• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Wydatki miejskich spółek na loże VIP na stadionie to tajemnica

Maciej Korolczuk
28 maja 2017 (artykuł sprzed 6 lat) 
Najnowszy artykuł na ten temat Czyszczą bursztynową elewację stadionu w Letnicy
Na Stadionie Energa Gdańsk jest 37 lóż. 20 z nich jest wynajętych przedsiębiorstwom i prywatnym firmom, a 7 miejskim spółkom. 10 pozostaje niewynajętych. Na Stadionie Energa Gdańsk jest 37 lóż. 20 z nich jest wynajętych przedsiębiorstwom i prywatnym firmom, a 7 miejskim spółkom. 10 pozostaje niewynajętych.

Co czwarta wynajęta loża na Stadionie Energa Gdańsk zobacz na mapie Gdańska jest użytkowana przez spółki, w których udziały ma miasto Gdańsk. Nie chcą one jednak zdradzić, ile przeznaczają na to pieniędzy, zasłaniając się tajemnicą handlową.Czy miejskie spółki powinny wykupywać loże na stadionie?

Na Stadionie Energa Gdańsk znajduje się 37 lóż. Większość z nich wynajmują prywatne firmy i przedsiębiorstwa. Ale wśród najemców są też spółki miejskie. To Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Arena Gdańsk, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zakład Utylizacyjny (wszystkie po 100 proc. udziału gminy), Międzynarodowe Targi Gdańskie (60 proc.), Saur Neptun Gdańsk (49 proc.) oraz Port Lotniczy Gdańsk (33 proc.).

Jedną z lóż do własnej dyspozycji mają też gdańscy radni. Może ona pomieścić 10 osób, mają do niej dostęp ci radni, którzy przed meczem Lechii wpiszą się na specjalną listę (decyduje kolejność zgłoszeń). Wstęp jest bezpłatny, na miejscu na każdego czeka jedno miejsce. Jak mówi nam jedna z osób bywających w tym miejscu, radni pojawiają się tam raczej bez osób towarzyszących, ale "zdarza się, że towarzystwo się przemiesza, gdy przyjdą goście z sąsiednich lóż".

Radni i władze miejskich spółek korzystają głównie z lóż 10-osobowych o powierzchni ok. 30 m kw. (ale są też dwu-, a nawet czterokrotnie większe). Wyposażone są w stół konferencyjny i skórzane fotele, barek, aneks kuchenny. Mecz można oglądać fna skórzanych fotelach na zewnątrz loży, ze środka przez panoramiczne okna albo w tv. Pomieszczenie jest klimatyzowane, dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Loża prezydencka jest do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza i jego gości. Najemca musi pokryć jedynie koszty za zużyte media. Loża prezydencka jest do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza i jego gości. Najemca musi pokryć jedynie koszty za zużyte media.

Ile płacą? Nie powiedzą

Zapytaliśmy wszystkie miejskie spółki, jakie publiczne środki przeznaczają na wynajem lóż. O ile ich przedstawiciele nie mieli problemu z odpowiedzią na pytania o to, kto ma do nich dostęp, na jakiej zasadzie odbywa się najem czy do kiedy obowiązują podpisane umowy, to w odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii finansowych, wszystkie zasłoniły się tajemnicą handlową.

- Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy i zgodnie z jego wolą, nie możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dodatkowo, umowa najmu regulująca zasady korzystania naszej spółki z loży na Stadionie Energa Gdańsk zobowiązuje strony do poufności w zakresie jej treści oraz wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych otrzymanych od drugiej strony - odpowiedziała Monika Piotrowska-Szypryt, rzecznik GIWK.
- Wynagrodzenie jest objęte tajemnicą handlową - dodaje Alicja Mongird, rzecznik GAiT.
- Żądane informacje w postaci udostępnienia umów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz jego kontrahenta. Przedmiotowy zakres wnioskowanych informacji dotyczy informacji, do których prawo dostępu podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy - precyzuje Monika Łapińska z Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach.
W podobnym tonie (do wszystkich spółek zwróciliśmy się z identycznym zestawem pytań) odpowiedzieli też przedstawiciele Międzynarodowych Targów Gdańskich i gdańskiego lotniska.

Przedstawiciele Saur Neptun Gdańsk odpisali, że "spółka nie podlega obowiązkom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie jest podmiotem reprezentującym inne osoby lub jednostki organizacyjne, lecz ma status samodzielnej, prywatnej spółki akcyjnej prawa handlowego".

- W przypadku osób prawnych niereprezentujących jednostek samorządu terytorialnego, ww. ustawa ograniczyła obowiązek udostępnienia informacji do tych, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają pozycję dominującą, co w przypadku naszej spółki nie zachodzi - podkreśla Magdalena Rusakiewicz, rzecznik SNG.
Na stadionie jest też pozostająca do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza Loża Prezydencka. Jak wyjaśnia nam Magdalena Skorupka-Kaczmarek umowa dzierżawy podpisana w 2010 r. między ówczesną spółką BIEG 2012 (dziś Arena Gdańsk) a operatorem stadionu czyli Areną Gdańsk Operator, gwarantuje prezydentowi wyłączność na korzystanie z tej strefy, a miejska spółka ponosi jedynie koszty faktycznego zużycia mediów.

Pytani przez nas prawnicy mają jednak wątpliwości, czy miejskie spółki mogły się zasłonić tajemnicą handlową.

- W niniejszej sprawie nie powinno ulegać wątpliwościom, iż informacja o środkach przeznaczanych na wynajem lóż na Stadionie Energa Gdańsk przez spółki komunalne, a ściślej treść umowy, która to reguluje jest informacją publiczną, która co do zasady podlega ujawnieniu. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że odmowa udostępnienia takiej informacji z uwagi na fakt zagwarantowania przez Konstytucję RP prawa każdego obywatelowi do uzyskania informacji publicznej powinna być interpretowana zawężająco. Tym bardziej zawężająco powinna być interpretowane to prawo do odmowy, w kontekście tego, że o udostępnienie takiej informacji wnosi przedstawiciel prasy, która zgodnie z art.1 ustawy Prawo prasowe urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania i jawności życia publicznego. Tym samym odmowa udostępnienia takiej informacji winna być udzielona jedynie w wyjątkowych wypadkach - uważa Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.
Pełną treść opinii prawnej w tej sprawie zamieściliśmy w ramce pod artykułem.

 • Jedna z lóż na Stadionie Energa Gdańsk.
 • Loże wynajmowane przez miejskie spółki i środki na nie przekazywane to wg tych spółek "tajemnica handlowa".
 • Roczny wynajem 10-osobowej loży to koszt co najmniej 130 tys. zł.
 • Z 37 lóż 27 ma stałych najemców. Co czwarta z nich należy do miejskiej spółki.

Cena loży od 130 tys. zł rocznie

Jak tłumaczy Karolina Janik, rzecznik prasowy Areny Gdańsk Operator, ceny najmu lóż są uzależnione od wielu czynników.

- Cena najmu uzależniona jest zarówno od długości kontraktu, umiejscowienia loży na stadionie, jej powierzchni, wyposażenia, przypisanych do niej praw komercyjnych, czy też świadczeń dodatkowych, które mogą lub nie być dołączone do pakietu najmu. Każda oferta jest przygotowywana pod konkretnego klienta z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i naszych możliwości.
I choć stałego cennika stadion nie posiada, to tzw. wyjściowe stawki zaczynają się od 130-160 tys. zł za lożę 10-osobową (w skali roku) i 220-260 tys. w przypadku lóż 20-osobowych. Trzeba zaznaczyć, że ceny lóż w ostatnich latach znacząco spadły, bo jeszcze pod koniec 2011 r., gdy działał tzw. efekt nowości stadionu, ceny były zdecydowanie wyższe. Za roczny wynajem najmniejszej loży trzeba było zapłacić ok. 215 tys. zł.

- 27 z 37 lóż jest wynajęte na stałe w ramach najmu długoterminowego, przy czym należy zaznaczyć, że niektóre loże z założenia są wyłączone z najmu długoterminowego. Podczas najbardziej atrakcyjnych meczów, np. z Legią Warszawa, Arką Gdynia, czy meczów reprezentacji Polski, a także takich wydarzeń jak koncerty, obłożenie najmu wynosi 100 proc. lub prawie 100 proc. Zdarza się nawet, że gdy zainteresowanie lożami VIP jest wyjątkowo duże, biura zarządcy obiektu adaptujemy na potrzeby sprzedażowe - dodaje Karolina Janik.
Najemcy lóż poza komfortowymi warunkami do oglądania meczów czy koncertów mogą liczyć też na pakiet tzw. dodatkowych praw - od zapewnienia miejsc parkingowych i cateringu podczas imprez przez ekspozycję reklamową na stadionie i stronie internetowej, aż po liczne zniżki i upusty: prawo pierwokupu biletów na imprezy odbywające się na stadionie, zniżki na aktywności w ramach Fun Areny, wycieczki po stadionie, zawody i imprezy integracyjne, rabaty przy zakupie miejsc biznesowych czy wynajem całego stadionu lub jego infrastruktury (płyty boiska, szatni, parkingów).

Według szacunkowych danych w sumie miejskie spółki mogą przeznaczać na wynajem lóż ok. 1 mln zł w skali roku. Dla jednych to pieniądze, które odciążają koszty utrzymania obiektu (szacowane na 10-12 mln zł rocznie), dla drugich - środki, które mogłyby być przeznaczone np. na poprawę stanu taboru (w przypadku GAiT) czy infrastruktury komunalnej (GIWK czy ZU w Szadółkach).

Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni
Prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej, w tym informacji dotyczącej sposobu gospodarowania mieniem komunalnym, które wynika wprost z art.61 Konstytucji RP, nie jest prawem nieograniczonym.

Jak wynika z art. 5 ust.2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. O ile pierwsze z tych włączeń dostępu do informacji publicznej zostało doprecyzowane w ten sposób, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, o tyle w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa należy sięgnąć także do innych przepisów.

Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Nie wystarczy przy tym samo powołanie się przez przedsiębiorcę na to, że dana informacja handlowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, ale podmiot, który jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej powinien taką informację sprawdzić poprzez przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, które winno się zakończyć decyzją, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W niniejszej sprawie nie powinno ulegać wątpliwościom, iż informacja o środkach przeznaczanych na wynajem lóż na Stadionie Energa Gdańsk przez spółki komunalne, a ściślej treść umowy, która to reguluje jest informacją publiczną, która co do zasady podlega ujawnieniu. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że odmowa udostępnienia takiej informacji z uwagi na fakt zagwarantowania przez Konstytucję RP prawa każdego obywatelowi do uzyskania informacji publicznej powinna być interpretowana zawężająco.

Tym bardziej zawężająco powinna być interpretowane to prawo do odmowy, w kontekście tego, że o udostępnienie takiej informacji wnosi przedstawiciel prasy, która zgodnie z art.1 ustawy Prawo prasowe urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania i jawności życia publicznego. Tym samym odmowa udostępnienia takiej informacji winna być udzielona jedynie w wyjątkowych wypadkach.

W praktyce oznacza to, że spółka komunalna przed udzieleniem odmowy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinna przeprowadzić rzetelne i szczegółowe badanie, czy informacja, o ujawnienie której prosi przedstawiciel prasy rzeczywiście stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a nie tylko ograniczyć się do powołania się na zapisy o poufności wynikające z umowy łączącej ją z kontrahentem. Dopiero po potwierdzeniu tej informacji w wyniku takiego badania dopuszczalna byłaby taka odmowa, której zasadność jednak podlegałaby kontroli sądowej.

Jak to zostało wskazane powyżej, wynik takiego postępowania winien zakończyć się wydaniem decyzji. Z przedstawionej odpowiedzi spółki komunalnej nie wynika natomiast aby: 1) spółka komunalna przeprowadziła takie postępowanie wyjaśniające 2) aby odmowa nastąpiła w formie decyzji.

Miejsca

Opinie (180) ponad 10 zablokowanych

 • Korupcyjny Gdańsk (7)

  • 311 49

  • Korupcyjna Gdynia

   • 23 35

  • Strzelił gola ręką i jeszcze się cieszy i kto tu mówi o korupcji !!
   Każde miasto loze wykupuje !!

   • 29 18

  • zgłoś to do CBA (1)

   tylko nie pisz anonimu - podpisz się bez wstydu za swoje słowa z imienia i nazwiska

   • 16 9

   • nie musi

    się przedstawiać i tak będą wiedzieli kto napisał.

    • 10 2

  • Przejazdy na Oruni wciąż zbierają śmiertelne żniwo. (1)

   W tym czasie miasto pompuje kasę w nierentowny stadion. Brak słów...

   • 22 11

   • kierowcy - mordercy, czy mieszkańcy - samobójcy ?

    • 1 1

  • Pracowalam w GIWK

   Prezesiu "Skarbek" z GIWK jak samo nazwisko wskazuje, zarabia skarb. Ale patologia siega tam najnizszych szczebli az po sprzataczki ;)

   • 2 3

 • zarobk prezesów, dyrektorów, vice i innych z tych spółek (8)

  to też jest ciekawa sprawa

  • 255 9

  • Najlepze są tępe dziunie w rozgiętych Rajbunach na głowie, co z prezesami afiszują się w tych strefach VIP.

   • 44 1

  • (5)

   Zarobki prezesów są wysokie, bo takie są stawki. Ludzie to by chcieli mieć państwowe spółki które płacą 1/10 rynkowych zarobków, oczywiście dla zarządu.

   • 5 12

   • (4)

    Tylko co z ta kasą po zarządzie, jakby płacili 1/10?
    No dać pracownikom.
    Ale jak pensja prezesa będzie 1/10 rynkowych stawek to zwykły pracownik bedzie zarabiał więcej niż prezes.
    A zwykły pracownik na prezesa nie pójdzie bo: trzeba znać przepisy, podejmować decyzje, i brać odpowiedzialność za swoje decyzje, także karną.
    To po co byc prezesem skoro za tyle samo ''czy się stoi czy się leży''?
    No to nie będzie prezesa, nie będzie zarządu - firma upadnie.

    Ale najważniejsze, że prezes nie zarobi!!! I żeby mu też krowy zdechły.

    • 12 11

    • "brać odpowiedzialność za swoje decyzje, także karną" - HaHaHa

     • 12 3

    • "...brać odpowiedzialność za swoje decyzje, także karną" (1)

     a np. kierowca autobusu to sobie tak kieruje jak chce, robi co chce i bez żadnej odpowiedzialności?
     i przepisów nie musi znać?

     • 9 3

     • nie ta skala

      • 1 0

    • ta,znać przepisy, odpowiedzialność... buahaha. powiedz to misiewiczom.

     • 1 3

  • Zarabiają krocie i jeszcze dziadują.

   Za firmową kasę oglądają mecze A zwykły człowiek zarabia grosze i za bilet na mecz musi sam płacić. Paniska cholerne.

   • 13 1

 • Te łoże są nie tylko dla władz spółek. Zwykli pracownicy tez z nich korzystają. (2)

  • 43 140

  • A co to za różnica?

   Z jakiej racji ktoś sobie sponsoruje wyjście na mecz z moich podatków?

   • 49 5

  • NA PEWNO...

   • 2 0

 • Ziobro w końcu się za was zabierze (14)

  tylko będzie się kurzyło...

  • 222 56

  • Nic się nie zmieni. Powiedzmy, że do koryta (1)

   samorządowego dorwie się PIS. W miejskich spółkach pojawią się działacze i poplecznicy PIS. Loże dalej będą wynajmowane, kasa dalej będzie lała się strumieniem. Państwowa kasa zawsze jest wydawana z rozmachem i lekką rączką..

   • 40 5

   • Ziobro w końcu się za was zabierze

    i za ciebie tez!!!!

    • 4 11

  • Predzej za niego się wezma ha ha ha czas leci wybory coraz bliżej

   • 17 16

  • Ziobro to pajac, ledwie studia zaliczył i aplikację zrobił w środowisku poważany za idiotę. (2)

   Zresztą czy w PiS jest jakikolwiek uznany międzynarodowy autorytet.....nie przypominam sobie. Elektorat to abo niewykształceni albo słabo wykształceni obywatele 95% .....co bardziej nieudaczny to bardziej pro-pisowiec.

   • 29 32

   • leming ty jestes wykształconym bezmózgowcem własnie to potwierdziłes wpisem kolejny raz (1)

    I naturalnie lektorat Po na który głosowało 90 % bandytów i wszystkich za kratami to sami wykształceni mordercy i złodzieje :)
    Jeśli masz resztki mózgu to znajdziesz wypowiedz Muchy która to potwierdziła .

    • 20 17

    • Takim jadem właśnie pluje elektorat PiS takim jak Ty, ludzi pozbawionych jakichkolwiek dokonań

     życiowych nieudaczników lub takich, którzy nigdy w życiu niczego nie zaryzykowali, bo nie mieli jaj, którym się wydaje, że wszyscy co maję więcej i lepiej to zwykli złodzieje. Pokaż mi jeden uznany autorytet, który w jakiejkolwiek kwestii popiera działania PiS, jeden...Kompletnie jesteś pozbawiony wyobraźni co do tego, gdzie PiS nas pcha i jak gra na emocjach prostych, niewykształconych ludzi, którzy stanowią trzon jego elektoratu..PO nie bronię, dużo mają grzechów ale to, co robi PiS to jest PRL II, wszystkim i wszystkimi chcą kierować, rozdawać, grają na emocjach ludzi, których interesuje tylko to, że dostaną a nie interesuje to, za jaką cenę, tempo zadłużania jest większe niż za Gierka, bo skądś trzeba pieniądze na obietnice brać, karczują lasy i puszcze, nawet przyrody nie oszczędzą, ustawą rolną praktycznie uniemożliwili handlowanie ziemią, ustawa o energii odnawialnej praktycznie uniemożliwili budowę farm wiatrowych w Polsce a zmieniając podatki dla ziemi, na której już wiatraki stoją, uczynili produkcję energii z wiatru kompletnie nieopłacalną. Zabili praktycznie TK, teraz podporządkują sobie Sądy, żeby te lepiej i skuteczniej pracowały dla kogo, dla obywatela? I jak panie/pani wykształcona, dalej twierdzisz, że to lepsza zmiana??

     • 11 7

  • I usadowi tam swoich zaufanych towarzyszy partyjnych z godna pensja warta ,,dobrej zmiany"

   • 13 5

  • kiedy w końcu, będzie to w końcu ?

   bo Ziobro i cały rząd jakoś cały czas zajmuje się tylko powiększaniem swoich uprawnień i łamaniem konstytucji. A np. w sprawie Stachowiaka prokuratura dała d*py na całego i przez rok zamiatała sprawę pod dywan. Ministrowie mają cywilny nadzór nad policją i prokuraturą, ale odpowiedzialności za ten nadzór to już nie ponoszą

   • 13 4

  • Nie zabierze.

   • 4 0

  • Pan minister Zero to kompletny idiota na usługach PiSlamu (1)

   Durny chłopczyk który ma swoje 5 minut.
   Ale skończy przed TS i zgnije w pierdlu po wyborach.

   • 10 17

   • będzie siedział

    albo wisiał

    • 4 2

  • To moze niech za swoich sie w koncu wezmie, bo straszny syf sie tam robi. Zressta on sam powinien byc juz dawno w pierdlu.

   • 5 3

  • Znając poprzednie "dokonania" Ziobry to zwoła konferencję, ogłosi winę przed wyrokiem, a potem za państwową kasę trzeba będzie bulić odszkodowania.

   • 8 4

  • Ziobro? buahahaha, ten co sobie leśniczówkę po cichu za 1/10 ceny kupił od lasów państwowych

   idź ty człowieku wytrzeźwiej najpierw
   to może ci się oczy otworzą

   • 5 4

 • Tego nie można tak zostawić. (8)

  Postsowieckie urzędnicze dziadostwo, które śmie odmawiać dostępu do informacji?
  GAiT ma lożę? Te łajzy, które nie potrafią sprawnych tramwajów wypuścić na tory?

  • 217 18

  • bo to jest socjalizm - njwieksze złodziejstwo na ziemi (2)

   • 17 3

   • Największym złodziejstwiem jest polski liberalizm. (1)

    Zyski Nasze, straty Wasze.

    • 18 0

    • Aaaa, i jeszcze dobre stare powiedzenie, niby komunistyczne.

     "Państwowe, czyli niczyje", na takim "niczyim" uwłaszczała się POPiSowska nomenklatura.
     Niby zmieniliśmy ustrój ale świnie wciąż przy korycie.

     • 5 1

  • zrozumcie ze to nie jest tak ze te spółki chcą mieć lożę (2)

   One muszą wynająć lożę!

   • 17 3

   • Muszą to udzielić informacji

    • 9 1

   • Budyń kazał?

    • 6 0

  • Krótko - dureń który właśnie wyszedł z mszy porannej

   • 4 9

  • Ja te informacje wam tu napisze. Niech mi łajzy z miejskich spółek tylko fikna.

   • 2 1

 • (2)

  Gdańsk nie jest korupcyjny, jak juz to wladze miasta sa korupcyjne.
  Jestem gdańszczaninem i tez nie podoba mi sie to co robi prezydentek ze swoja świta przydupasów.Pokazanie tego artykułu w dniu meczu tez jest niezlym pomyslem, wiecej ludzi zwroci na to uwage

  • 189 13

  • Zajmij sie wczorajszym sprzedanym meczem

   • 12 11

  • Strategia, jak przed jagiellonia meczu ukazanie ze nie placa im. Niech napisza cos o rece arki zlodzieje kupczyki

   • 5 8

 • A ile idzie z kasy państwa dla kościoła katolickiego? (13)

  Sam konkordat to dwa miliardy złotych. A jak się policzy wszystkie dotacje i bezzwrotną pomoc ( np. na światowe dni młodzieży czy przewozy figur świętych przez wojsko) to dojdzie drugie tyle.
  To po co ten krzyk o te loże ?

  • 80 153

  • xxx

   na zasadzie, wszyscy kradną, to ja tez będę kradł?-każdemu złodziejowi łapy bym ucinał, aż przestaniecie kraść...ze strachu.

   • 30 3

  • Idioto na religie katolicką na kosciul Polska płaci najmniej! (7)

   A płacą wszystkie kraje na świecie a najwięcej płacą Niemcy .A ty przygłupie moze wymyśl cos nowego bo tylko kopiuj wklej jak każdy trol robisz.przynajmniej 10 razy dziennie.

   • 16 28

   • Lecz się psycholu moherowy.

    • 11 16

   • Tak, Niemcy płacą. Ale nie z budżetu państwa. (4)

    Wierni deklarują przynależność do grupy wyznaniowej i płacą na nią dobrowolny podatek. I to jest OK. A ja nie życzę sobie, aby z moich podatków opłacano taniec szamana! Tak samo jak nie życzę sobie, aby jakikolwiek polityk, czy inny cwaniak, oglądał mecze za pieniądze podatników.
    A tak nawiasem mówiąc, broniąc kościoła, powinieneś wiedzieć przynajmniej jak to się pisze. No i ta interpunkcja... Ty zwyczajnie nie znasz języka polskiego. Jedyne co potrafisz, to nazwać kogoś przygłupem.

    • 17 8

    • W Niemczech dobrowolny podatek? Dobre sobie (3)

     Doucz się więcej zanim napiszesz, podatek jest obowiązkowy, dlatego dużo osób deklaruje ateizm żeby go uniknąć.

     • 3 0

     • ni to chyba maja wybór cmoku.

      • 1 1

     • Przeczytaj co napisałeś, pomyśl. (1)

      Tak, podatek jest dobrowolny. Jeśli deklarujesz ateizm lub agnostyzm, to nie płacisz. Jeśli dobrowolnie zadeklarujesz jakąś wiarę, to płacisz. Podkreślam: deklaracja jest dobrowolna. Jeśli deklarujesz wiarę, to dobrowolnie poddajesz się podatkowi. Czy naprawdę tak trudno to zrozumieć, czy po prostu wkręcasz?

