Fakty i opinie

Wątpliwości wokół budowy punktu zbiórki odpadów na Chełmie

Najnowszy artukuł na ten temat

Propozycja radnych: całodobowe punkty do wyrzucania elektrośmieci

Tak mają wyglądać punkty zbiórki odpadów, które powstaną w kilku lokalizacjach w Gdańsku.
Tak mają wyglądać punkty zbiórki odpadów, które powstaną w kilku lokalizacjach w Gdańsku. mat. prasowe

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gdańsku nie wpłyną w negatywny sposób na jakość życia pobliskich mieszkańców. W ten sposób urzędnicy uspokajają mieszkańców Chełma, gdzie powstać ma w najbliższych latach jeden z PSZOK-ów o powierzchni ok. 3,5-4 tys. m kw., a wraz z nim park o powierzchni 40 tys. m kw. Będzie to miejsce, w którym przyjmowane będą odpady, jakich mieszkaniec nie powinien wrzucać do przydomowych pojemników.Czy segregujesz nietypowe odpady: baterie, leki, puszki po farbach

tak, zawsze 38%
staram się - niektóre z nich 28%
segregowałbym, ale nie wiem gdzie je wyrzucać 13%
mam ich tak mało, że nie myślę o segregacji 7%
bez przesady, nie można wszystkiego szczegółowo segregować 14%
zakończona Łącznie głosów: 1093
W ciągu najbliższych kilku lat w różnych dzielnicach Gdańska powstanie sześć nowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O tym, że jeden PSZOK ma zostać otwarty na Chełmie, na terenie zielonym pomiędzy Tesco a pętlą tramwajową, pisaliśmy w lutym tego roku. Planowana inwestycja budzi kontrowersje wśród mieszkańców dzielnicy, a temat wraca cyklicznie w mailach do naszej redakcji oraz w komentarzach na portalu.

- PSZOK będzie zlokalizowany bardzo blisko budynków mieszkalnych; mieszkańcy Chełma są za budową takich PSZOK-ów, ale nie w centrum dzielnicy; powinny one być zlokalizowane tak jak na Osowej - nie w bezpośrednim sąsiedztwie bloków - napisał do nas jeden z czytelników.
graf. trojmiasto.pl
Dyskusja na temat lokalizacji punktu zbiórki odpadów trwa od miesięcy, mimo że - jak usłyszeliśmy w magistracie - z uwagi na wczesny etap inwestycji, ciężko jest na razie wskazać konkrety termin jej realizacji. Wiadomo jedynie, że PSZOK powstać ma nie wcześniej niż w latach 2022/2023.

Urzędnicy: z inwestycji skorzystają mieszkańcy dzielnicyMiejscy urzędnicy natomiast podkreślają, że wokół PSZOK-u na Chełmie narosło wiele mitów, a tymczasem "wielofunkcyjna inwestycja" ma ich zdaniem doprowadzić do zagospodarowania gminnych terenów z korzyścią dla mieszkańców dzielnicy i okolic.

- W ramach planowanej inwestycji zostanie utworzony park Sikorskiego oraz towarzyszący mu Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jest przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu, która została zlecona przez Urząd Miejski w Gdańsku - tłumaczy Joanna Bieganowska z gdańskiego magistratu.
PSZOK ma zająć "obiektywnie małą powierzchnię", w ramach której dostępna będzie też sala edukacji ekologicznej dla mieszkańców.

Planowany układ zakłada:
  • PSZOK o powierzchni ok. 3,5 tys. m kw. - 4 tys. m kw.;
  • Park Sikorskiego o powierzchni ok. 40 tys. m kw. (powierzchnia parku bez terenu PSZOK).

Miasto podkreśla również, że PSZOK nie jest miejscem, w którym są składowane odpady.

