• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Trwa dyskusja o przetargu na Mevo

ms
10 sierpnia 2021 (artykuł sprzed 1 roku) 
Prawie dwa tygodnie po otwarciu ofert na obsługę nowego systemu Mevo, wciąż nie wiadomo kto i czy będzie jego administratorem. Prawie dwa tygodnie po otwarciu ofert na obsługę nowego systemu Mevo, wciąż nie wiadomo kto i czy będzie jego administratorem.

Trwa publiczna dyskusja o sensowności i sposobie kontynuowania prac nad uruchomieniem systemu Mevo. Związek Metropolitalny, odpowiedzialny za system rowerów miejskich na Pomorzu, postanowił się odnieść do zarzutów, przedstawionych kilka dni wcześniej przez członków kilku organizacji pozarządowych i partii w Gdańsku.Czy powinniśmy odtworzyć system Mevo, biorąc pod uwagę kwoty z przetargu?

W piątek przedstawiciele kilku organizacji, w tym Zielonych, Nowej Lewicy, Polski 2050, przekonywali w Gdańsku, że trwająca procedura wyłonienia nowego operatora roweru Mevo zmierza w złym kierunku.

Mevo 2.0. Pytania o doświadczenie jednego z oferentówIch zdaniem, trwający przetarg powinien zostać anulowany i rozpisany ponownie.

Uważają, że do kryteriów oceny oferentów należy dopisać m.in. kryterium doświadczenia.

Przekonywali, że brakuje go firmie City Bike Global, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę i jest najbliżej zwycięstwa w przetargu.

- Nie mamy żadnych informacji na temat działalności tej firmy, która w praktyce nawet nie ma swojej strony internetowej. Informacje na jej temat znajdziemy na stronie Cycling Industries Europe, ale także o tej firmie trudno powiedzieć coś konkretnego poza tym, że według naszych informacji, nie zajmowała się twardą infrastrukturą, a jedynie pisaniem raportów o ruchu rowerowym. Wydawałoby się, że firma, która porywa się na tak duży projekt, obecnie jeden z większych w Europie, jest dobrze zakorzeniona na rynku i dysponuje odpowiednim budżetem. Niestety, tego nie udało się potwierdzić. Na stronie City Bike Global podane są dane adresowe, które należą do Cycling Industries Europe, czyli firmy zatrudniającej kilka osób, w jakimś losowo wybranym biurowcu w Brukseli - wyliczał Tomasz Larczyński, cytowany przez Dziennik Bałtycki.
Wszystko o:

Rowery elektryczne Mevo w Trójmieście i na PomorzuMevo 2.0: obie oferty znacznie powyżej budżetuPrzypomnijmy: pod koniec lipca okazało się, że w nowym przetargu na Mevo najkorzystniejszą ofertę, wartą 159,27 mln, złożyła firma City Bike Global. Jej konkurent, konsorcjum BikeU i Freebike, oczekuje natomiast 365,31 mln zł.

Tymczasem Związek Metropolitalny zaplanował wydać na reaktywację Mevo 107 mln zł.

Stanowisko Obszaru Metropolitalnego ws. trwającego przetargu na Mevo 2.0W poniedziałek zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańska Gdynia Sopot opublikował swoje stanowisko w tej sprawie. Przytaczamy je poniżej.

Przetarg został rozstrzygnięty? Nieprawda.

Podkreślamy, że przetarg na System Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0 nie został rozstrzygnięty. Oferty złożone w przetargu są obecnie sprawdzane pod względem formalnym przez komisję przetargową oraz wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

OMGGS wybrał wykonawcę? Nieprawda

Nieprawdą jest, że OMGGS ogłosił, komu powierzy zamówienie na Mevo. Wielokrotnie wyjaśnialiśmy, że jedna z ofert mieści się w założeniach finansowych. Ewentualne zawarcie umowy będzie jednak możliwe dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.

W trakcie procedowania badane będą:

  • analiza struktury własnościowej City Bike Global, w oparciu o którą zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu,
  • posiadane doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług oraz dokumentacja poświadczająca dysponowanie odpowiednimi środkami finansowymi i potencjałem osobowym,
  • zgodność wzorcowych rowerów z opisem zamówienia.

Wyjaśniamy, że 3 sierpnia br. do  firmy City Bike Global zostało wystosowane wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedłożenia dokumentów związanych z przekształceniem korporacyjnym w strukturze Wykonawcy (Marfina S.L.), w oparciu o które zamawiający będzie mógł stwierdzić, czy wykonawca  spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

Badanie doświadczenia na podstawie czterech rowerów? Nieprawda

Stwierdzenie przedstawione na briefingu, że doświadczenie wykonawcy będzie badane tylko na podstawie czterech rowerów jest nieprawdą. W ramach oceny ofert Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć cztery rowery (dwa tradycyjne oraz dwa ze wspomaganiem elektrycznym) w celu przeprowadzenia badania przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę pod kątem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zapewni to, że rowery przekazane do użytku mieszkańcom metropolii, będą zgodne z oczekiwaniami.

Wyłoniony w przetargu operator nowego sytemu Mevo będzie musiał dokonać inwentaryzacji rowerów, które funkcjonowały w poprzednim systemie.
Wyłoniony w przetargu operator nowego sytemu Mevo będzie musiał dokonać inwentaryzacji rowerów, które funkcjonowały w poprzednim systemie.
Wybieramy wykonawcę bez doświadczenia? Nieprawda

Przypominamy, że do dialogu konkurencyjnego zostały dopuszczone wyłącznie te firmy, które spełniały określone w dokumentacji postępowania kryteria. Potencjalni wykonawcy musieli wykazać m.in., że posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych usług oraz że dysponują odpowiednimi środkami finansowymi i potencjałem osobowym.

Dialog konkurencyjny jest specyficzną formą przetargu, która pozwala w ciągu kolejnych miesięcy spotkań i rozmów z wszystkimi wykonawcami określić formę realizacji projektu oraz poznać najnowsze rozwiązania technologiczne dostępne na rynku. Nieprawdą zatem jest, że OMGGS nie brał pod uwagę doświadczenia wykonawców. 
 
Brak środków na realizację zamówienia? Nieprawda
 
W trakcie dialogu konkurencyjnego firma consultingowa SWECO Consulting opracowała szczegółową analizę finansową, której wynik  jest zbliżony do tańszej oferty. Z doświadczeniem firmy można się zapoznać na stronie sweco.pl/projekty

Nieprofesjonalne prowadzenie postępowania przetargowego? Nieprawda

Publikowanie oficjalnej dokumentacji przetargowej w trybie śledzenia zmian jest dobrą praktyką i jest powszechnie stosowane przy zamówieniach publicznych. Daje to wykonawcom możliwość szybkiego odnalezienia każdej zmiany w ponad 200-stronicowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Taki zarzut może sformułować ktoś, kto nie ma doświadczenia w przygotowywaniu zamówień publicznych.

Brak dialogu z mieszkańcami? Nieprawda

Nieprawdą jest również, że OMGGS nie prowadził dialogu z mieszkańcami. Odbyły się dwa takie spotkania, o których informowaliśmy i na które zapraszały media. Szkoda, że uczestnicy briefingu nie skorzystali z naszego zaproszenia. Na prośbę różnego rodzaju środowisk organizowaliśmy też dodatkowe spotkania informacyjne. Ponadto przeprowadziliśmy "Badania preferencji użytkowników SRM Mevo" opracowane przez MRC Consulting T. Bieliński, A. Ważna, T. Czuba.

Nie wyciągnęliśmy wniosków z Mevo 1? Nieprawda

W przeciwieństwie do Mevo 1.0, tym razem zamawiana będzie usługa, a nie dostawa rowerów i stacji. Oznacza to, że operator nie otrzymuje żadnych zaliczek, a jedynie zapłatę za usługę w równych 72 ratach za każdy miesiąc poprawnie działającego systemu. Nie będą też zagrożone pieniądze wpłacane przez użytkowników, gdyż całość wpłat stanowi będzie przychód OMGGS. 

OMGGS posiada też rowery i stacje postoju, które będą wykorzystane w Systemie Mevo 2.0.

Ładowanie baterii do rowerów będzie zdecentralizowane. W każdej z 16 gmin będzie przynajmniej jeden taki punkt (w Gdańsku minimum 10, w Gdyni minimum 7). Rowery będą miały większy zasięg jazdy, zamiast 60 km, będzie 100 km.
ms

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (264)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane