Fakty i opinie

Wydatki miejskich spółek na loże VIP na stadionie to tajemnica

Najnowszy artukuł na ten temat

Trwa wymiana murawy na stadionie w Letnicy

Na Stadionie Energa Gdańsk jest 37 lóż. 20 z nich jest wynajętych przedsiębiorstwom i prywatnym firmom, a 7 miejskim spółkom. 10 pozostaje niewynajętych.
Na Stadionie Energa Gdańsk jest 37 lóż. 20 z nich jest wynajętych przedsiębiorstwom i prywatnym firmom, a 7 miejskim spółkom. 10 pozostaje niewynajętych. fot. Michał Czacharowski

Co czwarta wynajęta loża na Stadionie Energa Gdańsk zobacz na mapie Gdańska jest użytkowana przez spółki, w których udziały ma miasto Gdańsk. Nie chcą one jednak zdradzić, ile przeznaczają na to pieniędzy, zasłaniając się tajemnicą handlową.Czy miejskie spółki powinny wykupywać loże na stadionie?

tak, dzięki tym pieniądzom utrzymanie stadionu jest bardziej rentowne 17%
trudno powiedzieć, ale na pewno rozliczenie tych wydatków powinno być transparentne 27%
nie, operator powinien komercjalizować tę przestrzeń szukając przedsiębiorstw i firm z zewnątrz 56%
zakończona Łącznie głosów: 1247
Na Stadionie Energa Gdańsk znajduje się 37 lóż. Większość z nich wynajmują prywatne firmy i przedsiębiorstwa. Ale wśród najemców są też spółki miejskie. To Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, Arena Gdańsk, Gdańskie Autobusy i Tramwaje, Zakład Utylizacyjny (wszystkie po 100 proc. udziału gminy), Międzynarodowe Targi Gdańskie (60 proc.), Saur Neptun Gdańsk (49 proc.) oraz Port Lotniczy Gdańsk (33 proc.).

Jedną z lóż do własnej dyspozycji mają też gdańscy radni. Może ona pomieścić 10 osób, mają do niej dostęp ci radni, którzy przed meczem Lechii wpiszą się na specjalną listę (decyduje kolejność zgłoszeń). Wstęp jest bezpłatny, na miejscu na każdego czeka jedno miejsce. Jak mówi nam jedna z osób bywających w tym miejscu, radni pojawiają się tam raczej bez osób towarzyszących, ale "zdarza się, że towarzystwo się przemiesza, gdy przyjdą goście z sąsiednich lóż".

Radni i władze miejskich spółek korzystają głównie z lóż 10-osobowych o powierzchni ok. 30 m kw. (ale są też dwu-, a nawet czterokrotnie większe). Wyposażone są w stół konferencyjny i skórzane fotele, barek, aneks kuchenny. Mecz można oglądać fna skórzanych fotelach na zewnątrz loży, ze środka przez panoramiczne okna albo w tv. Pomieszczenie jest klimatyzowane, dostępne przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

Loża prezydencka jest do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza i jego gości. Najemca musi pokryć jedynie koszty za zużyte media.
Loża prezydencka jest do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza i jego gości. Najemca musi pokryć jedynie koszty za zużyte media. fot. Monika Goldszmidt-Czarniak / Trojmiasto.pl

Ile płacą? Nie powiedzą

Zapytaliśmy wszystkie miejskie spółki, jakie publiczne środki przeznaczają na wynajem lóż. O ile ich przedstawiciele nie mieli problemu z odpowiedzią na pytania o to, kto ma do nich dostęp, na jakiej zasadzie odbywa się najem czy do kiedy obowiązują podpisane umowy, to w odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii finansowych, wszystkie zasłoniły się tajemnicą handlową.

- Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy i zgodnie z jego wolą, nie możemy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dodatkowo, umowa najmu regulująca zasady korzystania naszej spółki z loży na Stadionie Energa Gdańsk zobowiązuje strony do poufności w zakresie jej treści oraz wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych otrzymanych od drugiej strony - odpowiedziała Monika Piotrowska-Szypryt, rzecznik GIWK.
- Wynagrodzenie jest objęte tajemnicą handlową - dodaje Alicja Mongird, rzecznik GAiT.
- Żądane informacje w postaci udostępnienia umów stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz jego kontrahenta. Przedmiotowy zakres wnioskowanych informacji dotyczy informacji, do których prawo dostępu podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy - precyzuje Monika Łapińska z Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach.
W podobnym tonie (do wszystkich spółek zwróciliśmy się z identycznym zestawem pytań) odpowiedzieli też przedstawiciele Międzynarodowych Targów Gdańskich i gdańskiego lotniska.

Przedstawiciele Saur Neptun Gdańsk odpisali, że "spółka nie podlega obowiązkom wynikającym z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i nie jest podmiotem reprezentującym inne osoby lub jednostki organizacyjne, lecz ma status samodzielnej, prywatnej spółki akcyjnej prawa handlowego".

- W przypadku osób prawnych niereprezentujących jednostek samorządu terytorialnego, ww. ustawa ograniczyła obowiązek udostępnienia informacji do tych, w których Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego posiadają pozycję dominującą, co w przypadku naszej spółki nie zachodzi - podkreśla Magdalena Rusakiewicz, rzecznik SNG.
Na stadionie jest też pozostająca do dyspozycji prezydenta Pawła Adamowicza Loża Prezydencka. Jak wyjaśnia nam Magdalena Skorupka-Kaczmarek umowa dzierżawy podpisana w 2010 r. między ówczesną spółką BIEG 2012 (dziś Arena Gdańsk) a operatorem stadionu czyli Areną Gdańsk Operator, gwarantuje prezydentowi wyłączność na korzystanie z tej strefy, a miejska spółka ponosi jedynie koszty faktycznego zużycia mediów.

Pytani przez nas prawnicy mają jednak wątpliwości, czy miejskie spółki mogły się zasłonić tajemnicą handlową.

- W niniejszej sprawie nie powinno ulegać wątpliwościom, iż informacja o środkach przeznaczanych na wynajem lóż na Stadionie Energa Gdańsk przez spółki komunalne, a ściślej treść umowy, która to reguluje jest informacją publiczną, która co do zasady podlega ujawnieniu. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że odmowa udostępnienia takiej informacji z uwagi na fakt zagwarantowania przez Konstytucję RP prawa każdego obywatelowi do uzyskania informacji publicznej powinna być interpretowana zawężająco. Tym bardziej zawężająco powinna być interpretowane to prawo do odmowy, w kontekście tego, że o udostępnienie takiej informacji wnosi przedstawiciel prasy, która zgodnie z art.1 ustawy Prawo prasowe urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania i jawności życia publicznego. Tym samym odmowa udostępnienia takiej informacji winna być udzielona jedynie w wyjątkowych wypadkach - uważa Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni.
Pełną treść opinii prawnej w tej sprawie zamieściliśmy w ramce pod artykułem.


Cena loży od 130 tys. zł rocznie

Jak tłumaczy Karolina Janik, rzecznik prasowy Areny Gdańsk Operator, ceny najmu lóż są uzależnione od wielu czynników.

- Cena najmu uzależniona jest zarówno od długości kontraktu, umiejscowienia loży na stadionie, jej powierzchni, wyposażenia, przypisanych do niej praw komercyjnych, czy też świadczeń dodatkowych, które mogą lub nie być dołączone do pakietu najmu. Każda oferta jest przygotowywana pod konkretnego klienta z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i naszych możliwości.
I choć stałego cennika stadion nie posiada, to tzw. wyjściowe stawki zaczynają się od 130-160 tys. zł za lożę 10-osobową (w skali roku) i 220-260 tys. w przypadku lóż 20-osobowych. Trzeba zaznaczyć, że ceny lóż w ostatnich latach znacząco spadły, bo jeszcze pod koniec 2011 r., gdy działał tzw. efekt nowości stadionu, ceny były zdecydowanie wyższe. Za roczny wynajem najmniejszej loży trzeba było zapłacić ok. 215 tys. zł.

- 27 z 37 lóż jest wynajęte na stałe w ramach najmu długoterminowego, przy czym należy zaznaczyć, że niektóre loże z założenia są wyłączone z najmu długoterminowego. Podczas najbardziej atrakcyjnych meczów, np. z Legią Warszawa, Arką Gdynia, czy meczów reprezentacji Polski, a także takich wydarzeń jak koncerty, obłożenie najmu wynosi 100 proc. lub prawie 100 proc. Zdarza się nawet, że gdy zainteresowanie lożami VIP jest wyjątkowo duże, biura zarządcy obiektu adaptujemy na potrzeby sprzedażowe - dodaje Karolina Janik.
Najemcy lóż poza komfortowymi warunkami do oglądania meczów czy koncertów mogą liczyć też na pakiet tzw. dodatkowych praw - od zapewnienia miejsc parkingowych i cateringu podczas imprez przez ekspozycję reklamową na stadionie i stronie internetowej, aż po liczne zniżki i upusty: prawo pierwokupu biletów na imprezy odbywające się na stadionie, zniżki na aktywności w ramach Fun Areny, wycieczki po stadionie, zawody i imprezy integracyjne, rabaty przy zakupie miejsc biznesowych czy wynajem całego stadionu lub jego infrastruktury (płyty boiska, szatni, parkingów).

Według szacunkowych danych w sumie miejskie spółki mogą przeznaczać na wynajem lóż ok. 1 mln zł w skali roku. Dla jednych to pieniądze, które odciążają koszty utrzymania obiektu (szacowane na 10-12 mln zł rocznie), dla drugich - środki, które mogłyby być przeznaczone np. na poprawę stanu taboru (w przypadku GAiT) czy infrastruktury komunalnej (GIWK czy ZU w Szadółkach).

Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni
Wojciech Kawczyński, radca prawny z Kancelarii Kawczyński-Kieszkowski, Adwokaci i Radcowie Prawni mat. prasowe
Prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej, w tym informacji dotyczącej sposobu gospodarowania mieniem komunalnym, które wynika wprost z art.61 Konstytucji RP, nie jest prawem nieograniczonym.

Jak wynika z art. 5 ust.2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. O ile pierwsze z tych włączeń dostępu do informacji publicznej zostało doprecyzowane w ten sposób, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, o tyle w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa należy sięgnąć także do innych przepisów.

Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Nie wystarczy przy tym samo powołanie się przez przedsiębiorcę na to, że dana informacja handlowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, ale podmiot, który jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej powinien taką informację sprawdzić poprzez przeprowadzenie szczegółowego postępowania wyjaśniającego, które winno się zakończyć decyzją, od której przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W niniejszej sprawie nie powinno ulegać wątpliwościom, iż informacja o środkach przeznaczanych na wynajem lóż na Stadionie Energa Gdańsk przez spółki komunalne, a ściślej treść umowy, która to reguluje jest informacją publiczną, która co do zasady podlega ujawnieniu. W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że odmowa udostępnienia takiej informacji z uwagi na fakt zagwarantowania przez Konstytucję RP prawa każdego obywatelowi do uzyskania informacji publicznej powinna być interpretowana zawężająco.

Tym bardziej zawężająco powinna być interpretowane to prawo do odmowy, w kontekście tego, że o udostępnienie takiej informacji wnosi przedstawiciel prasy, która zgodnie z art.1 ustawy Prawo prasowe urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania i jawności życia publicznego. Tym samym odmowa udostępnienia takiej informacji winna być udzielona jedynie w wyjątkowych wypadkach.

W praktyce oznacza to, że spółka komunalna przed udzieleniem odmowy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinna przeprowadzić rzetelne i szczegółowe badanie, czy informacja, o ujawnienie której prosi przedstawiciel prasy rzeczywiście stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a nie tylko ograniczyć się do powołania się na zapisy o poufności wynikające z umowy łączącej ją z kontrahentem. Dopiero po potwierdzeniu tej informacji w wyniku takiego badania dopuszczalna byłaby taka odmowa, której zasadność jednak podlegałaby kontroli sądowej.

Jak to zostało wskazane powyżej, wynik takiego postępowania winien zakończyć się wydaniem decyzji. Z przedstawionej odpowiedzi spółki komunalnej nie wynika natomiast aby: 1) spółka komunalna przeprowadziła takie postępowanie wyjaśniające 2) aby odmowa nastąpiła w formie decyzji.

Opinie (180) ponad 10 zablokowanych

 • Korupcyjny Gdańsk

  • 311 49

 • zarobk prezesów, dyrektorów, vice i innych z tych spółek

  to też jest ciekawa sprawa

  • 255 9

 • Te łoże są nie tylko dla władz spółek. Zwykli pracownicy tez z nich korzystają.

  • 43 140

 • Ziobro w końcu się za was zabierze

  tylko będzie się kurzyło...

  • 222 56

 • Tego nie można tak zostawić.

  Postsowieckie urzędnicze dziadostwo, które śmie odmawiać dostępu do informacji?
  GAiT ma lożę? Te łajzy, które nie potrafią sprawnych tramwajów wypuścić na tory?

  • 217 18

 • Zajmij sie wczorajszym sprzedanym meczem

  • 12 11

 • Gdańsk nie jest korupcyjny, jak juz to wladze miasta sa korupcyjne.
  Jestem gdańszczaninem i tez nie podoba mi sie to co robi prezydentek ze swoja świta przydupasów.Pokazanie tego artykułu w dniu meczu tez jest niezlym pomyslem, wiecej ludzi zwroci na to uwage

  • 189 13

 • Korupcyjna Gdynia

  • 23 35

 • Strategia, jak przed jagiellonia meczu ukazanie ze nie placa im. Niech napisza cos o rece arki zlodzieje kupczyki

  • 5 8

 • Nic się nie zmieni. Powiedzmy, że do koryta

  samorządowego dorwie się PIS. W miejskich spółkach pojawią się działacze i poplecznicy PIS. Loże dalej będą wynajmowane, kasa dalej będzie lała się strumieniem. Państwowa kasa zawsze jest wydawana z rozmachem i lekką rączką..

  • 40 5

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.