      • 1 0

      • Sory ale ateista tez płaci tyle ze zgodnie z własnym wyborem na np. organizacje sportowe

       gdyby płacenie zależało od wiary i ateizmu to znając chytrych niemców nikt by nic nie płacił.

       • 2 0

   • najmniej?? W stosunku do budżetu państwa chyba nie jest juz tego tak mało. Około 2 mld rocznie idzie na kościół, do tego dofinansowanie uczelni katolickich, nie zapomnij ze państwo płaci takze księżom "pracującym" w szkołach, wojsku, policji i innych służbach. Dolicz sobie jeszcze to co koscioł zarobi czyl datki wiernych, pogrzeby ślub chrzty, co łaska za opłatek czy poświecenie obrazka. Powiedz mi ile kościół płaci podatków. Dotacje na remonty kościołów nie tylko z państwa ale takze UE to także dochód.
    Kosciół zwolniony jest w wiekszosci przypadków od podatków za grubty i budynki, ksieza płaca zryczałtowane podatki ewentualnie jesli sa zatrudnieni np w szkolach to ich podatki tez sa znikome

    • 10 4

  • pytanie (1)

   Ile pieniędzy miejskie spółki przekazują klerowi w ramach darowizny?

   • 11 8

   • O to to musisz zapytać te spółki.

    Ostatnio Energa oddawała się pod opiekę Maryji to zapewne sypnęli groszem na tacę na mszy.

    • 12 5

  • a cocto ma do rzeczy? gdzie jest moderator?

   • 4 1

  • PO swego czasu na jakąś świątynię w Polsce ( wielki betonowy moloch) dalo 25 mln pln

   • 4 1

 • WIadomo, że publiczne pieniadze można pompować na różne sposoby (3)

  np za pomocą wynajmu loży.
  Zresztą podobnie jest np w ECS, oprócz oficjalnych pieniędzy przeznaczanych przez miasto na utrzymanie tego lewackiego dziwadła co chwila jakaś miejska instytucja albo samo miasto organizuje tam "eventy" za kasę podatników a ECS chwali się, że ma dochody z wynajmu, które obniżają koszty. Wszystko się kręci za kasę podatników.

  • 138 14

  • wszystko się kręci za kasę podatników: (1)

   - szkoły
   - teatry
   - opera
   - drogi
   - oświetlenie ulic
   - program 500+
   - dotacje dla rolników
   - dotacje dla kościoła

   • 13 7

   • ok, tylko że do oficjalnej wiadomosci podaje sie jedno a faktycznie wydatki są o wiele większe

    np dotacja na cel X 10 mln, utrzymanie Y 15 mln itd. I jakkolwiek to się może nie wszystkim podobać to można powiedzieć, że jest to jawna informacja.
    Natomiast gorzej, że wyprowadza się kasę w sposób niejawny jak np za pomocą wynajmu lóż VIP o czym mowa w tym artykule.

    • 14 1

  • ECS to największa porażka miasta.

   • 5 1

 • To lie ich jest? (3)

  Pod zdjeciem jest napisane 37 po czym pisza o 20 wynajetych i o siedmiu pozostalych .

  • 28 7

  • (1)

   redaktorek nie miał matematyki na maturze, więc nawet dodawać nie umie
   choć w sumie dzisiaj nie matura lecz chęć szczera...

   • 2 2

   • Redaktorek wszystko dobrze liczy ale wy chyba macie problem z czytaniem ze zrozumieniem... jakie to przykre

    • 5 1

  • Przecież napisał, że 10 jest niewynajętych!

   • 7 1

 • czyli brzuchaci prezesi za nasze podatki (1)

  chodzą sobie na mecze z kolegami

  • 167 6

  • wąsaci też!
   mało tego - wszyscy mają kapelusze!
   przypadek? nie sądzę...

   • 6 1

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane