Fakty i opinie

Zniknie kamienica najbliżej budynku LOT-u

W Ministerstwie Kultury na odpowiedź czeka odwołanie od decyzji konserwatora zabraniającej zburzenia budynku LOT-u. Inwestor, który planuje w tym miejscu nowy obiekt, nie próżnuje, złożył bowiem wniosek o rozbiórkę sąsiedniego budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 8, który łączy się z Pasażem Królewskim. Konserwator zabytków zaakceptował ten pomysł.Wierzysz, że powstanie nowa zabudowa w miejscu LOT-u?

tak i to już wkrótce 21%
tak, ale długo na nią poczekamy 41%
tak, ale na sąsiednich działkach, sam LOT zostanie 8%
nie, ta inwestycja nie wyjdze nigdy poza projekt 30%
zakończona Łącznie głosów: 3517

  • Osiem lat temu firma Elfeko z Gdyni staje się użytkownikiem wieczystym terenu, na którym stoi wybudowany w latach 60. dawny dom meblowy, znany dzisiaj jako LOT
  • W 2017 roku pracownia KD Kozikowski Design wygrywa konkurs na zaprojektowanie nowego budynku, chociaż pierwszej nagrody nie przyznano
  • W 2019 roku Elfeko kupuje od miasta działkę między LOT-em a Pasażem Królewskim
  • Na początku 2020 roku wojewódzki konserwator zabytków odmawia rozbiórki istniejącego budynku LOT-u.
  • 2 kwietnia 2020 - Elfeko składa wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku przy Wałach Jagiellońskich 8, którego jest użytkownikiem wieczystym

graf. trojmiasto.pl

Żaden wariant nie przewidywał rozbiórki kamienicyZwycięski projekt konkursowy zawierał dwa warianty. Jeden przewidywał, że nowy obiekt powstanie na działce, na której dzisiaj stoi LOT oraz na sąsiednim gruncie, bliżej Targu Węglowego. Drugi zakładał, że budynek zajmie również działkę między LOT-em a Pasażem Królewskim, która jest obecnie w posiadaniu Elfeko i zostanie "doklejony" do istniejących budynków wzdłuż Wałów Jagiellońskich.

Żaden z tych wariantów nie przewidywał jednak rozbiórki budynku przy Wałach Jagiellońskich 8.

- Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę jest etapem związanym z planowaną zabudową działek z budynkiem LOT-u oraz terenów sąsiednich. Aktualnie nie planujemy innej inwestycji na przedmiotowych działkach - mówi Piotr Kossak, zastępca dyrektora inwestycji kubaturowych w Elfeko.

Jest prawomocne pozwolenie na rozbiórkęBudynek pod nr 8 nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków, nie jest również ujęty w wojewódzkim rejestrze zabytków, znajduje się jednak na obszarze objętym ochroną konserwatorską, więc rozbiórkę musi zatwierdzić konserwator.

- Zezwolenie na rozbiórkę zostało wydane już w lutym. Decyzja jest prawomocna - mówi Marcin Tymiński, rzecznik wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Zgodnie z miejscowym planem z 2005 roku, w miejsce zburzonego budynku mógłby powstać obiekt o wysokości od 22 do 26 m. Realizacja nowej zabudowy wymaga również stworzenia podziemnego parkingu.

Inwestor planuje, że w budynku nowego LOT-u znajdzie się hotel oraz biura, a na parterze usługi, w tym w dużej mierze gastronomia. Z kolei na działce między budynkami musi powstać pasaż umożliwiający dojście z Wałów Jagiellońskich na Targ Węglowy.

- Od decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, odmawiającej zgody na rozbiórkę budynku LOT, złożyliśmy odwołanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i czekamy na odpowiedź. W zależności od decyzji MKiDN będziemy zastanawiali się w jaki sposób i w jakim zakresie będzie realizowana nasza inwestycja - informuje Kossak.