• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Węzeł Karwiny: skończony, ale krytykowany

Patryk Szczerba
17 listopada 2023, godz. 07:00 
Opinie (704)

Prace na węźle Karwiny zostały zakończone.

Oficjalnie prace na węźle KarwinyMapka zostały zakończone, ale przedstawiciele Gdyńskiego Dialogu twierdzą, że po podpisaniu aneksu do umowy zaniechano łącznie prac o wartości 11,6 mln zł. Sprawą chcą zainteresować Najwyższą Izbę Kontroli. Władze Gdyni odpowiadają, że odbyły się już kontrole. Nieprawidłowości nie było, a potwierdzeniem, że inwestycja została odpowiednio wykonana, jest decyzja marszałka województwa, który kilka dni temu zaakceptował wykonany zakres projektu węzła Karwiny.
Jak oceniasz wykonane na węźle Karwiny prace?

Na początku listopada władze Gdyni oficjalnie poinformowały o zakończeniu prowadzonych przez firmę MTM prac na węźle Karwiny, dodając, że trwają procedury odbiorowe.

Węzeł Karwiny: władze Gdyni informują o pracach odbiorowych- Gdy wszystkie procedury będą zakończone, inwestycja zostanie formalnie przekazana do użytku. Powinno to nastąpić za ok. 7 tygodni od zakończenia prac, czyli pod koniec grudnia 2023 r. - mówił Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Inwestycja miała być gotowa w pierwszej połowie 2023 r. Opóźnienia tłumaczono koniecznością zmiany dokumentacji projektowej i oczekiwaniem na kolejne pozwolenia na budowę.

- Ze względu na szeroki zakres inwestycji jednocześnie wykorzystywanych było kilka projektów, zależnych od siebie. Złożoność prac i ogromna liczba kolizji w infrastrukturze podziemnej spowodowała wydłużenie realizacji tego zadania. Stąd aneksowanie umowy z wykonawcą przez gminę oraz nowy harmonogram. Na przeszkodzie stało także to, że Energa nie usunęła kolizji wzdłużnych na całym odcinku budowy, tj. od Górniczej do Racławickiej wraz z ulicą Strzelców. Praktycznie na całym obszarze węzła Karwiny wiele robót spowolniło tempo lub musiało zostać przerwane - dodawał podwładny wiceprezydenta Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni.
Koniec prac na węźle Karwiny. Trwają już odbiory Koniec prac na węźle Karwiny. Trwają już odbiory

Węzeł Karwiny: jakie prace wykonano?W komunikacie na stronie miasta informowano, że przebudowa objęła przebudowę skrzyżowań wraz z udogodnieniami dla rowerzystów i pieszych. W najbliższych dniach powstanie parking typu park&ride, na którym znajdzie się miejsce dla 140 samochodów i motocykli (w tym 20 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich). Miejsca postojowe będą także dla rowerzystów. Powstanie parking dla 50 rowerów oraz 600 m dróg dla rowerowych.

Do tego zakończono budowę 3 km buspasów oraz zainwestowano w nowe oświetlenie i zieleń. Ostateczny zaprezentowany koszt inwestycji to 98 982 658,80 zł brutto.

Inwestycji postanowili przyjrzeć się działacze Gdyńskiego Dialogu, którzy przestudiowali harmonogram prac ustalony z wykonawcą. Ich zdaniem wiele elementów węzła nie powstało. Kluczowym był podpisany w maju aneks, przedłużający prace do listopada. Wiosną poziom zaawansowania prac budowlanych wynosił jednak zaledwie ok. 65 proc.

Gdyński Dialog: zaniechano prac na kwotę blisko 12 mln zł- Prezydent Marek Łucyk zdecydował więc o podpisaniu z wykonawcą aneksu nr 4 w dniu 31 maja 2023 r., czyli 3 tygodnie po pierwotnym terminie zakończenia pracy. Aneks ten wprowadził nowy termin zakończenia prac na 3 listopada 2023 r. oraz... dość drastycznie zmienił zakresu prac w ramach inwestycji - mówią przedstawiciele Gdyńskiego Dialogu.
Wyszczególnione przez Gdyński Dialog prace, których nie zrealizowano. Wyszczególnione przez Gdyński Dialog prace, których nie zrealizowano.
Dodają, że w toku kontroli Gdyńskiego Dialogu okazało się, że zaniechano łącznie prac o wartości 11,6 mln zł. Z zakresu zniknęły m.in.:

  • przebudowa ulicy Sopockiej,
  • budowa parkingu park&ride przy PKM Karwiny,
  • budowa pętli autobusowej przy PKM Karwiny.
Dopłata za utrzymanie placu budowy- Z pierwotnie planowanych 101,7 mln zł zapisanych w umowie z wykonawcą pozostało 90,2 mln zł. Żeby te pieniądze nie przepadły, a właściwie można też przypuszczać, że po to, by zwykli mieszkańcy się nie zorientowali, administrujący Gdynią zdecydowali się zlecić wykonawcy dodatkowe prace o wartości 7,8 mln zł. Na papierze zatem finalna różnica w kwocie nie jest więc duża: było 101,7 mln złotych, a jest 99,1 ml zł - twierdzi Bartłomiej Austen z Gdyńskiego Dialogu.
Działacze federacji dodają, że po tym, gdy wykonawca nie dotrzymał majowego terminu prac, miasto - zamiast rozpocząć naliczanie kar umownych - zdecydowało się... dopłacić firmie MTM 1 148 176 zł. Powodem uzasadniającym dopłatę jest to, że przez dodatkowe 6 miesięcy, między majem a listopadem, wykonawca musi utrzymać plac budowy.

Budowa parkingu nie została ukończona. Budowa parkingu nie została ukończona.

"Gdzie jest parking park&ride?"Z inwestycji zaczęły "wypadać" też kolejne elementy.

- W maju zdecydowano się zastąpić "jednopoziomowy parking park&ride na 140 miejsc" czymś, co nazwano w harmonogramie "parking Korzenna 1". Co ciekawe, z pierwotnego projektu parkingu park&ride zniknęły systemy zliczania miejsc postojowych, płatnego parkowania oraz monitoringu. Nie będzie też tablic informacyjnych. Łącznie zrezygnowano w ten sposób z prac o wartości 1,6 mln zł. W ich miejsce wprowadzono nowy parking Korzenna 1, którego budowa zakłada wyłącznie prace drogowe oraz wykonanie oświetlenia. Powyższych systemów zliczania miejsc, płatnego parkowania czy monitoringu nie ujęto. Jednak jego koszt ma wynieść 1,8 mln zł, czyli o 200 tys. zł drożej - relacjonują działacze federacji, dodając, że mają poważne wątpliwości, czy prace zostaną zakończone do grudnia.
W aneksie pojawiły się też trasy rowerowe wzdłuż ulic Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej. Zdaniem Gdyńskiego Dialogu pierwotnie miało ich nie być i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wyraźnie jest napisane, że przetarg ich nie obejmuje.

Powstały dodatkowe kilometry dróg rowerowych. Powstały dodatkowe kilometry dróg rowerowych.

Drogi buspas i drogi rowerowe- Za łącznie ok. 1 km długości dróg rowerowych płacimy 1,4 mln zł. Tak, to my mieszkańcy dołożyliśmy się do węzła przesiadkowego, który, jak się okazuje, wcale węzłem przesiadkowym nie jest - komentuje Aleksandra Kosiorek, kandydatka Gdyńskiego Dialogu na prezydenta Gdyni.
Kolejnym elementem jest 150-metrowy buspas na odcinku ul. Zapolskiej i Małe Karwiny.- Na mocy aneksu został zbudowany za kwotę 639 tys. zł. To bardzo drogi buspas, bo jego zaledwie 1 m kosztował nas aż 4,3 tys. zł - komentuje Austen.
Nie będzie też przebudowy skrzyżowania z Sopocką i budowy pętli autobusowej.

- Zrezygnowano z tych inwestycji, podpisując z wykonawcą aneks w maju - twierdzą przedstawiciele federacji, która składa w sprawie węzła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli.

Odpowiada Arkadiusz Trzeciak, naczelnik Wydziału InwestycjiPostępowanie przetargowe przewidywało formułę: zaprojektuj i wybuduj. Oznaczało to, że wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) obszary, elementy układu drogowego czy zagospodarowania terenu ujęte w dokumentacji podstawowej biura projektowego Transprojekt Gdańsk podlegały przeprojektowaniu i uzyskaniu przez wykonawcę robót nowych uzgodnień z gestorami sieci i zamiennej decyzji ZRID.

W wyniku braku uzgodnień z PKP dotyczących nowych rozwiązań projektowych gmina była zmuszona do odstąpienia między innymi od: przebudowy fragmentu ulicy Strzelców (ok. 100-metrowy odcinek od ul. Wielkopolskiej), skrzyżowania ulic Sopocka, Wielkopolska, Strzelców oraz budowy pętli odstawczej dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Ponadto w zakresie umowy z MTM na tę inwestycję odbyły się już kontrole, które nie wykazały nieprawidłowości. Środki z Unii Europejskiej nie są zagrożone, Zarząd Województwa Pomorskiego na posiedzeniu 9 listopada 2023 r. zaakceptował wykonany zakres projektu węzła Karwiny, co pozwala na rozliczenie dofinansowania inwestycji.


Węzeł Karwiny: więcej informacji

Miejsca

Opinie wybrane