• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

W Oliwie będą budować jak przed wojną. Plan dla rejonu Stawu Młyńskiego

Krzysztof Koprowski
27 stycznia 2023, godz. 07:00 
Opinie (183)
 • Teren przy ul. Spacerowej, gdzie projekt planu dopuszcza zabudowę usługową np. hotel lub restaurację.
 • Teren przy ul. Spacerowej, gdzie projekt planu dopuszcza zabudowę usługową np. hotel lub restaurację.
 • Dawny hotel Waldhäuschen przy Stawie Młyńskim
 • Dawny hotel Waldhäuschen przy Stawie Młyńskim

Zabudowa usługowa w kształcie nawiązującym do historycznej bryły hotelu nad Stawem MłyńskimMapka, niewielki obiekt mieszkaniowo-usługowy przy ul. KwietnejMapka oraz podtrzymanie terenów zieleni - tak wyglądają główne ustalenia nowego planu zagospodarowania dla Oliwy. Choć jego granice nie są rozległe, to potencjalna zabudowa będzie miała duże znaczenie wizerunkowe ze względu na położenie tuż przy głównej drodze prowadzącej na Górny Taras.Czy rekonstrukcja zabudowy sprzed prawie 80 lat ma sens?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Oliwa Górna w rejonie ulic Spacerowej i Kwietnej" zawiera obszar o powierzchni ok. 1,23 ha.

Granice planu obejmujące rejon Stawu Młyńskiego, naprzeciwko wejścia na wzgórze Pachołek oraz wzdłuż ul. Spacerowej, będącej jedną z głównych dróg na Górny Taras, sprawiają jednak, że nowa zabudowa w oparciu o zapisy dokumentu będzie miała duże znaczenie dla wizerunku całej dzielnicy.

Przeciwników nowoczesnej architektury już na wstępie uspokajamy - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków narzucił tak rygorystyczne zapisy, że nowa zabudowa - o ile w ogóle będzie racjonalna ekonomicznie dla inwestora przy takich ustaleniach - musi ściśle wzorować się na przedwojennej.

 • Cel przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
 • Struktura własności w granicach projektu planu

Rekonstrukcja hotelu Waldhäuschen sprzed prawie 80 latW przypadku działki nad Stawem Młyńskim zapisy planu uzgodnione z konserwatorem niemal wprost narzucają rekonstrukcję spalonego podczas szturmu Armii Czerwonej w 1945 r. hotelu Waldhäuschen (co można przetłumaczyć jako Leśny Domek lub Leśna Chata).

- Nową zabudowę w pierzei ul. Spacerowej należy kształtować zgodnie z gabarytami i charakterem zabudowy dawnego hotelu Waldhäuschen - czytamy w treści projektu planu.
W przełożeniu na konkretne zapisy oznacza to zabudowę do wysokości 11 metrów i trzech kondygnacji (ostatnia jako poddasze) w części środkowej oraz 8 metrów i dwóch kondygnacji w bocznych częściach, imitujących przyległe kamienice i przybudówki.

Także długość elewacji dawnego hotelu od strony ul. Spacerowej została narzucona w oparciu o historyczną kwerendę (30 metrów), ale z "możliwością korekty długości elewacji po odsłonięciu fundamentów dawnego hotelu Waldhäuschen".

Historia dawnego hotelu pod Pachołkiem Historia dawnego hotelu pod Pachołkiem

Ustalenia dla poszczególnych terenów w projekcie planu Ustalenia dla poszczególnych terenów w projekcie planu

Samochody przesłonią zrekonstruowaną zabudowę?Nowa zabudowa niekoniecznie będzie hotelem - zakres funkcji dopuszcza, oprócz obiektu noclegowego, także inne usługi z zakresu turystyki, sportu, rekreacji, gastronomii, handlu do 200 m kw., kultury, oświaty oraz zdrowia. Plan nie dopuszcza natomiast zabudowy mieszkaniowej w tym miejscu.

Pod względem wyglądu bezpośredniego otoczenia, konserwator zabytków nie wykazał się już takim rygorystycznym podejściem w uzgodnieniach planu. Dopuszcza się m.in. parkingi naziemne (lecz nie w kondygnacji parteru od ul. Spacerowej) czy układ drogowy bezpośrednio przed wejściem do obiektu (ze względu na bardzo ograniczoną przestrzeń np. jako ciąg pieszo-jezdny).

