GeoMapa - Usługi Geodezyjne

Oferuje usługi w zakresie geodezji:
- mapy do celów projektowych
-wytyczenia
-pomiary powykonawcze
-podziały działek -wznowienia granic

GeoMapa - Usługi Geodezyjne

adres
80-180 Gdańsk, Świętokrzyska 134/36
tel 58 304-51-32, 606-664-777
e-mail
biuro@geomapa.com.pl
www
ocena
dodaj ocenę