• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Skopiowano

Więcej mieszkańców i mieszkań. Gdańsk błyszczy na tle Polski

Szymon Zięba
21 września 2022, godz. 14:00 
W Gdańsku jest nas coraz więcej. To ewenement w skali kraju. W Gdańsku jest nas coraz więcej. To ewenement w skali kraju.

Gdańsk, Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Opole i Białystok - spośród 37 polskich miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców jedynie w tych ośmiu wzrosła w ciągu ostatniej dekady liczba ludności. To jeden z wniosków z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Warto zaznaczyć, że choć z danych GUS wynika, że w ciągu 10 lat liczba mieszkańców Polski skurczyła się o prawie pół miliona, statystyki nie uwzględniają napływu obywateli z ogarniętej wojną Ukrainy. Tylko w Trójmieście przebywa ich obecnie około 56 tys.W Trójmieście mieszkam:

Ponad 486 tys. - tylu mieszkańców miał Gdańsk w 2021 r. Tak wynika z najnowszego raportu GUS. To ponad 5-procentowy wzrost w porównaniu do 2011 r. W ciągu ostatnich 10 lat przybyło 26 tys. gdańszczan, co daje jeden z najlepszych wyników demograficznych w skali kraju.

To ewenement, bo sytuacja demograficzna w Polsce - na co wskazują autorzy raportu - jest dość trudna.

Według stanu na 31 marca 2021 r. w Polsce mieszkało 38 036 118 osób (48,3 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,7 proc. kobiety). W porównaniu z wynikami z 2011 r. liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o 475 706, tj. o 1,2 proc. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220 730 (tj. 1,1 proc.), a mężczyzn - o 254 976 (tj. 1,4 proc.).

Warto zaznaczyć, że rosnąca liczba mieszkańców dotyczy perspektywy wieloletniej, czyli ostatniej dekady. W krótszej perspektywie statystyki są mniej dobre, ale nadal nie są złe. Choć mieszkańców Trójmiasta ubyło między 2020 a 221 r. o 338, to w ujęciu metropolitalnym dla tego samego okresu jest ich więcej o 3742.

Liczba ludności. 8 miliardów ludzi na świecieGdańsk rośnie: coraz więcej mieszkańcówNajwiększym przyrostem ludności charakteryzowały się przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie największych ośrodków miejskich, co wynika z siły przyciągania wielkich aglomeracji jako atrakcyjnych rynków pracy, choć proces suburbanizacji dotyczy również miast średniej wielkości.

Trójmiasto w statystykach. 107 kobiet na 100 mężczyzn Trójmiasto w statystykach. 107 kobiet na 100 mężczyzn

Mimo to większość głównych ośrodków miejskich odnotowuje spadek populacji.

Spośród 37 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców jedynie w ośmiu wystąpił wzrost liczby ludności, wśród nich są miasta wojewódzkie: Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Opole i Białystok. Pozostałe miasta wojewódzkie odnotowały ubytki, największe w Katowicach i Łodzi (ubytek około 8 proc.), następnie Kielce i Bydgoszcz - zauważają autorzy raportu.
Rekordzistą pod względem przyrostu ludności jest sąsiadująca z Gdynią gmina Kosakowo. W ciągu ostatnich 10 lat liczba mieszkańców zwiększyła się, bagatela, o prawie 90 proc.

Polska się starzeje, problem na razie omija PomorzeJest i druga łyżka miodu w beczce demograficznego dziegciu: choć Polacy są coraz starsi, a dzieci rodzi się coraz mniej, problem na razie nie jest aż tak widoczny na Pomorzu.

Autorzy raportu wskazują, że porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 roku pokazuje szybki proces starzenia się ludności.

W 2011 r. odsetek osób w wieku 65 i więcej lat był wyższy niż 20 proc. w zaledwie 51. gminach (tj. ok. 2 proc.). Gminy te były położone przede wszystkim w województwie podlaskim oraz lubelskim.

W 2021 r. liczba gmin z udziałem osób starszych przekraczającym 20 proc. wzrosła 10-krotnie, stanowiły one już ponad 1/5 wszystkich gmin w Polsce.

Najmłodsze demograficznie były obszary położone na Pomorzu i w Małopolsce. W tych województwach było stosunkowo niewiele gmin z wysokim odsetkiem osób w wieku 65 i więcej lat.

Uchodźcy z Ukrainy zasilają rynek pracy i poprawiają demografięW tym miejscu należy zaznaczyć, że raport obejmował spis powszechny, który przeprowadzony był w 2021 r.

Dane nie obejmują więc napływu obywateli Ukrainy, którzy masowo uciekali do Polski po bezprawnej agresji rosyjskich wojsk, do której doszło w lutym 2022 r. Wielu z nich nie wróciło do swojego kraju, a część planuje zostać nad Wisłą na stałe.

Na terenie aglomeracji trójmiejskiej przebywa obecnie ok. 56 tys. uchodźców z Ukrainy i - zdaniem Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który monitoruje sytuację - liczba osób, które będą ubiegać się o pobyt czasowy w związku z sytuacją w ogarniętym wojną kraju, wyniesie ok. 80 tys. Uchodźcy zza wschodniej granicy podejmują najczęściej pracę w gastronomii i hotelarstwie.

Duży wzrost liczby mieszkańców Gdańska przez wojnę w Ukrainie Duży wzrost liczby mieszkańców Gdańska przez wojnę w Ukrainie

Mieszkań jest coraz więcej. Pomorze się rozbudowujeTo jednak nie wszystko. Wraz ze wzrostem liczby ludności w regionie przybyło mieszkań.

W okresie 2011-2021 największy przyrost mieszkań odnotowano w województwach: pomorskim (19,8 proc.) i małopolskim (19,3 proc.), a także w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim i mazowieckim - o ponad 17 proc.

Najmniej mieszkań natomiast przybyło w województwach: opolskim (4,9 proc.), świętokrzyskim (6,3 proc.), łódzkim (6,6 proc.) oraz śląskim (6,9 proc.).

Polaku, daj się spisać! Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Polaku, daj się spisać! Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (224)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane