• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Westerplatte: odkrycia do obejrzenia w dawnej elektrowni

Michał Stąporek
10 września 2022, godz. 18:00 
Znaleziony na Westerplatte wzornik do map, który mógł należeć do mjr. Henryka Sucharskiego lub jego zastępcy. kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Znaleziony na Westerplatte wzornik do map, który mógł należeć do mjr. Henryka Sucharskiego lub jego zastępcy. kpt. Franciszka Dąbrowskiego.

Budynek dawnej elektrowni na WesterplatteMapka stanie się miejscem prezentacji artefaktów wydobytych podczas prac archeologicznych, prowadzonych od kilku lat na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W ostatnim czasie znaleziono m.in. wzornik do map, który musiał należeć do jednego z dowódców obrony półwyspu.Kiedy ostatnio była(e)ś na Westerplatte?

Niepozorny, ceglany budynek nie znajduje się na głównej trasie, którą zwykle pokonują odwiedzający Westerplatte. Znajdziemy go na samym końcu udostępnionego do zwiedzania terenu, na prawo od kopca, na którym wznosi się pomnik Obrońców WybrzeżaMapka.

Obiekt, udostępniony Muzeum II Wojny Światowej przez Straż Graniczną, przez lata stał opuszczony. Kilka dni temu podpisano jednak umowę na jego przebudowę. Ma ona potrwać 13 miesięcy, prace powinny się zakończyć w październiku 2023 r.

Budynek dawnej elektrowni na Westerplatte zostanie przebudowany. Za nieco ponad rok prezentowane tu będą przedmioty odnalezione przez archeologów na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Budynek dawnej elektrowni na Westerplatte zostanie przebudowany. Za nieco ponad rok prezentowane tu będą przedmioty odnalezione przez archeologów na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.
Warte ok. 11,5 mln zł [od redakcji: na skutek pomyłki pisarskiej, początkowo informowaliśmy o koszcie wynoszącym 0,5 mln zł] roboty obejmą nie tylko sam budynek, który zostanie przystosowany do funkcji muzealnej. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektu: zostanie zmieniona nawierzchnia, zainstalowane zostanie oświetlenie i monitoring.

- Popisanie umowy na prace budowlane w dawnej elektrowni to kolejny krok przybliżający nas do budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - mówił podczas podpisania umowy na przebudowę budynku dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, prof. Grzegorz Berendt. - Właśnie w tym budynku, po raz pierwszy w sposób kompleksowy, na wystawie zostanie opowiedziana historia miejsca, gdzie rozpoczął się najkrwawszy jak dotąd konflikt zbrojny w dziejach ludzkości, który niezwykle głęboko dotknął zwłaszcza naród polski .
Północny fragment Westerplatte. Po prawej widać kopiec z pomnikiem Obrońców Wybrzeża, nad nim - budynek dawnej elektrowni. Na dole, tuż przy nabrzeżu Martwej Wisły, powstanie główny pawilon wystawowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Północny fragment Westerplatte. Po prawej widać kopiec z pomnikiem Obrońców Wybrzeża, nad nim - budynek dawnej elektrowni. Na dole, tuż przy nabrzeżu Martwej Wisły, powstanie główny pawilon wystawowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.
Wkrótce po zakończeniu prac budowlanych, czyli pod koniec przyszłego roku, w dawnej elektrowni wyeksponowane zostaną nigdy wcześniej niepokazywane przedmioty odnalezione przez archeologów na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

Najnowsze odkrycia archeologów na WesterplatteW ostatnim czasie, podczas budowy nowego cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, odkryto trzy leje po bombach zrzuconych przez Niemców 2 września 1939 r. W jednym z nich, znajdującym się w pobliżu Willi Oficerskiej, znaleziono liczne przedmioty o dużej wartości historycznej.

Najcenniejszym artefaktem jest wzornik do map, który ze względu na swoje przeznaczenie mógł należeć wyłącznie do jednej z dwóch osób: mjr. Henryka Sucharskiego lub kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Szablon wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 10 na 14 cm zawierał symbole wojskowe oraz linijkę. Stosowany był do oznaczania na mapach lokalizacji i ruchów wojsk oraz planowania przyszłych posunięć.

  • Grzbiet encyklopedii powszechnej Ultima Thule, wydawanej w Warszawie w latach 1927-1939.
  • Fragment patki mundurowej jednego z obrońców Westerplatte z września 1939 r.
Poza fragmentami polskiego umundurowania (patka mundurowa szeregowca i guziki) znaleziono także przedmioty osobiste i codziennego użytku. Wśród nich jest grzbiet encyklopedii powszechnej Ultima Thule, butelkę po wodzie kolońskiej Troïka, pudełko po proszku do czyszczenia zębów Dentosan oraz etykietę maści na odciski z warszawskiej apteki.

Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte

Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 ma powstać do 2027 r.Na 5 listopada zaplanowano uroczyste otwarcie istniejącego od lat, ale obecnie przebudowywanego cmentarza obrońców WST.

Kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego będą m.in.:

  • przetarg na roboty budowlane parkingu i budynku obsługi ruchu turystycznego,
  • wyłonienie wykonawcy wystawy w budynku elektrowni,
  • konkurs na prace projektowe pozostałej części Muzeum, w tym głównego pawilonu wystawienniczego, który powstanie na przedpolu pomnika Obrońców Wybrzeża.

Całość ma być gotowa w 2027 r. Koszt inwestycji, który zostanie pokryty z budżetu państwa, został oszacowany na ok. 200 mln zł.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (139)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane