Fakty i opinie

Trójmiasto wolne od smogu

Niestety, jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w całej Europie. Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia, aż 6 polskich miast znajduje się w pierwszej dziesiątce zestawienia najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich.
Niestety, jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w całej Europie. Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2016 roku przez Światową Organizację Zdrowia, aż 6 polskich miast znajduje się w pierwszej dziesiątce zestawienia najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich. fot. marko okjan/fotolia.com

Mieszkańcy Trójmiasta oddychają relatywnie czystym powietrzem. W przeciwieństwie do innych dużych polskich miast - np. Warszawy, Katowic czy Krakowa - nie ogłoszono tutaj alarmu z powodu smogu. Wbrew pozorom, dobra jakość powietrza nad Zatoką Gdańską nie wynika wyłącznie z położenia geograficznego.Jakie ogrzewnie masz w domu/mieszkaniu?

centralne 57%
gazowe 25%
elektryczne 4%
piec opalany węglem 10%
inne 4%
zakończona Łącznie głosów: 2244
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował komunikat ostrzegający przed smogiem, czyli wysokim poziomem stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. W ubiegłą niedzielę odnotowano bowiem przekroczenie dopuszczalnych norm ich stężenia - w szczególności niezwykle szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5* - nawet o kilkaset procent.

Poważne zagrożenie dla zdrowia

Zagrożenie dotyczy wielu dużych miast, nie tylko tych zlokalizowanych w południowych regionach Polski. Fatalna jakość powietrza występuje m.in. w Warszawie, Krakowie, Kielcach, Katowicach, Przemyślu, Lublinie, Białymstoku, Toruniu czy Bydgoszczy.

Zgodnie z treścią niedzielnego komunikatu, mieszkańcy zagrożonych miast zostali poproszeni o unikanie długotrwałego przebywania poza domem. Oddychanie powietrzem zawierającym np. benzopiren, dioksyny czy metale ciężkie może wywołać trudności z oddychaniem, reakcje alergiczne, a także zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego oraz odpornościowego.

Przestarzałe piece opalane węglem

Jak nietrudno domyślić się, tak gwałtowna kumulacja zanieczyszczeń w powietrzu jest pokłosiem okresu grzewczego, a właściwie spalania węgla, a także śmieci, w przestarzałych kotłach i piecach znajdujących się w domach tysięcy Polaków. Dodatkowo zjawisko to zostało spotęgowane przez utrzymujące się od dłuższego czasu warunki atmosferyczne.

Ogólnopolska mapa aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza

- Spalanie paliw stałych jest głównym źródłem emisji zanieczyszczeń, w tym pyłu PM10. Jednak duży wpływ na taki stan powietrza mają również rekordowo niskie temperatury tej zimy oraz bardzo małe prędkości wiatru - wyjaśnia Radosław Rzepecki, p.o. pomorskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Darmowa komunikacja w Warszawie i Krakowie

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację włodarze niektórych miast zdecydowali się na wprowadzenie tymczasowej, darmowej komunikacji miejskiej. To oferta skierowana głównie do kierowców, aby zrezygnowali z przejażdżki własnym samochodem i przesiedli się do autobusu czy tramwaju.

Jej celem jest oczywiście jak najszybsze zredukowanie smogu. Warto pamiętać, że spaliny emitowane z silników samochodowych to - obok wspomnianego wcześniej dymu towarzyszącego spalaniu węgla - jeden z głównych trucicieli powietrza.

Stacja pomiarowa Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (skrót. ARMAAG) przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
Stacja pomiarowa Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (skrót. ARMAAG) przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku. www.gdansk.wios.gov.pl

Nie tylko nadmorskie położenie

Tymczasem Gdańsk, Sopot i Gdynia wciąż pozostają wolne od smogu. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie normy stężenia zanieczyszczeń powietrza miały zostać tutaj przekroczone. Co powoduje, że mieszkańcy Trójmiasta wciąż mogą cieszyć się względnie czystym powietrzem?

