• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Ubywa mieszkańców i... rozwodników na Pomorzu

Patsz
7 lipca 2024, godz. 12:00 
Opinie (449)
Czy liczba mieszkańców Pomorza zacznie rosnąć? Na razie wciąż spada. Czy liczba mieszkańców Pomorza zacznie rosnąć? Na razie wciąż spada.

W 2023 r. w województwie pomorskim liczba urodzeń była o 3,8 tys. niższa od liczby zgonów - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zarejestrowano 19,1 tys. żywych urodzeń. To spadek o 8,9 proc. w stosunku do zeszłego roku. Zmarło 22,9 tys. osób, o 9,9 proc. mniej niż przed rokiem. Zarejestrowano też mniej małżeństw, ale też rozwodów i separacji.Czy w najbliższych latach będzie rodzić się więcej dzieci na Pomorzu?

Dane w tej sprawie przedstawił niedawno Główny Urząd Statystyczny. W 2023 r. w województwie pomorskim zarejestrowano 19,1 tys. urodzeń żywych (11,1 tys. w miastach i 8,0 tys. na wsi). To o 8,9 proc. mniej niż przed rokiem (w miastach zanotowano spadek o 10,9 proc., a na wsi o 6,0 proc.).

Wśród urodzonych noworodków nieznacznie przeważali chłopcy - stanowili 50,9 proc.

Współczynnik dzietności w województwie pomorskim. Współczynnik dzietności w województwie pomorskim.

Wysoki współczynnik urodzeń względem innych województw- W województwie pomorskim współczynnik urodzeń żywych na 1000 ludności utrzymuje się na dość wysokim poziomie w porównaniu z pozostałymi województwami. Pod względem wielkości tego wskaźnika w 2023 r. województwo pomorskie uplasowało się na trzeciej pozycji w kraju (po województwie małopolskim - 8,3 i mazowieckim - 8,2) - można przeczytać w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego.


Najważniejszym kryterium w tym momencie nie jest jednak liczba urodzeń, a współczynnik
dzietności, który wyniósł 1,22 - była to trzecia lokata w kraju.

- Oznacza to, że na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypadały 122 urodzenia (132 w 2022 r.) i mimo że była to trzecia najwyższa wartość w całym kraju, to nadal była poniżej wartości optymalnej, która wynosi 2,1 - czytamy w raporcie.

Najniższa wartość dzietności w SopocieCo ciekawe, jak zaznaczają autorzy raportu, najniższą wartością współczynnika dzietności nie tylko na Pomorzu, ale w całym kraju charakteryzował się Sopot (0,69).

Pomorzanie umierają, ale nie tak szybko jak mieszkańcy innych województwW 2023 r. w województwie pomorskim zmarło 22,9 tys. osób, o 9,9 proc. mniej niż w poprzednim
roku. Liczba zgonów w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 9,7 (w 2022 r. - 10,8). Pod względem najniższej wartości tego wskaźnika była to trzecia lokata po województwie podkarpackim (9,5) i małopolskim (9,6). Najwyższą w województwie pomorskim uzyskał Sopot (14,7).

Ujemny ubytek naturalny w województwie pomorskim nie jest zaskoczeniem. Różnica między liczbą
urodzeń żywych i zgonów wyniosła minus 3,8 tys. Współczynnik ubytku naturalnego osiągnął wartość minus 1,6. W niechlubnej statystyce znów przoduje Sopot z ubytkiem naturalnym o wartości minus 10,2.

Urodzenia i zgony w 2023 roku. Urodzenia i zgony w 2023 roku.

Spada liczba małżeństw, ale także rozwodówZaskoczenia nie ma też w przypadku zawieranych małżeństw. Ich liczba spada. W 2023 r. w województwie pomorskim zarejestrowano 9,8 tys. nowych związków. Liczba zawartych małżeństw na 1000 ludności wyniosła 4,1, co dało drugie miejsce w Polsce po województwie małopolskim.

Co również nie jest zaskoczeniem, mieszkańcy zawierają związki małżeńskie coraz później. W 2023 r. mediana wieku dla mężczyzn wyniosła 31,9 roku, a dla kobiet 29,7 roku.

Co ciekawe, spada liczba rozwodów. W 2023 r. w województwie orzeczono 3,5 tys. rozwodów. To o 9,1 proc. mniej niż w zeszłym roku. Częściej o rozwód wnosiły kobiety (64,2 proc.), a blisko 50 procentach podawaną przyczyna była niezgodność charakterów (blisko 50 proc), a na kolejnym miejscu niedochowanie wierności małżeńskiej i nadużywanie alkoholu.

W 2023 r. województwa najniższą wartość rozwodów orzeczonych na 1000 ludności odnotowano w powiecie nowodworskim (0,9) i bytowskim (1,0), a najwyższą w Słupsku (1,9) i w powiecie lęborskim (1,8). W przypadku separacji na 100 tys. ludności orzeczono ich najmniej w powiecie kartuskim (0,7) oraz w powiecie gdańskim i w Gdańsku (po 0,8). Najwięcej separacji jest w powiecie słupskim (4,2) i nowodworskim (3,0).
Patsz

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (449)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane