Wiadomości - Andrzej Bień

 • Wybierz lokalizację

  Anuluj Zatwierdź

  Wybierz lokalizację
  Zatwierdź
  ×
  Pokaż dzielnice
Andrzej Bień

Andrzej Bień

Radny Miasta Gdyni od 1998 (z przerwą 2006-2007). W kadencji 2010 - 2014 Przewodniczący Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, członek Komisji Oświaty w Radzie Miasta Gdyni. Jest także pełnomocnikiem Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Związany z ruchem "POMORZE XXI". Żona Beata i dwóch synów: Piotruś i Maciuś Wykształcenie: mgr inż. mechanik (Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny) Praca: specjalista d/s obrotu nieruchomościami, dodatkowo członek kilku stowarzyszeń: instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Centrum Współpracy Młodzieży, Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych, Stowarzyszenia "RAZEM", członek zarządu Fundacji "MAGIS".

70 artykułów