Jednym z głównych powodów jest położenie geograficzne. Gdańsk, Sopot i Gdynia leżą nad brzegiem morza, a jego sąsiedztwo zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. Innymi słowy, nad morzem wieje częściej i mocniej niż w innych regionach Polski, co skutecznie przyczynia się do redukcji stężenia szkodliwych pyłów. To jednak nie wszystko. Władze Gdańska podkreślają, że czyste powietrze w ich mieście oraz sąsiednim Sopocie i Gdyni to efekt wieloletnich inwestycji.

Modernizacja sieci ciepłowniczej

- Oprócz naszego położenia geograficznego, należy wspomnieć o kilku innych czynnikach. Po pierwsze, Gdańsk i całe Trójmiasto ma bardzo wysoki wskaźnik podłączenia mieszkańców do sieci miejskiego ogrzewania: GPEC i OPEC oraz bardzo wysoki wskaźnik korzystania z ogrzewania gazowego. Po drugie, w Trójmieście jest relatywnie mniej korków niż w innych aglomeracjach - mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
W Gdańsku od wielu lat modernizuje się infrastrukturę grzewczą i sukcesywnie zamyka się nieprzyjazne środowisku dzielnicowe kotłownie. Dla przykładu, w ubiegłym roku zlikwidowano tego rodzaju obiekt przy ul. Zawiślnej, który zaopatrywał w ciepło mieszkańców Stogów i Przeróbki. Jednocześnie obie dzielnice zostały podłączone do sieci GPEC.

W 2017 roku i w kolejnych latach planuje się podłączenie do ciepłociągu również wybranych ulic zlokalizowanych w trzech dzielnicach tzw. górnego tarasu: na Matarni, Jasieniu i w Osowej, a także w Sopocie.

Jak wynika z powyższej mapy, Trójmiasto wyróżnia się pod względem jakości powietrza na tle innych aglomeracji (szczególnie górnośląskiej i warszawskiej) w Polsce. Stan zarejestrowany 9 stycznia 2017 roku.
Jak wynika z powyższej mapy, Trójmiasto wyróżnia się pod względem jakości powietrza na tle innych aglomeracji (szczególnie górnośląskiej i warszawskiej) w Polsce. Stan zarejestrowany 9 stycznia 2017 roku. www.powietrze.gios.gov.pl

Dofinansowanie w wysokości 1 tys. zł.

Niestety, nie wszystkie ulice w Trójmieście mogą zostać podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wiele z zamieszkujących je osób ogrzewa swoje domostwa starymi piecami węglowymi, co ma fatalny wpływ na jakość powietrza. Co gorsza, nierzadko zdarza się, że właściciele takich pieców palą w nich śmieciami. W ten sposób do atmosfery uwalniana jest niemal cała tablica Mendelejewa.

Czytaj również: Kary za palenie śmieciami

Choć problem "kopcących" pieców węglowych dotyczy całej Polski, jego skala w Trójmieście jest znacznie niższa niż w pozostałych częściach kraju.

- Wspieramy tych, którzy zdecydują się na pozbycie się starych pieców węglowych, tzw. zasypowych i zakupią nowe piece, tzw. retortowe. Tego rodzaju piece są nie tylko zautomatyzowane i emitują do atmosfery wielokrotnie mniej zanieczyszczeń, ale również bardziej wydajne. Zakup takiego pieca to koszt ok. 5-6 tys. zł, a dofinansowanie ze strony miasta wynosi 1 tys. zł. - informuje Lorek.
Dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych na nowe jest częścią uchwalonego przez władze Gdańska w 2015 roku tzw. Planu gospodarki niskoemisyjnej. Spośród ponad 100 punktów wchodzących w jego zakres, warto także wymienić m.in. dopłaty do utylizacji azbestu, instalacji kolektorów słonecznych czy podłączania budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

System ARMAAG

Na koniec warto wspomnieć, że już od ponad 20 lat funkcjonuje w Trójmieście ARMAAG (Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej), czyli metropolitalny system monitorowania atmosfery, w którego skład wchodzi 10 stacji pomiarowych.

