• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Zmarł prof. Stefan Zygmunt Angielski, były rektor GUMedu

szym
22 kwietnia 2022 (artykuł sprzed 1 roku) 
Prof. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski Prof. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski

22 kwietnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski, lekarz, profesor nauk medycznych, członek Polskiej Akademii Nauk, kawaler Orderu Odrodzenia Polski. Przez lata związany był z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.Profesor Stefan Zygmunt Angielski urodził się 6 stycznia 1929 r. w Lubomlu w rodzinie policjanta Juliana Angielskiego zamordowanego w 1940 r. przez NKWD. Od 1940 r. przebywał na zesłaniu na Syberii, skąd powrócił do Polski w 1946 r. Egzamin dojrzałości zdał w 1949 r. w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Kielcach, by w tym samym roku podjąć studia na ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dyplom lekarza uzyskał w 1954 r., a jeszcze w okresie studiów, w 1952 r., rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AMG kierowanym przez prof. Włodzimierza Mozołowskiego.

Doktorat z zakresu nauk medycznych uzyskał w 1958 r. na podstawie rozprawy "Aminokwasy moczu bliźniąt jedno- i dwujajowych", a habilitował się w 1963 r. pracą "Działanie i przemiana kwasu maleinowego w nerce".

Tytuł profesora uzyskał w 1973 r., a profesora zwyczajnego w 1980 r. W 1964 r. rozpoczął tworzenie Pracowni Biochemii Klinicznej, pierwszej tego typu placówki w Polsce, w późniejszym czasie przemianowanej na Katedrę i Zakład Biochemii Klinicznej. Zorganizowaną przez siebie jednostką kierował do 1999 r.

W latach 1967-1982 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. W 1968 r. z inicjatywy prof. Stefana Angielskiego ówczesna AMG stała się pierwszą polską uczelnią, w której programie nauczania znalazła się diagnostyka laboratoryjna.

Uczestnik wielu zagranicznych staży i stypendiów, w tym Fundacji Rockefellera w 1960 r.

Rektor ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993. W tym okresie współuczestniczył w utworzeniu Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz organizacji Kliniki Hematologii i II Kliniki Kardiologii AMG.

Wypromował trzydziestu czterech doktorów medycyny, z których dwunastu uzyskało stopnie naukowe doktorów habilitowanych, a część z nich objęła samodzielne stanowiska naukowe.

Był pomysłodawcą powołania akademickiego pisma, które obecnie nosi nazwę "Gazeta GUMed".

Zasłużona postać Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoProf. dr hab. n. med. Stefan Zygmunt Angielski był rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1990-1993, prorektorem ds. nauki w latach 1975-1980, dyrektorem Instytutu Patologii w latach 1970-1975.

Był także współtwórcą Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu oraz twórcą i pierwszym kierownikiem Zakładu Biochemii Klinicznej.

Był też inicjatorem włączenia diagnostyki laboratoryjnej do programu nauczania na kierunku lekarskim.

To też specjalista w zakresie biochemii klinicznej i patobiochemii nerek. Uhonorowany w 2020 r. godnością doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie i medyczne.
szym

Miejsca

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (25)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Najczęściej czytane