• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zielone światło dla przebudowy dworca PKS

Krzysztof Koprowski
26 sierpnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania terenu dworca PKS.
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania terenu dworca PKS.
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania terenu dworca PKS.
 • Wizualizacja nowego zagospodarowania terenu dworca PKS.

Radni Gdańska jednogłośnie dali zielone światło dla całkowitej przebudowy terenu dworca PKS przy ul. 3 MajaMapka. Zgodnie z nowym planem zagospodarowania i wizją inwestora funkcja transportowa zostanie przeniesiona pod ziemię, a powyżej gruntu znajdować się będą budynki usługowo-handlowe oraz skwer z widokiem na dawne fortyfikacje.Czy radni podjęli słuszną decyzję, przyjmując nowy plan?

Szczegółowo plan zagospodarowania dla rejonu dworca PKS przy ul. 3 Maja opisaliśmy w czerwcu, kiedy był na etapie zbierania uwag do gotowego projektu. Przypomnijmy zatem jedynie najważniejsza ustalenia urbanistyczne:
 • plan dopuszcza całkowite przeniesienie funkcji dworca pod ziemię, przy czym minimalna powierzchnia obsługi podróżnych (kasy, poczekalnia itp.) musi wynieść nie mniej niż 500 m kw.,
 • plac manewrowy musi uwzględniać co najmniej 20 stanowisk odstawczych (postojowych) dla autobusów oraz nie mniej niż 8 peronów dla podróżnych,
 • dojście do dworca pod ziemią powinno być bezpośrednio połączone z istniejącym tunelem pod ul. 3 Maja, torami kolejowymi i Podwalem Grodzkim,
 • na powierzchni terenu mogą powstać budynki handlowo-usługowe (np. biurowce, hotele, sklepy, gastronomia itp.) o wysokości od 16,1 do 21,5 m (tj. ok. czterech-sześciu pięter), zaś partery muszą być wycofane względem ul. 3 Maja celem wygospodarowania szerokiego chodnika,
 • w centralnej części przewiduje się utworzenie placu/skweru z widokiem na dawne fortyfikacje,
 • budynek dawnego Powiatowego Urzędu Pracy może funkcjonować jako obiekt biurowy (w tym nadal jako przestrzeń dla urzędników) lub zostać przekształcony na budynek mieszkalny bądź hotel.

Teren dworca autobusowego od 2012 r. należy do Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski, które od samego początku deklaruje zburzenie istniejącego gmachu i daleko idące przekształcenia. Budynek dawnego PUP pozostaje we władaniu gminy.

Wszyscy radni za przyjęciem nowego planuProjekt planu zagospodarowania nie wywołał żadnej dyskusji podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska. Radni po wysłuchaniu najważniejszych ustaleń przedstawionych przez Edytę Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, jednogłośnie - 27 głosami - poparli proponowane ustalenia planu i pożądany kierunek zmian w tej części Gdańska.

- Projekt planu w części głównej wskazuje realizację dworca autobusowego z usługami oraz parkingami - mówiła na sesji dyrektor BRG. - Projekt był wielokrotnie opiniowany i konsultowany przez pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Efektem tego jest szereg precyzyjnych zapisów dotyczących kształtu nowej zabudowy.
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otwiera drogę właścicielowi terenu do rozpoczęcia całego procesu budowlanego. Należy przy tym pamiętać, że plan nie określa terminów realizacji - to od inwestora (i jego zdolności finansowej) zależy, kiedy i w jakim zakresie będzie chciał dokonać zmian istniejącego stanu zagospodarowania.

Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem zagospodarowania dla dworca PKS. Wynik głosowania nad przyjęciem uchwały z planem zagospodarowania dla dworca PKS.

Wątpliwości radnych podczas Komisji ZagospodarowaniaDyskusja nad zapisami planu pojawiła się natomiast dzień wcześniej na posiedzeniu komisji Zagospodarowania Przestrzennego RMG. Radni zwracali wówczas uwagę m.in. na:
 • planowany przez inwestora parking na 500 pojazdów, który w tak dobrze skomunikowanej pod względem transportu zbiorowego lokalizacji jest sprzeczny z polityką miasta i zwiększy ruch pojazdów na ul. 3 Maja (wskaźniki planu dopuszczają znaczne obniżenie liczby miejsc postojowych - nawet do 0 przy usługach),
 • kwestię docelowej odpowiedzialności za utrzymanie skweru/placu w centralnej części - ze względu na podziemne kondygnacje przekazanie tego terenu do miasta jest problematyczne pod względem prawnym, więc za jego należyty stan będzie odpowiadać prywatny właściciel,
 • przestrzeń zarezerwowaną pod funkcję bezpośrednio związaną z ruchem autobusów, która może okazać się niewystarczająca - powierzchnia minimum 500 m kw., to wynik analiz BRG dla podobnych nowych obiektów,
 • dojazd dla autobusów - przewidziano łagodną rampę na kondygnację podziemną oddzielną od wjazdu na parking dla aut indywidualnych, dworzec będzie przystosowany do obsługi także autobusów piętrowych.

Radni - członkowie komisji - ostatecznie jednogłośnie wyrazili jednak pozytywną opinię za przyjęciem uchwały z nowym planem zagospodarowania.

Odrzucone uwagi, zerowe zainteresowanie dyskusjąNa wcześniejszym etapie - składania uwag do planu - wpłynęło pięć uwag od dwóch osób fizycznych. Wszystkie zostały odrzucone:
 1. drzewa postulowane do objęcia ochroną znajdowały się poza granicami planu (uwaga bezprzedmiotowa),
 2. proponowana organizacja ruchu przy gmachu sądu przekraczała możliwości uwzględnienia w planie (zbyt szczegółowy uwaga),
 3. postulat ochrony konserwatorskiej istniejącego gmachu dworca nie zyskał aprobaty konserwatora zabytków i jest sprzeczny z założeniem inwestora,
 4. zachowanie istniejącego założenia dworcowego w zakresie układu miejsc postojowych i placu manewrowego nie jest uzasadniona w sytuacji przeniesienia dworca pod ziemię,
 5. niedopuszczenie przeniesienia dworca pod ziemię jest sprzeczne z założeniem zapisów nowego planu i zamierzeń inwestycyjnych.

Warto nadmienić, że na dyskusji publicznej prowadzonej w toku procedury wyłożenia planu pojawili się jedynie pracownicy Biura Rozwoju Gdańska. Zainteresowanie ze strony mieszkańców było zerowe, choć dyskusja odbywała się w trybie zdalnym (przez internet).

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (362)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane