Wiadomości - Włodzimierz Ziółkowski

  • Wybierz lokalizację

    Anuluj Zatwierdź

    Wybierz lokalizację
    ×
    Pokaż dzielnice
Włodzimierz Ziółkowski

Włodzimierz Ziółkowski

W latach 1988-98 piastował stanowisko prezesa zarządu i dyrektora w spółce Morskie Domy Składowe „STOREMAR”. Przez kolejnych pięć lat pracował jako prezes zarządu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pełnił teź funkcję prezesa zarządu w Stoczni Gdynia SA. Jest też wiceprezesem Forum Okrętowego, członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członkiem Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy Gdańskiej Izbie Gospodarczej i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Związku Pracodawców. Obecnie prezes firmy Przembud Gdańsk.

11 artykułów