- Liczba miejsc postojowych oraz sposób ich realizacji tj. w formie naziemnych lub podziemnych będzie wiązała się z programem, jaki inwestor zdecyduje się zrealizować na tej działce. Przy wykorzystaniu maksymalnych parametrów urbanistycznych nie ma jednak możliwości, aby realizacja wszystkich wymaganych miejsc odbyła się na terenie [niezbędna będzie budowa hali garażowej - dop. red.] - mówiła podczas dyskusji publicznej Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.
 • Projekt planu podtrzymuje istniejące tereny zieleni urządzonej nad Stawem Młyńskim
 • Projekt planu podtrzymuje istniejące tereny zieleni urządzonej nad Stawem Młyńskim

Skarpa i zieleń pod ochroną, plan na wniosek inwestoraOd strony Stawu Młyńskiego linie zabudowy co do zasady chronią zazielenioną skarpę, lecz w jednym miejscu dopuszczone zostało jej "podcięcie", aby zrealizować nową zabudowę. Warto przy tym podkreślić, że obszar zadrzewiony podlega ochronie w planie, a pod terenem zieleni zlokalizowany jest również grawitacyjny kanał sanitarny.

Właścicielem terenu wg wpisów do księgi wieczystej jest spółka Baltic Medica z siedzibą w Gdyni. Jest to jednocześnie jedyny prywatny właściciel gruntów w granicach planu.

- W trakcie trwania procedury przygotowania projektu planu wpłynęły jedynie standardowe wnioski od gestorów sieci. Właściciel terenu usługowego był natomiast wnioskodawcą przystąpienia do sporządzenia planu. Otrzymał on już wstępną akceptację projektu zabudowy od PWKZ - informuje dyrektor BRG Edyta Damszel-Turek.
Argumentem za sporządzeniem planu jest również wprowadzenie zapisów dla terenów gminnych, które przeważają w granicach przystąpienia.

Narożnik Kwietna-Spacerowa, gdzie dopuszczone jest niewielkie uzupełnienie zabudowy na gruntach gminnych. Narożnik Kwietna-Spacerowa, gdzie dopuszczone jest niewielkie uzupełnienie zabudowy na gruntach gminnych.

Niewielka zabudowa na terenie gminnym i zieleń wokół stawuDruga działka inwestycyjna, będąca własnością miasta, znajduje się w rejonie ul. Kwietnej i SpacerowejMapka. Zapisami projektu planu pozwala się tutaj na realizację niewielkiej kubatury mieszkaniowo-usługowej (może być to również zabudowa wyłącznie mieszkaniowa lub usługowa) do 8 metrów wysokości - zgodnie z zapisami planu w formie "nawiązującej do gabarytów i charakteru dawnej zabudowy gospodarczej, zgodnie z dokumentacją historyczną".

Ponadto w projekcie planu zagospodarowania przewidziano teren zieleni przy moście nad Potokiem OliwskimMapka, który ma zagwarantować docelowo możliwość obejścia dookoła Stawu Młyńskiego.

Ustalenia w zakresie zieleni i wody w projekcie planu Ustalenia w zakresie zieleni i wody w projekcie planu

Uwagi do projektu planu można składać do 1 lutegoDokument podtrzymuje też z obowiązującego planu zagospodarowania funkcję podczyszczalni wód opadowych wraz z zielenię po wschodniej stronie Stawu Młyńskiego na wysokości skrzyżowania Spacerowa - OpackaMapka.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska. Uwagi do obu dokumentów można składać do 1 lutego.

Trzy atrakcje w Oliwie. Zwiedzamy Trójmiasto Trzy atrakcje w Oliwie. Zwiedzamy Trójmiasto
Trójmiasto w Budowie. Biurowiec obok pętli w Oliwie Trójmiasto w Budowie. Biurowiec obok pętli w Oliwie

Nieruchomości

Mapa inwestycji

Mapa inwestycji

Zależy Ci na lokalizacji? Sprawdź na naszej mapie inwestycji mieszkaniowych i biurowych, gdzie aktualnie w sprzedaży są nieruchomości z rynku pierwotnego.


Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (183)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane