• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Przygotowania do budowy zbiorników retencyjnych we Wrzeszczu i na Południu

Krzysztof Koprowski
13 stycznia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 

Gdańsk przygotowuje się do budowy nowych zbiorników retencyjnych, które powstaną we WrzeszczuMapka oraz na PołudniuMapka. Pierwszy z nich będzie magazynować wodę z potoku Królewskiego, a do drugiego skierowany zostanie potok Maćkowy. Obecnie wybrano projektantów planowanych obiektów.Czy zbiorniki retencyjne to atrakcyjne miejsca do rekreacji i wypoczynku?

Zbiornik "Wileńska II" zlokalizowany będzie w rejonie skrzyżowania ul. Sobieskiego i WileńskiejMapka. To teren zajmowany obecnie przez ogródki działkowe, ale w najbliższych latach planuje się zbudować w bezpośrednim sąsiedztwie trasę tramwajową Nowa Politechniczna (GP-W).

To właśnie z niej i towarzyszącej jej chodnikom, drodze rowerowej oraz zmodernizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie ulicom będą odprowadzane wody opadowe do nowego zbiornika. Jeżeli w przyszłości zapadnie decyzja o realizacji pełnej infrastruktury drogowej w rezerwie terenowej Nowej Politechnicznej, to układ odwodnienia w dużej mierze będzie opierał się właśnie o ten zbiornik.

Czytaj też:

Zbiorniki retencyjne na potokach w Trójmieście • Planowana lokalizacja zbiornika Wileńska II.
 • Planowana lokalizacja zbiornika Wileńska II.
 • Obecnie koryto potoku Królewskiego znajduje się między ogródkami działkowymi a ul. Sobieskiego (po prawej).
 • Zbiornik Wileńska I, poprzedzający planowany zbiornik Wileńska II, który powstanie w dolnej części kadru.

Ochrona przez zalewaniem ul. Boh. Getta WarszawskiegoPonadto celem budowy zbiornika Wileńska II jest ochrona terenów położonych niżej przed zalaniem - szczególnie rejonu ul. Bohaterów Getta WarszawskiegoMapka. Układ odwodnienia tej ulicy i przepustu do zbiornika w parku UphagenaMapka będzie ponadto zmodernizowany w ramach budowy torowiska tramwajowego.

Możliwe powiększenie zbiornika, tereny rekreacyjne nad wodąZgodnie z zapisami przetargu ogłoszonego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska nowy zbiornik powinien powstać w granicach wyznaczonych przez obowiązujący plan zagospodarowania (takie granice zamieściliśmy na naszej grafice), ale dopuszcza się jego powiększenie o dodatkowy obszar wzdłuż ul. Sobieskiego w stronę poprzedzającego go zbiornika Wileńska IMapka.

Projektant powinien przedstawić co najmniej trzy warianty: zbiornika mokrego, półsuchego lub suchego. Ponadto należy obligatoryjnie uwzględnić infrastrukturę rekreacyjną - ścieżki spacerowe, małą architekturę oraz oświetlenie parkowe.

Koniecznie jest również zaprojektowanie przebudowy koryta potoku Królewskiego (Bystrzec II) powyżej i poniżej zbiornika. Obecnie jego stan określony został w dokumentacji jako "zły" i wymagający uregulowania, w tym maksymalnego zwiększenia przepustowości wody na odcinku odpływowym z planowanego zbiornika.

Koryto potoku Królewskiego na wysokości planowanego zbiornika Wileńska II. Koryto potoku Królewskiego na wysokości planowanego zbiornika Wileńska II.

18 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowejOstateczny kształt zbiornika i zagospodarowania przyległego terenu poznamy w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła spółką Zeneris Projekty z Poznania - na kwotę 649 tys. zł.

To o prawie 150 tys. zł więcej niż budżet przeznaczony na ten cel. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że kolejne oferty opiewały na kwoty powyżej 720 tys. zł, zaś najdroższa na kwotę ok. 863 tys. zł.

Lokalizacja zbiornika M-2 wskazana w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja zbiornika M-2 wskazana w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

(Prawie) największy zbiornik retencyjny w GdańskuDrugi zbiornik o roboczej nazwie "M-2" będzie znajdował się w dolinie potoku Maćkowy w rejonie ul. Kolorowej oraz StarogardzkiejMapka.

W tym miejscu projektanci będą musieli przygotować wizję zagospodarowania terenu o powierzchni aż 22 hektarów, z czego pod zbiornik w planie zagospodarowania przeznaczono prawie 11,7 ha.

Jeden duży czy kilka mniejszych zbiorników?Gdyby zdecydowano się na taki, maksymalny wariant, zbiornik M-2 byłby największym w całym Gdańsku. Obecnie palmę pierwszeństwa dzierży zbiornik Świętokrzyska IIMapka o powierzchni ok. 7,5 ha.

Ostateczna powierzchnia może być jednak znacznie mniejsza, bowiem należy rozważyć wariant realizacji kilku połączonych ze sobą kaskadowo rozmieszczonych zbiorników w granicach wyznaczonych planem zagospodarowania pod jeden duży akwen.

Również przebieg linii brzegowej zbiornika (zbiorników) będzie przypuszczalnie bardziej "rozrzeźbiony" i dostosowany do faktycznego ukształtowania terenu niż wyznaczone linie rozgraniczające w planie zagospodarowania.

 • Rejon planowanego zbiornika M-2.
 • Rejon planowanego zbiornika M-2.
 • Rejon planowanego zbiornika M-2.

Przebudowa potoku Maćkowy oraz nowe tereny rekreacyjneOprócz realizacji zbiornika, niezbędna będzie przebudowa potoku Maćkowy powyżej i poniżej zbiornika - w tym przełożenie fragmentu potoku Maćkowy z prywatnego gruntu w pas drogowy ulic Wolińskiej i Starogardzkiej.

Celem budowy zbiornika M-2 jest spowolnienie spływu wód do kanału Raduni. Skierowane zostaną do niego także wody z fragmentu planowanej ul. Nowej Świętokrzyskiej (Gdańsk ubiega się o dofinansowanie budowy I etapu) oraz oczywiście przyległych terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Podobnie jak we Wrzeszczu, wokół zbiornika zaprojektowane zostaną alejki spacerowe z małą architekturą i oświetleniem. Wskazano także potrzebę realizacji urządzeń natleniających wodę np. w formie fontanny.

18 miesięcy na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowejNa przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia w kolejnym etapie przetargu na wykonawcę robót budowlanych przewidziano 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.

W przetargu ogłoszonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska na projektanta najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Haskoning DHV Polska z Warszawy na kwotę ok. 684 tys. zł.

Jest to kwota nieznacznie przekraczająca budżet zaplanowany na ten cel w wysokości 675 tys. zł. Kolejne dwie oferty w przetargu były droższe o ok. 118 i 133 tys. zł.

Czytaj też:

Zbiorniki retencyjne. Magazynowanie wody i rekreacjaNajwiększy w Gdańsku zbiornik retencyjny Świętokrzyska II

Budowa zbiornika przy ul. Jaśkowa Dolina w listopadzie 2021 r.


Quiz Zbiorniki retencyjne w Trójmieście Średni wynik 52%

Zbiorniki retencyjne w Trójmieście

Rozpocznij quiz

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (97)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane