Fakty i opinie

stat

Zmiany na Oksywiu: poprawa dla kierowców i pieszych

Zmiany przy ul. Arciszewskich na Oksywiu pomogą kierowcom i pieszym.
Zmiany przy ul. Arciszewskich na Oksywiu pomogą kierowcom i pieszym. fot. Ilona Budzbon/UM Gdynia

Parking na 30 miejsc, stojaki rowerowe, przysiadaki, ławki i kosze na śmieci oraz zieleń to najważniejsze elementy, które pojawiły się na utwardzonym terenie pomiędzy ul. Arciszewskich a ogrodzeniem cmentarza na Oksywiu. W poniedziałek urzędnicy chcą porozmawiać z mieszkańcami na temat zmian na skrzyżowaniu ulic Dąbka - Bosmańska - Dickmana - Kępa Oksywska.zakończona Łącznie głosów: 333
Inwestycje na Oksywiu to efekt programu rewitalizacji, w którym ta dzielnica również się znalazła. Ul. Arciszewskich leży na terenie dawnej wsi Oksywie. To obszar objęty opieką konserwatora zabytków, więc potrzeba było uzgodnień.

Zmiany przy Arciszewskich dla kierowców i pieszychNajpierw teren został utwardzony. Później pojawiły się na nim elementy małej architektury: stojaki rowerowe, przysiadaki, ławki i kosze na śmieci. Posadzono 16 drzew, 772 krzewy, 150 sadzonek traw ozdobnych, 486 bylin oraz 787 m kw. trawnika. Wyznaczono miejsce dla karawanu, dwa miejsca na punkty handlowe i dwa na kontenery na śmieci.

Zmiany przy ul. Arciszewskich na Oksywiu pomogą kierowcom i pieszym.
Zmiany przy ul. Arciszewskich na Oksywiu pomogą kierowcom i pieszym. fot. Ilona Budzbon/UM Gdynia
Jest też parking na 30 miejsc oraz miejsce do parkowania dla autokarów.

Koszt prac to 1,45 mln zł- W czasie konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy bardzo mocno podkreślali potrzebę zadbania właśnie o to historyczne dziedzictwo Oksywia. Prace na placu przy ul. Arciszewskich, prowadzone w najbliższym sąsiedztwie najstarszego gdyńskiego kościoła, to jeden z wielu elementów całego katalogu działań rewitalizacyjnych, które zaplanowaliśmy i które sukcesywnie realizujemy - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni.
W kolejce czekają prace związane z budową ciągu pieszego wraz z murem oporowym w kierunku placu Księdza Franciszka Blachnickiego, w sąsiedztwie kościoła świętego Michała Archanioła.

Spotkanie z urzędnikami w poniedziałek, 16 wrześniaZ kolei w poniedziałek w V LO o godz. 17:30 będzie można porozmawiać z urzędnikami o przebudowie skrzyżowania ulic Dąbka - Bosmańska - Dickmana - Kępa Oksywska oraz zagospodarowaniu przestrzeni na Oksywiu Górnym.

Rewitalizacja Oksywia: uwagi od mieszkańców10 lipca po raz pierwszy przedstawiono mieszkańcom koncepcję zmian. W miejscu skrzyżowania zaprojektowano rondo poprawiające widoczność. Między przystankami Oksywie Górne (w obu kierunkach) pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych.

Przystanek w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę autobusową, ten w kierunku ulicy Arciszewskich zostanie wykonany jako bezzatokowy. Pojawią się tez wyniesione przejścia.

graf. Trojmiasto.pl
Zgodnie z uwagami mieszkańców po spotkaniu kapliczka św. Rocha zostanie usytuowana na rondzie, a na przystanku mieszkańców będą chroniły wiaty. Modyfikacje dotyczą ruchu rowerowego.

Ruch rowerowy w kierunku ulicy Dickmana oraz płk. Dąbka będzie odbywać się, podobnie jak w pierwotnym wariancie, jezdnią, ale pojawi się też możliwość poruszania się rowerem na szerokim ciągu pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

- Przykładamy dużą wagę do tego, by zmiany prowadzone na obszarach rewitalizacji były skonsultowane w jak najszerszym gronie zainteresowanych nimi stron. Dotyczy to nie tylko Oksywia, ale też każdego innego obszaru rewitalizacji. Podobny proces prowadzimy równolegle na Witominie - zauważa radna Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.