• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Polityka prywatności

Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w Twoich urządzeniach (np. komputerze, tablecie czy smartfonie, itp.), przy pomocy których łączysz się z Internetem i korzystasz z serwisu Trojmiasto.pl, dostępnego pod adresem https://trojmiasto.pl (dalej: „Trojmiasto.pl”).

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu Trójmiasto.pl jest spółka „Trojmiasto.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gdańsku (80-890) przy ul. Jana Heweliusza 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000300002, posługująca się numerem NIP 5833012490 oraz numerem REGON 220563678.

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych przez Trojmiasto.pl możesz kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Balcer. Kontakt możesz nawiązać:

 • drogą elektroniczna pisząc na adres iod@trojmiasto.pl,
 • drogą tradycyjną – wysyłając korespondencję na adres Trojmiasto.pl Sp. z o.o., ul. Jana Heweliusza 18, 80-890 Gdańsk.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TROJMIASTO.PL

Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania serwisu Trojmiasto.pl przetwarzane są przez nas w następujących celach:

 • zapewniania pełnej funkcjonalności serwisu Trojmiasto.pl, jego responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • umożliwienia Tobie korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu Trojmiasto.pl, w tym komentowania poszczególnych treści, brania udziału w dyskusji na forum, zamieszczania ogłoszeń oraz wyrażania przez Ciebie opinii - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych – podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Trojmiasto.pl, w tym dokonywania transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.trojmiasto.pl przy zakupie wyróżnień ogłoszeń - podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 • związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem konkursów w oparciu o ich regulaminy opublikowane w ramach serwisu – podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.
 • udzielenia odpowiedzi na zapytania, które kierujesz do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy pomocy formularzy zamieszczonych w ramach serwisu – podstawę prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • realizowania postanowień zawartych w ramach umów sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, prezentacji w katalogu obiektów, filmu reklamowego, artykułu sponsorowanego, itp.) - podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających Trojmiasto.pl – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Część Twoich danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z serwisu Trojmiasto.pl może być przez nas przetwarzana także w celach związanych z prowadzeniem działalności prasowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z art. 2 Prawa prasowego oraz art. 85 RODO, jeżeli w przypadku przetwarzania danych w celach związanych z działalnością prasową, Trojmiasto.pl nie jest zobowiązane do wykonania niektórych obowiązków prawnych związanych z ochroną danych, w tym m.in. do realizowania obowiązków informacyjnych.

Pamiętaj jednak, że dane osobowe gromadzone w związku z prowadzeniem przez nas działalności prasowej są objęte tajemnicą dziennikarską. Tajemnica ta obejmuje swoim zakresem nie tylko dane osób udzielających informacji, które zostały opublikowane albo przekazane do opublikowania. Chroni także tych, których dotyczą wszelkie informacje, jakich ujawnienie mogłoby naruszać ich chronione prawem interesy  (art. 15 Prawa prasowego).

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ MOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Trojmiasto.pl. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług hostingu, usług analitycznych i statystycznych oraz reklamodawcy. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Trojmiasto.pl powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wśród odbiorców danych Trojmiasto.pl możemy wskazać między innymi na: 

 • Google INC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). 
Trojmiasto.pl korzysta z rozwiązań „reCAPTCHA” dostarczonych przez Google m. in. w celach związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowników oraz ograniczeniem możliwości publikowania treści (np. komentarzy) w ramach serwisu przez roboty internetowe. Działania takie polegają np. na badaniu czy zachowania użytkowników nie przypominają działań robotów. W takim przypadku możemy ujawnić Google adres IP Twojego komputera.

Trojmiasto.pl korzysta także z usługi Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach Serwisu.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej.

Google ADSense - usługa do integracji reklam Google Inc, które publikujemy w serwisie ogłoszenia oraz forum. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W tym zakresie Google przetwarza dane użytkownika tylko po wyrażeniu zgody.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • IO Technologies z siedzibą na Ukrainie. 
Trojmiasto.pl korzysta z rozwiązań IO Technologies pozwalających na analizę i dostarczanie treści cyfrowych w ramach naszego serwisu. 

Co ważne, IO Technologies przetwarzająca Twoje dane wyłącznie z wykorzystaniem serwerów zlokalizowanych w Niemczech i w Holandii.

Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych na Ukrainie. Mimo to, zadbaliśmy wspólnie z IO Technologies o to, aby Twoje dane były bezpieczne. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tej usługi, w tym również o zastosowanych zabezpieczeniach, możesz przeczytać tutaj: https://iotechnologies.com/gdpr

 • Gemius Polska Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 48; 02-672 Warszawa) Gemius dostarcza nam usługi oraz technologie pozwalające na badanie zachowań użytkowania oraz monitorowanie wydajności stron Trojmiasto.pl. Informacje gromadzone z wykorzystaniem technologii dostarczonych przez Gemius nie stanowią danych osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Gemius oraz przysługujących Ci praw odnajdziesz pod adresem: https://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html i https://www.gemius.pl/cookie-policy.html 

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Możesz zablokować udostępnianie Gemius informacji o Twojej aktywności na naszych stronach - zapoznaj się z dostępnymi rozwiązaniami  http://privacypolicy.gemius.com/pl/
Możesz zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszych stronach korzystając z opcji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Blue Media - dostarcza system Płatności Blue Media. Dane użytkownika korzystającego z tego systemu płatności są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Blue Media S.A.  ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot. 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf
 • PayPro - pośrednik płatności. Dane użytkownika korzystającego z tego systemu płatności są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem
https://www.dotpay.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-akceptant

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE MOJE DANE?

Trojmiasto.pl przetwarza Twoje dane przez różne okresy czasu, wśród których wskazać możemy na:

 • okres 3 lat licząc od dnia, w którym odwiedziłeś serwis Trojmiasto.pl;
 • okres 2 lat licząc od dnia zakończenia realizacji programu lub konkursu, w którym brałeś udział.
 • jeżeli zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną Trojmiasto.pl przetwarzać będzie Twoje dane do chwili rozwiązania lub zakończenia tej umowy. Dotyczy to także danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem czynności administracyjnych nad kontami użytkowników naszego serwisu

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w dokumentacji dotyczącej rozwiązań dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, o których wspominaliśmy wcześniej. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ CI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo do żądania sprostowania;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

CZY MUSZĘ PODAWAĆ MOJE DANE?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwiają zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Moderacja opinii do artykułów w niektórych przypadkach może być oparta na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Automatycznej analizie może podlegać identyfikator cookie w obszarze dotyczącym opinii do artykułów (dodawanie, korzystanie z dodatkowych funkcji opinii np. zgłoś do moderacji, popieram, nie popieram opinii).  Na podstawie zachowania użytkownika podejmowana jest automatyczna decyzja blokowaniu opinii. 

Jeżeli nie chcesz, aby dodane przez Ciebie treści podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie dodawaj opinii do artykułów. 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w artykułach publikowanych na łamach Trojmiasto.pl są zgodne z opinią jego autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach, w artykułach czytelników lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Portalu.

Trojmiasto.pl oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy dużą wagę do uwierzytelnienia reklamodawcy, lecz nie możemy odpowiadać za postępowanie reklamodawców. Dane adresowe jak też szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

POLITYKA COOKIES

- PRZECHOWYWANIE DANYCH W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Trojmiasto.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących sposobu, w jaki  korzystasz z naszego serwisu, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zwanych niekiedy „ciasteczkami”. 

Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: stałe i sesyjne. 

Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach - może to być czas sesji lub okres z góry określony. Niektóre z tych plików są przechowywanie aż do chwili, w której usuniesz je ze swojego urządzenia.

Pliki sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu do chwili, w której zakończysz przeglądanie stron serwisu Trojmiasto.pl.

Serwis internetowy Trojmiasto.pl korzysta z następujących plików cookie:

1. PLIKI NIEZBĘDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych - nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku ich zablokowania niektóre elementy strony mogą nie będą działać lub będą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

2. PLIKI ZAPEWNIAJĄCE RESPONSYWNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ

Umożliwiają dostosowanie strony internetowej Trojmiasto.pl do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów np. rozdzielczości czy fragmentów interfejsu. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz. 

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim wypadku nie będziemy zbierać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre elementy serwisu Trojmiasto.pl mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

3. PLIKI POZWALAJĄCE NA DZIAŁANIA ANALITYCZNE I STATYSTYCZNE

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze serwisu Trojmiasto.pl. Te pliki pozwalają nam określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki te zawierają dane dotyczące Twojego urządzenia - jego typ, model, unikalne identyfikatory, takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także inne dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z naszego serwisu, takie jak np. data ostatniej wizyty, jej długości czy rodzaju odwiedzanych podstron.

Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji - adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu. 

Zgromadzone za pośrednictwem tych plików informacje pozwalają nam doskonalić działanie Trojmiasto.pl.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie - wówczas nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje strony Trojmiasto.pl będą niedostępne.

4. PLIKI UMOŻLIWIAJĄCE DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem, czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie - w oparciu o te informacje - wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. 

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim przypadku korzystanie przez Ciebie z portalu Trojmiasto.pl pozostanie bez wpływu na wyświetlanie treści reklamowych podczas przeglądania innych stron internetowych.

Wśród zbieranych za pomocą opisanych powyżej plików cookies informacji znajdują się m.in.:

 • dane dotyczące Twojego urządzenia - jego typ, model, unikalne identyfikatory, takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
 • dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z serwisu Trojmiasto.pl - data ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej;
 • dane dotyczące Twojej lokalizacji - adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu;


Dane zapisane w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe. 

Pamiętaj, że ilość plików cookie zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna - wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanej przeglądarki i zainstalowanych w niej wtyczek oraz ich ustawień.

ODNOŚNIKI ZEWNĘTRZNE 

Przeglądając Trojmiasto.pl możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich nie jest jednak w żaden sposób związanych z naszym serwisem, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą one zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w zupełnie inny sposób, niż opisany w niniejszej polityce.

BLOKADA COOKIES

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. 

Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie serwisu Trojmiasto.pl. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjmujemy, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Zgoda tak wyrażona może być w każdym momencie wycofana. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania. 

Wycofanie zgody wyrażonej za pośrednictwem opcji przeglądarki jest szczegółowo opisane na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek - poniżej znajdziesz hiperłącza do tych najpopularniejszych:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny - aktualizacja 05.04.2022 r.