• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
Skopiowano

Wybory parlamentarne 2019. Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, dla kogo?

Ewelina Oleksy
17 września 2019 (artykuł sprzed 2 lat) 
Opinie (2)

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę do komisarza wyborczego najpóźniej do 30 września. Z tego prawa mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego przy ul.Okopowej 21/27 w Gdańsku. Tel.: 58 301 15 10; 58 305 94 41

Pobierz druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Jak głosować korespondencyjnie?Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy, nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy wraz z instrukcją głosowania korespondencyjnego doręcza wyborcy urzędnik wyborczy. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej oraz w zakładzie karnym i areszcie śledczym, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Co ważne, w ten sposób głosować można tylko na terenie Polski.

Jak głosować przez pełnomocnika?Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, czyli 13 października, skończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają też prawo do głosowania przez pełnomocnika. By sporządzić akt pełnomocnictwa, wyborca musi złożyć wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 4 października. Sprawdź szczegóły

Miejsca

Opinie (2)

 • W Szwajcarii (1)

  Każdy może głosować korespondencyjnie z dowolnego miejsca na świecie. Polska to jednak kraj 2.5 świata.

  • 0 0

  • w Polsce

   też było można korespondencyjnie - dla osób przebywających za granicą, ale w 2018 zniesiono tę możliwość. Dlatego może należałoby poprzeć tych, którzy proponują e-voting

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.