• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Wiadomości

Stanisław Szwabski

Stanisław Szwabski

Od 1990 roku radny miasta Gdyni. Przewodniczący Rady Miasta Gdyni w kadencji 2010-2014. Członek Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej Rady Miasta Gdyni. Urodzony w maju 1943 roku w Lublinie; dr inżynier chemii, jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1975 obronił pracę doktorską i do 1983 był adiunktem. W latach 1979-1985 wykładał na Uniwersytecie Politechnicznym w Oranie i uniwersytecie w Tiaret (Algieria). W latach 1986 - 1990 prowadził własne biuro tłumaczeń naukowych i technicznych. W 1990, po pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych, został radnym Miasta Gdyni. W latach 1990-1994 był członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym za strategię rozwoju Gdyni, wdrożenie procesu przygotowania dla Gdyni nowej generacji planów zagospodarowania przestrzennego. W latach II kadencji wiceprzewodniczący Rady Miasta. Po wyborach w 1998 został przewodniczącym Rady. Sprawowanie tej funkcji ponownie powierzyła mu Rada IV, a także V Kadencji. Od 1995 roku jest członkiem zarządu Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki. Od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku jest członkiem Komitetu Regionów w Brukseli, najwyższego przedstawicielstwa wszystkich szczebli samorządów Unii Europejskiej, gdzie reprezentuje polskie miasta. Pracuje w Komisjach CIVEX, COTER oraz ARLEM. W poprzednim mandacie był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Aktualnie jest koordynatorem Komisji CIVEX i sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie rozszerzenia UE. Jest członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, autorem lub współautorem szeregu prac naukowych z dziedziny chemii, a także kilku publikacji o tematyce samorządowej. Jest autorem polskiego przekładu książki Jean Marc Varaut z dziedziny etyki." Możliwe, lecz zakazane" (PWN). Jest zamiłowanym słuchaczem muzyki klasycznej oraz jazzu. Czyta Miłosza, Parnickiego, Kołakowskiego, Tischnera, Davies'a. Interesują go sprawy na styku kultur, kontakty międzykulturowe, etnografia, turystyka. Jest żonaty, ma córkę i wnuka. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

44 artykuły

Michał Stąporek

Wydawca

Michał Stąporek

Najczęściej czytane