Fakty i opinie

stat

Znaleziska z epoki żelaza na Oksywiu

artykuł historyczny

Ślady osadnictwa kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza znaleźli archeologowie przeszukujący teren, na którym stały wyburzane baraki przy ul. Dickmana zobacz na mapie Gdyni na Oksywiu. Podczas prac odkryto fragmenty naczyń, ceramiki i przedmioty krzemienne. Znaleziono też dwa uszkodzone pochówki ciałopalne.Interesujesz się odkryciami archeologów?

tak, bardzo 51%
owszem, ale pobieżnie 38%
nie, mam inne zainteresowania 11%
zakończona Łącznie głosów: 1358
Przypomnijmy:


  1. Budynki komunalne przy ul. Dickmana 18-30 znikają, ponieważ są w fatalnym stanie.

  2. Siedem budynków, gdzie mieszkało około 80 rodzin zastąpi jeden nowy dom wielorodzinny.

  3. Będzie miał 30 mieszkań jedno-, dwu- oraz trzypokojowych i ogólnodostępną świetlicę.

  4. Zakończyło się wyburzanie pierwszych dwóch budynków.

  5. Jako że teren jest wpisany do ewidencji zabytków, przed rozpoczęciem budowy zbadali go archeologowie.W 2020 roku mieszkania komunalne na OksywiuBadany przez archeologów teren zajmowała osada z wczesnej epoki żelaza z okresu VII-III w p.n.e., nazywanej kulturą pomorską. W pobliżu osiedli znajdowały się niewielkie płaskie cmentarzyska. Kultura pomorska jest najbardziej znana z grobów skrzynkowych.

Badania przy ul. Dickmana trwały osiem dni. Na miejscu pracowało pięć osób.

- Teren został odgruzowany mechanicznie. Później został przez nas oczyszczony ręcznie, dzięki czemu mogliśmy odsłaniać znaleziska. W odkrytych obiektach archeologicznych odkopaliśmy kilkaset fragmentów ceramiki, kilkanaście przedmiotów krzemiennych. Najstarsze znalezione przedmioty pochodzą z wczesnej epoki żelaza datowanej na lata 750-300 p.n.e - mówi Maciej Marczewski z firmy archeologicznej Glesum.
Znaleziono też okop i fundamenty baraków - istniejących przed wyburzanymi budynkami.

- Na Oksywiu przeszukujemy mały obszar. Prawdopodobnie osada jest znacznie większa. Trudno nam określić jej wielkość przy przekopaniu tylko niewielkiego fragmentu. Więcej będziemy wiedzieli po analizie ceramiki, która pozwoli nam uściślić chronologię stanowiska - opowiada Marczewski.
Zbiory czekają teraz na inwentaryzację i analizę. Wtedy okaże się, na ile są wartościowe i czy zostaną wyeksponowane przez Gdynię, np. w planowanym w tym miejscu budynku.

Archeologowie wskazują, że na podobne znaleziska trafiają w Gdyni stosunkowo często. Kilka lat temu wykopano podobne przedmioty na Wiczlinie, gdy badano 3-hektarowy teren przygotowywany pod budowę osiedla.

- Gdynia jest miastem, gdzie jest wiele śladów kultury pomorskiej, na które - mam nadzieję - będziemy sukcesywnie natrafiali - kończy Marczewski.

Wyburzanie baraków na Oksywiu