Pięć stacji jest zlokalizowanych w Gdańsku (ulice Kaczeńce, Leczkowa, Ostrzycka, Powstańców Warszawskich i Wyzwolenia), trzy w Gdyni (ulice Wendy, Porębskiego i Szafranowa) i po jednej w Sopocie (ul. Bitwy pod Płowcami) oraz w Tczewie (ul. Targowa).

Mapa stacji pomiarowych ARMAAG wraz z aktualnymi pomiarami

- Powołana w 1993 roku przez samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej była pierwszą tego typu inicjatywą w całej Polsce. System ARMAAG całodobowo i precyzyjnie określa przede wszystkim stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Na szczęście, dotychczas nie odnotowano przekroczenia normy stężenia żadnego z nich - dodaje Lorek.
Gdańsk, jako jedna z niewielu gmin w Polsce, dofinansowuje wymianę starych pieców opalanych węglem (tzw. zasypowych) na nowe (tzw. retortowe). Koszt takiego pieca wynosi ok. 5-6 tys. zł., a wysokość dofinansowania 1 tys. zł.
Gdańsk, jako jedna z niewielu gmin w Polsce, dofinansowuje wymianę starych pieców opalanych węglem (tzw. zasypowych) na nowe (tzw. retortowe). Koszt takiego pieca wynosi ok. 5-6 tys. zł., a wysokość dofinansowania 1 tys. zł. mat. prasowe

PM10 - Pył (PM - ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. PM10 to pyły o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 µm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Może on powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy i układ rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe.

PM2,5 - Cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 µm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów WHO, długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

źródło: www.gdansk.wios.gov.pl

Opinie (299) ponad 10 zablokowanych

 • (15)

  Może i wolne od smogu, ale jak się wjeżdża do Rumi czy w okolice ul. Złotej w Gdyni, to aż szaro jest, tak pięknie opalają w domkach.

  • 225 2

  • (6)

   A ten dom przy przystanku Obłuże Centrum? Takie WWA z niego leci, że można ciąć nożem...

   • 28 1

   • ja mam smog przy wejsciu do budynku (3)

    ja mam smog przy wejściu do budynku (ulubione miejsce palaczy, kopcą papieroch za papierochem i tak przez cały dzień a z ciągiem powietrza wpada ten smród na korytarze budynku choć teoretycznie tam jest zakaz palenia no ale kto z dymem będzie dyskutował)

    • 19 5

    • (2)

     Przegonić palaczy się nie da? Może lodowatą wodą z wiadra? ;)

     • 13 4

     • (1)

      paralizatorem

      • 2 0

      • ale najpierw wodą

       • 0 1

   • domek przy przystanku Obłuże Centrum

    cieszę się, że nie tylko ja to dostrzegam.... kopci się tam już od lat. Szczerze, to chciałam to zgłosić, ale jeśli to są jacyś biedni ludzie i rzeczywiście nie mają czym palić.... z drugiej strony przyczyniają się do zanieczyszczenia okolicy i być może czyjegoś nowotworu....

    • 7 1

   • to zgłosić gnoja do SM

    • 1 2

  • niestety, nie takie wolne

   jedynie nasze podniesione "normy" ratują sytuację.

   • 18 3

  • Zapraszamy do Sopotu. (1)

   Zapach kurortu wieczorem.. bezcenne :)

   • 24 1

   • Polecam częstsze mycie

    • 7 7

  • to samo na Chwarznie - niby pitolencja wyższa tam mieszka, a palą śmieciami aż łzy lecą

   • 24 1

  • W redlowie z ogródków działkowych piękne dymy i zapachy lecą

   Okna trzeba myć min co 2 miesiące.

   • 15 2

  • dlatego musicie postawić wieżowce nad morzem?

   żeby zakłócić cyrkulację?

   • 15 5

  • Złota

   Zgadzam się. Jak jedzie się Pucką w stronę serpentyny, to nad osiedlem wokół ulicy Złotej jest taki dym, że czasem zastanawiam się czy to jakiś pożar. Z bliska widać, że nic się nie stało, tylko kominy tak dymią.

   • 9 1

  • Redłowo z domków jednorodzinnych

   wieczorami smrodzą na maxa. Tylko dziwne że w ciągu dnia tego nie czuć, chyba siedzą w zimnym i czekają aż się ściemni, hehehehe

   • 7 1

 • To, że teraz jest dobrze nie znaczy, że tak zostanie (5)

  Państwo powinno za w czasu nałożyć większy nacisk na pomoc i edukację (a dopiero później kontrolę) nad tym czym i w jakich piecach palimy.

  Znaczna część osób pali byle czym nie z biedy, ale z wygody.

  • 112 10

  • Na fajki im starcza a w piecu śmieciami pala..

   • 20 1

  • Nie jest dobrze. Wiatr roznosi za to co innego. Smogu nie ma, ale mamy emisję substancji rakotwórczych i jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności na raka - hałda w Wiślince, Siarkopol, przeładunki, magazynowanie śmieci...

   • 16 2

  • Nie bez powodu rejony pokryte smogiem nakładają się z mapą wygranej PiS-u w ostatnich wyborach. Im nie wytłumaczysz.

   • 7 7

  • Kolejny z ogrzewaniem miejskim sie odezwał, który nic nie wie, ale pisze.
   Naprawde sadzisz ze wygodniej jest palic smieciami, siedziec w tym dymie, niz narzucic caly piec wegla/pelletu/brykietu?
   Odpowiem Ci: Nie, nie jest wygodniej.
   Wolalbym miec pelno pelletu/brykietu i go ladowac do pieca.
   Mniej smierdzi, wygodniej, bezpieczniej.

   • 2 1

  • niech obniżą podatki, akcyzy na gaz i pompy ciepła itp...

   i nie będzie potrzebna żadna edukacja.... połowa kosztów np gazu to podatki!!!

   • 0 0

 • (8)

  A ja apeluję do "działkowców" ze wzgórza w Gdyni o niepalenie czym popadnie w swoich kozach!

  • 152 2

  • ich powinno się wywieść a teren zaorać

   • 33 1

  • dobrze (1)

   już nie będziemy.

   • 21 0

   • Dobrze już nie będziemy palić starymi segmentami z wystawek,przerzucimy się na plastikowe butelki i szmaty zawsze trochę taniej

    • 3 2

  • (4)

   Apropo działek na wzgórzu które się ciągną az do PPNT . Czym trzeba palić w tych śmiesznych piecykach kozach itp jeśli z komina leci dym czarno żółty lub czarno zielony?

   • 27 0

   • na przemian odpowiednio - szalikami Arki a potem szalikami Lechii

    • 58 0

   • Pisze się "a propos", nie ma takiego słowa, jak "apropo". (1)

    • 5 1

    • nie pisze sie

     a forma osobowa

     • 2 1

   • Kiedy wreszcie zlikwiduja te g*wniane działki

    • 6 4

 • Adamowicz wszystko wdycha (2)

  • 18 48

  • budyń dba o powietrze dlatego zlecił zakup starych Dieslów mercedesa !!

   dlatego chce też autostradę nad morzem zrobic

   • 4 3

  • Pisiory się zaraz pos*ają

   jak nie skomentują każdego artykułu Adamowiczem

   • 4 2

 • maja drony, niech takowy podleci nad komin weźmie próbkę jak coś nie halo milion kary (5)

  i by się towarzystwo nauczyło

  • 109 13

  • Milion kary... (3)

   Jeszcze jakis blyskotliwy pomysl masz? Wiec wracaj do lekcji, bo rodzice komputer zabiora.

   • 9 12

   • (2)

    Słucham Twojej propozycji, panie "dorosły".

    • 5 1

    • milion (1)

     to ile to bedzie na nowe?

     • 3 1

     • Milion to milion.

      • 1 1

  • Tobie milion kary za chory pomysł

   • 0 0

 • Wszystko dzięki klimatowi i wiatrom. (4)

  Gdynia całe "ogródki działkowe" na Zwycięstwa ogrzewają mieszkania śmieciami. smród, że nie ma czym oddychać. Ulica Legionów, bardzo dużo domów z kominami z których wydobywa się zatykający dym. Gdzie miasto? gdzie straż miejska?

  • 116 8

  • znowu ta innowacyjna gdynia...

   weźcie to zaorajcie w końcu

   • 14 4

  • Straż na Łużyckiej albo Biskupa Dominika mandaty za parkowanie wystawiają:)

   A tak faktycznie, to mieszkam w Altusie i okna trzeba myć co 2-3 miesiące, bo okropnie brudzą się od tego pyłu z kominów i z ulicy.

   • 8 2

  • Bo to Gdynia

   • 5 2

  • wjedź na Witomino

   Słoneczna, Sosnowa i okolice wzdłuż Chwarznieńskiej. Ostatnio tam wysiadałem z auta i myślałem, że się przewrócę. Niektórzy palą tam mdf-em i w zasadzie wszystkim. Smród nie do wytrzymania i gdyby nie czyste powietrze znad zatoki, to ten syf by zakwasił okolicę w godzinę.

   • 1 0

 • (3)

  Zawsze pisałem,że to najlepszy region w kraju.

  • 73 6

  • "również rekordowo niskie temperatury tej zimy"

   łłooooooooł
   toć to szok
   w styczniu śnieg!

   • 15 1

  • chyba nie znasz dobrze polski gimbazo

   • 1 2

  • największa zachorowalność na raka - to pomorskie
   wprowadzić sprawdzanie emisji spalin na przeglądzie i już po smogu
   w każdym normalnym kraju jest to sprawdzane
   poza PL (bo by trzeba zabrać 50% dowodów i państwo by padło bo żyje tylko z motoryzacji)

   • 1 0

 • na Biskupiej Górce troche smogu (6)

  jedynym miejscem gdzie poczułam smog były okolice biskupiej górki, tam niestety stare kamienice są opalane weglem; poza tym reszta trójmiasta to w zimie uzdrowisko; a wynika to z tego że ludzie grzeja gazem; jak 2 lata temu szukalismy tu domu (a ucieklismy z Krakowa wlasnie przez smog) to wszystkie byly grzane gazem; na południu niestety nawet nowe domy ogrzewane sa ekogroszkiem czyli węglem plus brak ruchu powietrza i trujaca zawiesina gotowa

  • 64 5

  • trafiłaś (1)

   Na biskupia górkę? To chyba za karę was tam zesłali

   • 9 14

   • Przeczytaj jeszcze raz i pomyśl chwilę - gdzie napisała, że mieszka na BG?

    Pisze, że tam trafiła a nie, że tam mieszka.

    • 8 2

  • Gratuluje lokalizacji, lepiej trafić nie mogłaś ;) (1)

   • 2 6

   • coś ci się nie podoba ??

    to zapraszam na naszą Górkę
    ps. niedaleko ulicy Biskupiej jest ulica Górka

    • 4 0

  • (1)

   Zapraszam na Orunię albo na któreś osiedle domków jednorodzinnych kiedy nie ma wiatru. Można pluca wypluć

   • 3 1

   • Albo przejść się obok którejś z arterii w środku miasta

    • 0 0

 • Smog jest od samochodów spalinowych (12)

  Przecież każdy wie, że smog jest tylko od rur wydechowych z samochodów spalinowych i one trują na śmierć oraz dają okropnego raka. Te kilka kominów z domów nie wiele truje.

  • 35 149

  • no tobie smog już zaatakował mózg (1)

   • 30 7

   • Kto truje w Gdańsku

    W Gdańsku 25% samochody/autobusy, 25% śmieci palone w prywatnych piecach, 50% przemysł GPEC, rafineria itp.

    • 9 6

  • (5)

   10% samochody 10% przemysł 80% ogrzewanie w prywatnych domach

   • 32 7

   • Co za brednie (3)

    A te dane to posiadasz z instytutu matki polki?

    • 7 13

    • z instytutu sufitologii stosowanej

     • 10 4

    • źródło.Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Nie ciężko poszukać

     • 10 4

    • Hahahahha ale zostales zmiazdzony Kaszubie

     • 2 1

   • Ta napewno

    Proszę teraz na Brzeźno wjechać to gryzie w gardło i dusi.Do tego złomowiec swoje dołży u ..... Te pomiary powinni robić popołudniu i wieczorem.

    • 0 1

  • Sam jestes rura nieuku hahahahaha

   • 2 1

  • Gdyby samochody i stare autobusy nietruły to by niezrobili darmowej komunikacji miejskiej (1)

   Zrobili darmową własnie dlatego by pozbyc sie spalin aut!!
   Gdańsk tez czeka niedługo smok to tylko kwestia czasu.
   Cała zachodnia europa pozbywa sie starych Dieslów i calkoicie z nich rezygnuje bo zostały uznane za najbardziej trujace w miastach!! Toyota w reklamach stawia krytykuje Diesle i namawia na kupowanie hybrydowych aut! Skoro sam producent aut namawia by niekupowac Dieslów to znaczy ze ich epoka sie juz skonczyła!!!!

   • 5 4

   • smok

    Czekaj, czekaj - powiadasz, że smok w Gdańsku niedługo? Ale że wybudują go tutaj czy przywiozą z Krakowa? Bo jak przywiozą, to lepiej tą hybrydową Toyotą niż starym dieslem. Tylko czy smok zmieści się do Toyoty?

    • 1 1

  • ciekawa teoria

   latem to samochody nie jeżdżą bo smogu nie ma ?

   • 5 1

 • (9)

  Podobno wiem osób z południa Polski się do nas przeprowadza bo tam mają taki smog. Nie chciało mi się w wierzyć aż odwiedziłem Kraków. Serio masakra z tym smogiem

  • 70 1

  • niech (3)

   Się tam Kaczyński na stałe przeprowadzi i zamieszka z tym smokiem

   • 14 5

   • Nie szkoda co smoka? Wystarczy ze kot ma ciężkie życie

    • 20 4

   • Kraków jest już chyba wystarczająco doświadczony przez los - Duda, Gowin, Ziobro, Rokita (1)

    i pół bliźniaka...

    Wystarczy tych nieszczęść na jedno miasto.

    • 23 6

    • to wszystko wina wieloletniego smogu, dopiero od niedawna się o tym mówi

     mózgi rodziców i dzieci niedotlenione chronicznie...

     • 9 1

  • dobrze, ze podobno... (2)

   a wiesz gimbazo, ile w Trojmieście jest zapadalnosci na raka?? Pierwsze miejsce w Polsce....

   • 5 2

   • ale to akurat prawdopodobnie przez Czarnobyl (tu szła główna chmura na Skandynawię) (1)

    + zanieczyszczenia wody (zarówno powojenne z Bałtyku, jaki i ścieki uchodzące Wisłą) i fosfory. Powietrze mamy w miarę ok.

    • 3 2

    • raczej fosfogipsy z Wiślinki

     • 2 0

  • Katowice - to jest dopiero tragedia (1)

   Kilka lat temu odwiedziłem miasto w czasie upałów. Pytam ludzi - od czego powietrze tak śmierdzi i jest szare, czy od węgla, a oni zdumieni - o co mi chodzi - bo u nich jest tak ZAWSZE. Zgroza.

   • 4 0

   • Zabrze Bytom

    ... lata 90te, wstaję rano a tam jakis różowy dym z fabryki pomyka, nawet to było ładne...trochę jak na Marsie, tylko krótko się żyje...tez jak na Marsie...

    • 8 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.