Agencja Ochrony HEVELIUS - Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna

Agencja Ochrony HEVELIUS

Wybierz numer

58 341-32-52 58 341-32-51 502-500-722
h...@hevelius-ochrona.gda.pl pokaż
Po umówieniu telefonicznym
  • Zdjęcie 1/1 - Agencja Ochrony HEVELIUS Gdańsk 4
 

O nas

Doświadczenie ponad 30 lat działalności w branży pozwoliło na wypracowanie koncepcji działania firmy gwarantującej sprawne i solidne wykonanie zleconych zadań.
Swoje bezpieczeństwo powierzyło nam już kilkadziesiąt placówek-państwowych i prywatnych
Nasza firma świadczy usługi w zakresie ochrony fizycznej i ochrony technicznej osób i mienia. Działamy na pomorskim rynku od ponad 30 lat.
 
Zakres usług ochrony fizycznej:
- ochrona fizyczna powierzonego mienia i obiektów,
- ochrona imprez masowych i rekreacyjnych,
- doraźne kontrole prewencyjne,
- monitoring systemów bezpieczeństwa, w tym SSWiN i CCTV.
 
Zakres usług ochrony technicznej:
- montaż systemów SSWiN,
- montaż systemów CCTV,
- konserwacja, naprawa systemów SSWiN, CCTV,
 
Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna HEVELIUS oferuje kompleksową lub szczegółową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie fizycznej i elektronicznej ochrony osób i mienia.
            Swoją działalność prowadzimy od 1989 roku, obecnie na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000177813 oraz koncesji wydanej przez MSWiA o numerze L - 1686/00.
Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas ponad 29-letniej działalności na rynku usług ochrony osób i mienia wypracowaliśmy koncepcje działania firmy, która gwarantuje sprawne i solidne wykonywanie zleconych zadań, a zarazem daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że Państwa majątek jest prawidłowo zabezpieczony.
Bierzemy odpowiedzialność materialną za chronione mienie - posiadamy ubezpieczenie obowiązkowe oraz nadwyżkowe.
 
JAK DZIAŁAMY:
Usługa ochrony przystosowywana jest ściśle do wymagań stawianych przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu, planu ochrony i sporządzoną analizę zagrożeń.
Wszyscy pracownicy ochrony są przeszkoleni "obiektowo" tj. zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa sporządzoną na podstawie analizy potencjalnych zagrożeń oraz charakteru obiektu, planu ochrony wraz z przydzieleniem szczegółowych zadań i instrukcji stanowiskowych.
Instrukcja obejmuje zasady postępowania zarówno w ramach codziennej pracy jak i w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo każdy pracownik ochrony zapoznany jest z topografią obiektu i miejscami szczególnie narażonymi na kradzież bądź dewastację, a także obowiązującymi procedurami dotyczącymi ruchu osobowego i kołowego.
Umożliwia to w każdym przypadku takie zorganizowanie ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do Państwa budżetu przeznaczonego na ochronę.
 
Oferujemy na preferencyjnych warunkach, a także w wieloletnim rozliczeniu na stawkę za jedną roboczogodzinę, montaż i konserwację monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych lub innej formy zabezpieczenia elektronicznego.
 
Nasz profesjonalizm i uczciwość, a także przekonanie, iż potrzeby naszych Klientów są zawsze najważniejsze powodują, iż swoje bezpieczeństwo powierzyło nam już kilkadziesiąt placówek zarówno państwowych, jak i prywatnych, w tym wymagających ochrony obligatoryjnej oraz ochrony wg Kodeksu ISPS.
 
PRACOWNICY:
Profesjonalną ochronę osób i mienia zapewniają wykwalifikowani pracownicy ochrony, umundurowani zgodnie ze specyfiką chronionych obiektów oraz życzeniem klienta.
Nasi pracownicy wyposażeni są w środki łączności i stosowne do wykonywanych zadań uzbrojenie.
Każdy z pracowników posiadać będzie wypis z Krajowego Rejestru Sądowego zaświadczający o jego niekaralności.
Wszystkim naszym pracownikom, w razie zagrożenia, zapewniamy natychmiastowe wsparcie zmotoryzowanych patroli interwencyjnych.
 
SYSTEM NADZORU NAD PRACOWNIKAMI OCHRONY:
OCHRONA HEVELIUS w trakcie długoletniej działalności na rynku ochrony osób i mienia wypracowała niezawodny system, zarówno selekcji, jak i kontroli swoich pracowników.
Kontrola jest podstawą zaufania, dlatego aby nadzorować systematyczność sprawdzania obszarów newralgicznych dla bezpieczeństwa chronionej nieruchomości przez pracowników ochrony, czyli dokonywania tzw. kontroli obchodów, możemy zaproponować zamontowanie systemu kontroli obchodów w czasie rzeczywistym ACTIVE GUARD, działającego w oparciu o najnowocześniejszą w Polsce platformę zarządzania oraz monitorowania sygnałów alarmowych i ppoż. KRONOS NET.
Co bardzo istotne, stosowany przez nas system zapewnia nadzór w czasie rzeczywistym nad obchodami wykonywanymi przez pracowników ochrony oraz umożliwia wykonanie wszechstronnych analiz w dowolnym czasie. Reakcja na ewentualne błędy w kontroli chronionego mienia może być dokonana bezzwłocznie, a nie w oparciu o dane historyczne.  Brak obecności w danym punkcie w określonym czasie skutkuje natychmiastową reakcją ze strony kierownika ochrony nadzorującego pracę wartowników.
Dodatkową funkcją urządzenia jest przyciski antynapadowy za pomocą którego pracownik wykonujący obchód ma możliwość wezwania wsparcia.
Historia obchodów kontrolnych jest przechowywana na serwerach stacji monitorowania i na prośbę klienta może zostać udostępniona.
Standardowo dysponujemy również niezawodnymi systemami kontroli obchodów pracowników ochrony SEVEN GUARD oraz PATROL.
 
Bezpośredni nadzór nad pracownikami ochrony i jakością ich pracy pełnią Kierownicy Ochrony, którzy są w bieżącym, bezpośrednim kontakcie z Klientem.
Zespół kierowniczy sprawujący nadzór nad ochroną obiektu wdraża pracowników ochrony do służby, kontroluje i bezpośrednio dba o realizację wytycznych podstawowych i dodatkowych zadań, jakie mogą pojawić się w trakcie wykonywania usługi.
Obowiązkiem każdego kierownika ochrony oraz pełnomocnika zarządu ds. ochrony fizycznej jest ustanowienie cyklicznych spotkań w częstotliwości uzgodnionej ze Zleceniodawcą. Celem tej współpracy jest bieżące i jak najszybsze usuwanie nieprawidłowości i ukierunkowanie się na jak najlepsze współdziałanie w rozwiązywaniu problemów.