• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe również dla cywilów. Kto będzie musiał się stawić?

Szymon Zięba
9 grudnia 2022, godz. 21:00 
Opinie (820)
Na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mogą zostać wezwani cywile, którzy nie mieli kontaktu z armią. Żołnierze zapewniają, że będą to jednak wyjątkowe przypadki. Zdjęcie ilustracyjne. Na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe mogą zostać wezwani cywile, którzy nie mieli kontaktu z armią. Żołnierze zapewniają, że będą to jednak wyjątkowe przypadki. Zdjęcie ilustracyjne.

Dyskusja na temat obowiązkowych ćwiczeń wojskowych od kilku dni jest jednym z głównych tematów w mediach. Choć bowiem szkolenia rezerwistów odbywają się regularnie, ich najnowsza odsłona wzbudziła kontrowersje.Nawet 200 tys. osób może otrzymać w tym roku wezwanie na obowiązkowe szkolenia wojskowe. Takie szkolenia odbywają się regularnie, ale dotąd wezwania otrzymywali wyłącznie ci, którzy mieli orzeczoną kategorię "A" (zdolny do służby wojskowej) i dodatkowo wcześniej "otarli" się o wojsko: np. działając w przeszłości w Wojskach Obrony Terytorialnej czy np. w zajęciach Legii Akademickiej.

Gdybyś dostał(a) wezwanie na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe:

Ustawa o obronie ojczyzny zmieniła zasady powoływania na ćwiczeniaSytuacja zmieniła się w tym roku, wraz z wejściem w życie Ustawy o Obronie Ojczyzny. Dała ona możliwość Wojskowym Centrom Rekrutacji (WCR) powołanie na ćwiczenia również osób, które dotąd z wojskiem nie miały nic wspólnego.

Z możliwości tej skorzystała m.in. jednostka WCR w Sieradzu, powołując na ponad 30-dniowe ćwiczenia... technika informatyki, który wcześniej z armią nie miał nic wspólnego. Sprawę opisali reporterzy Onet.pl

Studenci z Trójmiasta pójdą do wojska. Na ochotnika Studenci z Trójmiasta pójdą do wojska. Na ochotnika

Chaos informacyjny udało się opanować dopiero po oświadczeniu Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Płk Mirosław Bryś, szef CWCR podkreślił, że w skali kraju może być powołanych około 3 tys. osób bez przeszkolenia wojskowego.

Ich szkolenie będzie jednak trwało nie ponad miesiąc, a dwa dni w weekend, w wybranej jednostce wojskowej.

Pomorze nie pójdzie w ślady SieradzaJak sytuacja wygląda na Pomorzu? Z informacji, które uzyskaliśmy w WCR w Gdańsku wynika, że żołnierze nie poszli w ślad swoich kolegów z Sieradza.

Na ćwiczenia - w skali całego województwa - wezwano ok. 800 osób z tzw. rezerwy pasywnej. Znalazły się w niej jednak osoby, które mają nadany przydział mobilizacyjny.

Wojsko wzywa i szkoli rezerwistów. W Trójmieście już 800 osób Wojsko wzywa i szkoli rezerwistów. W Trójmieście już 800 osób

Gdańscy żołnierze: powołania dla osób z "potencjałem zawodowym" w niewielkiej skaliWięcej informacji można znaleźć w oświadczeniu gdańskiego WCR:

Nawiązując do nieścisłości, które ukazały się w mediach na temat projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych chcielibyśmy wyjaśnić i doprecyzować:

 • w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne;
 • liczba "do 200 tysięcy" powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji;
 • na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia;
 • powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojsko Polskie, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego;
 • w myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny (Art. 2 pkt 36) pod pojęciem "uregulowany stosunek do służby wojskowej" należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy;
 • w praktyce każdy, kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej;
 • wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie; dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia;
 • powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni);
 • w czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone.

Mimo deklaracji płk. Brysia, ustawa nadal przewiduje, że - dla cywili - ćwiczenia wojskowe mogą być:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe - trwające nieprzerwanie do 30 dni;
 • długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni;
 • rotacyjne - trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.


- Realizatorem ćwiczeń jest dowódca jednostki i to on określa szczegółowy sposób odbywania ćwiczeń (zadania, na czym będzie polegała służba żołnierza itp.) - podsumowują wojskowi.

Opinie wybrane