągnięcie kredytu, emisję obligacji zgodnie z potrzebami wynikającymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Oferty pacy dla księgowych. OgłoszeniaWedług stanu z Wieloletniej Prognozy Finansowej z 30 września 2021 r. w latach 2022-2024 przewidziano zaciągnięcie kredytów długoterminowych, emisje obligacji w następujących wysokościach:

  • 2022 r. - 556,5 mln zł,
  • 2023 r. - 295,5 mln zł,
  • 2024 r. - 49 mln zł.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (534)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »

Najczęściej czytane