• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Złóż projekt w gdyńskim Budżecie Obywatelskim. W puli jest 11 mln zl

W zeszłym roku największym powodzeniem cieszyły się projekty ekologiczne - np. stworzenie miejskiego sadu w Orłowie.
W zeszłym roku największym powodzeniem cieszyły się projekty ekologiczne - np. stworzenie miejskiego sadu w Orłowie. fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Już w poniedziałek w Gdyni rozpocznie się tegoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia, czyli od 24 stycznia, będzie można składać projekty, które - po weryfikacji - zostaną poddane w tym roku pod głosowanie. Do zagospodarowania w ten sposób będzie 11 mln zł.Bierzesz udział w Budżecie Obywatelskim?

Zobacz wyniki (232)
Podobnie jak w poprzednich edycjach, projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Może to zrobić każda osoba zamieszkała w Gdyni, bez względu na wiek oraz adres zameldowania.

Czas na złożenie projektów przewidziano do 21 lutego. Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, czyli spotkań, warsztatów i wydarzeń wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto.

Projekty ogólnomiejskie: tylko ekologiaW tegorocznej edycji zdecydowano się zawęzić tematykę projektów ogólnomiejskich. Można je składać tylko w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Mogą być to więc projekty mające na celu:
  • zwiększenie ilości zieleni w mieście (np. parki kieszonkowe, pielęgnacja drzew dorosłych, nasadzenia, zwiększanie bioróżnorodności - w tym łąki kwietne),
  • zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych (np. ogrody deszczowe i inne formy małej retencji, powierzchnie przepuszczalne, punkty pomiarów opadów),
  • działania edukacyjne, kulturalne i informacyjne w powyższych obszarach.

W przypadku projektów dzielnicowych podobnych ograniczeń nie ma. Mogą one dotyczyć takich dziedzin życia, jak: sport, rekreacja, kultura, edukacja, komunikacja i organizacja ruchu, ochrona środowiska, zdrowie, pomoc społeczna, przestrzeń publiczna oraz zieleń miejska.

Nowa strona Budżetu Obywatelskiego- Budżet Obywatelski zmienia się każdego roku. W tej edycji unowocześniliśmy też stronę internetową. Dzięki temu jeszcze łatwiej można znaleźć ważne informacje o aktualnej i poprzednich edycjach, stanie realizacji projektów, ale także m.in. kontakty do jednostek opiniujących i realizujących projekty. Wiele treści przetłumaczono również na język angielski i rosyjski - mówi Magdalena Warmowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, jednostki koordynującej procesy gdyńskiego BO.
Na nowej stronie znajduje się m.in. bardzo rozbudowany samouczek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zgłosić projekt w Budżecie Obywatelskim.

Złożone w styczniu i lutym projekty będą weryfikowane pod względem poprawności do 24 czerwca. Z kolei od 5 do 19 września odbędzie się ostateczne głosowanie, w którym wyłonione zostaną projekty zwycięskie. Ostateczne wyniki głosowania poznamy 23 września.

W poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego wzięło udział 11,24 proc. mieszkańców miasta. W głosowaniu zwyciężyły głównie projekty dotyczące tworzenia lub renowacji parków, skwerów oraz tradycyjnych placów zabaw i siłowni pod chmurką.

Opinie wybrane


wszystkie opinie (45)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najnowsze

więcej artykułów »