- Obowiązkiem PSZOK jest przyjmowanie do krótkoterminowego magazynowania niektórych odpadów komunalnych i niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkańca w gospodarstwach domowych, m.in. takich jak baterie, akumulatory, puszki po farbach i lakierach, przeterminowane leki, świetlówki, żarówki, zużyty sprzęt RTV i AGD, tj. tych odpadów, których mieszkaniec nie powinien wrzucać do przydomowych pojemników na odpady - wylicza Joanna Bieganowska. - Należy podkreślić, że będą one magazynowane w specjalnych pojemnikach lub na wydzielonych stanowiskach, zgodnie z restrykcyjnymi przepisami ochrony środowiska.

Bez nowej drogi, ale też i bez zwiększonego ruchuMieszkańcy Chełma obawiają się tymczasem, że powstanie PSZOK-u doprowadzi do zwiększenia ruchu w dzielnicy - zwłaszcza większej liczby samochodów ciężarowych. W urzędzie usłyszeliśmy, że do punktów zbiórki nie będą przyjeżdżały ciężkie samochody z odpadami - będą tam bowiem trafiały jedynie niewielkie ilości odpadów wyprodukowanych przez mieszkańców w gospodarstwach domowych - według limitów określonych w gminnym regulaminie.

"Inteligentny" system segregacji śmieci powstaje na PG- Przedsiębiorstwa nie będą korzystały z osiedlowych PSZOK-ów. Funkcjonowanie takiego obiektu na Chełmie nie zwiększy w odczuwalny sposób ruchu pojazdów - deklaruje gdańska urzędniczka.
Tym samym, w ramach planowanej inwestycji, miasto nie przewiduje budowy nowych dróg dojazdowych. Dojazd do Parku i PSZOK ma zostać zorganizowany od strony istniejącej ulicy Sikorskiego .

Władze miasta w kontakcie z Radą Dzielnicy ChełmaMagistrat informuje, że Wydział Gospodarki Komunalnej wraz z Biurem Rozwoju Gdańska zorganizował spotkanie poświęcone możliwości budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w rejonie Chełma. Na spotkaniu w 2018 roku przedstawiono Zarządowi Dzielnicy wstępną propozycję lokalizacji inwestycji, na fragmencie gminnej nieruchomości w pobliżu pętli tramwajowej.

Wstępna wizualizacja gdańskich punktów zbiórek odpadów.
Wstępna wizualizacja gdańskich punktów zbiórek odpadów. mat. prasowe
- Strony ustaliły, iż gmina wykona koncepcję zagospodarowania terenu obejmującego PSZOK oraz przyległych terenów zielonych, która będzie podlegała ocenie Rady Dzielnicy Chełm. Z posiadanych informacji wynika, że Rada Dzielnicy nie podejmowała uchwał w tej kwestii, a w 2019 r. na podstawie nowych wyborów wyłoniono nową Radę Dzielnicy Chełm. Wydział jest w kontakcie z Radą Dzielnicy i wspólnie planowane są dalsze konsultacje i działania informacyjne w okresie powakacyjnym. Na wszelkie pytania i wątpliwości, które dotarły do wydziału, także podczas spotkania pani prezydent z mieszkańcami, przygotowujemy odpowiedzi, które zaprezentujemy szerzej we wrześniu bieżącego roku - mówi Joanna Bieganowska.

Uwaga na baterie w odpadachAgnieszka Rezmer, radna dzielnicy Chełm potwierdza, że Rada Dzielnicy nie podjęła jeszcze żadnej uchwały, w której wydałaby swoją opinię.

- Czekamy na to, co zaprezentują urzędnicy w koncepcji, która właśnie powstaje. Rozumiemy, że Gdańsk planuje ustawienie sześciu PSZOK-ów w całym mieście i bez wątpienia Chełm jest dużą dzielnicą, gdzie śmieci zalegają wokół wiat śmietnikowych. Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy, na początku września, rada spotka się z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i odbędziemy dyskusję na temat planów i plotek, które pojawiają się w sprawie PSZOK-u na Chełmie. Chcemy poznać konkretny projekt na teren Jaru Sikorskiego, terminy planowanych realizacji itp. We wrześniu zorganizujemy też spotkanie władz miasta, urzędników, radnych miasta, radnych dzielnicy z mieszkańcami - podsumowuje działaczka samorządowa.

Jak segregować śmieci - materiał archiwalny, ale aktualny